Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 1 Sjukvård åt asylsökande Antal asylsökande 1996 5753 1997 9662 1998 12844 1999 11231 2000.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 1 Sjukvård åt asylsökande Antal asylsökande 1996 5753 1997 9662 1998 12844 1999 11231 2000."— Presentationens avskrift:

1 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 1 Sjukvård åt asylsökande Antal asylsökande 1996 5753 1997 9662 1998 12844 1999 11231 2000 16303 2001 23515 2002 33016 2003 31355 2004 23161 2005 16000 (beräknat)

2 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 2 Sjukvård åt asylsökande Ettårig handläggningstid hos Migrationsverket + Utlänningsnämnden Begränsad inströmning av asylsökande Att de asylsökande var ungefär lika sjuka som medelsvensson i respektive åldersgrupp Att statens kostnader såsom de redovisades 1995 inte skulle öka, givet samma antal asylsökande Att vuxna asylsökande inte skulle ha fullständig hälso- och sjukvård, främst planerad vård som kunde anstå en kortare tid utan att den asylsökande kom till skada skulle inte åtgärdas. Att barnen skulle erbjudas fullständig hälso- och sjukvård inklusive tandvård Att alla asylsökande skulle erbjudas ett hälsosamtal

3 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 3 Sjukvård åt asylsökande Antalet asylsökande var under 2004 c:a 39000 Betydligt högre vårdkonsumtion än de bosatta 12% av alla vårdtillfällen i barnpsykiatri 4% av alla vårdtillfällen i vuxenpsykiatri 3% av alla vårddagar i sluten psykiatrisk vård Stora skillnader mellan landstingen inom barnpsykiatrin, från 45% av alla vårdtill- fällen till 1%. Lika med genomsnittet i sluten somatisk vård (betydligt högre mht ålderssamman- sättningen av de asylsökande)

4 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 4 Sjukvård åt asylsökande Antalet slutenvårdsdagar per barn 7 – 18 år är oförändrat mellan åren 2003 och 2004, (0,98 resp 0,97 dagar) Antalet vårdtillfällen har minskat mellan åren från 0,12 till 0,07 per barn. Stora skillnader mellan landstingen, från 0,14 vårdtillfällen till 0,0. Från 4,87 vårddagar per barn (Landstinget i Kalmar län) till 0,01, (Landstinget i Jönköpings län) Stockholms läns landsting redovisar oförändrat antal vårdtillfällen (0,12), men minskat antal vårddagar, från 1,74 till 0,86. Västra Götaland redovisar starkt minskat antal vårdtillfällen (från 0,35 till 0,14) men oförän- drat antal vårddagar, c:a 1,25 per barn 7 – 18 år

5 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 5 Sjukvård åt asylsökande Vårdkonsumtionen för de asylsökande är Något under genomsnittet i öppen hälso- och sjukvård (normal m h t åldersstrukturen) Betydligt under genomsnittet vad gäller tandvård där vissa landsting inte uppfyller överenskommelsen avseende barn och ungdom.

6 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 6 Sjukvård åt asylsökande 2002 Antal asylsökande 33016 2003 31355 2004 23161 2005 c:a 16000 2002 Antal redovisade hälsosamtal 12378 2003 15416 2004 14141

7 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 7 Sjukvård åt asylsökande Ny överenskommelse fr o m 2005 Totalt innbär överenskommelsen en intäktsökning för landstingen med c:a 25% Detta tillsammans med tänkbara ratio- naliseringar, väntad minskning av antalet asylsökande och därmed minskning av antalet väntande kan komma att reducera det nuvarande underskottet

8 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 8 Sjukvård åt asylsökande Landstingen har åtagit sig att ge samma hälso- och sjukvård åt personer som är bosatta i Sverige åt utlänningar som vistas här med tillfälligt uppehållstillstånd enligt utlänningslagens 2 kap 4 §. Härmed avses i huvudsak sådana som får tillstånd att vistas i Sverige som vittnen eller målsägare. Främst avses kvinnor som vittnen eller målsägare i samband med människo- handel.

9 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 9 Sjukvård åt asylsökande, Regeringen planerar lagstiftning som ska ålägga landstingen att ge omedelbar vård och vård som inte kan anstå till asylsö- kande m fl. Detta ska regleras i en särskild lag som ska gälla fr o m 1 april 2006 I praktiken avses inga större förändringar i förhållande till dagsläget Lagregleringen är en anpassning till kraven från EU samt Reglering så att landstingens åtagande blir helt lagligt i förhållande till kommunallagen

10 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 10 Sjukvård åt asylsökande, psyk vård

11 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 11 Sjukvård åt asylsökande, psyk vård 2001 2002 2003 2004

12 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 12 Sjukvård åt asylsökande Kommunerna får nya skyldigheter avse- ende bl a god man åt ensamkommande barn Lagförslag angående avtal mellan Migra- tionsverket och ett antal kommuner om särskilda institutioner för ensamkom- mande barn Detta förutsätter också beredskap i landstingens BUP-verksamhet Behandlingsanvisningar avseende apa- tiska barn


Ladda ner ppt "Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 1 Sjukvård åt asylsökande Antal asylsökande 1996 5753 1997 9662 1998 12844 1999 11231 2000."

Liknande presentationer


Google-annonser