Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Amnesty International En människorättsorganisation.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Amnesty International En människorättsorganisation."— Presentationens avskrift:

1 Amnesty International En människorättsorganisation

2 Amnestys vision En värld där varje människa åtnjuter alla de rättigheter som ingår i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna

3 Amnesty Utreder och dokumenterar allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter (MR) Utövar påtryckningar mot makthavare för att förebygga, hindra o stoppa kränkningar Kräver att skyldiga ställs inför rätta Informerar och utbildar om MR Agerar för att väcka opinion om kränkningar

4 Amnesty arbetar för Rätt till åsikts- och yttrandefrihet Avskaffande av tortyr och dödsstraff Rätten att inte bli diskriminerad pga politisk eller religiös åskådning, etnisk tillhörighet, kön eller sexuell läggning

5 Amnesty arbetar för … Stoppa våldet mot kvinnor Flyktingars och migranters rättigheter Rätten för de mest marginaliserade att få sina ekonomiska och sociala rättigheter tillgodosedda (ESK-rättigheter)

6 ESK-rättigheter Mödradödlighet Rätt till abort Rätt till hälsa Tvångsvräkningar Rätt till rent vatten och försörjning Företagens ansvar

7 Amnesty är opartiskt och obundet Politiskt Religiöst Ekonomiskt

8 Amnestys arbetsmetoder Aktionsfall – långsiktigt ansvar Blixtaktioner SMS-aktioner Namninsamlingsaktioner Insändare Kampanjdagar Medlemsvärvning

9 Amnesty idag Över 3 miljoner medlemmar i hela världen 100 tusen medlemmar och givare i Sverige Mer än 75% av Amnesty Sveriges inkomster kommer från enskilda personer www.amnesty.se Skola.amnesty.se


Ladda ner ppt "Amnesty International En människorättsorganisation."

Liknande presentationer


Google-annonser