Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

LTA - Tryckavlopp för småhus. Vad är ett LTA-system?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "LTA - Tryckavlopp för småhus. Vad är ett LTA-system?"— Presentationens avskrift:

1 LTA - Tryckavlopp för småhus

2 Vad är ett LTA-system?

3 Tryckavloppssystem Ett tryckavloppssystem består av uppsamlingstankar, tryckgenererande utrustning och rör som bildar ett grenat nät.* *SS-EN 1671 standard

4 Olika huvudtyper av avloppssystem Traditionellt självfallssystem Rör med stor diameter (150-600 mm) med kontinuerlig lutning till nästa pumpstation Ibland omöjligt att anlägga (t ex i motlut) Stor kapacitet Mindre utrustning att underhålla Högre installationskostnader Mer omfattande anläggningsarbeten (för ledningsschakt och pumpstationer) Tryckavloppssystem (LTA) Klenrörsledningar (40-110 mm) som läggs strax under frostfritt djup eller grundare med isolering och värmekabel Läggs på konstant djup från markytan och följer ytans kontur Liten påverkan på miljön vid utbyggnad Ofta >50 % lägre installationskostnad jämfört med självfallsystem

5 Många möjligheter med tryckavlopp Vid högt ställda miljökrav Utbyggt kommunalt VA i spridd bebyggelse Besvärliga topografiska förhållanden Vid höga grundvattennivåer Konvertering från säsongs- till permanentboende Exploatering av nya bostadsområden

6 Enstaka fastigheter kan anslutas Huvudledning Pumpstation Rörsystem Servisledning från anslutningspunkt till fastigheten

7 Flera fastigheter bildar ett system Huvudledning Pumpstation Rörsystem Servisledning från anslutningspunkt till fastigheten

8 Frågor att beakta vid utformning av LTA-system Fritidsboende eller permanentboende Topografi Antal fastigheter och hushåll Dimensionerande vattenflöden Behov av framtida expansion av LTA-systemet Utvecklingsplaner och etapper för området Behov av extra tillförlitlighet (stationer med dubbla pumpar) Olika pumptyper (centrifugal- eller förträngningspumpar) Antal pumpar i samtidig drift Tillräcklig vattenhastighet för att undvika sedimentation i ledning Tillräcklig omsättningstid för att undvika dålig lukt Strategier för styrning, övervakning och underhåll


Ladda ner ppt "LTA - Tryckavlopp för småhus. Vad är ett LTA-system?"

Liknande presentationer


Google-annonser