Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tillgänglighet och lokala innovationsnätverk Syfte  Genom en enkätundersökning i Jönköpings län har vi samlat in primärdata som möjliggör kartläggning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tillgänglighet och lokala innovationsnätverk Syfte  Genom en enkätundersökning i Jönköpings län har vi samlat in primärdata som möjliggör kartläggning."— Presentationens avskrift:

1

2 Tillgänglighet och lokala innovationsnätverk

3 Syfte  Genom en enkätundersökning i Jönköpings län har vi samlat in primärdata som möjliggör kartläggning av företagens samverkan och deltagande i olika innovationsnätverk.  Vi vill studera hur företag och andra lokala aktörer samverkar i lokala nätverk för utnyttja lokala och regionala resurser i olika former av innovationsprocesser.  Vi vill även se hur lokala tillgänglighetsvillkor påverkar förutsättningarna för samverkan.

4 Metod för vår enkät  Telefonintervjuer  Förundersökning  Grundomgång  Vissa av de frågor som finns i enkäten grundar sig på frågor som finns med i CIS (Community Innovation Survey)  Enkäten innehåller även frågor som inte finns med i CIS

5 Ur det perspektiv som vi har haft för vår enkät så ser vi ett antal problem som krävde att vi gjorde ett antal förändringar i de frågor som ställdes till vår målgrupp. Möjliga problem med CIS Trots stort användande av CIS är det inte den enda möjliga formen för att mäta innovation Skickas enbart ut till företag med tio eller fler anställda Relativt komplicerad enkät, särskilt för mindre företag

6 Undersökningen Intervjuperiod för förundersökning: 21 november – 3 december 2012 Intervjuperiod för huvudundersökning: 18 januari- 22 februari 2013 Urval i undersökningen: 1022 st –Slumpmässigt, stratifierat urval, sorterat efter omsättningsklass från ursprunglig målgrupp Antal intervjuer: 659

7 Hur många respondenter i respektive storleksklass?

8 Frågor om innovationer  Introducerade ert företag 2008-2011 minst en ny eller väsentligt förbättrad vara?  Introducerade ert företag under åren 2008-2011 minst en ny eller väsentligt förbättrad tjänst?  Introducerade ert företag under åren 2008-2011 nya eller väsentligt förbättrade produktionsmetoder, leveransmetoder eller stödverksamhet för företagets processer?

9 Resultat: Innovationer Typ av innovationAntalAndel av 659 respondenter (%) Produkt22935 Tjänst27642 Process22534 Produkt och tjänst11918 Produkt eller tjänst38659

10 Resultat: Innovationer i små och stora företag Typ av innovation1-9 anställda 10 eller fler anställda Produkt86 (27 %)143 (43 %) Tjänst114 (35 %)162 (48 %) Process82 (25 %)143 (43 %) Produkt och tjänst41 (13 %)78 (23 %) Produkt eller tjänst159 (49 %)227 (68 %) Antal företag323336

11 Resultat: Vilka industrier gör dessa innovationer? Typ av innovationTillverknings- industri (%) Avancerade tjänster (%) Övriga Tjänster (%) Övriga industrier (%) Produkt50,29,128,125,2 Tjänst38,323,639,151,0 Produkt och tjänst22,99,116,414,3 Produkt eller tjänst65,663,650,761,9 Antal företag22911274147

12 Geografiska marknader Geografisk marknad InnovativEj innovativTotalt Samma kommun379179558 Samma län371148519 Övriga Sverige364121485 Övriga länder i EU23458292 Övriga världen20341250 TOTALT (av 659)438221  På vilka av följande geografiska marknader sålde ert företag sina varor eller tjänster under åren 2008-2011?

13 Företagskaraktär Andel av anställda i företaget som…Innovativa (genomsnittlig andel i%) Ej innovativa (genomsnittlig andel i%)...har högskole- eller universitetsutbildning 20,010,5 …är kvinnor 27,621,5 …är födda utomlands 11,36,0 …är yngre än 30 22,317,6 …är äldre än 60 10,112,1  Ungefär hur stor andel i procent av era anställda har högskole- eller universitetsutbildning?

14 Varför är de innovativa? Hur stor betydelse har……. * StorMedelLiten Utökat produktsortiment (varor/tjänster) 20912163 Ersättning av föråldrade produkter eller processer 17313080 Inträde på nya marknader eller öka marknadsandelarna 21411469 Förbättrad kvalitet 20217144 Förbättrad flexibilitet för varuproduktion eller tillhandahållande av tjänster 19415856 Minskad arbetskraftskostnad per producerad eller levererad enhet 124114100 Minskad åtgång av material och/eller energi per producerad eller levererad enhet 91113115 Minskad miljöpåverkan 102132102 Förbättrad hälsa för anställda 13012478 * På denna fråga har de kunnat kryssa i fler svarsalternativ

15 Samarbete I enkäten valde vi att:  Ställa frågor om generell samverkan och samarbete mellan företag.  Ställa frågor om samarbete med andra företag kring produkt- tjänste- eller processinnovationer.  Utvecklades produkt,- tjänste- eller processinnovationen enbart inom det egna företaget?  Ja: 50 %  Nej: 29 %  Vet ej/svar saknas: 20 %

16 Av de innovativa företagen som samarbetade, vem var deras samarbetspartners och var finns de? Vem och var?* JANEJ (Var det) Ert företag tillsammans med annat eller andra företag eller organisationer (som utvecklade produkt- eller tjänsteinnovationen)? 14419 Samarbetade ni med ett företag inom samma koncern som ert företag?2948 Samarbetade ni med ett företag inom samma bransch som ert företag?8063 Samarbetade ni med ett företag i er egen kommun?4697..i en annan kommun i Jönköpings län?5390..i övriga Sverige?9350..utanför Sverige?5588 *På denna fråga har de kunnat kryssa i fler svarsalternativ  Vem eller vilka utvecklade dessa produkt-, tjänste-, eller processinnovationer och var fanns dessa samarbetspartners?

17 Generellt samarbete  Vilka av följande aktörer har ert företag samarbetat med för att på olika sätt utveckla företagets verksamhet under åren 2008-2011………….? Vem* JANEJ Andra företag?482146 Fanns dessa företag inom samma koncern som ert företag? (eller i alla fall minst ett företag) 12564 Inom samma bransch?39189 Rörde det sig om leverantörer till ert företag?343137 Kunder?344136 Konkurrenter?226253 *På denna fråga har de kunnat kryssa i fler svarsalternativ

18 Generellt samarbete (forts.)  …….och var fanns dessa samarbetspartners? Var* JANEJ Fanns minst ett av företagen ni samarbetade med i samma kommun som ert företag? 313165 I annan kommun i Jönköpings län?296179 I övriga Sverige?340138 Utanför Sverige?134314 *På denna fråga har de kunnat kryssa i fler svarsalternativ

19 Formella och informella kontakter  I vilket sammanhang uppstod den första kontakten för samarbete kring företagets innovationsverksamhet? MötesplatsJaNej Formella möten: Mässor 106122 Inköpsresor 59169 Konferenser 67161 Utbildningar och kurser 88140 Annat formellt möte 110118 Informella möten: Föreningsliv och ideella organisationer 63165 Barnomsorg eller skola? 17211 Annat informellt möte? 67161 I kyrka eller annat religiöst samfund? 6125


Ladda ner ppt "Tillgänglighet och lokala innovationsnätverk Syfte  Genom en enkätundersökning i Jönköpings län har vi samlat in primärdata som möjliggör kartläggning."

Liknande presentationer


Google-annonser