Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SKOLAN, PISA OCH FÖLJDER AV EN MARKNAD ALMEDALEN 2014 GUNNAR BERG K G KARLSSON MAGNUS OSKARSSON MITTUNIVERSITETET.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SKOLAN, PISA OCH FÖLJDER AV EN MARKNAD ALMEDALEN 2014 GUNNAR BERG K G KARLSSON MAGNUS OSKARSSON MITTUNIVERSITETET."— Presentationens avskrift:

1 SKOLAN, PISA OCH FÖLJDER AV EN MARKNAD ALMEDALEN 2014 GUNNAR BERG K G KARLSSON MAGNUS OSKARSSON MITTUNIVERSITETET

2 SKOLAN, PISA OCH FÖLJDER AV EN MARKNAD Likvärdigheten i en marknadsorienterad skola Pisa-chocken Pisa om likvärdighet Vart tar alla satsningar vägen? Kommentarer och frågor

3 Skolpolitisk inriktning Decentraliseringslinjen grundades på … StyrdokumentAnsvarspropositionen 1990 med ett antal förarbeten Uttalad inriktning Kommunal och professionell autonomi Statlig finansiering i form av Sektorsbidrag Centrala stödsystem Skolverket stannar vid kommungränsen och bedriver som kunskapsorganisation övergripande utvärdering/ uppföljning och viss tillsyn Lokala stödsystem Kommunal utvärdering/upp- följning för internt bruk och återkoppling till Skolverket MedelKommunal skolplan och lokal arbetsplan

4 Skolpolitisk inriktning Decentraliseringslinjen grundades på … Marknadslinjen grundades på… StyrdokumentAnsvarspropositionen 1990 med ett antal förarbeten Valfrihetspropositioner 1991-92 Uttalad inriktning Kommunal och professionell autonomi Staten beställer, kommunen levererar Statlig finansiering i form av SektorsbidragKommunbidrag Centrala stödsystem Skolverket stannar vid kommungränsen och bedriver som kunskapsorganisation övergripande utvärdering/ uppföljning och viss tillsyn Skolverket är i huvudsak en myndighet med tillsynsuppgifter Lokala stödsystem Kommunal utvärdering/upp- följning för internt bruk och återkoppling till Skolverket Kommunala köp- och säljorganisationer MedelKommunal skolplan och lokal arbetsplan Skolpeng och fritt skolval

5 VAD INNEBÄR SKOLANS LIKVÄRDIGHET?

6

7

8

9

10 PISA 2012

11 Programme for international student assessment - PISA Mäter 15-åriga elevers kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och problemlösning. 65 deltagande länder, varav samtliga 34 OECD-länder. Prov, elevenkät, skolenkät samt ett digitalt prov. I Sverige deltog knappt 4 700 elever i 209 skolor i pappersprovet. I det digitala provet deltog ca 2 500 elever. Pisa mäter LITERACY (omvärldskunskap). Ej kopplat till kursplaner i de olika länderna.

12 Går det att lita på PISA? Hur kan ett prov fungera över hela världen på en mängd olika språk i en rad olika kulturer i olika sammanhang? Går det att fuska? Bryr sig eleverna om PISA?

13 RESULTAT PISA

14 500 = OECD- medelvärde

15 LäsningMatematikNaturvet. HögreLägreHögreLägreHögreLägre 2000 314810714 2003 2006 2009 2012 ANTAL OECD-LÄNDER MED SIGNIFIKANT HÖGRE RESP LÄGRE RESULTAT ÄN SVERIGE LäsningMatematikNaturvet. HögreLägreHögreLägreHögreLägre 2000 314810714 2003 420 2006 517 2009 712 2012 193 LäsningMatematikNaturvet. HögreLägreHögreLägreHögreLägre 2000 314810714 2003 420911812 2006 517101312 2009 712147157 2012 193255 6 LäsningMatematikNaturvet. HögreLägreHögreLägreHögreLägre 2000 314810714 2003 420911812 2006 517101312 2009 712147157 2012 193255 6

16 LIKVÄRDIGHET

17

18 LÄSNING: MEDELVÄRDEN FLICKOR OCH POJKAR 18 FlickorPojkar Medel 2000536499 2012509458 Skillnad- 26- 41

19 ELEVER MED UTLÄNDSK BAKGRUND?

20 MELLANSKOLVARIATION

21

22 SKOLVERKETS SATSNINGAR ?

23 Medan vissa kommuner deltar i 70 procent av de statliga skolsatsningarna deltar andra i bara var tionde satsning. Det visar en ny genomgång från Skolverket. Storstäderna deltar oftast och mindre kommuner mer sällan. Karta över genomsnittligt deltagande i antal statsbidragssatsningar, per kommun

24 HAR VI FÅTT EN SORTERINGSSKOLA? Ökad andel lågpresterande elever Pojkar tappar mer än flickor Ökad mellanskolvarians tyder på en uppsortering av elever. OECD rapporterar att socioekonomiskt gynnade skolor i Sverige har lättare att rekrytera behöriga lärare än mindre gynnade skolor. Nationella utvecklingsinsatser ojämnt fördelade

25 VARFÖR? Fria skolvalet? Ökande mellanskolvarians tyder på viss ”sortering” av elever. OECD visar dessutom en sortering av lärare Decentraliseringen blev en marknadisering. Vad prioriteras i ett konkurrensutsatt vinstdrivet system? Satsningar och stöd når inte ut i hela landet Ökande andel elever med utländsk bakgrund? Påverkar något, men utvecklingen för ”infödda” elever likartad. Andra faktorer? Konkurrens med annat? Tråkigt? Nordiska länder högt på nätanvändning. Tröskeleffekter i betygssystemet.

26 Är likvärdigheten ett minne blott???


Ladda ner ppt "SKOLAN, PISA OCH FÖLJDER AV EN MARKNAD ALMEDALEN 2014 GUNNAR BERG K G KARLSSON MAGNUS OSKARSSON MITTUNIVERSITETET."

Liknande presentationer


Google-annonser