Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Leder en ny lokalförsörjnings-process till bättre nyckeltal?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Leder en ny lokalförsörjnings-process till bättre nyckeltal?"— Presentationens avskrift:

1 Leder en ny lokalförsörjnings-process till bättre nyckeltal?
Bo Garneij – Huddinge Jesper Schönberg – Haninge

2 Kostnader - verksamhetslokaler
Totala kostnader 3 miljarder kr Total yta 2,4 miljoner kvm Kostnad per kvm kr Andel kommunens kostn. 12,5 % Totala lokalinvesteringar 1,7 miljarder kr

3 Lokalinvesteringar/invånare

4 Total lokalkostnad - kr per kvm

5 Förvaltningslokaler – kr/kvm

6 Förvaltningslokaler – kvm/anst

7 Kommunala investeringsprocessen

8 Byggprocessen Prognos Programarbete Förprojektering
Befolkningsstatistik Nya detaljplaner Verksamhets-struktur Programarbete Lokalprogram Placering Ev. ny detaljplan Förprojektering Arkitektritning Kostnads-kalkyl Projektering /upphandling Teknik-konsulter Genomförande Byggnation 10 år 5 år 4 år 3 år 2 år inflyttning Tid till färdigställande

9 Varför behövs en investeringsprocess?
Tydliggöra vem som ansvarar för vad Få tydliga politiska beslut i tidigt skede Avstämning / förankring under projektets gång Få fram bra underlag för budgetbeslut Kunna följa och förklara kostnadsförändringar

10 Investeringsprocessen
Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Klart 2019 Politiska beslut Beslut om programuppdrag Avstämning / godkännande Beslut om budget Beslut om igångsättning Prognos Befolkningsstatistik Nya detaljplaner Verksamhets-struktur Programarbete Lokalprogram Placering Ev. ny detaljplan Förprojektering Arkitektritning Kostnads-kalkyl Projektering /upphandling Teknik-konsulter Genomförande Byggnation Slutredovisning Verkställande av beslut 10 år 5 år 4 år 3 år 2 år inflyttning Tid till färdigställande

11 Långsiktigt hållbar investeringsnivå
Lokalkostnadsandelen ökar över tid Lokalkostnadsandelen konstant över tid

12 Alternativ till att bygga i kommunal regi
Låta en extern aktör bygga och driva verksamhet Hyra in lokal från extern fastighetsägare Beslut om uppdrag att hitta och teckna avtal med extern aktör Beslut om inhyrning Prognos Befolkningsstatistik Nya detaljplaner Verksamhets-struktur Programarbete Lokalprogram Placering Ev. ny detaljplan Förprojektering Arkitektritning Kostnads-kalkyl Projektering /upphandling Teknik-konsulter Genomförande Byggnation 10 år 5 år 4 år 3 år 2 år inflyttning Tid till färdigställande

13 Frågor?


Ladda ner ppt "Leder en ny lokalförsörjnings-process till bättre nyckeltal?"

Liknande presentationer


Google-annonser