Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Köpenhamn 2006-11-29 K-F Berggren & P Carlsson. Utbildningsdepartementet 2006-11-10 ESS-en lång historia Prof Karl-Fredrik Berggren* och Tekn Dr Patrik.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Köpenhamn 2006-11-29 K-F Berggren & P Carlsson. Utbildningsdepartementet 2006-11-10 ESS-en lång historia Prof Karl-Fredrik Berggren* och Tekn Dr Patrik."— Presentationens avskrift:

1 Köpenhamn K-F Berggren & P Carlsson

2 Utbildningsdepartementet ESS-en lång historia Prof Karl-Fredrik Berggren* och Tekn Dr Patrik Carlsson** Lunds Universitet *Linköpings Universitet **Chalmers

3 Processen i Sverige och Europa

4 ESS - S förslag till förenklad teknisk design (”Långpuls” LPSS) ESS - Scandinavias förslag att ESS byggs i Lund Svenska regeringen utser Allan Larsson till särskild förhandlare Remissomgång, 80 univ/laboratorier, forskningsråd, akademier, industri/näringsliv, Majoriteten av svaren positiva, KI, KemI, etc framförde kritik Allan Larssons rapport till utbildningsministern rekommenderar svenskt värdskap VR rapport “Vetenskapsrådets Guide till Infrastrukturen” Maj 2002, Bonn Våren 2003 Juli 2004 Juni2005 Oktober 2005 Oktober 2006 Hållpunkter för ESS - S processen i Sverige Workshop Instrumentation Lund April 2006 VR internationell utvärdering ESS-S Maj 2006 Sydsvenska Handelskammaren juni 2006 Colin Carlile professor in neutron instrumentation at LU Otober 2006 Kostnadsanalys, Miljöprövn.

5 ESS - Scandinavias förslag om lokalisering av ESS i Lund ESFRIs ”Road Map” blir offentlig; 35 storskaliga projekt, ESS ”ready to be built” enligt ESS-S design Stämmer med VRs rapport ESFRIs expertgruppsmöte för neutronforskning positiv till ESS ”EU Call for Preparatory Work” inom FP7 Maj 2002, Bonn 2004 Oktober januari? 2007 Några viktiga hållpunkter för ESS - S processen i Europa ESFRIs arbete med en europeisk ”road map” startas “To maintain the EU leader- ship the European Spallation Source is of high priority”. Februari 2006 Bygg allianser: Danmark, Tyskland, UK... Bilbao ESS-I oktober ESFRI möte Dec 1 Dec 11, diskussion om Road Map DG Research ”Realization of Road Map”

6 HOT? Avtal Spanien - Frankrike Möte mellan Chirac och Zapatero den 16:e november

7 Svenska regeringen avger avsiktsförklaring om värdskap Hösten 2006?

8 ”EU Call” för FP7 135 m€ avsätts inom FP7 för de 35 projekt som finns i ESFRIs Roadmap. Medelsumma 4 m€. Projekten olika stora, troligt 2-10 m€ beroende på projektens omfattning. Anslagsperiod 2 år, ansökningstid från tidigt januari (?) till maj Anslaget skall avse skapandet av ett konsortium för ESS: ”A draft agreement of states and stakeholders including sites, defining research services to users, governance & management of facility….” Minst 3 länder/laboratorier skall vara med på ansökan. Skapa allianser nu-Danmark, Tyskland, UK..

9 Miljö och säkerhet

10 Tillståndsprövning Anläggningen skall prövas enligt plan- och bygglagen, miljöbalken och strålskyddslagen och processen skall vara klar i tid för byggstart. Arbetet med tillståndsprövning inleddes redan under 2005 men har nu intensifierats med stöd från Region Skåne under en inledande fas. Ansvariga instanser är Länsstyrelsen i Skåne län och Lunds kommun. Mannheimer Swartling Advokatbyrå (med underkonsult Sweco). Tidsåtgång månader från det att samråd påbörjas till dess att tillståndsdomar och beslut föreligger (i första instans). Kostnad 5-7 mkr plus kostnader för detaljplan.

11 Extra punkter

12 ESS-Scandinavia Master Plan Preparation of Swedish offer to host ESS Negotiation to form a European consortium Project planning Construction Science & Technology: - planning - construction - prototyping Negotiations & decision making: - hosting ESS - financial package Scientific and technical discussions Contracting/ Recruitment: - expert groups - key persons - staff Expert groups Key persons Staff Swedish offer to host ESS? Agreement on Lund as site & Formal offer to host ESS Project go ahead! EU call for tech. prep. work

13 Proposal for ESS project organisation Swedish Management Group Swedish Government Science research council Swedish Negotiator Swedish Business Consortium European Steering Group LU ESS-S Central Project Team ESS-IF Admin & Finance Council Science and Technology Council Central Project Team * ??


Ladda ner ppt "Köpenhamn 2006-11-29 K-F Berggren & P Carlsson. Utbildningsdepartementet 2006-11-10 ESS-en lång historia Prof Karl-Fredrik Berggren* och Tekn Dr Patrik."

Liknande presentationer


Google-annonser