Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

TNE Användardagar, Knivsta, 2007-09-13 NorStøy ett projekt i Statens vegvesen ett verktyg for bullerberäkning Lars Wikström, Triona

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "TNE Användardagar, Knivsta, 2007-09-13 NorStøy ett projekt i Statens vegvesen ett verktyg for bullerberäkning Lars Wikström, Triona"— Presentationens avskrift:

1 TNE Användardagar, Knivsta, 2007-09-13 NorStøy ett projekt i Statens vegvesen ett verktyg for bullerberäkning Lars Wikström, Triona (lars.wikstrom@triona.se) Ida Solheim, Triona VegInformatikk (ida.solheim@triona.se)

2 TNE Användardagar, Knivsta, 2007-09-13 NorStøy – bakgrund (1) DIRECTIVE 2002/49/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 25 June 2002 relating to the assessment and management of environmental noise Kartlegging Oslo + de største vegene innen 2007 –ÅDT >= 16400, ca. 500 km veg Betydelig mer omfattende i 2012 –ÅDT >= 8000, ca. 1500 km veg

3 TNE Användardagar, Knivsta, 2007-09-13 NorStøy – bakgrund (2) T-1442 Støy i arealplanlegging Støysoner skal utarbeides i alle nye planer med konsekvenser for støy, for dagens og framtidig situasjon. Støysonekart langs hele riks- og fylkesvegnettet. Kartlegging for prognosesituasjon flere år fram i tid.

4 TNE Användardagar, Knivsta, 2007-09-13 Utfordringer hos SVV For å oppfylle EU-direktivet og støyretningslinjen valgte SVV å: implementere ny beregningsmetode: Nord2000 Road Engineering Method utvikle nytt støyberegningsverktøy: NorStøy

5 TNE Användardagar, Knivsta, 2007-09-13 Nord2000 Road Ferdigutviklet som ”Nord2000 Road Engineering Method” i nordisk samarbeid våren 2006 Veldig lik Harmonoise-metoden –ny felleseuropeisk metode (ikke ferdig) Hvorfor ny metode? –Riktigere plassering av støykildene (hjul og motor) –Riktigere lydutbredelse –Bedre nøyaktighet ”Gamle” Nord96 aksepteres fortsatt som beregningsmetode

6 TNE Användardagar, Knivsta, 2007-09-13 NorStøy – beregningsverktøy Ny beregningsmetode: Nord2000 Road ArcGIS-modul som brukergrensesnitt Brukes på all kartlegging i byområder, foruten alle strekninger i henhold til EU-direktivet 1. versjon ferdig godkjent juni 2007. Støykartproduksjon pågår (EU) Internt SVV-verktøy for kartlegging Ikke prosjekteringsverktøy

7 TNE Användardagar, Knivsta, 2007-09-13 NorStøy – Teknisk lösning ArcGIS- Appl. Støy- beregner Syfte i denna versionen: Beräkning av bullerutbredning - Grid Beräkning i punkter utomhus - fasadpunkter

8 TNE Användardagar, Knivsta, 2007-09-13 NorStøy – Teknisk lösning... Klientapplikation i ArcGIS-miljö för att i största möjliga mån utnyttja färdig funktionalitet –Hantering/visualisering av indata Terrängmodell Byggnader Bullerskärmar/bullervallar Markförhållanden Skog Väg (trafik, hastighet, beläggning...)... –Preparering av data Fasadpunkter, vägdata... –Hantering/visualisering av utdata Kartor Rapporter Bullerberäkning körs i separat tjänst utvecklad av SINTEF i Trondheim –Kan köras distribuerat på flera maskiner

9 TNE Användardagar, Knivsta, 2007-09-13 NorStøy – Teknisk lösning...

10 TNE Användardagar, Knivsta, 2007-09-13 NorStøy – Teknisk lösning NVDB

11 TNE Användardagar, Knivsta, 2007-09-13 Teknik Extension i ArcMap –C# –Mallar (mxt/mdb/tbx/rpt) innehåller inställningar och data anpassat för aktuell typ av uppdrag Anpassningsbart för framtiden... –Crystal reports för rapporter Ett antal geobearbetningsverktyg för model builder –Geobearbetningsmodeller ger hög grad av flexibilitet –Möjligheter till anpassningar i produktionsmiljön –Exempel från applikationen:

12 TNE Användardagar, Knivsta, 2007-09-13 Teknik... Licensmässigt räcker ArcView för ArcGIS- applikationen Geodatasektionen på SVV (Knut J) använder FME för att producera indata (terräng, mark, byggnader mm) TNE används för vägdata –TNE.Segmentation producerar homogeniserat vägskikt

13 TNE Användardagar, Knivsta, 2007-09-13 Teknik... MS Visio Oracle/Access eRoom – projektplats på nätet –Nödvändigt för ett distribuerat projekt BugZilla för ärendehantering

14 TNE Användardagar, Knivsta, 2007-09-13 Exempel

15 TNE Användardagar, Knivsta, 2007-09-13 Exempel...

16 TNE Användardagar, Knivsta, 2007-09-13

17 Funderingar Man måste besämma sig för en lämplig mix mellan –Egenutvecklat Utvecklingskostnad Verksamhetsanpassat –Användning av befintlig ArcGIS-funktionalitet Låg eller ingen utvecklingskostnad Lägre grad av specifik verksamhetsanpassning Licensfrågor, Ex: ”Reclassify grid” - spatial analyst –...jag anser att NorStøy har blivit en bra kompromiss! Fundera kring organisation runt grunddatabas av typen ”general purpose” (läs NVDB) –Förvaltningsorganisation vs användare av data. Hur uppnås en fungerande förvaltning av data? Vad händer i Sverige?

18 TNE Användardagar, Knivsta, 2007-09-13 Framåtblick Versjon 2 planlegges i høst Beregning av innendørs støy Røde og gule soner i henhold til støyretningslinjen, nåværende og fremtidig situasjon (planlagt vegnett) Lagring av støysoner etc. i NVDB Fornuftig lagring av alle data pr. kjøring


Ladda ner ppt "TNE Användardagar, Knivsta, 2007-09-13 NorStøy ett projekt i Statens vegvesen ett verktyg for bullerberäkning Lars Wikström, Triona"

Liknande presentationer


Google-annonser