Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Köpenhamn 2006-11-29 K-F Berggren & P Carlsson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Köpenhamn 2006-11-29 K-F Berggren & P Carlsson."— Presentationens avskrift:

1 Köpenhamn K-F Berggren & P Carlsson

2 Utbildningsdepartementet 2006-11-10 ESS-en lång historia
Prof Karl-Fredrik Berggren* och Tekn Dr Patrik Carlsson** Lunds Universitet *Linköpings Universitet **Chalmers

3 Processen i Sverige och Europa

4 Hållpunkter för ESS - S processen i Sverige
ESS - Scandinavias förslag att ESS byggs i Lund Maj 2002, Bonn ESS - S förslag till förenklad teknisk design (”Långpuls” LPSS) Våren 2003 Svenska regeringen utser Allan Larsson till särskild förhandlare Juli 2004 Allan Larssons rapport till utbildningsministern rekommenderar svenskt värdskap Juni2005 Workshop Instrumentation Lund April 2006 VR internationell utvärdering ESS-S Maj 2006 Sydsvenska Handelskammaren juni Colin Carlile professor in neutron instrumentation at LU Otober 2006 Kostnadsanalys, Miljöprövn. Remissomgång, 80 univ/laboratorier, forskningsråd, akademier, industri/näringsliv, Majoriteten av svaren positiva, KI, KemI, etc framförde kritik Oktober 2005 VR rapport “Vetenskapsrådets Guide till Infrastrukturen” Oktober 2006

5 Några viktiga hållpunkter för
ESS - S processen i Europa ESS - Scandinavias förslag om lokalisering av ESS i Lund Maj 2002, Bonn ESFRIs arbete med en europeisk ”road map” startas 2004 ESFRIs expertgruppsmöte för neutronforskning positiv till ESS Februari 2006 Bilbao ESS-I oktober “To maintain the EU leader- ship the European Spallation Source is of high priority”. ESFRIs ”Road Map” blir offentlig; 35 storskaliga projekt, ESS ”ready to be built” enligt ESS-S design Stämmer med VRs rapport Oktober ESFRI möte Dec 1 Dec 11, diskussion om Road Map DG Research ”Realization of Road Map” Bygg allianser: Danmark, Tyskland, UK... ”EU Call for Preparatory Work” inom FP7 januari? 2007

6 HOT? Avtal Spanien - Frankrike
Möte mellan Chirac och Zapatero den 16:e november

7 Svenska regeringen avger avsiktsförklaring om värdskap
Hösten 2006?

8 ”EU Call” för FP7 135 m€ avsätts inom FP7 för de 35 projekt som finns i ESFRIs Roadmap. Medelsumma 4 m€. Projekten olika stora, troligt 2-10 m€ beroende på projektens omfattning. Anslagsperiod 2 år, ansökningstid från tidigt januari (?) till maj 2007. Anslaget skall avse skapandet av ett konsortium för ESS: ”A draft agreement of states and stakeholders including sites, defining research services to users, governance & management of facility….” Minst 3 länder/laboratorier skall vara med på ansökan. Skapa allianser nu-Danmark, Tyskland, UK..

9 Miljö och säkerhet

10 Tillståndsprövning Anläggningen skall prövas enligt plan- och bygglagen, miljöbalken och strålskyddslagen och processen skall vara klar i tid för byggstart. Arbetet med tillståndsprövning inleddes redan under 2005 men har nu intensifierats med stöd från Region Skåne under en inledande fas. Ansvariga instanser är Länsstyrelsen i Skåne län och Lunds kommun. Mannheimer Swartling Advokatbyrå (med underkonsult Sweco). Tidsåtgång månader från det att samråd påbörjas till dess att tillståndsdomar och beslut föreligger (i första instans). Kostnad 5-7 mkr plus kostnader för detaljplan.

11 Extra punkter

12 ESS-Scandinavia Master Plan
Science & Technology: - planning - construction - prototyping Scientific and technical discussions Project planning Construction 2006 2007 2008 2009 2010 EU call for tech. prep. work Negotiation to form a European consortium Negotiations & decision making: - hosting ESS - financial package Preparation of Swedish offer to host ESS Agreement on Lund as site & Formal offer to host ESS Project go ahead! Swedish offer to host ESS? Staff Contracting/ Recruitment: - expert groups - key persons - staff Key persons Expert groups

13 Proposal for ESS project organisation
? ? Proposal for ESS project organisation Swedish Government Science research council Swedish Negotiator Swedish Management Group Swedish Business Consortium LU ESS-S European Steering Group Central Project Team ESS-IF Admin & Finance Council Science and Technology Council Central Project Team *


Ladda ner ppt "Köpenhamn 2006-11-29 K-F Berggren & P Carlsson."

Liknande presentationer


Google-annonser