Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

EasyFairs Elmässan 2014 KNX Konsulthandboken - allt du behöver veta för att föreskriva en KNX-anläggning www.knx.se.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "EasyFairs Elmässan 2014 KNX Konsulthandboken - allt du behöver veta för att föreskriva en KNX-anläggning www.knx.se."— Presentationens avskrift:

1 easyFairs Elmässan 2014 KNX Konsulthandboken - allt du behöver veta för att föreskriva en KNX-anläggning www.knx.se

2 KNX Association International Page No. 2 November 14 KNX: The worldwide STANDARD for home & building control KNX Sweden  Företagsoberoende svensk förening 11 Huvudmedlemmar > 100 Intressemedlemmar

3 KNX Association International Page No. 3 November 14 KNX: The worldwide STANDARD for home & building control Info från hemsidan idag

4 KNX Association International Page No. 4 November 14 KNX: The worldwide STANDARD for home & building control Utveckling anslutna tillverkande företag totalt

5 KNX Association International Page No. 5 November 14 KNX: The worldwide STANDARD for home & building control 370 företag, > 7.354 produkter

6 KNX Association International Page No. 6 November 14 KNX: The worldwide STANDARD for home & building control Några produktexempel

7 KNX Association International Page No. 7 November 14 KNX: The worldwide STANDARD for home & building control Varför en KNX Konsulthandbok? Ökad efterfrågan på fastighetsautomation Fler och högre krav från kunder Lagar, normer och regler Komplicerade system – enkla system Konsulthandlingar med skiftande kvalitet Visa exempel på hur det kan se ut

8 KNX Association International Page No. 8 November 14 KNX: The worldwide STANDARD for home & building control Allt högre krav ställs på modern byggnadsteknologi Komfort, säkerhet och flexibilitet Energimedvetenhet Nya och mobila tekniktrender Ökande förväntningar på auto- matiserade lösningar

9 KNX Association International Page No. 9 November 14 KNX: The worldwide STANDARD for home & building control Efterfrågan på energisnåla hus ökar EnergikostnaderDriftnettoFastighetens värde Driftnetto=hyresintäkt-kostnader Marknadsvärde=driftnetto/avkastningskrav

10 KNX Association International Page No. 10 November 14 KNX: The worldwide STANDARD for home & building control Lagar och föreskrifter  Krav på energihushållning enligt Miljöbalken (1998)  Lag om energideklaration av byggnader (2006)  Boverkets Byggnadsregler BBR 20, 2013  EN 15232 Byggnaders energiprestanda samt effekter av fastighetsautomation och underhåll ”Byggnadstekniska installationer som kräver elenergi såsom ventilation, fast installerad belysning, elvärmare, cirkulationspumpar och motorer ska utformas så att effektbehovet begränsas och energin används effektivt.” ”Byggnadens energianvändning ska kontinuerligt kunna följas upp genom ett mätsystem.”

11 KNX Association International Page No. 11 November 14 KNX: The worldwide STANDARD for home & building control Från många olika system till ett enda integrerat Upp till 30% besparing på driftskostnaden

12 KNX Association International Page No. 12 November 14 KNX: The worldwide STANDARD for home & building control Utvecklingen fortsätter… Årlig ökningstakt +20% Varför växer KNX? Öppet och leverantörsoberoende Hög intelligens och funktionsnivå Ger stabil och säker drift Optimerar energianvändningen, EN15232 Brett produktutbud, stor konkurrens Ett programeringsverktyg

13 KNX Association International Page No. 13 November 14 KNX: The worldwide STANDARD for home & building control KNX Konsulthandbok Innehållsförteckning Vad är KNX? Varför använda KNX? Energieffektivisering Skillnad mellan konventionell installation och bussinstallation Uppbyggnad och struktur Hur projektera KNX? Belysningsstyrning Projekteringsexempel och mallar Vad kan man mer göra med KNX? Ordlista Vill du veta mer?

14 KNX Association International Page No. 14 November 14 KNX: The worldwide STANDARD for home & building control Hur projektera KNX? Belysning Kraft /Tele 01-nät Närvaro/frånvarodetektering Konstantljusreglering Dimring/scenarier Gruppering av armaturer Motorvärmare Tidsstyrda elslutbleck Uttag för kaffemaskiner och kopiatorer Motordrivna projektordukar Hisslarm Driftlarm ventilation Larm från HWC Indikering brandluckor

15 KNX Association International Page No. 15 November 14 KNX: The worldwide STANDARD for home & building control Projekteringsexempel och mallar  Teknisk beskrivning EL-AMA Materielspecifikation  Funktionsbeskrivning Rumsbeskrivning Driftkort  Ritningsredovisning Kraft Belysning KNX Styr&Övervakning

16 KNX Association International Page No. 16 November 14 KNX: The worldwide STANDARD for home & building control

17 KNX Association International Page No. 17 November 14 KNX: The worldwide STANDARD for home & building control

18 KNX Association International Page No. 18 November 14 KNX: The worldwide STANDARD for home & building control

19 KNX Association International Page No. 19 November 14 KNX: The worldwide STANDARD for home & building control Rumsbeskrivning F2 F4 F3

20 KNX Association International Page No. 20 November 14 KNX: The worldwide STANDARD for home & building control Driftkort REGLERING Temperaturreglering Regulatorn strävar efter att konstanthålla temperaturen i rummet. När temperaturen ökar stänger först värmeventilen SV11. Därefter öppnas spjällställdonen ST51 och ST52 för forcerat luftflöde. Om det fortfarande krävs kylning öppnar kylventilen SV21. När det behövs värme körs sekvensen omvänt Vid ökande kylbehov sker regleringen i följande sekvens: - 1.Värmeventil SV11 stänger för värme till radiator ( termoställdon on/off) - 2.Spjällställdonen ST51 och ST52 öppnar för forcerad ventilation (on/off) - 3.Kylventil SV21 öppnar för kyla till kylbaffel. (steglös 0-10V/ treläges) Förskjutning av kylbörvärdet Vid hög ute temp höjs kyl BV för rummet. Vid närvaro (indikeras via PIR) Gäller konfortbörvärde kyla och värme, vid icke närvaro gäller ekonomibörvärde kyla resp värme. Forcering luftflöde Vid hög koldioxidkoncentration öppnas spjällen ST51 och ST52. Regulatorn väljer den högsta signalen från temperatursekvensen eller styrningen av luftkvalitet Belysning. Belysningen aktiveras via omkopplare Bel1. Belysningen stäcks x min efter att rumet är tomt. Via omkopplare bel2 kan belysningen släckas oberoende om närvaro Via omkopplare bel 3 kan dagsjustyrningen aktiveras ( förvalt Via omkopplare bel 4 kan belysningsnivån manuelt ställas

21 KNX Association International Page No. 21 November 14 KNX: The worldwide STANDARD for home & building control Belysningsstyrning Med KNX styr du enkelt all typ av belysning såsom:  1-10V  DSI  DALI  DMX  etc.

22 KNX Association International Page No. 22 November 14 KNX: The worldwide STANDARD for home & building control KNX/DALI – digital ljusreglering Driftdon 5 Driftdon 4 Driftdon 3 Driftdon 2 Driftdon 1 230V Dali Controller Driftdon 64 KNX/Dali gateway Med KNX och Dali får du en bekymmersfi belysningsanläggning och dessutom tillgänglighet till alla övriga funktioner i fastigheten.

23 KNX Association International Page No. 23 November 14 KNX: The worldwide STANDARD for home & building control 46 st anslutna driftdon 14 st individuellt styrda 9 st grupper använda KNX/DALI – installationsexempel

24 KNX Association International Page No. 24 November 14 KNX: The worldwide STANDARD for home & building control KNX/DALI – installationsexempel 46 st anslutna driftdon 11 st individuellt styrda 10 st grupper använda

25 KNX Association International Page No. 25 November 14 KNX: The worldwide STANDARD for home & building control Vad kan man mer göra med KNX?  Solskydd  Audio/Video  Mätning/loggning  Tidsstyrning/Tidgivning  Styrning, reglering och övervakning av klimat  Samverka med BMS- och säkerhetssystem  Etc.

26 KNX Association International Page No. 26 November 14 KNX: The worldwide STANDARD for home & building control KNX Konsulthandboken Lansering i början på 2015 Intresserad? Registrera dig redan nu* för ett eget exemplar * på vår hemsida eller i vår monter

27 KNX Association International Page No. 27 November 14 KNX: The worldwide STANDARD for home & building control

28 KNX Association International Page No. 28 November 14 KNX: The worldwide STANDARD for home & building control Tack för att ni kom och lyssnade Rikard NilssonJan Hammarsköld Hans WalltinStefan Söderström Ordförande Sekreterare MedlemMedlem president@knx.seinfo@knx.sepresident@knx.seinfo@knx.se hans.walltin@walltin.se stefan.soderstrom@rexel.sehans.walltin@walltin.sestefan.soderstrom@rexel.se Världsstandarden för hem- och fastighetsautomation


Ladda ner ppt "EasyFairs Elmässan 2014 KNX Konsulthandboken - allt du behöver veta för att föreskriva en KNX-anläggning www.knx.se."

Liknande presentationer


Google-annonser