Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

S venskt R espit S ystem Svenska Seglarförbundets respitsystem för breddkappsegling.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "S venskt R espit S ystem Svenska Seglarförbundets respitsystem för breddkappsegling."— Presentationens avskrift:

1 S venskt R espit S ystem Svenska Seglarförbundets respitsystem för breddkappsegling

2 Syfte Att ge båtar av olika typ möjlighet att kappsegla mot varandra SRS är till för alla typer av båtar; kölbåtar av alla slag, jollar och flerskrovsbåtar SRS är -Enkelt -Tillåtande -Empiriskt

3 Enkelt Kärnan i SRS är tabellen och båtdatabladen Ca. 70% av de som använder SRS gör det utan mätning, administration och kostnader SRS-mätbreven kommer även i fortsättningen vara baserade på självmätning

4 Tillåtande SRS skall inte styra utveckling av båtar och utrustning SRS-mätbrev kan utfärdas för båtar som inte finns med i någon av SRS-tabellerna, eller som avviker från båttypens grundstandard. Det finns inga inbyggda begränsningar på typ och antal av segel eller annan utrustning som en mätbrevsbåt får ha men vi tar hänsyn till allt vid bestämning av respittalet

5 Empiriskt underlaget för beslut om nya eller ändrade SRS-tal och/eller SRS-tabellsplacering är inte offentligt. Avsikt: att hindra att båtar konstrueras och optimeras för SRS-kappsegling. att man skall vara konkurrenskraftig med en normal båt och en normal segelgarderob.

6 Nyheter 2011 För alla Omarbetning av reglerna för att öka läsbarheten Storm och hårdvindsegel enl. ISAF Special Regulations 4.26 är alltid tillåtna i tillägg till övriga segel Elektronisk utrustning för navigation och kommunikation får användas under förutsättning att användandet inte bryter mot KSR 41 även om sådan utrustning är förbjuden enligt båttypens klassregel

7 Nyheter 2011 Mätbrevsbåtar Vissa begränsningar på undanvindsegel tas bort ur reglerna Istället kommer SRS 2011 att kräva viss ny indata; mått, material och tillåten användning alla undanvindsegel minst två digitala foton på båten vid ansökan om SRS-mätbrev Alla måste göra en ny ansökan på det nya mätformuläret. För båtar som haft SRS-mätbrev 2010 är avgiften reducerad på samma sätt som gällde för förnyat mätbrev tidigare år.

8 Exempel på bilder till mätbrevsansökan

9 Nyheter 2011 SRSv 2011 införs på försök SRSv (SRS verifierad) Alla kölbåtar – dvs. standardbåtar, klassbåtar och mätbrevsbåtar Mätformuläret för SRSv är samma som för det vanliga SRS men vars riktighet har intygats av en mätman istället för av båtägaren SRSv-talet anges med 3 decimaler (dock inte i steg om 0.001)

10 Mer om SRSv Uppmätning av båt, rigg och segel samt vägning av båten ska göras av en av SSF licensierad mätman. Alla segel ska vara certifierade antingen av en licensierad mätman eller av en segel­makare som har licens att certifiera sin egen produktion. Vissa klassbåtar som har mätbrev i enlighet med klassens klassregler kan få ett SRSv-mätbrev utan ytterligare mätning (just nu H-båt, Melges 24, J/24, J/80, X-99, X-35, Farr 30, Drake, Folkbåt, 606, IF, Yngling, Neptun-kryssare och vi tittar på ytterligare några klasser) Båtar som har giltigt mätbrev i ORCi eller Endorsed IRC kan få ett SRSv-mätbrev baserat på ett sådant mätbrev

11 Shorthanded Möjligheten till ”shorthanded” mätbrev avser endast en alternativ segelkonfiguration Får användas endast vid kappsegling i utlyst ”shorthanded”-klass

12 Frågor ?


Ladda ner ppt "S venskt R espit S ystem Svenska Seglarförbundets respitsystem för breddkappsegling."

Liknande presentationer


Google-annonser