Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Växa Sverige Tankar om lantbruksforskningens relevans i Växa Sverige 2014-09-30 Jakob Söderberg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Växa Sverige Tankar om lantbruksforskningens relevans i Växa Sverige 2014-09-30 Jakob Söderberg."— Presentationens avskrift:

1 Växa Sverige Tankar om lantbruksforskningens relevans i Växa Sverige 2014-09-30 Jakob Söderberg

2

3 Mycket har hänt…… Svensk Avel

4 Servicepersonal internt/externt Specialister Produktionsrådgivare Veterinärer Husdjurstekniker Avbytare Växa Sverige ännu närmare dig Kunden

5 Vision och affärsidé

6 Vad? Utveckla: - Effektiva processer - Lönsamma företag - Tillväxt i branschen - Global hållbarhet

7 Vi ligger i framkant … Vi och de nordiska länderna är världsledande inom avel! Vi har en djurvälfärd i världsklass! Högst avkastning per ko i Europa! Vi har en mjölkproduktion som är en av de klimateffektivaste i världen!

8 Och vi och våra samarbetspartners ska även bli bäst på … Utveckla kund och visa nyttan vi gör och kan göra Erbjuda spets, bredd och visa på Best Practice i hela Växa Sverige Utveckla kundens lönsamhet Utveckla människor och processer från ”fält till mjölk i tanken” Verksamhets- och företagsutveckling

9 Mer och mer handlar det om management för att skapa lönsamhet Management kommer från latin Manus= hand Agere=handla På svenska hantera, handlägga, handha Tre områden: Leda, styra och utveckla En manager har rollen att vara coach, controller/driftsansvarig samt strateg

10 60 kor 150 kor byggstartInstallning Expansionsprojekt - Fokus på nuläge, besättningstillväxt och management Tid Produktionsresultat kr I teorin Bra jobbat Dåligt management Produktionen idag: Antal kor, st.____________ Avkastning, kg/ko________ Inkalvningsålder_________ Åkerareal, ha____________ Byggkostnad, kr/ko_______ Lön, kr/timma___________ Timmar/ko & år_________ Timmar djurskötsel_______ Timmar hela gården______ Antal medarbetare_______ Datum: Stallet färdigt____________ Full produktion___________ 10 viktiga mål för den nya produktionen: Antal kor, st._____________ Avkastning, kg/ko_________ Inkalvningsålder__________ Åkerareal, ha_____________ Byggkostnad, kr/ko________ Lön, kr/timma____________ Timmar/ko & år___________ Timmar djurskötsel________ Timmar hela gården_______ Antal medarbetare________ Fullt i stall & mjölktank!

11 Stor skillnad i lönsamhet = potential 11

12 I huvudet på Toyota ”At Toyota we get brilliant results from average people managing a brilliant process. Others get average results from brilliant people managing broken processes”

13 Växa Sverige visar på möjligheterna Sverige jämfört med Europa? + Högre avkastning och intäkter + Lägre markpriser och kvotpriser - Högre foder, bygg och maskinkostnader Skillnaderna inom Sverige är större än skillnad med andra länder Stor skillnad = potentialen!

14

15 Tre perspektiv - påverkar långsiktig konkurrenskraft Landsbygd och landsbygdsutveckling Lantbruk och gårdsstrukturutveckling Primärproduktion och livsmedelsproduktionens konkurrenskraft

16 Företagande, produktion, marknad och politik Reform av Jordbruks- politiken, krav på lägre kostnad NGOs/ ideologi Ex ökad ekologisk Produktion, Bete, GMO-fritt, brunssynk, Belgien blue, Lösdrift EU regler + svenska särregler Fokus på lågpris/EMV Viss ökning premium Ökad krav på effektivitet och säkerhet i industrin Ökad krav på effektivitet och säkerhet på gård Produktionsens påverkan Konsumtionens påverkan Hållbarhet klimat + företagande

17 Växa Sverige Innovation

18 Ex på tillämpbar forskning inom djurhälsa Smittbekämpningsprogram inom BVD – Efter ett strukturerat bekämpningsarbete har virussjukdomen BVD äntligen utrotats från svenska kogårdar. – 1993 fanns hos djuren på hälften av alla kogårdar i Sverige. – På nationell nivå har det kontrollprogram som bedrivits bidragit till en lägre antibiotikaförbrukning i nötkreatursbesättningar och sparat flera hundra miljoner kronor för svenska mjölk- och köttföretagare. Mastit (varit många projekt) – Den mest kostsamma sjukdomen hos mjölkkor – Gjort en sammanställning på nordisk nivå om allt som är gjort inom mastit. Även i SLF Mjölk har haft uppe en prioritering av insatsområden för att minska problemet kring mastit. Analysmetoder har utvecklats. Signaler Djurvälfärd – Mäta och visa djurens välfärd utifrån befintlig Kodatabas – Samordna på djurvälfärdens ekonomiska betydelse på vetenskaplig grund

19

20

21 Ex på tillämpbar forskning inom avel och foder Genomic selection – Behålla försprånget inom avel i de nordiska länderna, t ex snabbare förbättra fertilitet, djurhälsa och klövar. Tidigare importerade vi mycket djur från USA, nu export vi avelsmaterial till USA och andra länder – NTM, hänsyn till totalt och ekonomisk skattning av djurens avelsvärde, många finansierade av SLF Djurens näringsförsörjning och foder – Fodervärdering av protein, först AAT/PBV och sen anlitades forskare till att vidareutveckla Norfor. – Nu en gemensam nordisk fodervärdering och optimering, online, kan göra en ändring och dagen efter är optimeringen i fält ändrad =världsunikt – Beräkning av klimatpåverkan från mjölkkor – Ensilering av rundbals ensilage, i början inte alls bra, men genom forskning är idag rundbals ensilage den form med minst svinn (dock lite dyrare) – Närproducerat foder och att komma ifrån sojamjöl och oljepalmbiprodukter

22

23 Mission NorFor’s affärsidé är att ge svaret på den eviga frågan hur man bäst utfodrar sina mjölk- eller köttdjur dagligen och över tiden. Detta sker genom att NorFor erbjuder till djurägare med nötkreatur ett fodervärderingssystem tillsammans med ett användarvänligt gränssnitt så att foderstater kan beräknas där: -Produktionsekonomin är i fokus -Djurets hela produktionspotential tas till vara, -Miljöpåverkan begränsas -Djurens välbefinnande sätts i fokus

24 Stiftelsen Lantbruksforskning

25 Innovationsprocessen är alltid inte rak och sekventiell, utan cirkulär och integrerande Källa: slidegeeks.com

26 Vår innovationsprocess Affär & kund- nytta Kunskap, teknik & metodik Vår värdering och kultur Innovations process

27 Samsyn i behovet är A och O Att vi har samma syn på vad som ger lönsamhet Avdelnings- chefer, affärs- råd Avdelnings- chefer, affärs- råd Kunskap, teknik & metodik Innovations forum Kunder/ efterfrågan Problem/ möjlig förbättring Utmaning Generera idéer/ lösningar Inkubation Vår värdering och kultur Innovations forum Koncept- utveckling Verifiering/ Realisring/ testning Produktions- sättning/ utbild Lansering testgårdar/ pionjärer Inför- säljning Leverans Ökad kundnytta Vi och kunden ser en förbättrings- potential Affärs- plan Säljmål Nöjd- kund Ekonomi

28 Fortsatt fokus på ökad effektivitet, lönsamhet, tillväxt och konkurrenskraft Öka effektivitet i produktionsprocessen (bra för ek och miljö) Hitta potentialen och best practice Trimma produktionsprocesser/resursutnyttjandet Öka ekonomiseringen, samordna prod och lönsamhet Inte fokusera på genomsnitt, fokus på de bästa & marginalek Öka fokus på pressa priser, jämförelser och hitta alternativ Underlätta expansion Utveckla rådgivarrollen Mer fokus på management, helhet och företagandet

29 Vår vision


Ladda ner ppt "Växa Sverige Tankar om lantbruksforskningens relevans i Växa Sverige 2014-09-30 Jakob Söderberg."

Liknande presentationer


Google-annonser