Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kom igång med Disgen 4 Registrera dina barnbarn i Disgen. Distanskurs med Bengt Kjöllerström E-post: Kom igång.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kom igång med Disgen 4 Registrera dina barnbarn i Disgen. Distanskurs med Bengt Kjöllerström E-post: Kom igång."— Presentationens avskrift:

1 Kom igång med Disgen 4 Registrera dina barnbarn i Disgen. Distanskurs med Bengt Kjöllerström E-post: bengt@kj2.sebengt@kj2.se www.kj2.se/test Kom igång med Disgen 1 © Bengt Kjöllerström 2014-11-19

2 Modul 4 – Registrera barnbarn  Registrera dina barnbarn  Registrera dina barns partner  Registrera dina barns barn  Hitta fler släktingar  Egna anteckningar  CD-skivorna Sveriges befolkning  Disbyt – DIS medlemmarnas databas  Kyrkoböckernas uppgifter  Sök i Arkiv Digital  Dokumentera uppgifter Kom igång med Disgen2 © Bengt Kjöllerström 2014-11-19

3 Läs mer  I mina handledningar finns en del matnyttig informationhandledningar  Lägg kyrkoböckernas bilder i släktboken Lägg kyrkoböckernas bilder i släktboken  Filhantering och Utforskaren Filhantering och Utforskaren  Att få in bilder i datorn. Att få in bilder i datorn.  Hur förbättra digitala bilder. Hur förbättra digitala bilder. Kom igång med Disgen3 © Bengt Kjöllerström 2014-11-19

4 Läs mer om …  5. Disbyt vidgar ditt släktträd.  6. Kyrkoarkiven.  7. Kyrkoböckerna på Internet.  8. Digitala källor. Kom igång med Disgen 4 © Bengt Kjöllerström 2014-11-19

5 Bengts familjeöversikt  I centrum står Bengt med hustru Annika.  Därunder står deras barn.  Ovanför centrum- personen finns dennes föräldrar.  Överst står farföräldra- generationen. Kom igång med Disgen 5 © Bengt Kjöllerström 2014-11-19

6 Lägg till barnens partner  Gör barnet till centrumperson genom att dubbelklicka på det!  Klicka på  Fyll i partnerns personuppgifter, klicka OK.  Fyll i uppgifter om giftet klicka OK. Kom igång med Disgen 6 © Bengt Kjöllerström 2014-11-19

7 Registrera barnbarn  Markera giftet till ditt barns partner.  Nu tänds Son och Dotter.  Klicka på endera och fyll i uppgifterna.  Klicka OK.  Lägg till fler syskon, genom att klicka på Kom igång med Disgen 7 © Bengt Kjöllerström 2014-11-19

8 Lägg till fler barnbarn  I din familjebild dubbelklicka på ett barn  Då blir barnet centrumperson.  Lägg till en partner  Markera giftet.  Klicka på  Fyll i personuppgifterna, klicka OK.  Fortsätt med nästa syskon eller navigera bakåt till dig själv för att gå vidare till ditt nästa barn, så att du får med alla dina barnbarn. Kom igång med Disgen 8 © Bengt Kjöllerström 2014-11-19

9 Hur hitta uppgifter om släktingar?  DDSS.NU  CD-skivorna Sveriges befolkning  DISmedlemmars databas Disbyt  Google kan ge spännande napp Kom igång med Disgen 9 © Bengt Kjöllerström 2014-11-19

10 Demogafisk Databas Södra Sverige Demogafisk Databas Södra Sverige, www.DDSS.nu www.DDSS.nu  Sökbar  Fritt tillgänglig  Under uppbyggnad  Inte komplett Kom igång med Disgen 10 © Bengt Kjöllerström 2014-11-19

11 Sök i födelseregistret i DDSS  Ange vilken databas du vill söka i.  Här söker jag i födelseregistret  Fyll i lämpliga uppgifter.  Faderns namn = Kjöllerström  Klicka på Sök! Kom igång med Disgen 11 © Bengt Kjöllerström 2014-11-19

12 Träfflistan i DDSS  I söklistan visas alla träffar.  Mer uppgifter finns under datum.  I exemplet lägg märke till hur moderns namn ändrats med tiden! Kom igång med Disgen 12 © Bengt Kjöllerström 2014-11-19

13 CD med Sveriges befolkning Sveriges befolkning 1880 uppgifter om cirka 4,8 miljoner personer som bodde i Sverige årsskiftet 1880/1881. Sveriges befolkning 1890 Sveriges befolkning 1900 Sveriges befolkning 1970 Sveriges befolkning 1980 Sveriges dödbok 1901- 2009 personer som avlidit under 1900-talet. För kvinnor som varit gifta och avlidit före 1970 finns också flicknamnet med. Kom igång med Disgen 13 © Bengt Kjöllerström 2014-11-19 Skivorna finns ofta på biblioteket

14 Sveriges befolkning 1890  Skriv in efternamn.  Skriv ev in förnamn.  Klicka på Sök.  Blir söklistan för lång, fyll i fler uppgifter. Kom igång med Disgen14 © Bengt Kjöllerström 2014-11-19

15 Sveriges befolkning 1890  I söklistan markera en person.  Uppgifterna om denne visas till höger.  I nedre rutan till vänster visas personerna i dennes hushåll. Kom igång med Disgen15 © Bengt Kjöllerström 2014-11-19

16 Sveriges dödbok 1901 - 2009  Skriv in efternamn.  Skriv ev in förnamn.  Klicka på Sök.  Blir söklistan för lång, fyll i fler uppgifter. Kom igång med Disgen16 © Bengt Kjöllerström 2014-11-19

17 Sveriges dödbok 1901 - 2009  I söklistan markera en person.  Uppgifterna om denne visas till höger. Kom igång med Disgen17 © Bengt Kjöllerström 2014-11-19

18 Sök i DISBYT  Finn och byt släktuppgifter! DISBYT ger dig möjlighet att söka efter dina förfäder. Du får också kontakt uppgifter med andra släktforskare som forskar på samma personer som du.  25 miljoner poster! DISBYT är uppbyggd av DIS- medlemmar, som har skickat in utdrag från sina släktforskar- program. Varje post innehåller uppgift om namn, församling och årtal för händelser som född, gift och död. Kom igång med Disgen 18 © Bengt Kjöllerström 2014-11-19

19 Sök i Disbyt  Fyll i lämpliga uppgifter i söklistan.  Klicka på Sök!  Ange medlemsnr och password.  Använd guest som id och pw om du inte är medlem i DIS. Icke medlemmar får se mindre information. Kom igång med Disgen 19 © Bengt Kjöllerström 2014-11-19

20 Disbyts söklista Kom igång med Disgen 20 © Bengt Kjöllerström 2014-11-19  Överst ser vi att det blev alltför många träffar.  Fyll i fler uppgifter.  Välj rätt person i söklistan  Klicka på Familj för att se vederbörandes familj.

21 Disbyts familjebild  Överst finns kontaktuppgifter till uppgiftslämnaren.  Eftersom jag sänt in bidrag till Disbyt har jag förmånen att se en större familjebild.  De röda pilarna indikerar att jag kan klicka på personen för att klättra i trädet. Kom igång med Disgen 21 © Bengt Kjöllerström 2014-11-19

22 Google Förfina sökningen, sätt: + plus tecken framför de ord som du vill att sökresultatet ska innehålla - minus tecken framför de ord du inte vill ha med ” " citationstecken kring en exakt fras anger att orden hör ihop, då kommer endast sajter som innehåller hela frasen att redovisas * Ersätter okända bokstäver Kom igång med Disgen 22 © Bengt Kjöllerström 2014-11-19

23 Kyrkoarkiven  Sedan 1686 och fram till 1991 har alla svenskar blivit inskrivna i kyrkoböckerna vid de viktiga händelserna dop, konfirmation, bröllop och begravning. Tack vare kyrkoböckerna kan de flesta svenskar följa sina rötter till början av 1700-talet.  Kyrkobokföringen flyttades 1987 till lokala skatte- myndigheten som fick ansvar för folkbokföringen.  Efter andra världskriget filmade mormonerna alla svenska kyrkoböcker fram till 1860. En kopia av filmerna finns på Riksarkivet.  Idag finns de flesta kykoböckerna tillgängliga online, så att du kan bläddra i dem vid ditt skrivbord.  Det största problemet är nog prästernas handstil. Kom igång med Disgen 23 © Bengt Kjöllerström 2014-11-19

24 Viktigare kyrkoböcker AI Hus förhörslängder All Församlings böcker B Flyttningslängder C Födelse- och dopböcker D Kommunion- eller nattvards längder E Lysnings- och vigselböcker F Död- och begravnings böcker © Bengt Kjöllerström Kom igång med Disgen 24 2014-11-19

25 Kyrkoböckerna finns på nätet  Kolla vad som finns på ditt bibliotek!  Skaffa ett abonnemang  Arkiv digital Arkiv digital  Genline Genline  SVAR SVAR Kom igång med Disgen 25 © Bengt Kjöllerström 2014-11-19

26 Sök i Arkiv Digital  Arkiv Digital är den yngsta leverantören.  Kyrkoböckerna är nyfotograferade med modern teknik och i färg.  Prästens text syns genom ev kaffefläckar.  För att läsa behövs abonnemang och programmet AD On-Line Kom igång med Disgen26 © Bengt Kjöllerström 2014-11-19

27 Sök min farfars fars födelse 1828  Gå till Mossebo församling (P).  Välj födelseboken som innehåller 1828.  Här får du bläddra genom kyrkoboken sida för sida tills du kommer till rätt årtal.  Läs notiserna tills du finner rätt.  Detta är den bästa källan vi har till min farfars fars födelse. Kom igång med Disgen27 © Bengt Kjöllerström 2014-11-19

28 Sök farfars fars födelse 1828 i Mossebo med AD OnLine  I Ad OnLine skriver vi in Mossebo.  Bland kyrkböckerna söker vi födelseboken som rymmer 1828.  När vi dubbel-klickar på den ser vi boken. Kom igång med Disgen 28 © Bengt Kjöllerström 2014-11-19

29 Mossebo födelsebok 1827 - 1860 Kom igång med Disgen 29 © Bengt Kjöllerström 2014-11-19

30 Bläddra sida för sida Kom igång med Disgen 30 © Bengt Kjöllerström 2014-11-19  Leta först fram rätt årtal 1828.  Leta sedan efter namnet.  Zooma in för att få bilden så stor som möjligt.

31 Träff – Notisen funnen  Den 29 februari 1828 föddes Anders Joseph som döptes den 2 mars.  Föräldrarna och deras ålder anges  Dopvittnena förtecknas. Kom igång med Disgen 31 © Bengt Kjöllerström 2014-11-19

32 Dokumentera födelsen  Ta en kopia av antingen hela sidan eller bara själva notisen för att kunna klistra in den i Disgen.  I Windows 7 finns under Tillbehör Skärmklipp- verktyget för att markera den yta på skärmen du vill kopiera.  Markera ytan och spara den i Disgens datamapps mapp DGPic. Kom igång med Disgen32 © Bengt Kjöllerström 2014-11-19

33 Dokumentera källan i AD OnLine  Under verktygsraden anges källan.  Klicka Redigera  Välj Kopiera ren Källhänvisning eller Ctrl + K för att få en kopia av källhänvisningen.  Klistra in den i Disgen som källa till födelseorten Kom igång med Disgen33 © Bengt Kjöllerström 2014-11-19

34 Lägg till Källa i Disgen  Sök rätt person i Disgen.  Välj Ändra personnotiser.  Skriv in rätt födelsedatum.  Ställ markören i fältet Källa.  Klistra in AD:s uppgifter genom att klicka Ctrl + V. Kom igång med Disgen 34 © Bengt Kjöllerström 2014-11-19

35 Dokumentera källan med en bild  I Ändra personnotiser välj fliken Notiser.  Välj Ny notis.  Bland notiserna väljer man Bild 6.  Klicka OK. Kom igång med Disgen 35 © Bengt Kjöllerström 2014-11-19

36 Dokumentera källan med en bild  Klicka Bild 6 och hämta notisen från kyrkoboken.  Klicka OK och bilden lagras och kommer med vid senare utskrifter. Kom igång med Disgen 36 © Bengt Kjöllerström 2014-11-19

37 Så blev min dotter Cecilias bild Kom igång med Disgen 37 © Bengt Kjöllerström 2014-11-19

38 Modulen är slut  Ta en paus!  Reflektera!  Vad nytt har du lärt dig?  Vad vill du fråga Bengt om?  Gör det!  Repetera!  Berätta för cirkeldeltagarna om ditt arbete – AHA upplevelser och svårigheter! Kom igång med Disgen38 © Bengt Kjöllerström 2014-11-19


Ladda ner ppt "Kom igång med Disgen 4 Registrera dina barnbarn i Disgen. Distanskurs med Bengt Kjöllerström E-post: Kom igång."

Liknande presentationer


Google-annonser