Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Nytt vid kyrkovalet 2005 38 kap. Kyrkoordningen omredigerat och justerat Nya bestämmelser från Kyrkostyrelsen Hur valdistriktsindelning skall göras Ansvarsfördelning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Nytt vid kyrkovalet 2005 38 kap. Kyrkoordningen omredigerat och justerat Nya bestämmelser från Kyrkostyrelsen Hur valdistriktsindelning skall göras Ansvarsfördelning."— Presentationens avskrift:

1 1 Nytt vid kyrkovalet 2005 38 kap. Kyrkoordningen omredigerat och justerat Nya bestämmelser från Kyrkostyrelsen Hur valdistriktsindelning skall göras Ansvarsfördelning mellan stift och valnämnd Indelningsdelegerade väljer ny valnämnd vid indelningsändring Avstämningstider Nya tider för grupper och kandidater Förhandsröstning Finns registrerade nomineringsgrupper Finns erfarenhet att bygga på

2 2 Nya uppgifter för valnämnden Samrådsorgan med stiftet om valdistrikt Fler egna beslut om röstningslokaler Ta hand om valsedlar från grupper för val till stift och Kyrkomötet Får rätta röstlängd på uppdrag av Kyrkostyrelsen

3 3 Beslutande organ och valkretsar Antal röstberättigade 1 dec. 2004 avgör om kyrkostämma får finnas Antal röstberättigade 1 okt. 2004 - underlag för valkretsindelning - grund för mandatfördelning mellan valkretsar Stiftsstyrelsen kan besluta om särskild valkretsindelning

4 4 Grupper och kandidater Finns redan registrerade grupper 15 maj sista dag för ansökan om registrering och anmälan kandidater Förlängning till 15 juni vid brist Helst till 15 april Företrädare i stift och kontaktpersoner anmäls på nytt Besked angående nytt ombud inom tre veckor Avregistrering om församlings- eller samfällighetsnamn försvinner Hjälp med utläggning av valsedlar för stiftsfullmäktige och Kyrkomötet Ingen beställning av brevröstningsmaterial

5 5 Förhandsröstning Expeditioner för förhandsröstning Valnämnden beslutar om expedition efter samråd med kyrkoherden Lättare att inskränka öppettider Valnämnden utser röstmottagare Särskilda röstmottagningsställen Valnämnden beslutar Gäller hela (flerpastorats)samfälligheten Kan ordnas hela tiden t.o.m. valdagen Brevröstning via bud Den som är utomlands kan skicka brevröst till Kyrkostyrelsen Förhandsröster kan granskas mer under valförrättningen

6 6 Vem som utses Grupp- och kandidatförteckningen gäller även vid lokala val Gräns för personröster 5 % och minst 20 röster vid lokala val Överklagande Anmälan av kandidater överklagas omedelbart Fel i röstlängd överklagas omedelbart

7 7 Omfattning 2001 - beräknad 2005 6 miljoner röstberättigade (-250 000?) 2 200 beslutande organ (- 200?) 80 000 kandidater (- 6 000? ) 1 300 nomineringsgrupper (?) 7 500 valsedelseditioner (- 500) 185 milj valsedlar tryckta via kst (- 20 milj??) 868 valnämnder (- 30?) 14,1 % valdeltagande (?)

8 8 3 eller 4 val Alltid stiftsfullmäktige och Kyrkomötet Lokala val Församling som inte tillhör samfällighet Kyrkofullmäktige Församling i samfällighet med mer än 500 röstberättigade Kyrkofullmäktige eller direktvalt kyrkoråd Samfällda kyrkofullmäktige Församling med kyrkostämma och högst 500 röstberättigade Samfällda kyrkofullmäktige Församling utan kyrkostämma och högst 500 röstberättigade Kyrkofullmäktige eller direktvalt kyrkoråd Samfällda kyrkofullmäktige

9 9 Bestämmelser om valet Vallagen utgångspunkt för kyrkoordningen Kyrkoordningen - 38 kap. Direkta val - 33 kap. Förtroendevalda Kyrkostyrelsens bestämmelser - SvKB 2004:1 närmare bestämmelser om direkta val - SvKB 2004:2 indelning av en församling i valdistrikt - SvKB 2004:3 valsedlars utseende vid direkta val Handbok

10 10 Rösträtt Tillhöra Svenska kyrkan 16 år senast på valdagen Vara folkbokförd inom det område valet avser Icke-territoriella församlingar visst undantag Upptagen i röstlängden Avstämning 19 augusti 33 kap. 2, 3 §§ KO

11 11 Valbarhet Tillhöra svenska kyrkan Folkbokförd inom det område valet avser Valbarhet kan inskränkas 18 år senast valdagen Döpt eller tidigare förtroendevald (Anmäld kandidat) Ej ledande befattning Ej anställda i direktvalt kyrkoråd 33 kap. 4-9 §§, 38 kap. 12 och 28 §§ KO

12 12 Ansvarsfördelning Kyrkostyrelsen - övergripande ansvar för alla val Stiftsstyrelsen - övergripande ansvar för valen i stiftet Valnämnden - ansvar för valens genomförande i församlingen/samfälligheten Svenska kyrkans valprövningsnämnd - beslut vid överklaganden 38 kap. 1-3 §§, 10 kap. 9 § KO

13 13 Kyrkostyrelsen Utfärda bestämmelser Registrering av gruppbeteckningar för val till Kyrkomötet Trycka beställda valsedlar Röstlängd Röstkort med information Övrigt material Mandatfördelning för Kyrkomötet It-stöd för valet Utbildning och stöd för stiften 38 kap. 1, 21, 32, 37-39, 42, 59, 89 §§ KO

14 14 Stiftsstyrelsen Besluta och fastställa för församlingar och samfälligheter inför valet - valdistrikt - särskild valkretsindelning - mandatens fördelning med valkretsar - inskränkning av öppettider på expeditioner för förhandsröstning Registrering av gruppbeteckningar för stift och lokalt Ta emot anmälan av alla kandidater Ta emot beställning av valsedlar Ta emot och fördela förhandsröster Sammanräkning och mandatfördelning för stift och lokalt Utbildning och stöd för valnämnder 38 kap. 2, 9, 11, 14, 20, 21, 29, 53, 59 §§ KO

15 15 Valnämnden Lokalt ansvar för valet Tillgång till personal Beslut om röstningslokaler Registrera vallokaler och särskilda röstmottagningsställen öppna på valdagen Utse valförrättare och röstmottagare Ta emot och fördela material inför valet Instruktioner till valförrättare och röstmottagare Råd och stöd under röstningen Ta emot och vidarebefordra röster och protokoll 38 kap. 3, 5, 50 och 58 §§ KO

16 16 Svenska kyrkans valprövningsnämnd Prövar överklaganden av val Får besluta om omval Väljs av Kyrkomötet Ordföranden domare Ytterligare sex ledamöter 15 kap., 38 kap. 93 och 94 §§ KO

17 17 Registrering av gruppbeteckning Obligatoriskt Ansökan senast 15 maj - men helst 15 april Vid brist förlängd tid till 15 juni Stöd för registrering Ombud skall finnas Gäller även ”lägre” nivåer Kyrkostyrelsen och stiftsstyrelserna beslutar Namn på valområde i beteckningen - ej KM Ej förväxlingsbara namn Ej olämpliga namn 38 kap. 21-27 och 30 §§ KO

18 18 Anmälan av kandidater Obligatorisk föranmälan Anmälan till stiftsstyrelsen av alla kandidater Ombud, företrädare i stift eller kontaktperson får anmäla Godkännande från kandidat Nomineringsgruppen ansvarar för valbarhet Anmälan senast 15 maj - helst 15 april Vid brist förlängd till till 15 juni 38 kap. 28-31 §§ KO

19 19 Möjligheter att rösta Förhandsröstning - på en expedition i varje pastorat - för alla - på särskilt röstmottagningsställe i egna församlingen/samfälligheten - brevröstning På valdagen - i vallokalen - på särskilt röstmottagningsställe i egna församlingen/samfälligheten Bud kan lämna brevröst i alla slags vallokaler - enklare med postbefordran så länge det går 38 kap. 48 § KO

20 20 Hur röstning skedde 2001 Antal röstande - 845 000 I vallokal och på särskilt röstmottagningsställe - 732 000; 86,7 % På expeditioner - 87 000; 10,3 % Varav i pastoratet - 82 500 Brevröstning- 25 700; 3% Jämförelse 1997 Antal röstande - 580 000 Poströster - 125 000; 21,5%

21 21 Valsedlars innehåll och utseende Gruppbeteckning obligatorisk Bör anges - kandidatnamn under varandra, med identifieringsbeteckning och utrymme för personröst - valkrets - vilket val (valbeteckning) Vit - kyrkofullmäktige/direktvalt kyrkoråd Blå - samfällda kyrkofullmäktige Rosa - stiftsfullmäktige Gul - Kyrkomötet 38 kap. 34 och 35 §§ KO

22 22 Valsedlar - tryckning Kyrkostyrelsen trycker på begäran Nomineringsgrupper beställer via - ombud - företrädare i stift eller kontaktperson Senast 15 maj - helst 15 april Bör beställas när kandidater anmäls Korrektur via stiften - i regel 10 dagar Bidrag – är eller blir representerad, om beslut Intyg om bidrag – annars betala Leveransadress för att ta emot Levereras juni - juli 38 kap. 32 och 33 §§ KO; 7-10 §§ SvKB 2004:1

23 23

24 24 Blanka valsedlar Valsedlar med enbart valbeteckning Skall finnas där röstning äger rum Ingår även i ”brevröstningspaket” Gruppbeteckning måste skrivas för att bli giltig Anmäld kandidat vars namn skrivs får personröst Första namn får personröst om flera skrivs 38 kap. 32 och 36 §§ KO

25 25 Röstlängd En för varje valdistrikt Högst 3 000 väljare i varje volym Avstämning 19 augusti centralt register - viktigt att aktuella uppgifter är registrerade om tillhörighet och dop Rättelse - röstkort underlag - begärs skriftligt hos Kyrkostyrelsen - senast 6 september - överklagande och beslut före valet - valnämnden kan föra in rättelse på uppdrag av Kyrkostyrelsen Till valnämnden 12 september Kontakta valkansliet om ej kommit 13 september 38 kap. 37, 41 och 41 a §§ KO

26 26 Röstkort Avstämning 19 augusti centralt register Hos väljarna senast 31 augusti A5-format Var och när röstning på valdagen - vallokal - eventuella särskilda röstmottagningsställen på valdagen Allmän information om valet bifogas Duplettröstkort beställs hos Kyrkostyrelsen - telefon - brev Duplettröstkort skickas alltid till folkbokföringsadress Obligatoriskt vid förhandsröstning - bör tas med till vallokal 38 kap. 40 och 47 §§ KO

27 27 Vallokal - plats En för varje valdistrikt Kan vara gemensam för flera valdistrikt Minst en i varje pastorat Valnämnden beslutar vilken lokal Tillgänglighet - geografiskt - fysiskt - skyltning Tid och plats på röstkortet Valnämnden registrerar senast 1 april 38 kap. 50 § KO; 11 § SvKB 2004:1

28 28 Vallokal - tider Valnämnden beslutar inom givna ramar Minst 6 timmar - ej gudstjänsttid - stiftsstyrelsen kan inskränka Klockan 18-20 obligatoriskt Valnämnden registrerar för varje distrikt senast 1 april 11 och 12 §§ SvKB 2004:1

29 29 Vallokal - valförrättare Valnämnden utser Minst 3 i varje vallokal Ordförande/ersättare tjänstgör Inga formella valbarhetskrav 38 kap. 52 § KO; 17 § SvKB 2004:1

30 30 Vallokalens utrustning Valurnor Församlingar med kyrkostämma tillhörande samma valkrets kan ha samma Valskärmar Röstlängd Blanka valsedlar - plats för nomineringsgruppernas Grupp- och kandidatförteckningar Protokoll Kuvert Valbestämmelser Förslutningsmaterial 38 kap. 45 och 51 §§ KO; 18-22 och 49 §§ SvKB 2004:1

31 31 En vallokal

32 32 Nomineringsgruppernas valsedlar Utrymme vid alla röstningslokaler För lokala val helt gruppernas eget ansvar För val till stift och KM hjälp att lägga ut för alla som deltar Gruppernas ansvar att skicka till valnämnden Hos valnämnden en vecka innan röstningen påbörjas Grupperna får leveransadresser till valnämnder och antal röstberättigade Skall läggas ut vid särskilda röstmottagningsställen och vallokaler Alla måste behandlas lika Finns sedan 2001 17 grupper registrerade för val till KM 15 deltog i valet 2001 11 representerade i KM med rätt till bidrag för valsedelstryck 22 § SvKB 2004:1

33 33 Expedition för förhandsröstning - allmänt Gäller alla väljare i hela landet Minst en expedition i varje pastorat Valnämnden beslutar Samråd med kyrkoherden Röstmottagare Valnämnden beslutar Bör vara samråd med kyrkoherden Minst två tjänstgörande Valnämnden beslutar om öppethållande inom givna ramar Vardagar 5-14 september Minst fem timmar varje vardag Därutöver klockan 17-20 två kvällar båda veckorna, bör ej vara 14 september Stiftsstyrelsen kan inskränka 38 kap. 48, 50, 52 och 53 §§ KO; 22 § SvKB 2004:1

34 34 Expedition för förhandsröstning - utrustning Valskärm Valurna/motsvarande Blanka valsedlar - plats för nomineringsgruppernas Grupp- och kandidatförteckningar - tillgång till alla Kuvert Valbestämmelser Blankett för anteckningar Alla pastorsexpeditioner Blanka valsedlar Material för brevröstning 38 kap. 32, 42 och 51 §§ KO; 20, 21 och 49 §§ SvKB 2004:1

35 35 Särskilt röstmottagningsställe - allmänt Gäller röstande inom valnämndens ansvarsområde Kan ordnas 1 - 18 september Stängningstid på valdagen så att röster kan lämnas i vallokalen Valnämnden beslutar - att anordna - vilken lokal - öppettider (minst två timmar) - röstmottagare (minst två tjänstgörande) Valnämnden registrerar senast 1 april de som är öppna på valdagen 48, 50 och 52 §§ KO; 11, 15 och 17 § SvKB 2004:1

36 36 Särskilt röstmottagningsställe - utrustning Valskärm Valurna/motsvarande Blanka valsedlar Plats för nomineringsgruppers valsedlar för alla val i församl./samf. Grupp- och kandidatförteckningar för alla val i församl./samf. Kuvert Valbestämmelser Blankett för anteckningar 38 kap. 51 § KO; 21, 22 och 49 §§ SvKB 2004:1

37 37 Ansvarsfördelning röstningslokaler

38 38 ”Brevröstningspaket” 4 valkuvert 4 blanka valsedlar Kuvert för brev- och budröstning Omslagskuvert (fönster) att skicka till stiftsstyrelsen - svarspost Informationsblad

39 39 Brevröstning via postbefordran 31 augusti - 13 september Väljaren lägger valsedlar i valkuvert Valkuverten läggs i kuvert för brev- och budröstning Väljaren intygar Två vittnen - lägst 18 år - ej nära anhörig Skickas till stiftsstyrelsen med röstkortet i särskilt kuvert Från utlandet skickas till Kyrkostyrelsen Går via en och samma postterminal, fördröjning 38 kap. 54 och 57 §§ KO; 48 § SvKB 2004:1

40 40 Budröstning (brevröstning via bud) Kan lämnas i alla slags röstningslokaler 1 september - 18 september Egentligt behov 14 - 18 september Bud - lägst 18 år - intyga när rösten lämnas Väljaren lägger valsedlar i valkuvert Valkuverten läggs i kuvert för brev- och budröstning Väljaren intygar Två vittnen - lägst 18 år - ej nära anhörig Budet måste få med sig röstkortet vid förhandsröstning 38 kap. 55-57 §§ KO

41 41 Personröst Ruta för kryss på valsedeln Endast en markering Tillskrivet namn på blank valsedel räknas Strykning ”syns” inte Krav för att personligt röstetal skall fastställas Församlingsval - minst 5% av gruppens röster (minst 20 röster) Samfällighetsval - minst 5% av gruppens röster (minst 20 röster) Stiftsfullmäktige - minst 5% av gruppens röster ( minst 50 röster) Kyrkomötet - minst 8 % av gruppens röster 38 kap. 35, 36, 61, 64 och 77 §§ KO; 26 § SvKB 2004:1

42 42 Gemensamt för all röstmottagning Offentlig Ej propaganda Kontroll av vilka val rösträtt gäller Röstning samtidigt i alla val Valkuvert delas ut i rätt antal Valsedlar läggs i valkuvert bakom skärm Ej ta emot felaktiga valkuvert - ett valkuvert för varje slag av val - ej obehörig märkning - ej vikt valsedel - endast en valsedel 38 kap. 44, 45 och 49 §§ KO; 23, 27-29, 37-39 §§ SvKB 2004:1

43 43 Röstmottagning vid förhandsröstning Minst två röstmottagare Valkuvert och röstkort läggs i fönsterkuvert Väljarens namn och stift antecknas När ett bud lämnar rösten - budet antecknar personuppgifter och intygar - granskning att kuvertet för brev- och budröstning är korrekt - kuvertet för brev- och budröstning samt röstkortet läggs i fönsterkuvert Fortlöpande anteckningar Säker förvaring av fönsterkuvert och anteckningar 17, 25, 40, 41, 42 och 49 §§ SvKB 2004:1

44 44 Handlingar från expedition för förhandsröstning Väljare inom valnämndens ansvarsområde (församl./samf.) - fönsterkuvert sorteras på distrikt - lämnas till ordföranden för valförrättare enligt valnämndens anvisningar Väljare utanför valnämndens ansvarsområde - sorteras på stift - skickas till stiftsstyrelserna - sista försändelserna 14 september Anteckningarna till valnämnden 46, 47 och 49 §§ SvKB 2004:1

45 45 Handlingar från särskilt röstmottagningsställe Förhandsröstning - fönsterkuvert sorteras på distrikt - lämnas till ordföranden för valförrättare enligt valnämndens anvisningar På valdagen - fönsterkuverten sorteras på distrikt - lämnas till ordföranden i vallokalen Anteckningarna till valnämnden 46, 47 och 49 §§ SvKB 2004:1

46 46 Valnämnden - valdagen Kontroll att allt och alla på plats Tillgänglig för frågor Ta emot och vidarebefordra handlingarna - från vallokalerna - från särskilt röstmottagningsställe Preliminär rapportering av preliminär räkning enligt anvisningar 47 och 49 § SvKB 2004:1

47 47 Valförrättarna Minst tre tjänstgörande Ordförandens särskilda ansvar - ta emot förhandsröster - se till och visa att varje valurna tom när valförrättningen börjar - leda valförrättningen - protokollet förs på rätt sätt 13, 17, 47 och 60 §§ SvKB 2004:1

48 48 Valförrättarnas huvuduppgifter Se till att all utrustning finns på plats Kontroll av ordning Dela ut valkuvert och anvisa valskärm Ta emot röster Pricka av i röstlängd Dokumentera via protokollet Preliminär sammanräkning 24, 27, 30, 49 och 59 §§ SvKB 2004:1

49 49 Särskilt om röstmottagning i vallokal Ångerröstning (130 väljare 2001) - återlämna - anteckna Identitetskontroll - röstkort - uppge fullständigt namn födelsetid - oklarhet legitimation När ett bud lämnar rösten - budet antecknar personuppgifter och intygar - granskning att ytterkuvertet för brev- och budröstning är korrekt - om krav uppfylls öppnas ytterkuvertet - korrekta valkuvert läggs i valurna - felaktiga valkuvert lämnas tillbaka i igenklistrade kuvert - riktiga ytterkuvert skall vidarebefordras till stiftsstyrelsen 38 kap. 47, 49 och 56 §§ KO; 31-36 §§ SvKB 2004:1

50 50 Hantering av förhandsröster i vallokalen I Antal av varje slag antecknas Granskning - väljaren i röstlängden - endast ett fönsterkuvert - inte röstat i vallokalen - fönsterkuvert inte öppnats - försäkran på kuvert för brev- och budröstning - bevittnat av två - kontroll endast ett kuvert för brev- och budröstning - korrekta fönsterkuvert/kuvert för brev- och budröstning öppnas och valkuverten granskas - högst ett valkuvert för varje val - ej obehörig märkning - ej flera valsedlar 53 - 55 §§ SvKB 2004:1

51 51 Hantering av förhandsröster i vallokalen II När granskning av kuvert är klar Avprickning i röstlängden av de korrekta Valkuvert och röstkort läggs tillbaka i fönsterkuvert och kuvert för brev- och budröstning När röstningen avslutats Korrekta valkuvert läggs i valurnan Felaktiga kuvert med tillhörande handlingar till stiftsstyrelsen Förhandsröster som kommer för sent oöppnade till stiftsstyrelsen 56 - 58 §§ SvKB 2004:1

52 52 Preliminär sammanräkning Påbörjas omedelbart efter att röstningen avslutats Görs utan avbrott Alla valkuvert i valurna innan räkningen på börjas Varje val räknas för sig - valet till Kyrkomötet räknas först och resultatet rings in till stiftet - övriga val räknas och rapporteras enligt stiftsstyrelsens anvisningar Stämma av valkuvert och röstlängd - anteckna sannolik orsak till eventuell skillnad Godkända valsedlar sorteras och läggs i omslag gruppvis 38 kap. 58 § KO; 59 § SvKB 2004:1

53 53 Ogiltiga valsedlar i vallokalen Om flera valsedlar i ett valkuvert läggs de tillbaka i kuvertet Ogiltiga om - saknar gruppbeteckning - mer än en gruppbeteckning - avsiktligt märkt Hellre fälla en fria Ej kontroll av namn och personröster 59 § SvKB 2004:1

54 54 Efter sammanräkningen Protokollet görs klart och justeras Handlingar lämnas till valnämnden - anvisningar från valnämnden Valnämnden lämnar till stiftsstyrelsen - närmare anvisningar från stiftsstyrelsen Resultat från sammanräkningen rapporteras till stiftet - närmare anvisningar från stiftsstyrelsen 38 kap. 58 § KO; 60 § SvKB 2004:1

55 55 Överklagande Förberedande åtgärder överklagas särskilt - av berörda - särskilda tider Överklagande av valet - av röstberättigade enligt röstlängd - tidigast dagen efter valdagen - senast 10 dagar efter avslutning Skrivelse med överklagande till beslutsinstans Bifall: ny sammanräkning eller omval om fel kan påverkat valutgång 38 kap. 90-94 §§ KO


Ladda ner ppt "1 Nytt vid kyrkovalet 2005 38 kap. Kyrkoordningen omredigerat och justerat Nya bestämmelser från Kyrkostyrelsen Hur valdistriktsindelning skall göras Ansvarsfördelning."

Liknande presentationer


Google-annonser