Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hitta hjälparen i dig. Hungerdagen 2014. Hitta hjälparen i dig. Hungerdagen 2014 Vad är Hungerdagen? Hungerdagen ä r Finlands R ö da Kors st ö rsta å.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hitta hjälparen i dig. Hungerdagen 2014. Hitta hjälparen i dig. Hungerdagen 2014 Vad är Hungerdagen? Hungerdagen ä r Finlands R ö da Kors st ö rsta å."— Presentationens avskrift:

1 Hitta hjälparen i dig. Hungerdagen 2014

2 Hitta hjälparen i dig. Hungerdagen 2014 Vad är Hungerdagen? Hungerdagen ä r Finlands R ö da Kors st ö rsta å rliga insamling. I insamlingen deltar varje å r ca 20 000 insamlare med b ö ssor. Insamlingsresultatet å r 2013 var 2,13 miljoner euro. Den 34:e Hungerdagen ordnas i å r 18 – 20.9.2014. Carita Lehtniemi

3 Hitta hjälparen i dig. Hungerdagen 2014 På Hungerdagen samlar vi pengar till katastroffonden Medlen har inte bundits vid något givet ändamål, så pengarna kan användas till att hjälpa just där hjälpen bäst behövs så fort en vädjan om hjälp kommer in. Carita Lehtniemi

4 Hitta hjälparen i dig. Hungerdagen 2014 Nödhjälp och utvecklingssamarbete Medlen i katastroffonden används till att hjälpa offren för plötsliga olyckor, som översvämningar och jordbävningar. Pengarna används också till långsiktigt utvecklingssamarbete. IFRC

5 Hitta hjälparen i dig. Hungerdagen 2014 Hjälp också här hemma Ur katastroffonden ges hjälp vid plötsliga olyckor i Finland. Offren för till exempel eldsvådor får hjälp. Hjälpen kan bestå av kläder och mediciner eller psykiskt stöd. Röda Korset deltar dessutom bland annat i efterspaningar som ett led i Frivilliga räddningstjänsten. STR/LEHTIKUVA Gunnar Bäckman

6 Hitta hjälparen i dig. Hungerdagen 2014 Små insamlingskostnader Enligt katastroffondens stadgar f å r insamlings- kostnaderna inte ö verstiga 15 %. Medeltalet f ö r de senaste tio å ren ä r 13 %. Till insamlingskostnaderna h ö r b ö ssor, v ä star, postning, material och reklam. Mari Vehkalahti

7 Hitta hjälparen i dig. Hungerdagen 2014 Målet är en planmässig insamling

8 Hitta hjälparen i dig. Hungerdagen 2014 1. Insamlingsplanen är A & O o I insamlingsplanen: kartläggs de bästa insamlingsplatserna, insamlingstiderna och insamlingsmetoderna var och hur man rekryterar insamlare områdets skolor på alla nivåer jämn arbetsfördelning inom avdelningen insamlingsutrustning: vad, var och när beställer man mer Jarkko Mikkonen

9 Hitta hjälparen i dig. Hungerdagen 2014 Insamlingssäkerheten ett livsvillkor för insamlingsverksamheten Insamlingsutrustningen ska alltid förvaras omsorgsfullt i låsta utrymmen. Bössor och stånkor måste förses med tillståndsdekal och sigill. Överlåtelse av insamlingsutrustning bokförs. Man bör alltid ha koll på var varje bössa finns. Kalla bössor måste låsas med vajer. Vid missbruk meddelas distriktet och brottsanmälan görs till polisen. Distriktet håller centralbyrån informerad. Robert Keskinen

10 Hitta hjälparen i dig. Hungerdagen 2014 Insamlarrekrytering Det är speciellt roligt att vara insamlare med sina egna vänner. Be grupper ställa upp: Avdelningens aktiva Insamlare med tidigare erfarenhet Skolor och studerandegrupper, Scouter, idrottsklubbar, invandrarklubbar Vapepa-organisationer, Lions, Rotary, Marthorna Pensionärsgrupper, arbetslösas föreningar m.m. Joonas Brandt

11 Hitta hjälparen i dig. Hungerdagen 2014 2. Avdelningarnas insamlarrekryteringsverktyg Annonsutkast f ö r anslagstavla, F Ö R UTSKRIFT Flygblad med insamlarinbjudan F Ö R UTSKRIFT Insamlarv ä djan p å flera spr å k F Ö R UTSKRIFT Utkast till A4-affisch F Ö R UTSKRIFT Postkort BEST Ä LLNINGSVARA Hungerdagen-brevblankett BEST Ä LLNINGSVARA Kuvert BEST Ä LLNINGSVARA RedNets h ä ndelsekalender ONLINE Elektronisk anm ä lningsblankett ONLINE Det mest effektiva s ä ttet ä r en inbjudan face-to-face eller per telefon! Kom ocks å ih å g att utnyttja Facebook.

12 Hitta hjälparen i dig. Hungerdagen 2014 Små knep för insamlarrekrytering Kimmo Holopainen

13 Hitta hjälparen i dig. Hungerdagen 2014 Små knep för insamlarrekrytering Kimmo Holopainen

14 Hitta hjälparen i dig. Hungerdagen 2014 Basarer och evenemang ger Hungerdagen en extra kick Se till att priserna är lämpliga och kostnaderna låga. Be om att få råvarorna donerade. Försäljningskostnaderna får man dra av från vinsten (men inte från insamlingsintäkterna). Trevliga evenemangsmodeller finns på RedNet! Evenemang är perfekta tillfällen för engagemang för dem som kanske inte vill vara insamlare men som gärna ställer upp för Hungerdagen på något annat sätt. Erfarenhet och kunskap överförs på samma gång. Laura Kotila

15 Hitta hjälparen i dig. Hungerdagen 2014 Röda Korset-look som syns Ett evenemang ser enkelt ut som Röda Korsets med hjälp av avdelningsboxen. Avdelningsbox 60 €. Nytt i år är också den avgiftsbelagda 80 cm breda jätteballongen för 6 €.

16 Hitta hjälparen i dig. Hungerdagen 2014 Evenemangskalendern berättar vad, var och när Största delen av vår publik söker information om insamlingsplatser på Röda Korsets webbplats. Visst syns er avdelnings evenemang där? Anvisningarna på RedNet: http://rednet.rodakorset.fi/hungerdagen

17 Hitta hjälparen i dig. Hungerdagen 2014 Inskolning och motivation av insamlare 1.Hälsa insamlaren välkommen. 2.Berätta hur och varför vi samlar in pengar. 3.Föreslå en bra insamlingsplats. 4.Be om respons efter insamlingspasset. 5.Det allra viktigaste är att tacka insamlaren. Robert Keskinen

18 Hitta hjälparen i dig. Hungerdagen 2014 Överlämning av insamlingsutrutningen 1.Fyll i insamlarens personuppgiftsblankett tillsammans med insamlaren. 2.Kontrollera insamlarens identitet med hjälp av fotoförsett ID-kort 3.Överlämna utrustiningen: väst, bössa, namnkort, och tack-dekaler och/eller tack- brochyrer 4.Kom ihåg att anteckna bössans nummer på blanketten! Niklas Meltio

19 Hitta hjälparen i dig. Hungerdagen 2014 Så samlar du bössan full Samla p å en synlig plats. R ä ck fram insamlingsb ö ssan, en h ä ngande b ö ssa ger ett tr å kigt intryck av insamlaren. S ö k ö gonkontakt. Le om det k ä nns bra. Be modigt f ö rbipasserande om ett bidrag. Fr å ga t.ex. ” Vill du delta i Hungerdagsinsamlingen? ” Kom ih å g att tacka.

20 Hitta hjälparen i dig. Hungerdagen 2014 Återlämning av insamlingsutrustning 1.Kontrollera att sigillet är helt och att insamlingsbössans nummer är rätt 2.Kvittera att bössan har returnerats. 3.Ställ de sista frågorna på personuppgiftsblanketten:  Får personens uppgifter läggas till insamlarregistret  Är han/hon intresserad av att bli medlem  Är han/hon intresserad av att bli månadsgivare  Får vi skicka rödakorspost till honom/henne

21 Hitta hjälparen i dig. Hungerdagen 2014 Aktiv insamling online Skapa en virtuell insamlingsb ö ssa Sl å fast en m å lsumma f ö r insamlingen och l ä gg en startpeng i b ö ssan Samla p å en synlig plats = dela l ä nken till den virtuella insamlingsb ö ssan p å Facebook, i e-postmeddelanden, p å er egen sajt, p å bloggar … Anv ä nd humor om det k ä nns r ä tt. Be dina v ä nner, kompisar och egna webbkontakter att aktivt delta genom att ge bidrag och sprida b ö ssan vidare. Tacka givarna under insamlingen och efter å t.

22 Hitta hjälparen i dig. Hungerdagen 2014 Hungerdagen i skolorna En ny evenemangsmodell f ö r Hungerdagen har tagits fram f ö r l å gstadier: orienteringsbanan R ö da Korset. H ö gstadieelever och ä ldre kan st ä lla upp som insamlare. P å R ö da Korset skolsidor finns bra skolmaterial som st ö d f ö r insamlingen. http://www.rodakorset.fi/skolor- hungerdagen http://www.rodakorset.fi/skolor- hungerdagen Centralbyr å n skickar ett p å minnelse- kort om Hungerdagen till skolorna i maj. Centralbyr å n skickar ut ett kampanjbrev om Hungerdagen med materialbest ä llningsanvisningar i b ö rjan av h ö stterminen. En kopia skickas till avdelningarnas ordf ö rande, insamlingsledare och skolsamarbetsansvariga.

23 Hitta hjälparen i dig. Hungerdagen 2014 Locka med lokala företag Företagens anställda kan ställa upp som insamlare eller ge bidrag, eller stöda insamlingen på annat sätt. I RedNet finns för utskrift ett företagsutmaningsbrev med idéer på hur företag kan delta. Be åtminstone Lokal- Tapiola och den lokala S- gruppen att vara med. Tarja Hahl Anställda vid Lokal-Tapiola i Borgå på väg att ge sig ut som insamlare tillsammans med avdelningsordförande Veli-Matti Salo.

24 Hitta hjälparen i dig. Hungerdagen 2014 Informera medierna i förväg Lokalmediernas artiklar och notiser stöder insamlingen Meddela redaktörerna när Hungerdagen börjar och vad avdelningen har för evenemang: ett koncist meddelande till redaktionens e-post. Använd dig av de informationsmallar som finns på RedNet och i slutet av sommaren i informatörens e-post. Bjud in redaktörer till Hungerdagens evenemang.

25 Hitta hjälparen i dig. Hungerdagen 2014 Lätt att beställa i webbutiken Kampanjmaterialet beställs via webbutiken www.rodakorsbutiken.fi Beställningsanvisningarna skickas i maj. Beställningstiden är från maj till 26.8.2014. Materialet levereras i augusti. Matkahuolto kör paketen till mottagarens dörr. Paket kan också beställas till närmaste Matkahuolto- verksamhetsställe.

26 Hitta hjälparen i dig. Hungerdagen 2014 Jobben efter insamlingen

27 Hitta hjälparen i dig. Hungerdagen 2014 Efter insamlingen: Uppskatta resultatet B ö ssorna t ö ms i n ä rvaro av tv å personer. Sedlarna r ä knas (euro) och mynten v ä gs (kg). Avdelningarna ger sina resultat till distriktet senast p å s ö ndagskv ä llen. F ö r pengarna till banken Pengarna transporteras i s ä kerhetsp å sar till banken senast i slutet av september och betalas direkt in p å katastroffondens konto. In i p å sen l ä ggs en giroblankett med katastroffondens konto och avdelningens eget referensnummer f ö r Hungerdagen. Tacka alla dem som har deltagit i insamlingen: per sms via centralbyr å n eller distriktet p å annat s ä tt.

28 Hitta hjälparen i dig. Hungerdagen 2014 Efter insamlingen: Vi g ö r insamlingsredovisning Distriktet meddelar insamlingsledaren senast 20.10 den summa som har betalats till katastroffonden med avdelningens referens. Till distriktet skickar avdelningen senast 31.10 en redovisningsblankett som specificerar de insamlade medlen och de eventuella f ö rs ä ljningsint ä kterna och visar hur m å nga frivilliga och skolor som deltog i Hungerdagen. Insamlarnas personuppgiftsblanketter skickas till distrikten I medlemsregistret sparar distriktet kontaktuppgifterna flr de insamlare som ar gett sitt samtycke till det. Hungerdagens avdelningsenk ä t p å RedNet besvaras.

29 Hitta hjälparen i dig. Hungerdagen 2014 Tidtabell: MAJ Skolkortet – en p å minnelse till skolor och l ä roverk om Hungerdagen Hungerdagens material finns i webbutikens avdelningsvy 12.5 avdelningsbrev och materialbest ä llningsanvisningar till ordf ö rande, insamlingschefer och informat ö rer. AUGUSTI 1.8 utkast till skolbrev och p å minnelsebrev till avdelningarna 1.8 inleds materialleveranserna Skolbrevet till skolor p å olika niv å er Utkast till pressmeddelandet p å RedNet 15.8 evenemangskalendern uppdaterad 26.8 deadline f ö r materialbest ä llningar 26.8-11.9 Pressmeddelande I: insamlarinbjudan SEPTEMBER Hungerdagen 18-20.9 Framg å ngsrik Hungerdagsinsamling! 15-18.9 Pressmeddelande II 21.9 -> Pressmeddelande III: tack och information om insamlingsresultatet 16.9 -> Tack till insamlarna 19.9 tack-SMS till insamlarna Senast 30.9 b ö r avdelningarnas insamlade medel betalas in p å katastroffondens konto med avdelningens referensnummer OKTOBER Avdelningsenk ä t p å RedNet Senast 20.10 meddelar distrikten avdelningarnas insamlingsresultat Senast 31.10 l ä mnas redovisnings- blanketterna in till distrikten Senast nu en tackfest!

30 Hitta hjälparen i dig. Hungerdagen 2014 Vi gör hoppet sant! Joonas Brandt


Ladda ner ppt "Hitta hjälparen i dig. Hungerdagen 2014. Hitta hjälparen i dig. Hungerdagen 2014 Vad är Hungerdagen? Hungerdagen ä r Finlands R ö da Kors st ö rsta å."

Liknande presentationer


Google-annonser