Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Leder en ny lokalförsörjnings- process till bättre nyckeltal? Bo Garneij – Huddinge Jesper Schönberg – Haninge.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Leder en ny lokalförsörjnings- process till bättre nyckeltal? Bo Garneij – Huddinge Jesper Schönberg – Haninge."— Presentationens avskrift:

1 1 Leder en ny lokalförsörjnings- process till bättre nyckeltal? Bo Garneij – Huddinge Jesper Schönberg – Haninge

2 2 Kostnader - verksamhetslokaler Totala kostnader3 miljarder kr Total yta2,4 miljoner kvm Kostnad per kvm1 234 kr Andel kommunens kostn.12,5 % Totala lokalinvesteringar1,7 miljarder kr

3 3 Lokalinvesteringar/invånare

4 4 Total lokalkostnad - kr per kvm

5 5 Förvaltningslokaler – kr/kvm

6 6 Förvaltningslokaler – kvm/anst

7 7 Kommunala investeringsprocessen

8 8 Byggprocessen Prognos Befolkningsstatistik Nya detaljplaner Verksamhets- struktur Programarbete Lokalprogram Placering Ev. ny detaljplan Förprojektering Arkitektritning Kostnads- kalkyl Projektering /upphandling Teknik- konsulter Genomförande Byggnation Tid till färdigställande 10 år 5 år 4 år 3 år2 år inflyttning

9 9 Varför behövs en investeringsprocess? Tydliggöra vem som ansvarar för vad Få tydliga politiska beslut i tidigt skede Avstämning / förankring under projektets gång Få fram bra underlag för budgetbeslut Kunna följa och förklara kostnadsförändringar

10 10 Investeringsprocessen Prognos Befolkningsstatistik Nya detaljplaner Verksamhets- struktur Programarbete Lokalprogram Placering Ev. ny detaljplan Förprojektering Arkitektritning Kostnads- kalkyl Projektering /upphandling Teknik- konsulter Genomförande Byggnation Tid till färdigställande 10 år 5 år 4 år 3 år2 år inflyttning Beslut om programuppdrag Avstämning / godkännande Beslut om budget Beslut om igångsättning Slutredovisning Politiska beslut Verkställande av beslut Budget 2014 Budget 2015Budget 2016Budget 2017Klart 2019

11 11 Långsiktigt hållbar investeringsnivå Lokalkostnadsandelen konstant över tid Lokalkostnadsandelen ökar över tid

12 12 Alternativ till att bygga i kommunal regi Prognos Befolkningsstatistik Nya detaljplaner Verksamhets- struktur Programarbete Lokalprogram Placering Ev. ny detaljplan Förprojektering Arkitektritning Kostnads- kalkyl Projektering /upphandling Teknik- konsulter Genomförande Byggnation Tid till färdigställande 10 år 5 år 4 år 3 år2 år inflyttning Låta en extern aktör bygga och driva verksamhet Hyra in lokal från extern fastighetsägare Beslut om uppdrag att hitta och teckna avtal med extern aktör Beslut om inhyrning

13 13 Frågor? bo.garneij@huddinge.se jesper.schonberg@haninge.se


Ladda ner ppt "1 Leder en ny lokalförsörjnings- process till bättre nyckeltal? Bo Garneij – Huddinge Jesper Schönberg – Haninge."

Liknande presentationer


Google-annonser