Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

En avfallshantering i världsklass Avfall Sveriges satsning på export av produkter och tjänster inom avfallssektorn Uppdaterad mars 2014 SosExpo Warszawa.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "En avfallshantering i världsklass Avfall Sveriges satsning på export av produkter och tjänster inom avfallssektorn Uppdaterad mars 2014 SosExpo Warszawa."— Presentationens avskrift:

1 En avfallshantering i världsklass Avfall Sveriges satsning på export av produkter och tjänster inom avfallssektorn Uppdaterad mars 2014 SosExpo Warszawa mars 2013

2 Varför en satsning på export?  Stor efterfrågan – men liten export  För att lyckas behöver all samlad kompetens och erfarenhet bindas ihop i en enad och kraftfull satsning  Satsningen ska gynna exporten av –det svenska avfallskunnandet –produkter och tjänster inom avfallssektorn Sverige har en avfallshantering i världsklass!

3 Motiv till export Offentlig sektorNäringslivet Nationella/lokala miljömål Skapa tillväxt och arbetstillfällen nationellt eller i egen kommun/region Utveckla den egna verksamheten genom impulser utifrån Synliggöra och marknadsföra Sverige eller egen region Blir mer attraktiv arbetsgivare Tydliggöra att det kommunala avfallskunnandet har ett värde genom att utföra arbetet på affärsmässiga grunder Kommersiella Skapa egen tillväxt genom att expandera till nya marknader Produktutveckling genom att applicera produkter på nya marknader/mot nya kunder Eget miljö- och CSR arbete Bli mer attraktiv arbetsgivare

4 Roller i ett exporterbjudande Offentlig sektorNäringslivet Kan påverka fastslagen politisk riktning på en ny marknad, eller introducera en ny politisk inriktning Ansvar för helheten – kan leverera ett system- perspektiv Kan skapa nödvändig mognad hos kunden Dörröppnare/förtroende - den internationella kunden är ofta offentlig Beställarstöd – är beställare i Sverige Ägare och tillgång till anläggningar och lös- ningar som kan vara demonstrations- och re- ferensobjekt (’proof of concept’) Levererar produkter (kunskap, tjänster och teknik) utvecklade i en miljö med höga miljö- och säkerhetsmässiga krav Dörröppnare till större och bredare uppdrag för svenska aktörer på marknader där de redan etablerats

5 Erbjudande och aktörer efter mognadsgrad

6 Projekt 2012-2014 Nätverk med offentliga och privata aktörer i svensk avfallshantering med intresse för export och internationella uppdrag Projekt- ledare + kansli Arbetsgrupp

7 Nätverket – november 2013 Kommuner/kommunala bolag  Borlänge Energi  Borås Energi o Miljö  Eskilstuna Energi och Miljö  Gästrike Återvinnare  Göteborg Stad  Kristianstad Renhållning  KSRR  Kungsbacka kommun  NODAVA  NSR  Renova  Stockholm Stad  Sysav  Tekniska Verken i Linköping  Umeva  Umeå Energi  VafabMiljö Teknikleverantörer/entrep renörer  Biogas Systems  BioPrePlant  Bio Process Control  Cambi  Cleanergy  Energy Opticon  Envac  ECSAB  Fortum Heat  Greelane Biogas  Joab  Liseloth Lööf Miljö  MRT Systems  Presona  Purac  SAKAB  Stena Recycling  Tomra Compaction  Vireo Energy  Wastec  WTM Konsulter  Atkins  East European Development  Envir  Miljö- och avfallsbyrån  Profu  Pöyry Swedpower  Renetech  Sweco International  Tyréns  Vatten och samhällsteknik  ÅF  Ett antal enmanskonsulter med spetskompetens  Ett antal affärskonsulter som verkar på olika marknader Universitet/forskning/ins titutioner  IIIEE  IVL  JTI  SP Borås

8 Erbjudanden - mognadsgrad Management på lokal nivå, regional nivå, branschnivå: Samverk ansformer, organisation, avfallsekonomi, taxekonstruktion etc. Avfallshantering i hållbar stads- utveckling: Systemde sign, avfallsplanering, avfallsminimering, insamlings- och sorteringslösningar, etc. Uppförande av avfallsanläggningar eller insamlingssystem: Finansi eringsmöjligheter, förstudier, upphandling, projektering, etc. Drift, support och optimering av avfallsanläggningar /insamlingssystem Policy på lokal nivå, regional nivå, nationell nivå: Mål, regelverk och styrmedel inom avfall, energi, mm. Support / beställarstöd – i alla steg: -Kommunikation/kampanjer -Utbildning/praktik i Sverige eller mottagarlandet -Projektledning -Upphandling - anbudgranskning -Etc

9 Stöd för att underlätta exportarbetet Marknadsstöd Tjänstepaketering Presentationsmaterial/bi ldbank Referensanläggningar Marknadsstöd Tjänstepaketering Presentationsmaterial/bi ldbank Referensanläggningar Bemanning / hitta samarbetspartners Nätverk med Kommuner/kommu nala bolag Leverantörer Konsulter Universitet/forskare /institutioner Marknads/säljkonsu lter Resurspool individnivå: Kommuner/komm unala bolag Enmanskonsulter/ specialister Databas med projekt Bemanning / hitta samarbetspartners Nätverk med Kommuner/kommu nala bolag Leverantörer Konsulter Universitet/forskare /institutioner Marknads/säljkonsu lter Resurspool individnivå: Kommuner/komm unala bolag Enmanskonsulter/ specialister Databas med projekt Stöd för att Initiera samverkansprojekt Ersättningsmodell vid samverkan i uppdrag Avtalsmall för samverkan i uppdrag Stöd för att Initiera samverkansprojekt Ersättningsmodell vid samverkan i uppdrag Avtalsmall för samverkan i uppdrag Specifika projektstöd för att genomföra projekt Checklista/metodik för avfallsplanering Tjänst: Lab för analys av substrat till rötning Specifika projektstöd för att genomföra projekt Checklista/metodik för avfallsplanering Tjänst: Lab för analys av substrat till rötning

10 Ett nav - till nytta för många Marknadsstöd Bemanning / hitta samarbetspartners Stöd för att Initiera samverkansprojekt Specifika projektstöd för att genomföra projekt Marknadsstöd Bemanning / hitta samarbetspartners Stöd för att Initiera samverkansprojekt Specifika projektstöd för att genomföra projekt Marknads/säljorganisationerKonsulterLeverantörerFrämjare på olikamarknaderAmbassader Marknads/säljorganisationerKonsulterLeverantörerFrämjare på olikamarknaderAmbassader

11 Koordinering/matchmaking – en viktig del av arbetet Plattformen Projekt Kund- förfråg- ningar Kom- muner Finan- siärer Ambas- sader Främjare Leveran- törer

12 Vår agenda Sverige har en avfallshantering i världsklass, vilket också är internationellt erkänt. Behoven växer i världen. Trots detta är exporten av svenskt kunnande och teknik relativt liten. Agendan ska visa vad som behöver utvecklas i det svenska exporterbjudandet för att nå ökad exportvolym, och hur detta kan ske.

13 Agendaarbetet

14 Föreslagna insatser i agendan Politisk uppbackning Nationellt angreppssätt Utveckling av nätverk och affärsmodeller Kunskap om och val av marknad Kunskap och nya modeller kring finansiering Säljbar paketering Förmåga att följa upp insatser

15 Resurspool Inventering Intervjuer CV-granskning Matchmaking Avtalsmall Resurspool Inventering Intervjuer CV-granskning Matchmaking Avtalsmall Kommunala organisationer Marknads- säljbolag Specialister / enmanskonsulter Kund Marknads- säljbolag Kund Kommersiellt avtal Förmedling

16 Förstudie- och beställarstödstjänster System delivery Start up Procure- ment System design Advisory Support Delivery Process Operation Pre Study Study vivits/educatio n programs Education and training

17 Resurspoolen 9 kommunala organisationer ingår, med ca 40 kvalificerade personer med varierande kompetens, möjlighet, kultur/språkkännedom, etc, etc: –Stockholm Stad –Tekniska Verken i Linköping –Renova –Borlänge Energi –Vafab Miljö –EEM –Gästrike Återvinnare –Nodava –Sysav

18 Resurspoolen - kompetensområden  Ledning och organisation  Verksamhetsutveckling  Avfallsplanering  Farligt Avfall  A ̊ tervinningscentraler  Deponiteknik inkl slutta ̈ ckning  Biologisk behandling/biogas  Energiutvinning  Drift  Upphandling/avtal  Marknad och sa ̈ lj (fo ̈ retag och privat)  Kommunikation, information  Miljo ̈ skydd/kontroll/tillstånd

19 Kontakt och information Projektledare: Jenny Åström jenny.astrom@avfallsverige.se 070-513 66 12 Arbetsgruppsordförande: Thomas Nylund thomas.nylund@gastrikeatervinnare.se 026-178489 www.avfallsverige.se/export/


Ladda ner ppt "En avfallshantering i världsklass Avfall Sveriges satsning på export av produkter och tjänster inom avfallssektorn Uppdaterad mars 2014 SosExpo Warszawa."

Liknande presentationer


Google-annonser