Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Wallin -08 Välkomna till: Multifamiljeterapi Familjer som hjälper familjer Ulf Wallin Karin Wallin.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Wallin -08 Välkomna till: Multifamiljeterapi Familjer som hjälper familjer Ulf Wallin Karin Wallin."— Presentationens avskrift:

1 Wallin -08 Välkomna till: Multifamiljeterapi Familjer som hjälper familjer Ulf Wallin Karin Wallin

2 Wallin -08 Historia n Multifamiljeterapi började utvecklas på femtiotalet av Peter Laqueur. n Han konstaterade att den korsbefruktning som familjerna upplevde genom det social nätverket är kärnan i multifamilje grupper. n Precis som familjer formade samhällen genom att hjälpa varandra långt innan ”psykoterapi” fanns.

3 Wallin -08 Mer Historia n I USA har multifamiljeterapi utvecklats i arbete med psykotiska patienter, utifrån ett psykoedukativt arbetssätt (C. Anderson). n Den som framförallt utvecklat multifamiljeterapi vid psykos sjukdom är William McFarlane. n I början av 80-talet: A. Cooklin vid Marlborugh Family Service i London började utveckla ett intensivt familjeterapeutiskt arbete med familjer i grupp utifrån olika barnpsykiatriska problem.

4 Wallin -08 Familjeterapi vid anorexi nervosa Centralt lånegods n Från den strukturella familjeterapins arbete med att iscensätta och konkret hantera de centrala svårigheterna. T ex vid den gemensamma familjemåltiden. n Från den systemiska familjeterapin positiva omformuleringar samt cirkulära och reflekterande frågor. n Från den narrativa familjeterapin externalisering, där vi försöker samla familjen mot den gemensamma fienden – anorexisjukdomen.

5 Wallin -08 Multifamiljeterapi vid anorexia nervosa n Marlborough Family Centre n Dresden n Maudsley n Lund – Stockholm - Oslo – Norge Sör - Tromsö - Naestved – Odense – Hilleröd - Aarhus

6 Wallin -08 Målsättning vid multifamiljterapi n Stärka föräldrarna n Stärka familjens kompetens och autonomi n Bryta isoleringen för familjen

7 Wallin -08 Programmet n Introduktions eftermiddag. n Fyra intensiva dagar i följd som start. n Ytterligare 6 heldagar utspritt under ett år.

8 Wallin -08 Multifamiljeterapi n En intensiv behandlingsmodell med syfte att kunna påskynda tillfrisknandet vid anorexia nervosa. n Avser att stärka familjerna, och deras möjlighet att stödja sin sjuka familjemedlem. n Hjälpa familjerna att kunna hitta tillbaka till ett vanligt liv

9 Wallin -08 Struktur o ramar n Alla deltar i diskussioner och övningar utifrån vad man vill göra n Alla berättar bara det de själva vill berätta –(You have the right to remain silent…)

10 Wallin -08

11

12

13 Att läsa n Asen, E., Dawson, N. & McHugh, B. (2001) Multiple family therapy: The Marlborough model and its wider applications. Karnac (finns på danska: “Flerfamilieterapi” (2004) Hans Reitzel). n Macfarlane, W (2002) Multifamily Groups in the Treatment of Severe Psychiatric Disorders. New York Guilford, Press. n Lock, J., le Grange, D., Agras, W. S., & Dare, C. (2001). Treatment manual for anorexia nervosa: a family-based approach. New York, Guildford Press.


Ladda ner ppt "Wallin -08 Välkomna till: Multifamiljeterapi Familjer som hjälper familjer Ulf Wallin Karin Wallin."

Liknande presentationer


Google-annonser