Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mot ett bredare utbud av tillgängliga medier Jesper Klein katalog.tpb.se.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mot ett bredare utbud av tillgängliga medier Jesper Klein katalog.tpb.se."— Presentationens avskrift:

1 Mot ett bredare utbud av tillgängliga medier Jesper Klein jesper.klein@tpb.se www.tpb.se katalog.tpb.se

2 Föreläsningens innehåll Nulägesbild av målgrupp och användare i Sverige Framtiden för bibliotekens distribution och service till personer med läshinder Regeringsuppdrag kring framtidens taltidningar

3 Personer med läshinder - minst 0,5 miljoner i Sverige 3 Roland Esaiasson och Jesper Klein TPB 2010-11-17

4 Användare av tillgängliga medier Talbokslåntagare folkbibliotek Länstaltidnings- prenumeranter Prenumeranter dags(tal)tidningar 50 000 personer med läshinder lånar talböcker på folkbiblioteken Medelålder 69 år 80 % synskadade 50 % har dator och Internet 90 % läser talböcker, varav 85 % med daisy/”cd”-spelare* http://www.tpb.se/forskning_utveckling/anvandarundersokningar/

5 Två av våra personas - Gustav och Annelie

6 Nuvarande svenska talboksmodell Många låntagare och lån Rikstäckande nätverk av bibliotek Låntagarna får tillgång till annat: ljudböcker, musik, databaser m.m. Möjlighet till personlig kontakt med förmedlare Låntagaren beroende av lokala resurser Åtkomst via nätet endast för fåtal ännu Delvis ineffektiv och kostsam Svår att överblicka och att föra statistik

7 Nedladdning av talböcker på biblioteken Mer än – 1 000 nedladdningar per dag – 1 000 bibliotek och filialer kan ladda ned – 31 000 olika titlar laddades ned 2009

8 De nationella samlingarna av tillgängliga böcker Tillväxt 2009 – 3577 talböcker – 367 punktskriftsböcker Antal titlar 2010-10-28 – 83 521 Daisy-talböcker – 14 456 punktskriftsböcker – 67 taktila bilderböcker

9

10 Framtiden för bibliotekens talboksservice Från distributör till informatör och rådgivare Hur vill låntagaren ha talboken? Mer arbete för att nå andra målgrupper än synskadade

11 Grupper att fokusera på Äldre IT-ovana storanvändare, ofta synskadade 20-64 dyslektiker (2 % lånade talböcker på bibliotek 2008) Barn och unga Personer med kognitiv eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

12 Mobilen – viktigaste framtida bokspelaren för personer med läshinder?

13 TPB:s roller i det digitala bibliotekslandskapet TPB Verktyg för förmedlare Innehåll (böcker) Tjänster till slut- användare

14 TPB-katalogen Sök och inspireras – populära böcker – nya böcker – boktips Ladda ned och förmedla fysiskt – CD – Minneskort – Fjärrlåna från TPB Kommande: Talboken kommer Verktyg för förmedlare

15 Fysiska talbokslån lever vidare… Verktyg för förmedlare

16 Ladda ned själv – populärt bland studenter "Både studenter och personal är väldigt nöjda” Ann-Louise Löfgren, kontaktperson för studenter med funktionshinder lärarutbildningen vid Stockholms universitet. Ur Bibliotek för alla nr 1 2010. Antal studenter som registrerat sig Tjänster till slutanvändare

17 DAISY direkt-projektet Nationell lansering i samarbete med folk- och skolbiblioteken Nätverk av registrerare byggs upp Biblioteken i Östergötland, Västra Götaland, Skåne först ut Ny webbplats som ersätter TPB-katalogen under utveckling Tjänster till slutanvändare

18 Låntagarnas nedladdningar tar fart! Daisy direkt-nedladdningar jan-okt 2010 Tjänster till slutanvändare

19 Illegal spridning motverkas genom… Personligt användarkonto / login Registrering med legitimation på det lokala biblioteket Användaravtal med TPB – radera efter att lånetiden gått ut Vattenmärkning av de nedladdade filerna Tjänster till slutanvändare

20 Kommande tjänster för ”Annelie” TPB:s nya mediawebb under utveckling – Söka lätt och inspireras – Förhandsgranska, ladda ned, läsa – Tagga, sätt betyg, berätta Mobil-appar – Sök  läs direkt – Strömmande och nedladdning Tjänster till slutanvändare

21 Målgrupp = äldre IT-ovana 1/3 av talbokslånen = boken kommer Pilotprojekt 2007-2008 Nytt projekt under planering i Uppsala och Norrköping Samordning med taltidningar För “Gustav”: talboken kommer Tjänster till slutanvändare

22 Dolly-projektet Nedladdningbara talböcker på lokala biblioteks webbplatser API-utveckling på TPB Lokalt lånekort ger tillgång Systemleverantörerna = framgångsfaktor Innehåll (böcker)

23 Mot ett bredare utbud av tillgängliga medier… Böcker och annat material på biblioteken Läromedel Teckenspråkig litteratur Taltidningar och tidskrifter Myndighetsinformation Film och tv m.m.

24 Regeringsuppdrag kring taltidningar TPB, TTN och PTS Tidigare utredningar, främst Samverkan för ökad tillgänglighet Intensifiera utvecklingen – Internet – Talsyntes – Hela tidningen – Ökat antal abonnenter

25 Distribution via FM radiosändning (66 tidningar) Adela CD spelare CD/kassett via post och bud (14 tidningar) Internetbaserad distribution av textversion (22 tidningar) Mobiltelefon med talsyntes Dagens taltidningssystem Konvertering av förlaga Redigerade och mänskligt inlästa 25

26 Nuvarande användare av taltidningar ca 8700 personer Medelålder 72 år 97 % synskada 37 % tillgång till dator och Internet 26

27 Statens kostnader för taltidningar 2009 27 127 miljoner kr

28 Hela tidningen med talsyntes Liknande system och funktionalitet som för talböcker/e-böcker Multipla åtkomstsätt - framförallt via Internet Framtidens taltidningar 28

29 Intressanta internationella exempel iAccess - Vision Australia Sapie online library - Japan Braille Library Dave-projektet i Finland RNIB – Storbritannien Dedicon – Solutions Radio

30 Preliminära projektmål 1.Rapportera utredningsresultat 2.Etablera lösningar för Internetbaserad distribution av taltidningar 3.Avveckla radiosändning av taltidningar och Adela 4.Etablera en ny modell för finansiering av produktion och distribution 5.Säkra en långsiktig och kontinuerlig utveckling och tillgång till syntetiskt tal för taltidningar 6.Att etablera en ny modell för att tillhandahålla samhällsfinansierade Internetuppkopplingar

31 Central upphandling av produktion och distribution 31 Roland Esaiasson och Jesper Klein TPB 2010-11-17

32 Användar- undersökning taltidningar Analys av genomförda och pågående fältstudier Utveckla och initiera fältförsök Kartläggning av taltidnings- verksamheten Framtida modell för taltidnings- stöd Juridisk utredning kring talsyntes Internet- uppkopplingar, spelare, support Hearing Intressenter 26 nov Omvärlds- bevakning och kontakt- skapande Förberedelse kommande projekt Regerings- uppdrag och utredning Taltidningar till mobilen Sofia Tidningen och boken kommer digitalt Storytel Läsaren Textalk Tidningar i väst Fas 1

33 Kontakt Jesper Klein Tel 08 580 02 757 jesper.klein@tpb.se www.tpb.se


Ladda ner ppt "Mot ett bredare utbud av tillgängliga medier Jesper Klein katalog.tpb.se."

Liknande presentationer


Google-annonser