Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

KEAJ TEEMA 2014 Työskentelyajat (3.3-3.7.) Tulokseton haku 4.1.1.-4.1.4) Herättely Ominaisuuspisteet-Lisätietonumerot GPS-laitteen käyttö.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "KEAJ TEEMA 2014 Työskentelyajat (3.3-3.7.) Tulokseton haku 4.1.1.-4.1.4) Herättely Ominaisuuspisteet-Lisätietonumerot GPS-laitteen käyttö."— Presentationens avskrift:

1 KEAJ TEEMA 2014 Työskentelyajat (3.3-3.7.) Tulokseton haku 4.1.1.-4.1.4) Herättely Ominaisuuspisteet-Lisätietonumerot GPS-laitteen käyttö

2 HAKU  4 h, ellei ajoa synny Ei tarvitse käyttää loppuun, mikäli haku/haut ovat johtaneet ajoon ja arvostelu on voitu suorittaa loppuun kaikilta osiltaan Esim 1.Haku 40min 2.Haku 60min

3 SÖKET 4 h, ifall det inte blir något drev Behövs inte användas till slut, ifall söket/sök har lett till drev och bedömningen har till alla delar kunnat slutföras T.ex. 1. Söket 40 min 2. Söket 60 min

4 AJO Max 3h Täysi ajo 120min Jos ajo karkaa kuulumattomiin Kolmatta tuntia käytetään keruuaikana Ajoaika 120min käytetään loppuun Esim 1.Ajo 40min louheen ja koira saa seuraavankin ketun liikkeelle, käytetään ajoaika( 80 min) loppuun Pl kokeen keskeyttäminen (3.7)

5 Drevet Max 3 h Full drevtid 120 min Ifall drevet går utom hörhåll kan den tredje timmen användas för att lappa denna tid Drevtiden 120 min används till slut T.ex 1. Drevet 40 min i gryt och hunden får upp en ny räv används drevtiden (80 min) till slut Obs! Punkt 3.7 Avbrytande av prov

6 Tulokseton haku 4.1.1 Hakuvarmuus ja tehokkuus max 4p 4.1.2 Hakunopeus ja eteneminen max 8p 4.1.3 Metsästysinto ja hakusitkeys max 8p 4.1.4 Hakutyöskentelyn muut ominaisuudet max 10p on Viivan käyttö kohdassa 4.1.2,mikäli koiralla ei ole yöjälkityöskentelyä

7 SÖK UTAN UPPTAG 4.1.1 Söksäkerhet och effektivitet max 4 p 4.1.2 Spårningsfart och avancering max 8 p 4.1.3 Jaktlust och uthållighet på sök max 8 p 4.1.4 Sökarbetets övriga egenskaper max 10 p Streck antecknas vid 4.1.2 när hunden inte arbetat på nattspår

8 Herättely Mikäli koiralla aamuhämärissä voimallista herättelyä lyhyellä haulla,otetaan uusintahaku/hakuja Huom hlö 40min Arvioidaan herättelyn laatu kokonaissuorituksen perusteella

9 VÄCKNING Ifall hunden i grynigen väcker rikligt på ett kort sök, tas ett nytt sök eller tilläggsök Obs löshet på sök 40 min Vid bedömningen av väckningen under söket beaktas hela prestationen under dagen

10 Ominaisuuspisteet-Lisätietonumerot Ominaisuuspiste 9-10/Lisätieto 5 7-8/4 5-6/3 3-4/2 1-2/1

11 EGENSKAPSPOÄNG / TILLÄGGSUPPGIFTER 9-10 / Tilläggsuppgift 5 7-8 / 4 5-6 / 3 3-4 / 2 1-2 / 1

12 GPS-laitteen käyttö Apulaite aistihavaintojen tueksi Kuulumattomiin mennyt ajo otetaan haltuun soittamalla pantaan Pyritään ajon piiriin mahdollisimman nopeasti

13 ANVÄNDNING AV GPS-PEJL Används som stöd vid användning av sinnen Man ringer till hundens halsband för att få kontakt med drevet, när det gått ur hörhåll Man strävar till att få kontakt med drevet så snabbt som möjligt


Ladda ner ppt "KEAJ TEEMA 2014 Työskentelyajat (3.3-3.7.) Tulokseton haku 4.1.1.-4.1.4) Herättely Ominaisuuspisteet-Lisätietonumerot GPS-laitteen käyttö."

Liknande presentationer


Google-annonser