Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Renässansen 1300-1650.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Renässansen 1300-1650."— Presentationens avskrift:

1 Renässansen

2 Pånyttfödelse Startade i Italien (Florens) under 1300-talet
Återuppväcka antikens idéer inom konst litteratur och förhållningssätt. (realistiskt, egna tankar, tro på människan) Ifrågasatte kyrkans makt och inflytande. Man började titta på antikens tänkare och filosofer och hade en tro på att de kunde ge moralisk och andlig vägledning. Censur. Kyrkan hade makt att censurera det som de inte tyckte om. Nya tankar om individen – utvecklas genom kunskap. Utbildning endast för de rika.

3 Universalgeni Universalgeniet – en person som genom utbildning, nyfikenhet och motivation blev framstående inom många områden. Leonardo da Vinci ( ) – universalgeniet som målade Mona Lisa Konstnär, arkitekt, uppfinnare, vetenskapsman

4 Michelangelo

5 Miguel de Cervantes Don Quijote – Miguel de Cervantes (1547-1616)
Handlar om en spansk man som blivit besatt av att läsa riddarromaner. Han börjar rida runt i trakten på sin häst och strider mot inbillade faror med sin vapendragare Sancho Panza. Parodi och en modern roman, den skildrade vardagen på ett realistiskt sätt.

6 William Shakespeare William Shakespeare (1564-1616)
Uppvuxen i Stratford-upon-Avon, gifte sig som artonåring men lämnade sin familj för att åka till London för att arbeta som skådespelare. Blev sedan känd som pjäsförfattare men skrev även dikter. Teman i Shakespeares pjäser: kärlek, hat, svartsjuka, rädsla, sorg

7 ”Att vara eller icke vara”
Hamlet Prins Hamlet vill hämnas på sin styvfar, som har mördat sin bror och gift sig med Hamlets mor. Hamlet tvingas spela ett spel och uppträder som om han vore vansinnig, men hans psyke bryts ner, och det tillbakahållna hatet mot de onda människorna i hans närhet driver honom till utfall även mot den unga Ofelia, som han älskar. Hamlet pratar mycket med sig själv – långa monologer.

8 Romeo & Julia Shakespeares första stora tragedi. Det är dramat om de båda unga som kommer att älska varandra fastän de tillhör fientliga läger. Efter en första och enda natt tillsammans, begår de båda självmord. Olika kärleksuppfattningar bryts mot varandra i pjäsen. Rollfigurerna styrs av yttre krafter, handlingen är inte en följd av deras eget val.

9

10 Dante ( ) Dante räknas som en av västvärldens största författare genom tiderna. Mest känd är han för sitt verk Divina Commedia (Den gudomliga komedin). Verket omfattar 100 sånger på 150 rader och är ett epos (berättelse på vers) I Commedia är Dante själv huvudperson, och under hans vandring i dödsrikena träffar han berömda personer som hamnat i de olika världarna efter döden, där samtalar han med dem. Han får därmed kunskap om hur deras synder och förtjänster dömts. Helvetet är strukturerat i nio cirklar eller kretsar, djupare ner allt eftersom antalet syndare blir mindre men synden är allt grövre och straffet följaktligen värre.

11 Jag stod i mitten av min levnads bana då i en nermörk skog jag mig befann, där ej mer väg och stig jag kunde ana. Ej vet jag längre hur jag skildra kan en skog så full av grymheten och nöden; vid minnet än mig skräcken slår i bann. Den ödslig var som tomheten, som döden - men skall jag säga er hur tröst jag fann, så må jag måla färdens alla öden Ur Divina Commedia, Första sången, vers 1-9 övers. Åke Ohlmarks

12 Sophia Elisabet Brenner
Föddes i Stockholm 1659 (dog 1730) Sophia Elisabet Brenner – en av de första kvinnorna som skrev skönlitteratur på svenska. Kämpade för flickor och kvinnors rätt att utbilda sig. 1713 kom hennes diktsamling Poetiska dikter.

13 Kännetecken Litteraturen: Skildrar verkligheten, den ”riktiga” människan med allt som hör till. Känslor som hat, fruktan, kärlek, rädsla återkom ofta i litteraturen som skrevs. Människan står i fokus och dess tankar och upplevelser. Konsten: Realistiska konstverk med influenser från antiken som till exempel äldre grekiska och latinska texter samt exakta avbildningar av landskap eller människor.

14 Sammanfattning Återuppväcka antikens idéer och tankar om litteratur, konst och vetenskap. Man började översätta och läsa gamla texter på grekiska och latin. Vetenskapen och läran om människan (humanismen) i fokus. Tankar om att utbildning och kunskap ledde till att människor fick utvecklas till fria individer. Kyrkan hade makt men kritiserades, dock inte öppet pga av rädsla för kyrkans reaktion. Man hade snarare tro på antikens tänkare och diktare och trodde de kunde ge människan andlig och moralisk vägledning.

15


Ladda ner ppt "Renässansen 1300-1650."

Liknande presentationer


Google-annonser