Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Klarspråkskristallen 2010 – vad hände sedan?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Klarspråkskristallen 2010 – vad hände sedan?"— Presentationens avskrift:

1 Klarspråkskristallen 2010 – vad hände sedan?
17 oktober 2014 Gunnel Alenbratt hovrättsråd tillika vice ordförande

2 Ett språkpris för en bild
Klar struktur Klargörande sammanfattningar Punktlistor och bilder Enkelt och begripligt språk HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE

3 Domskrivning i hovrätten
Överprövar tingsrättens domar och beslut Minst tre juristdomare och i brottmål även två nämndemän Huvudförhandling – överläggning – skriftlig dom Den ansvarige domaren skriver domen Domen granskas av de övriga två juristdomarna Domen skickas till parterna och ombuden HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE

4 Vad är viktigt för att nå framgång med domskrivningsprojekt?
En högsta ledning som ger stöd och resurser Avdelningschefer som inser vikten av arbetet En person som har övergripande ansvar för projekten En person på varje avdelning som engagerar sina kollegor HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE

5 Målet Diskussionen ska vara en del av vardagen och ständigt pågående
Den som läser en dom ska förstå språket, hitta i texten och begripa domstolens resonemang HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE

6 Inriktningen Generella aktiviteter för alla på domstolen
Gemensamma aktiviteter för avdelningarnas samtliga jurister Gemensamma aktiviteter för hovrättens ordinarie domare Aktiviteter för den enskilde domare HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE

7 Genomförda aktiviteter
Kan sammanfattas med utbildningstillfällen med språkkonsulter undersökningar av egna domar HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE

8 Diskussionen lever fortfarande Svårt mäta om domar blivit bättre
Framgång? Diskussionen lever fortfarande Svårt mäta om domar blivit bättre ”Huruvida parten kan anses delgiven eller fått skäligt rådrum får i förekommande fall prövas efter omständigheterna i det enskilda fallet.” HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE

9 När skrevs denna dom? Av utredningen i målet framgår följande: S. iakttog någon dag omkring den 20 december den N. tillhöriga motorcykeln invid en kiosk utanför Centralstationen i Göteborg. S och A. kom därefter överens om att ta motorcykeln för att använda densamma vid en färd till Alingsås. De begav sig till den plats där motorcykeln var uppställd och försökte starta densamma, vilket dock inte lyckades. Därefter rullade de gemensamt motorcykeln till Bergslagsparken, där de vid undersökning av motorcykeln fann att densamma inte då kunde användas…. HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE

10 Av utredningen i målet framgår följande: S
Av utredningen i målet framgår följande: S. iakttog någon dag omkring den 20 december den N. tillhöriga motorcykeln invid en kiosk utanför Centralstationen i Göteborg. S och maskinreparatören A. överenskommo därefter att taga motorcykeln för att använda densamma vid en färd till Alingsås. De begåvo sig till den plats där motorcykeln var uppställd och försökte starta densamma, vilket dock inte lyckades. Därefter rullade de gemensamt motorcykeln till Bergslagsparken, där de vid undersökning av motorcykeln funno, att densamma icke då kunde användas…. HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE

11 Rätt svar den 1 mars 1948 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE

12 Tack! HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE


Ladda ner ppt "Klarspråkskristallen 2010 – vad hände sedan?"

Liknande presentationer


Google-annonser