Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Region Dalarna 30 september 2014

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Region Dalarna 30 september 2014"— Presentationens avskrift:

1 Region Dalarna 30 september 2014
Om projektlogik Region Dalarna 30 september 2014 Ehneström Utvärdering AB

2 Ehneström Utvärdering AB
Vilar på tre ben Teorier om utvärdering (modeller, metoder, bedömning, användning) Samhällsvetenskapliga teorier (information, ramverk) Programteori Ehneström Utvärdering AB

3 Ehneström Utvärdering AB
Kärt barn… > Programteori > Programlogik > Effektkedja > Argumentationskedja > Logic model > Förändringshypotes Projektlogiken beskriver ett tänkt samband mellan aktiviteter å ena sidan och resultat och effekter å den andra sidan, dvs. den förändring som ett program/ett projekt/en verksamhet ska åstadkomma… Resurser Aktiviteter Resultat Effekter Ehneström Utvärdering AB

4 Rektorsprogrammet - År ett
Resurser Aktiviteter Resultat Effekter Pengar Kompetens Lokaler Kontakter Internat om skoljuridik och myndighetsutövning + Pedagogisk strimma Litteraturstudier Case Diskussionsgrupper etc Deltagarna och deras medarbetare/kolleger får kunskap om skollagen och andra förordningar Deltagarna och arbetsplatsen får bättre kompetens att hantera frågor inom skoljuridik och myndighetsutövning Deltagaren blir bättre på att uttrycka sig i skrift Deltagaren får kunskaper och förmågor som krävs för att kunna leda verksamheten mot målen insikt om vilket ansvar som följer med skolledarrollen professionell ledning av skolans inre arbete Bättre förutsättningar att skolan som helhet fungerar väl Skolans arbete har en hög kvalitet som både kan bibehållas och utvecklas Högre måluppfyllelse hos elever Ehneström Utvärdering AB

5 Ett arbetsmarknadsprojekt
Resurser Aktiviteter Resultat Effekter på medellång och lång sikt Förebyggande aktiviteter (Borås) Transnationellt arbete Kartläggning kring individens behov av stöd (Svenljunga) Förberedande insatser (hälsoinriktade) Rehabilitering till arbete eller studier Aktiviteter kring jämställdhet och tillgänglighet Ökad hälsa Ökat självtkänsla Ökad kompetens Ökad aktivitetsförmåga Ökat medvetenhet om jämställdhet och tillgänglighet Inkludering Stärkt livskvalitet Egenförsörjning Minskade samhällskostna der T I L V Ä X Kompetens Deltagare Befintliga nätverk Pengar Lokaler Ökad anställnin gsbarhet Anställning eller studier Sysselsättning erbjuds Fas3 Metoder utvecklas Samverkan förstärks Metoder är säkrade Samverkan fungerar Metoder implementeras i ordinarie verksamhet Aktiviteter för samverkan mellan olika aktörer Rekrytering av företag Samverkan med den sociala ekonomin Ökad förståelse för människor med funktionshinder och i utanförskap Fler företag och offentlig sektor vill ta emot för t.ex. praktikplatser Ehneström Utvärdering AB

6 Ett kompetensutvecklingsprojekt
Ehneström Utvärdering AB

7 Ehneström Utvärdering AB
Användningsområden Utmärkt analysverktyg Bidrar till gemensam förståelse och till att förbättra ett projekts konstruktion/design genom att identifiera kritiska moment Stöd i att identifiera vad som ska följas upp/utvärderas genom att t.ex. utforma mål och indikatorer utifrån programlogiken Bidrar till att resultatet från en utvärdering används t.ex. vid ett analysseminarium Ehneström Utvärdering AB

8 Ehneström Utvärdering AB
P R O J E K T L O G I K Kompetens Deltagare Befintliga nätverk Pengar Lokaler Förebyggande aktiviteter (Borås) Transnationellt arbete Kartläggning kring individens behov av stöd (Svenljunga) Förberedande insatser (hälsoinriktade) Rehabilitering till arbete eller studier Aktiviteter kring jämställdhet och tillgänglighet Ökad hälsa Ökad självkänsla Ökad kompetens Ökad aktivitetsförmåga Ökat medvetenhet om jämställdhet och tillgänglighet Ökad anställnin gsbarhet Anställning eller studier Inkludering Stärkt livskvalitet Egenförsörjning Minskade samhällskostna der T I L V Ä X Sysselsättning erbjuds Fas3 M Å L Minst 800 deltagare på 2,5 år 75 % av deltagarna upplever ökad hälsa inom sex månader efter inskrivning 75 % av deltagarna upplever att de har fått ökad självtillit åtta månader efter inskrivning I N D I K A T O R Indikatorer på självkänsla - upplevt självvärde, goda egenskaper, självförtroende, stolthet, självrespekt, värde, prestation i relation till andra Ehneström Utvärdering AB

9 Ehneström Utvärdering AB
Gemensam workshop Vad är problemet? För vilken/vilka målgrupp/er ska en förändring ske? Vilka effekter*och resultat** vill du se hos målgruppen? (Tänk: om....så...) Vad måste göras för att uppnå resultat och effekter? Vilka resurser behövs? Fundera på var programmets ansvar tar slut. * Hur kommer det att se ut när vi når den önskade effekten? ** Vilka beteenden måste ändras, kunskaper finnas för att effekten ska uppnås? Ehneström Utvärdering AB

10 Lästips om projektlogik
Europeiska kommissionen om theory based impact evaluation; Reglab, Uppföljning och utveckling av regional tillväxt; ESV, Verksamhetslogik; Funnell, S. C. (2000), “Developing and using program theory matrix for program evaluation and performance monitoring”, New Directions for Evaluation, nr 87, s Hunter, D. E. K. (2006), Using a theory of change approach to build the capacities of the public sector, the social sector (NGOs), and funders to implement high quality, effective programs and initiatives, HUNTER CONSULTING LLC, Connecticut Leeuw Frans L. (2003), “Reconstructing Program Theories: Methods Available and Problems to be Solved”, American Journal of Evaluation, Vol. 24, No. 1, s 5-20 Mc David James C.&Hawthorn Laura R. L.((2006), Program Evaluation and Performance Measurement: An Introduction to Practice Ehneström Utvärdering AB

11 Tack för uppmärksamheten!
Christina Ehneström Ehneström Utvärdering AB Ehneström Utvärdering AB


Ladda ner ppt "Region Dalarna 30 september 2014"

Liknande presentationer


Google-annonser