Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

LTA - Tryckavlopp för småhus. Vad är ett LTA-system?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "LTA - Tryckavlopp för småhus. Vad är ett LTA-system?"— Presentationens avskrift:

1 LTA - Tryckavlopp för småhus

2 Vad är ett LTA-system?

3 Tryckavloppssystem Ett tryckavloppssystem består av uppsamlingstankar, tryckgenererande utrustning och rör som bildar ett grenat nät.* *SS-EN 1671 standard

4 Olika huvudtyper av avloppssystem Traditionellt självfallssystem Rör med stor diameter ( mm) med kontinuerlig lutning till nästa pumpstation Ibland omöjligt att anlägga (t ex i motlut) Stor kapacitet Mindre utrustning att underhålla Högre installationskostnader Mer omfattande anläggningsarbeten (för ledningsschakt och pumpstationer) Tryckavloppssystem (LTA) Klenrörsledningar ( mm) som läggs strax under frostfritt djup eller grundare med isolering och värmekabel Läggs på konstant djup från markytan och följer ytans kontur Liten påverkan på miljön vid utbyggnad Ofta >50 % lägre installationskostnad jämfört med självfallsystem

5 Många möjligheter med tryckavlopp Vid högt ställda miljökrav Utbyggt kommunalt VA i spridd bebyggelse Besvärliga topografiska förhållanden Vid höga grundvattennivåer Konvertering från säsongs- till permanentboende Exploatering av nya bostadsområden

6 Enstaka fastigheter kan anslutas Huvudledning Pumpstation Rörsystem Servisledning från anslutningspunkt till fastigheten

7 Flera fastigheter bildar ett system Huvudledning Pumpstation Rörsystem Servisledning från anslutningspunkt till fastigheten

8 Frågor att beakta vid utformning av LTA-system Fritidsboende eller permanentboende Topografi Antal fastigheter och hushåll Dimensionerande vattenflöden Behov av framtida expansion av LTA-systemet Utvecklingsplaner och etapper för området Behov av extra tillförlitlighet (stationer med dubbla pumpar) Olika pumptyper (centrifugal- eller förträngningspumpar) Antal pumpar i samtidig drift Tillräcklig vattenhastighet för att undvika sedimentation i ledning Tillräcklig omsättningstid för att undvika dålig lukt Strategier för styrning, övervakning och underhåll


Ladda ner ppt "LTA - Tryckavlopp för småhus. Vad är ett LTA-system?"

Liknande presentationer


Google-annonser