Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vart femte år är det val till Europaparlamentet Valdagen är den 25 maj 2014 Din röst är viktig! Europaparlamentsvalet 25 maj 2014 - PRO 2014 - © Claes.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vart femte år är det val till Europaparlamentet Valdagen är den 25 maj 2014 Din röst är viktig! Europaparlamentsvalet 25 maj 2014 - PRO 2014 - © Claes."— Presentationens avskrift:

1 Vart femte år är det val till Europaparlamentet Valdagen är den 25 maj 2014 Din röst är viktig! Europaparlamentsvalet 25 maj 2014 - PRO 2014 - © Claes Olsson1

2 Varför? Därför att din röst är: en demokratisk rättighet en demokratisk skyldighet Europaparlamentsvalet 25 maj 2014 - PRO 2014 - © Claes Olsson 2

3 Europaparlamentsvalet 2009 Röstdeltagande: Sverige: 45,5% (av drygt 7 miljoner röstberättigade) Hela EU: 42,94% Lågt valdeltagande är ett demokratiskt underskott! Vi kan bättre! Europaparlamentsvalet 25 maj 2014 - PRO 2014 - © Claes Olsson 3

4 Men berör EU mig? JA! Sverige är en del av EU Europaparlamentsvalet 25 maj 2014 - PRO 2014 - © Claes Olsson 4

5 Vad är EU? Nära samarbete mellan 28 länder i Europa EU är ett fredsprojekt (samarbete är fredsskapande) Sverige har varit medlemsland sedan 1995 Europaparlamentsvalet 25 maj 2014 - PRO 2014 - © Claes Olsson 5

6 EUs huvudorgan Europaparlamentet: Företräds av medborgarna och väljs direkt av dom Ministerrådet: Medlemsländerna ministrar sam- råder i olika frågor EU-kommissionen: Verkställer beslut Europeiska rådet: stats- och regeringscheferna träffas och diskuterar färdriktningen för sam- arbetet Europaparlamentsvalet 25 maj 2014 - PRO 2014 - © Claes Olsson 6

7 Europaparlamentet har mycket makt: Beslutar i en mängd frågor Godkänner andras beslut för att dessa skall gälla Kommer med förslag Europaparlamentsvalet 25 maj 2014 - PRO 2014 - © Claes Olsson 7

8 8 Europaparlamentet har sitt säte i Strasbourg i Frankrike

9 Europaparlamentsvalet 25 maj 2014 - PRO 2014 - © Claes Olsson 9 Till Europaparlamentet ska de 28 medlemsländerna utse 751 ledamöter Antalet ledamöter är i proportion till respektive lands folkmängd (d v s ju fler invånare ett land har ju fler ledamöter) Varje land fungerar som en valkrets Sverige har 20 ledamöter i EU-parlamentet som representerar olika svenska partier Dessa ingår i olika partigrupper

10 Det finns sju partigrupper i Europaparlamentet Europeiska folkpartiets grupp (EPP): Moderaterna och Kristdemokraterna Gruppen Progressiva förbundet av socialdemokrater (S&D): Socialdemokraterna Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa (Alde): Folkpartiet och Centern Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen (G/EFA): Miljöpartiets och Piratpartiets ledamöter Gruppen Europeiska konservativa och reformister (ECR): Ingår inga svenska ledamöter Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster (GUE/NGL) Vänsterpartiet Gruppen Frihet och demokrati i Europa (EFD): Ingår inga svenska ledamöter Europaparlamentsvalet 25 maj 2014 - PRO 2014 - © Claes Olsson 10

11 Svenska ledamöter och deras tillhörighet till parti och partigrupp Corazza Bildt, Anna Maria (M), EPP* Fjellner, Christofer (M), EPP Hökmark, Gunnar (M), EPP Ibrisagic, Anna (M), EPP Svensson, Alf (KD), EPP* Färm, Göran (S), S&D Hedh, Anna (S), S&D Ludvigsson, Olle (S), S&D Nilsson, Jens (S), S&D Ulvskog, Marita (S), S&D Westlund, Åsa (S) S&D Johansson, Kent (C), ALDE Paulsen, Marit (F), ALDE Schmidt, Olle (F), ALDE Wikström, Cecilia (F), ALDE Andersdotter, Amelia (PP), Gröna/EFA Engström, Christian (PP), Gröna/EFA Lövin, Isabella (MP), Gröna/EFA Schlyter, Carl (MP), Gröna/EFA Gustafsson, Mikael (V), GUE/NGL * Personer markerade med asterisk (*) är invalda på personröster Europaparlamentsvalet 25 maj 2014 - PRO 2014 - © Claes Olsson 11

12 Det är många som säger: ”Ja men sådant som beslutas i EU berör inte mig som bor här i Gävleborg” Europaparlamentsvalet 25 maj 2014 - PRO 2014 - © Claes Olsson 12

13 FEL! Mer än 60% av dagordningarna i kommuner, landsting och regioner är direkt eller indirekt påverkade av beslut fattade inom EU Europaparlamentsvalet 25 maj 2014 - PRO 2014 - © Claes Olsson 13

14 Besluten i EU berör dig! Sveriges kommuner och landsting (SKL) har länge använt sig av uttrycket ”60 procent” som en uppskattning av hur stor påverkan EU har på kommuner, landsting och regioner Därför är det viktigt att vi röstar i valet till Europaparlamentet! Europaparlamentsvalet 25 maj 2014 - PRO 2014 - © Claes Olsson 14

15 Vad kan du/vi göra Informera och uppmana alla dina vänner att det är och varför det är viktigt att rösta i valet till Europaparlamentet Upplys också om att det går att förtidsrösta PRO-föreningen måste på olika sätt uppmärk- samma EU och valet till Europaparlamentet PRO-föreningen kan organisera gemensamma promenader till vallokalen på valdagen Europaparlamentsvalet 25 maj 2014 - PRO 2014 - © Claes Olsson 15

16 RÖSTA 25 maj!! Europaparlamentsvalet 25 maj 2014 - PRO 2014 - © Claes Olsson 16


Ladda ner ppt "Vart femte år är det val till Europaparlamentet Valdagen är den 25 maj 2014 Din röst är viktig! Europaparlamentsvalet 25 maj 2014 - PRO 2014 - © Claes."

Liknande presentationer


Google-annonser