Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hungerdagen 2014 1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hungerdagen 2014 1."— Presentationens avskrift:

1 Hungerdagen 2014 1

2 Vad är Hungerdagen? Hungerdagen är Finlands Röda Kors största årliga insamling. I insamlingen deltar varje år ca insamlare med bössor. Insamlingsresultatet år var 2,13 miljoner euro. Den 34:e Hungerdagen ordnas i år 18– Idén till Hungerdagen har kommit från frivilliga. Föregångaren, Dagmars dagens insamling ordnades i Pälkäne år Idén kläcktes av Mailis Korhonen, frivillig i Pälkäne avdelning. Under det första året samlades in pengar till offren för hungersnöden i Östafrika. Följande år spred sig insamlingen till hela övriga landet och Hungerdagen var ett faktum. Carita Lehtniemi

3 På Hungerdagen samlar vi pengar till katastroffonden
Medlen har inte bundits vid något givet ändamål, så pengarna kan användas till att hjälpa just där hjälpen bäst behövs så fort en vädjan om hjälp kommer in. Tack vare obundna medel kan Röda Korset snabbt fatta ett biståndsbeslut så fort en vädjan om hjälp kommer in. Obundna medel kan också användas för att hjälpa i samband med så kallade tysta katastrofer – dem som världens medier tiger om. Carita Lehtniemi

4 Nödhjälp och utvecklingssamarbete
Medlen i katastroffonden används till att hjälpa offren för plötsliga olyckor, som översvämningar och jordbävningar. Pengarna används också till långsiktigt utvecklingssamarbete. IFRC

5 Hjälp också här hemma Ur katastroffonden ges hjälp vid plötsliga olyckor i Finland. Offren för till exempel eldsvådor får hjälp. Hjälpen kan bestå av kläder och mediciner eller psykiskt stöd. Röda Korset deltar dessutom bland annat i efterspaningar som ett led i Frivilliga räddningstjänsten. Ur katastroffonden finansieras också olika slag av utsatthetsförebyggande projekt i Finland. På bilden hjälper frivilliga chockade ungdomar efter skolskjutningen i Kauhajoki hösten 2008. STR/LEHTIKUVA Gunnar Bäckman

6 Små insamlingskostnader
Enligt katastroffondens stadgar får insamlings- kostnaderna inte överstiga 15 %. Medeltalet för de senaste tio åren är 13 %. Till insamlingskostnaderna hör bössor, västar, postning, material och reklam. Användningen av medlen i katastroffonden regleras av fondstadgarna, anvisningarna för hjälpverksamheten här hemma och ute i världen samt lagen om penninginsamlingar. Eftersom det mesta under Hungerdagen görs av frivilliga blir kostnaderna små. Mari Vehkalahti

7 Målet är en planmässig insamling

8 1. Insamlingsplanen är A & O
I insamlingsplanen: kartläggs de bästa insamlingsplatserna, insamlingstiderna och insamlingsmetoderna var och hur man rekryterar insamlare områdets skolor på alla nivåer jämn arbetsfördelning inom avdelningen insamlingsutrustning: vad, var och när beställer man mer Planmässighet sparar tid och möda och ger mer intäkter! Jarkko Mikkonen 8

9 Insamlingssäkerheten ett livsvillkor för insamlingsverksamheten
Insamlingsutrustningen ska alltid förvaras omsorgsfullt i låsta utrymmen. Bössor och stånkor måste förses med tillståndsdekal och sigill. Överlåtelse av insamlingsutrustning bokförs. Man bör alltid ha koll på var varje bössa finns. Kalla bössor måste låsas med vajer. Vid missbruk meddelas distriktet och brottsanmälan görs till polisen. Distriktet håller centralbyrån informerad. Att givarna har förtroende för Röda Korset är ett livsvillkor för våra insamlingar, det förtroendet har vi inte råd att mista. Därför är insamlingssäkerheten av avgörande betydelse. Det ligger i Röda Korsets, insamlarnas och givarnas intresse att alla är omsorgsfulla. Robert Keskinen 9

10 Insamlarrekrytering Det är speciellt roligt att vara insamlare med sina egna vänner. Be grupper ställa upp: Avdelningens aktiva Insamlare med tidigare erfarenhet Skolor och studerandegrupper, Scouter, idrottsklubbar, invandrarklubbar Vapepa-organisationer, Lions, Rotary, Marthorna Pensionärsgrupper, arbetslösas föreningar m.m. När man ber folk ställa upp måste budskapet vara tydligt. Fundera först vad ni ber folk göra. Kom gärna genast överens om arbetsturer. Använd t.ex. en turlista för insamlare till hjälp. Be folk ställa upp och hjälpa även med annat än insamlandet. Joonas Brandt 10

11 2. Avdelningarnas insamlarrekryteringsverktyg
Annonsutkast för anslagstavla, FÖR UTSKRIFT Flygblad med insamlarinbjudan FÖR UTSKRIFT Insamlarvädjan på flera språk FÖR UTSKRIFT Utkast till A4-affisch FÖR UTSKRIFT Postkort BESTÄLLNINGSVARA Hungerdagen-brevblankett BESTÄLLNINGSVARA Kuvert BESTÄLLNINGSVARA RedNets händelsekalender ONLINE Elektronisk anmälningsblankett ONLINE Det mest effektiva sättet är en inbjudan face-to-face eller per telefon! Kom också ihåg att utnyttja Facebook. Material för utskrift finns i Hungerdagens RedNet-grupp. Beställningsmaterial finns i webbutikens organisationsvy. En personlig inbjudan är det överlägset mest effektiva sättet att få med insamlare. Därför är det viktigt att alla inom avdelningen aktivt sprider budskapet i sin närmaste krets. Det lönar sig också att bjuda in insamlare via medlemsbrev, textmeddelanden, e-post och tidningsannonser. Det är viktigt att också på RetNet berätta hur man kan bli insamlare. Speciellt viktigt är det att ta kontakt med de insamlare som har anmält sig som insamlare. Kom ihåg att ringa varenda en som har anmält sig som insamlare online! 11

12 Små knep för insamlarrekrytering
Kimmo Holopainen Vid evenemang lockar vi människor att komma och lyssna till vårt budskap genom att bjuda på godis. Se till att budskapet går fram genom att stansa fast insamlarinbjudan direkt i karamellpappret! ”Ställ upp som Hungerdagen-insamlare i Hungerby! Tfn: eller En timme av din tid räcker!”

13 Små knep för insamlarrekrytering
En insamlarinbjudan som man har pysslat ihop själv kan man lämna någonstans för en främmande person att hitta: på en bänk i bussen, i biblioteket, på hälsovårdscentralen eller var som helst i det offentliga rummet. En handgjord inbjudan signalerar att det är just dig vi vill nå. Man kan be folk ställa upp för att göra och dela ut de här inbjudingarna. Under insamlingen kan budskapet vara en vädjan om ett bidrag i avdelningens insamlingsbössa på webben. Kimmo Holopainen

14 Basarer och evenemang ger Hungerdagen en extra kick
Se till att priserna är lämpliga och kostnaderna låga. Be om att få råvarorna donerade. Försäljningskostnaderna får man dra av från vinsten (men inte från insamlingsintäkterna). Trevliga evenemangsmodeller finns på RedNet! Basarer och andra evenemang hör Hungerdagen till. Intäkterna är avdelingens gåva till Hungerdagsinsamlingen. Laura Kotila Evenemang är perfekta tillfällen för engagemang för dem som kanske inte vill vara insamlare men som gärna ställer upp för Hungerdagen på något annat sätt. Erfarenhet och kunskap överförs på samma gång. 14

15 Röda Korset-look som syns
Ett evenemang ser enkelt ut som Röda Korsets med hjälp av avdelningsboxen. Avdelningsbox 60 €. Nytt i år är också den avgiftsbelagda 80 cm breda jätteballongen för 6 €. Insamlingsutrustning, affischer och normalstora ballonger är gratis för avdelningen. 2 m breda Hungerdagen-banderoller har också gratis delats ut till avdelningarna. I den avgiftsbelagda avdelningsboxen ingår en stor dragväska av god kvalitet, en stor röd bordduk, en vit löpare, en roll up, ett affischrör, en portfölj för mässutrustning och en lotterilåda.

16 Evenemangskalendern berättar vad, var och när
Största delen av vår publik söker information om insamlingsplatser på Röda Korsets webbplats. Visst syns er avdelnings evenemang där? Anvisningarna på RedNet: Riksomfattande Hungerdagen-reklamer lockar besökare till Hungerdagen-sajten och den evenemangskalender som finns där. Det är viktigt att hela Finlands evenemang finns där i tid – helst redan i mitten av augusti. Kolla anvisningarna när du matar in ett evenemang i kalendern så att allt som ska kryssas för kryssas för. Kom t.ex. ihåg att kryssa för att evenemanget också ska synas på Hungerdagen-sidan. 16

17 Inskolning och motivation av insamlare
Hälsa insamlaren välkommen. Berätta hur och varför vi samlar in pengar. Föreslå en bra insamlingsplats. Be om respons efter insamlingspasset. Det allra viktigaste är att tacka insamlaren. När en insamlare har rekryterats ska vi ta väl hand om honom/henne! En nöjd insamlare kommer igen och kanske ber sina vänner ställa upp också. Robert Keskinen 17

18 Överlämning av insamlingsutrutningen
Fyll i insamlarens personuppgiftsblankett tillsammans med insamlaren. Kontrollera insamlarens identitet med hjälp av fotoförsett ID-kort Överlämna utrustiningen: väst, bössa, namnkort, och tack-dekaler och/eller tack- brochyrer Kom ihåg att anteckna bössans nummer på blanketten! Om du känner insamlaren behöver han eller hon inte vissa ID. Insamlarens personuppgiftsblankett finns att skriva ut på RedNet. 18 Niklas Meltio

19 Så samlar du bössan full
Samla på en synlig plats. Räck fram insamlingsbössan, en hängande bössa ger ett tråkigt intryck av insamlaren. Sök ögonkontakt. Le om det känns bra. Be modigt förbipasserande om ett bidrag. Fråga t.ex. ”Vill du delta i Hungerdagsinsamlingen?” Kom ihåg att tacka. Tips från erfarna insamlare: De som står ger bidrag lättare än de som går, de som sitter ger bäst. Grupper ger bättre än de som rör sig ensamma. Nya hjälpmedel för insamlarutbildningen är en tecknad serie för utskrift och en insamlarutbildningsvideo. 19

20 Återlämning av insamlingsutrustning
Kontrollera att sigillet är helt och att insamlingsbössans nummer är rätt Kvittera att bössan har returnerats. Ställ de sista frågorna på personuppgiftsblanketten: Får personens uppgifter läggas till insamlarregistret Är han/hon intresserad av att bli medlem Är han/hon intresserad av att bli månadsgivare Får vi skicka rödakorspost till honom/henne Insamlarnas kontaktuppgifter är viktiga för Röda Korset, eftersom vi behöver givare, medlemmar, insamlare och frivilliga. En person som har varit insamlare är positivt inställd till Röda Korset och kan vilja ställa upp igen en annan gång. 20

21 Aktiv insamling online
Skapa en virtuell insamlingsbössa Slå fast en målsumma för insamlingen och lägg en startpeng i bössan Samla på en synlig plats = dela länken till den virtuella insamlingsbössan på Facebook, i e-postmeddelanden, på er egen sajt, på bloggar… Använd humor om det känns rätt. Be dina vänner, kompisar och egna webbkontakter att aktivt delta genom att ge bidrag och sprida bössan vidare. Tacka givarna under insamlingen och efteråt. Sätt en liten summa i insamlingsbössan, en tom bössa lockar inte. Ange en målsumma för webbinsamlingen, det är lätt att informera deltagarna om att ett mål har nåtts – berätta gärna aktivt om hur insamlingen förlöper och potten växer så kommer folk ihåg insamlingen. Utmana lokaltidningen eller någon annan populär webbgemenskap (gymmet, biblioteket, en ortens Facebook-sida...) att vara med och skapa egna onlinebössor genom att skicka e-post till dem och ge dem länken till insamlingsbössan. 21

22 Hungerdagen i skolorna
En ny evenemangsmodell för Hungerdagen har tagits fram för lågstadier: orienteringsbanan Röda Korset. Högstadieelever och äldre kan ställa upp som insamlare. På Röda Korset skolsidor finns bra skolmaterial som stöd för insamlingen. hungerdagen Centralbyrån skickar ett påminnelse- kort om Hungerdagen till skolorna i maj. Centralbyrån skickar ut ett kampanjbrev om Hungerdagen med materialbeställningsanvisningar i början av höstterminen. En kopia skickas till avdelningarnas ordförande, insamlingsledare och skolsamarbetsansvariga. I orienteringsbsanan utför barnen uppgifter och får klistermärken som pris. Barnets familj ger en summa som motsvarar antalet klistermärken till Hungerdagen. Centralbyrån skickar ut skolbrev som påminner skolorna om Hungerdagen och de mest aktiva beställer material på basis av brevet. Största delen av skolorna reagerar inte på bara brevet. Därför är det viktigt att avdelningen tar kontakt med skolan – helst redan i god tid på våren. Många lärare skulle delta i insamlingen om inbetalningen av pengarna inte var lärarens ansvar. För insamlingen är det därför ytterst viktigt att avdelningen också tjänar de skolor som har beställt insamlingsmaterial från webbutiken. Avdelningen kan komma överens med skolan om avhämtning, redovisning och inbetalning av de pengar som har samlats in i skolan t.ex. under hungerdagsfredagen eller senast följande vecka. Distriktet informerar avdelningarna om vilka skolor som har beställt insamlingsmaterial. 22

23 Locka med lokala företag
Företagens anställda kan ställa upp som insamlare eller ge bidrag, eller stöda insamlingen på annat sätt. I RedNet finns för utskrift ett företagsutmaningsbrev med idéer på hur företag kan delta. Be åtminstone Lokal- Tapiola och den lokala S- gruppen att vara med. Anställda vid Lokal-Tapiola i Borgå på väg att ge sig ut som insamlare tillsammans med avdelningsordförande Veli-Matti Salo. Tarja Hahl

24 Informera medierna i förväg
Lokalmediernas artiklar och notiser stöder insamlingen Meddela redaktörerna när Hungerdagen börjar och vad avdelningen har för evenemang: ett koncist meddelande till redaktionens e-post. Använd dig av de informationsmallar som finns på RedNet och i slutet av sommaren i informatörens e-post. Bjud in redaktörer till Hungerdagens evenemang. Fundera vem som kunde intervjuas och erbjud kontaktuppgifter till redaktören. 24

25 Lätt att beställa i webbutiken
Kampanjmaterialet beställs via webbutiken Beställningsanvisningarna skickas i maj. Beställningstiden är från maj till Materialet levereras i augusti. Matkahuolto kör paketen till mottagarens dörr. Paket kan också beställas till närmaste Matkahuolto- verksamhetsställe. Materialet finns i webbutiken i mappen ”Avdelningsmaterial”, som bara syns när du är inloggad med avdelningens ID för webbutiken. Du kan också använda en pappersblankett för beställningar; den postas till Kalkku. Om avdelningens inloggnignsuppgifter har kommit bort får du nya av Matkahuolto väljer leveransplats på basis av den angivna leveransadressen. Kom ihåg att ange mobiltelefonnummer på blanketten. Matkahuolto meddelar när paketet anländer per SMS eller per brev om mobilnummer inte har angetts. Genom att beställa direkt från webbutiken ser du en bild av den produkt du beställer och får säkert det du ville ha. 25

26 Jobben efter insamlingen

27 Efter insamlingen: Uppskatta resultatet
Bössorna töms i närvaro av två personer. Sedlarna räknas (euro) och mynten vägs (kg). Avdelningarna ger sina resultat till distriktet senast på söndagskvällen. För pengarna till banken Pengarna transporteras i säkerhetspåsar till banken senast i slutet av september och betalas direkt in på katastroffondens konto. In i påsen läggs en giroblankett med katastroffondens konto och avdelningens eget referensnummer för Hungerdagen. Tacka alla dem som har deltagit i insamlingen: per sms via centralbyrån eller distriktet på annat sätt. Centralbyrån skickar ett tack-SMS till alla som deltog i insamlingen tisdagen efter insamlingen, förutsatt att mobilnumren har levererats i excel-tabell via distriktet. Pengarna betalas direkt till katastroffondens konto för att se till att avdelningen inte behöver stå för några omkostnader och inbetalningen går så snabbt som möjigt utan onödiga mellanetapper. Pengarna ska föras till banken så fort som möjligt och senast före slutet av september. På så sätt får vi insamlingsresultatet bekräftat så snabbt som möjligt och kan avsluta årets operation.

28 Efter insamlingen: Vi gör insamlingsredovisning
Distriktet meddelar insamlingsledaren senast den summa som har betalats till katastroffonden med avdelningens referens. Till distriktet skickar avdelningen senast en redovisningsblankett som specificerar de insamlade medlen och de eventuella försäljningsintäkterna och visar hur många frivilliga och skolor som deltog i Hungerdagen. Insamlarnas personuppgiftsblanketter skickas till distrikten I medlemsregistret sparar distriktet kontaktuppgifterna flr de insamlare som ar gett sitt samtycke till det. Hungerdagens avdelningsenkät på RedNet besvaras.

29 Tidtabell: SEPTEMBER MAJ
Hungerdagen Framgångsrik Hungerdagsinsamling!   Pressmeddelande II 21.9 -> Pressmeddelande III: tack och information om insamlingsresultatet 16.9 -> Tack till insamlarna 19.9 tack-SMS till insamlarna Senast 30.9 bör avdelningarnas insamlade medel betalas in på katastroffondens konto med avdelningens referensnummer OKTOBER Avdelningsenkät på RedNet Senast meddelar distrikten avdelningarnas insamlingsresultat Senast lämnas redovisnings- blanketterna in till distrikten Senast nu en tackfest! MAJ Skolkortet – en påminnelse till skolor och läroverk om Hungerdagen Hungerdagens material finns i webbutikens avdelningsvy 12.5 avdelningsbrev och materialbeställningsanvisningar till ordförande, insamlingschefer och informatörer. AUGUSTI  1.8 utkast till skolbrev och påminnelsebrev till avdelningarna 1.8 inleds materialleveranserna Skolbrevet till skolor på olika nivåer Utkast till pressmeddelandet på RedNet 15.8 evenemangskalendern uppdaterad 26.8 deadline för materialbeställningar Pressmeddelande I: insamlarinbjudan 29

30 Vi gör hoppet sant! Joonas Brandt


Ladda ner ppt "Hungerdagen 2014 1."

Liknande presentationer


Google-annonser