Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Internationell utblick på plan- och exploateringsprocessen Thomas Kalbro (2008) Fastigheter och byggande Fastighetsvetenskap.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Internationell utblick på plan- och exploateringsprocessen Thomas Kalbro (2008) Fastigheter och byggande Fastighetsvetenskap."— Presentationens avskrift:

1 Internationell utblick på plan- och exploateringsprocessen thomas.kalbro@infra.kth.se Thomas Kalbro (2008) Fastigheter och byggande Fastighetsvetenskap

2 Planprocessen – i relation till andra länder? Plan- och byggkommittén, SOU 2005:77 Föreslog, efter en översiktlig analys, att tidsfrister inte var någonting för Sverige. Hur ser det ut i andra länder?  Frankrike  Nederländerna  Norge  Storbritannien  Tyskland Thomas Kalbro (2008) Fastigheter och byggande Fastighetsvetenskap

3 Två varianter av plan- och tillståndsbeslut Thomas Kalbro (2008) Fastigheter och byggande Fastighetsvetenskap

4 Tidsfrister kopplade till plan- och tillståndsbeslut Thomas Kalbro (2008) Fastigheter och byggande Fastighetsvetenskap

5 Den norska plan- och bygglagstiftningen Norge Privat initiativrätt till detaljplanering Kommunalt besked inom viss tid Beslut om bygglov inom viss tid Sverige ? Thomas Kalbro (2008) Fastigheter och byggande Fastighetsvetenskap

6 Norges plansystem

7 Norge – planexempel

8 Norge – planprocessen, privat planinitiativ

9 ”Bygg – helt enkelt” SOU 2008:68 Vilka slutsatser man kan dra av erfarenheter från Norge får diskuteras i morgon med Stefan Molander

10 Vem betalar infrastrukturen? Thomas Kalbro (2008) Fastigheter och byggande Fastighetsvetenskap

11 Norge Utbyggingsavtaler Thomas Kalbro (2008) Fastigheter och byggande Fastighetsvetenskap § 64b. Avtalens innhold Avtalen kan gå ut på at grunneier eller utbygger skal besørge eller helt eller delvis bekoste tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av planvedtak. Slike tiltak må stå i rimelig forhold til utbyggingens art og omfang og kommunens bidrag til gjennomføringen av planen og forpliktelser etter avtalen. § 64c. Saksbehandling og offentlighet Kommunen skal kunngjøre oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale. Forslaget skal legges ut til offentlig ettersyn med. Når utbyggingsavtale er inngått, skal denne kunngjøres.

12 USA / Washington State Impact Fees Thomas Kalbro (2008) Fastigheter och byggande Fastighetsvetenskap Enligt Growth Management Act får s.k. “impact fees” – en form av taxa användas för kostnader som beror på:  public streets and roads  publicly owned parks  open space  recreation facilities  school facilities

13 Andra länder med uttrycklig lagstiftning om ”exploateringsavtal” Thomas Kalbro (2008) Fastigheter och byggande Fastighetsvetenskap Finland § 91 b i markanvändnings- och bygglagen Nederländerna Land Development Act (Grondexploitatiewet) I båda fallen ges möjligheter till något bättre kommunal kostnadstäckning än vad den nuvarande svenska lagstiftningen gör.

14 England och Wales The Community Infrastructure Levy (CIL) Thomas Kalbro (2008) Fastigheter och byggande Fastighetsvetenskap CIL ger kommunerna möjlighet att införa en avgift för att finansiera “infrastruktur” En taxa CIL charges will be based on simple formulae which relate the size of the charge to the size and character of the development paying it. Lokal och regional infrastrukutur The levy will be spent on local and sub-regional infrastructure to support the development of the area.

15 Infrastruktur som får avgiftsfinansierias Thomas Kalbro (2008) Fastigheter och byggande Fastighetsvetenskap  roads and other transport facilities,  flood defences,  schools and other educational facilities,  medical facilities,  sporting and recreational facilities,  open spaces, and  affordable housing

16 Förhandlade bidrag? Exploateringsbidrag – för vad? Hur ska bidragen tas ut? Thomas Kalbro (2008) Fastigheter och byggande Fastighetsvetenskap Förutbestämda avgifter? Faktiska kostnader? Orsakade av den enskilda exploateringen? Kommunala infrastruktur- kostnader som helhet Beskattning av markvärdestegring?


Ladda ner ppt "Internationell utblick på plan- och exploateringsprocessen Thomas Kalbro (2008) Fastigheter och byggande Fastighetsvetenskap."

Liknande presentationer


Google-annonser