Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

En avfallshantering i världsklass

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "En avfallshantering i världsklass"— Presentationens avskrift:

1 En avfallshantering i världsklass
Avfall Sveriges satsning på export av produkter och tjänster inom avfallssektorn Uppdaterad mars 2014 SosExpo Warszawa mars 2013

2 Varför en satsning på export?
Sverige har en avfallshantering i världsklass! Stor efterfrågan – men liten export För att lyckas behöver all samlad kompetens och erfarenhet bindas ihop i en enad och kraftfull satsning Satsningen ska gynna exporten av det svenska avfallskunnandet produkter och tjänster inom avfallssektorn

3 Motiv till export Offentlig sektor Näringslivet
Nationella/lokala miljömål Skapa tillväxt och arbetstillfällen nationellt eller i egen kommun/region Utveckla den egna verksamheten genom impulser utifrån Synliggöra och marknadsföra Sverige eller egen region Blir mer attraktiv arbetsgivare Tydliggöra att det kommunala avfallskunnandet har ett värde genom att utföra arbetet på affärsmässiga grunder Kommersiella Skapa egen tillväxt genom att expandera till nya marknader Produktutveckling genom att applicera produkter på nya marknader/mot nya kunder Eget miljö- och CSR arbete Bli mer attraktiv arbetsgivare

4 Roller i ett exporterbjudande
Offentlig sektor Näringslivet   Kan påverka fastslagen politisk riktning på en ny marknad, eller introducera en ny politisk inriktning Ansvar för helheten – kan leverera ett system- perspektiv Kan skapa nödvändig mognad hos kunden Dörröppnare/förtroende - den internationella kunden är ofta offentlig Beställarstöd – är beställare i Sverige Ägare och tillgång till anläggningar och lös- ningar som kan vara demonstrations- och re- ferensobjekt (’proof of concept’) Levererar produkter (kunskap, tjänster och teknik) utvecklade i en miljö med höga miljö- och säkerhetsmässiga krav Dörröppnare till större och bredare uppdrag för svenska aktörer på marknader där de redan etablerats

5 Erbjudande och aktörer efter mognadsgrad

6 Projekt-ledare + kansli
Nätverk med offentliga och privata aktörer i svensk avfallshantering med intresse för export och internationella uppdrag Projekt-ledare kansli Arbetsgrupp

7 Nätverket – november 2013 Kommuner/kommunala bolag Borlänge Energi
Borås Energi o Miljö Eskilstuna Energi och Miljö Gästrike Återvinnare Göteborg Stad Kristianstad Renhållning KSRR Kungsbacka kommun NODAVA NSR Renova Stockholm Stad Sysav Tekniska Verken i Linköping Umeva Umeå Energi VafabMiljö Teknikleverantörer/entreprenörer Biogas Systems BioPrePlant Bio Process Control Cambi Cleanergy Energy Opticon Envac ECSAB Fortum Heat Greelane Biogas Joab Liseloth Lööf Miljö MRT Systems Presona Purac SAKAB Stena Recycling Tomra Compaction Vireo Energy Wastec WTM  Konsulter Atkins East European Development Envir Miljö- och avfallsbyrån Profu Pöyry Swedpower Renetech Sweco International Tyréns Vatten och samhällsteknik ÅF Ett antal enmanskonsulter med spetskompetens Ett antal affärskonsulter som verkar på olika marknader Universitet/forskning/institutioner IIIEE IVL JTI SP Borås

8 Erbjudanden - mognadsgrad
Management på lokal nivå, regional nivå, branschnivå: Samverkansformer, organisation, avfallsekonomi, taxekonstruktion etc. Avfallshantering i hållbar stads-utveckling: Systemdesign, avfallsplanering, avfallsminimering, insamlings- och sorteringslösningar, etc. Uppförande av avfallsanläggningar eller insamlingssystem: Finansieringsmöjligheter, förstudier, upphandling, projektering, etc. Drift, support och optimering av avfallsanläggningar /insamlingssystem Policy på lokal nivå, regional nivå, nationell nivå: Mål, regelverk och styrmedel inom avfall, energi, mm. Support / beställarstöd – i alla steg: -Kommunikation/kampanjer -Utbildning/praktik i Sverige eller mottagarlandet -Projektledning -Upphandling - anbudgranskning -Etc

9 Stöd för att underlätta exportarbetet
Marknadsstöd Tjänstepaketering Presentationsmaterial/bildbank Referensanläggningar Bemanning / hitta samarbetspartners Nätverk med Kommuner/kommunala bolag Leverantörer Konsulter Universitet/forskare/institutioner Marknads/säljkonsulter Resurspool individnivå: Enmanskonsulter/specialister Databas med projekt Stöd för att Initiera samverkansprojekt Ersättningsmodell vid samverkan i uppdrag Avtalsmall för samverkan i uppdrag Specifika projektstöd för att genomföra projekt Checklista/metodik för avfallsplanering Tjänst: Lab för analys av substrat till rötning

10 Ett nav - till nytta för många
Marknadsstöd Bemanning / hitta samarbetspartners Stöd för att Initiera samverkansprojekt Specifika projektstöd för att genomföra projekt Marknads/säljorganisationer Konsulter Leverantörer Främjare på olika marknader Ambassader KUNDER MARKNADER NÄTVERKET

11 Koordinering/matchmaking – en viktig del av arbetet
Plattformen Projekt Kund-förfråg-ningar Kom-muner Finan-siärer Ambas-sader Främjare Leveran-törer

12 Vår agenda Sverige har en avfallshantering i världsklass, vilket också är internationellt erkänt. Behoven växer i världen. Trots detta är exporten av svenskt kunnande och teknik relativt liten. Agendan ska visa vad som behöver utvecklas i det svenska exporterbjudandet för att nå ökad exportvolym, och hur detta kan ske.

13 Agendaarbetet

14 Föreslagna insatser i agendan
Politisk uppbackning Nationellt angreppssätt Utveckling av nätverk och affärsmodeller Kunskap om och val av marknad Kunskap och nya modeller kring finansiering Säljbar paketering Förmåga att följa upp insatser

15 Resurspool Kommersiellt avtal Förmedling Resurspool Kund
Marknads- säljbolag Specialister / enmanskonsulter Kund Resurspool Inventering Intervjuer CV-granskning Matchmaking Avtalsmall Kund Marknads- säljbolag Kund Kommunala organisationer Marknads- säljbolag Kund Kund

16 Förstudie- och beställarstödstjänster
Advisory Support Delivery Process System delivery Study vivits/education programs Start up Pre Study System design Procure-ment Operation Gult: Våra primära tjänster Blått: Processteg där konsulter och leverantörer får större chans att konkurrera om ”vi” ansvarar för de gula delarna Education and training

17 Resurspoolen 9 kommunala organisationer ingår, med ca 40 kvalificerade personer med varierande kompetens, möjlighet, kultur/språkkännedom, etc, etc: Stockholm Stad Tekniska Verken i Linköping Renova Borlänge Energi Vafab Miljö EEM Gästrike Återvinnare Nodava Sysav

18 Resurspoolen - kompetensområden
Ledning och organisation Verksamhetsutveckling Avfallsplanering Farligt Avfall Återvinningscentraler Deponiteknik inkl sluttäckning Biologisk behandling/biogas Energiutvinning Drift Upphandling/avtal Marknad och sälj (företag och privat) Kommunikation, information Miljöskydd/kontroll/tillstånd

19 Kontakt och information
Projektledare: Jenny Åström Arbetsgruppsordförande: Thomas Nylund


Ladda ner ppt "En avfallshantering i världsklass"

Liknande presentationer


Google-annonser