Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad är ledarskap? Vem är ledare?.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad är ledarskap? Vem är ledare?."— Presentationens avskrift:

0 Venture Cup Jag som entreprenör och ledare Marie Gustafsson

1 Vad är ledarskap? Vem är ledare?

2 Omvärlden förändras Trygg i ovissh Riktning Trygg i visshet
Tips! Var vaksam på korskopplingar med andra - de stjäl kraft, tid och energi… Utvecklingsnivå - Ökad frekvens Individen Ledarskap Styrning* Medarb Trygg i ovissh Riktning Trygg i visshet Tillsammans Mål Otrygg i ovisshet Chefen Detalj Vad händer i omvärlden som påverkar ledarskapet. * Avser både intern styrning och extern styrning (ägare, styrelse, börsen och politiken)

3 Framgångsrikt leda och styra en verksamhet
Individen Ledarskap Styrning* Utvecklingsnivå Öka frekvensen ”Interdependent synsätt” Självledarskap, nyfikenhet, val, agerar Medledarskap, alla leder all bidrar, supportera Transformellt synsätt Externt - kundens fokus riktning & få, behov Internt - eget/kunden i fokus, detalj & många, kontroll Chefsansvar, några få, styra Bli ledd, rädslor, ”offer”, reagerar Transaktionellt synsätt Effekt/resultat * Avser både intern styrning och extern styrning (ägare, styrelse, börsen och politiken)

4 Metaledarskap - Medledarskap
Tips! Reflektera över var du har dina styrkor och utmaningar i respektive område. Hur kan du använda styrkorna? Leda uppåt Leda sig själv Leda situationen Leda tvärs Leda nedåt Ref. Five dimensions of Meta-Leadership

5 FIVE DIMENSIONS OF LEADERSHIP Förstå hela situationen
Meta-Leadership In Practice FIVE DIMENSIONS OF LEADERSHIP 1 The Person 2 The Situation 3 Lead Down 4 Lead Up 5 Lead Across Priorities Conn ect ivi ty Commit- ment Självledarskap Alla tar ansvar Förstå hela situationen Adresserar grundorsak istf symptom ”Grönt” ledarskap Medarbetarna kan, vill, vågar följa Leda chefen Stötta, utveckla för förståelse och ännu bättre beslut Inget stuprörstänk Vi känsla, ett företag 5

6 Transformella ledare blir Meta ledare
Vi ser att I takt med att ledarna utvecklingsnivå höjs och de börjar agerar mer och mer utifrån ett transformellt synsätt och ledarskap utvecklas de själva och deras medarbetare till Meta ledare. En Meta ledare genererar bättre effekt då de agerar i alla riktningar i organisationen och har en förmåga att se en större helhet i olika situationer. Se mer om de 5 dimensionerna i Meta ledarskap; Herrarna på filmen är från Harvard School of Public Health och National Preparedness Leadership Initiative. Dr. Leonard Marcus och Dr. Barry Dorn Även forskningen visar detta; Transformational Leadership and Performance Across Criteria and Levels: A Meta-Analytic Review of 25 Years of Research Gang Wang, In-Sue Oh, Stephen H. Courtright and Amy E. Colbert “Our results support that transformational leaders lead not only their individual followers but also their teams and organizations to achieve higher levels of performance” Bild från Wikipedia – Meta leadership – Harvard

7 Transformerande/utvecklande ledarskap
Ledarstilsmodellen – Andras tolkning + _ Vi ska nu tillsammans arbeta fram ledarstilsmodellen och ”klä” den med exempel. Rita upp modellen på tavlan. Obs! Tänk på att det är medarbetarnas tolkning. Tala om vad axlarna står för Rita in Icke ledarskap Konventionellt ledarskap – Transaktionellt ledarskap – Så länge transaktioner sker jobbar vi, upphör transaktionen upphör också arbetet UL - återkoppla till ”ideala ledare” Rita in hotivation , mutivation, motivation Transformationen innebär att vi går från att vara utifrån styrd till att vara inifrån styrd, vilja själv Säg allvarligt: Alla här inne har LG, överkontroll, piska morot……..det är bara frekvensen av beteendet som skiljer….. Övning: Grupp: LG och K-, presentera LG KB- och KB+, presentera KB- K- och K+, presentera K- Ge exempel på beteende Vilka effekter får det på medarbetarna? Vad gör att ledaren väljer detta beteende? OBS! Tänk på att det är medarbetanas tolkning? Källa; FHS Utvecklande Ledarskap

8 Du eller jag När du gör/säger så…… ..gör DU mig irriterad?
Tips! När du märker att du skyller på andra, situationen etc – träna på att flytta över ansvaret till dig. Bli ägare över dina tankar, dina känslor och dina reaktioner  Skapar valmöjligheter och chans till att kunna leda – dig själv, den andra och situationen i sig. När du gör/säger så…… ..gör DU mig irriterad? ..gör JAG mig irriterad? Vad är fördelarna respektive nackdelarna med dessa två?

9 Åt vilket håll sitter örat på koppen? Höger, vänster, vilket öra??
Tips! Bra för att träna ökad förmåga att se och leda en situation. Bra att använda vid konflikter – både hemma och på jobbet Åt vilket håll sitter örat på koppen? Höger, vänster, vilket öra?? En kopp = varje situation. Vi uppfattar en situation olika utifrån vad vi bär med oss från förr, har för erfarenheter av liknande situationer och är i för sinnestillstånd just i stunden.

10 ”Vad behöver du av mig för att …?”
Behov/Ansvar Mirakelfrågan Syfte - Att förstå behov och få andra att vilja ta mer ansvar och göra mer än vad du och den personen själv förväntar sig. ”Vad behöver du av mig för att …?” Omvänd mirakelfråga Vad behöver jag av ……. för att kunna ……….?

11 Framtiden – redan här  Sevärt material om hur Spotify gör sin organisation Morning Star – inga chefer….Självledarskap…Medledarskap…Interdependent leadership? Valve’s personalhandbok – Skulle du våga/vilja jobba här? Likheter med er handbok? Framtidens politiska system? Medborgarveto, medborgarmotioner och medborgarlön Vart tränar vi egentligen ledarskap? Döttrar och ledarskap Intressant Forskningsöversikt – att styra med visioner, läsvärt för både privat/offentlig.. Vad är ledarskap – framtidens ledarskap – dagens Meta ledarskap

12 Boktips och intressanta länkar
Självledarskap; Lev livet fullt ut i praktiken – Eckhart Tolle* 29 sidor mot oro (handlar om självledarskap) – Kerstin Jeding Vem snodde osten? (handlar om hur hantera förändring) – Spencer Johnson Transformational Leadership; Ledarskapets 5 utmaningar – Stefan Söderfjell Full Range Leadership Development - Bruce J. Avolio Transformational Leadership – Bernhard M Bass, Ronald E.Riggio (För er som är intresserade av forskning) Annat intressant; Lycka på fullt allvar – Katarina Blom och Sara Hammarkrantz Generationsanpassat ledarskap – Linus Jonkman Introvert : den tysta revolutionen – Linus Jonkman Bortom Tankefällan – Magnus Dalsvall och Kjell Lindström Spel Orangino – hur väl känner du dig själv och hur väl känner andra dig? * E. Tolle har skrivit många böcker och har massor av föreläsningar mm på Youtube och Google . Kan ta ett tag innan man vänjer sig med hans tempo

13 Ha det gott och Lycka till med ledarskapet, användandet av verktygen i din vardag och att vara entreprenör  Marie Gustafsson


Ladda ner ppt "Vad är ledarskap? Vem är ledare?."

Liknande presentationer


Google-annonser