Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Jesper Klein katalog.tpb.se

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Jesper Klein katalog.tpb.se"— Presentationens avskrift:

1 Jesper Klein jesper.klein@tpb.se www.tpb.se katalog.tpb.se
Mot ett bredare utbud av tillgängliga medier Jesper Klein katalog.tpb.se

2 Föreläsningens innehåll
Nulägesbild av målgrupp och användare i Sverige Framtiden för bibliotekens distribution och service till personer med läshinder Regeringsuppdrag kring framtidens taltidningar

3 Personer med läshinder - minst 0,5 miljoner i Sverige
Roland Esaiasson och Jesper Klein TPB

4 Användare av tillgängliga medier
90 % läser talböcker, varav 85 % med daisy/”cd”-spelare* personer med läshinder lånar talböcker på folkbiblioteken Medelålder 69 år 80 % synskadade 50 % har dator och Internet folkbibliotek Talbokslåntagare Länstaltidnings-prenumeranter dags(tal)tidningar Prenumeranter

5 Två av våra personas - Gustav och Annelie

6 Nuvarande svenska talboksmodell
Många låntagare och lån Rikstäckande nätverk av bibliotek Låntagarna får tillgång till annat: ljudböcker, musik, databaser m.m. Möjlighet till personlig kontakt med förmedlare Låntagaren beroende av lokala resurser Åtkomst via nätet endast för fåtal ännu Delvis ineffektiv och kostsam Svår att överblicka och att föra statistik

7 Nedladdning av talböcker på biblioteken
Mer än 1 000 nedladdningar per dag 1 000 bibliotek och filialer kan ladda ned olika titlar laddades ned 2009

8 De nationella samlingarna av tillgängliga böcker
Tillväxt 2009 3577 talböcker 367 punktskriftsböcker Antal titlar Daisy-talböcker punktskriftsböcker 67 taktila bilderböcker

9

10 Framtiden för bibliotekens talboksservice
Från distributör till informatör och rådgivare Hur vill låntagaren ha talboken? Mer arbete för att nå andra målgrupper än synskadade

11 Grupper att fokusera på
Äldre IT-ovana storanvändare, ofta synskadade 20-64 dyslektiker (2 % lånade talböcker på bibliotek 2008) Barn och unga Personer med kognitiv eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

12 Mobilen – viktigaste framtida bokspelaren för personer med läshinder?

13 TPB:s roller i det digitala bibliotekslandskapet
Verktyg för förmedlare Innehåll (böcker) Tjänster till slut-användare

14 Verktyg för förmedlare
TPB-katalogen Sök och inspireras populära böcker nya böcker boktips Ladda ned och förmedla fysiskt CD Minneskort Fjärrlåna från TPB Kommande: Talboken kommer

15 Fysiska talbokslån lever vidare…
Verktyg för förmedlare Fysiska talbokslån lever vidare…

16 Ladda ned själv – populärt bland studenter
Tjänster till slutanvändare Ladda ned själv – populärt bland studenter Antal studenter som registrerat sig "Både studenter och personal är väldigt nöjda” Ann-Louise Löfgren, kontaktperson för studenter med funktionshinder lärarutbildningen vid Stockholms universitet. Ur Bibliotek för alla nr

17 DAISY direkt-projektet
Tjänster till slutanvändare DAISY direkt-projektet Nationell lansering i samarbete med folk- och skolbiblioteken Nätverk av registrerare byggs upp Biblioteken i Östergötland, Västra Götaland, Skåne först ut Ny webbplats som ersätter TPB-katalogen under utveckling

18 Låntagarnas nedladdningar tar fart!
Tjänster till slutanvändare Låntagarnas nedladdningar tar fart! Daisy direkt-nedladdningar jan-okt 2010

19 Illegal spridning motverkas genom…
Tjänster till slutanvändare Illegal spridning motverkas genom… Personligt användarkonto / login Registrering med legitimation på det lokala biblioteket Användaravtal med TPB radera efter att lånetiden gått ut Vattenmärkning av de nedladdade filerna

20 Kommande tjänster för ”Annelie”
Tjänster till slutanvändare Kommande tjänster för ”Annelie” TPB:s nya mediawebb under utveckling Söka lätt och inspireras Förhandsgranska, ladda ned, läsa Tagga, sätt betyg, berätta Mobil-appar Sök  läs direkt Strömmande och nedladdning

21 Tjänster till slutanvändare
För “Gustav”: talboken kommer Målgrupp = äldre IT-ovana 1/3 av talbokslånen = boken kommer Pilotprojekt Nytt projekt under planering i Uppsala och Norrköping Samordning med taltidningar

22 Innehåll (böcker) Dolly-projektet Nedladdningbara talböcker på lokala biblioteks webbplatser API-utveckling på TPB Lokalt lånekort ger tillgång Systemleverantörerna = framgångsfaktor

23 Mot ett bredare utbud av tillgängliga medier…
Böcker och annat material på biblioteken Läromedel Teckenspråkig litteratur Taltidningar och tidskrifter Myndighetsinformation Film och tv m.m.

24 Regeringsuppdrag kring taltidningar
TPB, TTN och PTS Tidigare utredningar, främst Samverkan för ökad tillgänglighet Intensifiera utvecklingen Internet Talsyntes Hela tidningen Ökat antal abonnenter

25 Dagens taltidningssystem
CD spelare CD/kassett via post och bud (14 tidningar) Redigerade och mänskligt inlästa Adela Distribution via FM radiosändning (66 tidningar) Konvertering av förlaga Internetbaserad distribution av textversion (22 tidningar) Mobiltelefon med talsyntes

26 Nuvarande användare av taltidningar
ca 8700 personer Medelålder 72 år 97 % synskada 37 % tillgång till dator och Internet

27 Statens kostnader för taltidningar 2009
127 miljoner kr

28 Framtidens taltidningar
Hela tidningen med talsyntes Liknande system och funktionalitet som för talböcker/e-böcker Multipla åtkomstsätt - framförallt via Internet

29 Intressanta internationella exempel
iAccess - Vision Australia Sapie online library - Japan Braille Library Dave-projektet i Finland RNIB – Storbritannien Dedicon – Solutions Radio

30 Preliminära projektmål
Rapportera utredningsresultat Etablera lösningar för Internetbaserad distribution av taltidningar Avveckla radiosändning av taltidningar och Adela Etablera en ny modell för finansiering av produktion och distribution Säkra en långsiktig och kontinuerlig utveckling och tillgång till syntetiskt tal för taltidningar Att etablera en ny modell för att tillhandahålla samhällsfinansierade Internetuppkopplingar

31 Central upphandling av produktion och distribution
Roland Esaiasson och Jesper Klein TPB

32 Fas 1 Användar- undersökning taltidningar Analys av genomförda
och pågående fältstudier Utveckla och initiera fältförsök Kartläggning av taltidnings- verksamheten Framtida modell för taltidnings- stöd Juridisk utredning kring talsyntes Internet- uppkopplingar, spelare, support Hearing Intressenter 26 nov Omvärlds- bevakning och kontakt- skapande Förberedelse kommande projekt Regerings- uppdrag och Taltidningar till mobilen Sofia Tidningen och boken kommer digitalt Läsaren Storytel Tidningar i väst Textalk

33 Kontakt Jesper Klein Tel


Ladda ner ppt "Jesper Klein katalog.tpb.se"

Liknande presentationer


Google-annonser