Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Vad är juridik? Rättsregler. 2 BEVISNING GRUNDBEGREPP VAD - regelinnehållet - ”tvistigheten” AV VEM - bevisbördan HUR - bevismedlen - beviskrav - bevisvärdering.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Vad är juridik? Rättsregler. 2 BEVISNING GRUNDBEGREPP VAD - regelinnehållet - ”tvistigheten” AV VEM - bevisbördan HUR - bevismedlen - beviskrav - bevisvärdering."— Presentationens avskrift:

1 1 Vad är juridik? Rättsregler

2 2 BEVISNING GRUNDBEGREPP VAD - regelinnehållet - ”tvistigheten” AV VEM - bevisbördan HUR - bevismedlen - beviskrav - bevisvärdering

3 3 Rättsfaktum -Något som är av omedelbar betydelse för utgången av ett mål (omedelbart relevant faktum). -Rättsfakta anges i rättsregler. -Faktiska omständigheter som (ensamma eller i förening) kan leda till att en viss rättsföljd inträder.

4 4 Exempel: 4 kap. 1 § lagen om arbetsskadeförsäkring (LAF) En försäkrad som till följd av arbetsskada har fått sin förmåga att skaffa sig inkomst genom arbete nedsatt med minst en femtondel har om nedsättningen är varaktig eller kan antas bestå under minst ett år rätt till ersättning i form av livränta för den inkomstförlust som uppkommer.

5 5 Rättsfakta Rättsföljd - Försäkrad -Arbetsskada -Orsakssamband (till följd av) -Nedsatt förmåga att skaffa sig inkomst -Minst en 15-del -Varaktigt/minst ett år Rätt till livränta

6 6 Vad är tvistigt /vad behöver bevisas?  Alla rättsfakta?  Betydelsen av myndighetens/motpartens inställning  Notoritet / notoriska fakta

7 7 BEVISFAKTA -omständigheter som tillåter en viss slutsats eller resonemang (att ett rättsfaktum föreligger). -medelbart relevant omständighet. Leder inte till rättsföljd -har betydelse för ett rättsfaktums existens / icke-existens HJÄLPFAKTA - allt annat

8 8 RÄTTSFAKTARÄTTSFÖLJD BEVISFAKTA HJÄLPFAKTA

9 9 LÄNSRÄTTEN I SKÅNE LÄN UTGIFT (traktor) NÖDVÄNDIG AVDRAG KÖPAVTAL TIPP-EX TRAKTOR- HANDLARE BERÄTTELSE Exempel: Utgifter för att förvärva och bibehålla inkomster skall dras av som kostnader. (16 kap. 1 § Inkomstskattelagen)

10 10 LÄNSRÄTTEN I SKÅNE LÄN BEVISMEDEL Regler i lag: -vissa bevismedel (20-27 §§ FPL) - regler i rättegångsbalken (35-41 kap)  skriftliga bevis  vittnesmål  syn  sakkunnigbevisning  parts utsaga?

11 11 LÄNSRÄTTEN I SKÅNE LÄN BEVISBÖRDAN  Normalt sökanden/klaganden Undantag: Vissa måltyper / frågor i vissa mål ”Hoppande bevisbörda”

12 12 LÄNSRÄTTEN I SKÅNE LÄN BEVISKRAVET antagligt övervägande sannolikt övertygande bevisning styrkt sannolikt -Hög grad av sannolikhet (eftertaxering) - Övervägande skäl (2 kap. 1 § LAF) - Visat

13 13 LÄNSRÄTTEN I SKÅNE LÄN BEVISVÄRDERINGEN Principen om fri bevisprövning (35:1 RB) Vad skall värderas? Begreppet trovärdighet- skilj från tillförlitlighet - kriterier? - hjälpfakta till hjälpfakta?

14 14 LÄNSRÄTTEN I SKÅNE LÄN UTGIFT (traktor) NÖDVÄNDIG AVDRAG KÖPAVTAL TIPP-EX TRAKTOR- HANDLARE BERÄTTELSE 16 kap. 1 § Inkomstskattelagen: Utgifter för att förvärva och bibehålla inkomster skall dras av som kostnader. StammarFlackar Sammanhållen

15 15 TROVÄRDIGHET -Sammanhållen berättelse? -Motsägelser? -Eskaleringar? -Beteende? -Ursprungssannolikhet? -Tidigare likartade berättelser? -”Magkänslan”?

16 16


Ladda ner ppt "1 Vad är juridik? Rättsregler. 2 BEVISNING GRUNDBEGREPP VAD - regelinnehållet - ”tvistigheten” AV VEM - bevisbördan HUR - bevismedlen - beviskrav - bevisvärdering."

Liknande presentationer


Google-annonser