Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Krav: För att få skafthålsyxan måste du ha uppnått kraven för bruksföremål under förhistorisk tid Krav: För att få pilslungan måste du ha uppnått kraven.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Krav: För att få skafthålsyxan måste du ha uppnått kraven för bruksföremål under förhistorisk tid Krav: För att få pilslungan måste du ha uppnått kraven."— Presentationens avskrift:

1 Krav: För att få skafthålsyxan måste du ha uppnått kraven för bruksföremål under förhistorisk tid Krav: För att få pilslungan måste du ha uppnått kraven för statusföremål under förhistorisk tid Krav: För att få ett über-föremål under förhistorisk tid måste du och en kamrat hålla en minst fem minuter lång redovisning av valfritt ämne som rör perioden. (endast ett über-föremål per level) Uppnått? Lärares godkännande: fram till år 3000 fvt, ca fram till år 3000 fvt, ca SPRID KUNSKAPER: 1 XP för varje diskussion du haft med någon utanför klassen om ett ämne som berör förhistorisk tid NYTTJA TALETS GÅVA: 1 XP för varje korrekt muntligt svar eller relevant muntlig fråga ställd under lektionstid UTFORSKA VÄRLDEN: 1 XP för varje hemsida du besöker och spenderar minst 30 minuter på för att lära dig mer om förhistorisk tid FÖRHANDLA MED RIVALER: 1 XP för varje gång du besöker en kamrat för att få hjälp med skolarbetet (i ämnet historia) SAMLA LÄRDOM: 1 XP för varje fem sidor du läser i valfri fackbok om historia som handlar om förhistorisk tid AGERA MENTOR: 1 XP för varje gång du hjälper en annan person med dennes skolarbete (i ämnet historia) START! LEVEL UP! X Level-up godkänd (lärares signatur) 1. Detta är första sidan på elevens personliga spelplan. Varje sida representerar ett level (nivå) och en historisk period. När du skriver ut spelplanen till eleverna kan det vara bra att fundera över huruvida de skall få alla levels med en gång eller huruvida de skall delas ut till dem i den takt du som lärare väljer (eller om du rent utav bara vill prova med något enstaka level som ett tilfälligt lektionsupplägg). 2. Eleven förflyttar sig på spelplanen genom att kryssa för de uppdrag hen löser på den vita XP-slingan (XP= experience points=erfarenhetspoäng). 3. Varje uppdrag ger 1 XP (kan naturligtvis ändras) och uppdragens förklaringar kan eleven hitta i den gröna rutan mitt på sidan. Du som lärare får gärna byta ut uppdragstexterna till nya uppdragstexter som passar i just din kurs och på dina lektioner. Det blir roligare om varje nytt level för med sig helt nya uppdrag (i nuläget är det samma uppdrag på alla level). 4. Målet för eleven är att ta sig fram till den gröna hexagonen, där hen kan ”levla upp” och anses vara klar med den första nivån. Level-upen godkänns med din signatur efter det att eleven löst tillräckligt många uppdrag för att nå fram till den sista rutan för att ge dig en viss kontroll över skeendet.

2 (endast ett über-föremål per level) Krav: För att få ett über-föremål under forntiden måste du ha läst en bok som rör perioden och skriva en kortfattad redovisning av boken. LEVEL UP! Krav: För att få scarabén måste du ha uppnått kraven för bruksföremål under forntiden Krav: För att få orakelbenet måste du ha uppnått kraven för statusföremål under forntiden Uppnått? Lärares godkännande: SPRID KUNSKAPER: 1 XP för varje diskussion du haft med någon utanför klassen om ett ämne som berör forntiden NYTTJA TALETS GÅVA: 1 XP för varje korrekt muntligt svar eller relevant muntlig fråga ställd under lektionstid UTFORSKA VÄRLDEN: 1 XP för varje hemsida du besöker och spenderar minst 30 minuter på för att lära dig mer om forntiden FÖRHANDLA MED RIVALER: 1 XP för varje gång du besöker en kamrat för att få hjälp med skolarbetet (i ämnet historia) SAMLA LÄRDOM: 1 XP för varje fem sidor du läser i valfri fackbok om historia som handlar om forntiden AGERA MENTOR: 1 XP för varje gång du hjälper en annan person med dennes skolarbete (i ämnet historia) ÅR 3000 FVT TILL ÅR 700 FVT, CA ÅR 3000 FVT TILL ÅR 700 FVT, CA Level-up godkänd (lärares signatur) 2. Försök övertyga eleverna att utföra ”über-föremålsuppdragen”. Über- föremålen skall vara mycket kraftfullare (och gärna roligare) än de vanliga föremålen och skall slumpas fram. Dock är det du som lärare som beskriver vad über-föremålen, liksom de vanligare föremålen, ger för fördelar för eleven. Dessa fördelar skriver du in direkt i föremålskorten som du kan hitta i dokumentet Föremålskort.pptx. Anpassa gärna även über- föremålsuppdragens text efter vad du anser vara lämpligt. Ett tips är dock att försöka hålla dem öppna och lite entreprenöriella (mer entreprenöriella för varje level). 1. På varje level finns angivet vilka föremål eleven kan vinna under den aktuella tidsperioden. Kraven för att vinna de olika föremålen får du som lärare ange i det separata dokumentet Föremålskrav.pptx.

3 Krav: För att få ett über-föremål under antiken måste du och en kamrat ha besökt valfritt museum som berör perioden och på valfritt sätt presenterat besöket för klassen. (endast ett über-föremål per level) LEVEL UP! Krav: För att få gladiuset måste du ha uppnått kraven för bruksföremål under antiken Krav: För att få orakelbenet måste du ha uppnått kraven för statusföremål under antiken Uppnått? Lärares godkännande: SPRID KUNSKAPER: 1 XP för varje diskussion du haft med någon utanför klassen om ett ämne som berör antiken NYTTJA TALETS GÅVA: 1 XP för varje korrekt muntligt svar eller relevant muntlig fråga ställd under lektionstid UTFORSKA VÄRLDEN: 1 XP för varje hemsida du besöker och spenderar minst 30 minuter på för att lära dig mer om antiken FÖRHANDLA MED RIVALER: 1 XP för varje gång du besöker en kamrat för att få hjälp med skolarbetet (i ämnet historia) SAMLA LÄRDOM: 1 XP för varje fem sidor du läser i valfri fackbok om historia som handlar om antiken AGERA MENTOR: 1 XP för varje gång du hjälper en annan person med dennes skolarbete (i ämnet historia) ÅR 700 FVT TILL ÅR 476 VT, CA ÅR 700 FVT TILL ÅR 476 VT, CA Level-up godkänd (lärares signatur)

4 Level-up godkänd (lärares signatur) Krav: För att få ett über-föremål under medeltiden måste du ha spelat ett datorspel som berör perioden och skriftligt ha bedömt spelets historiska korrekthet. (endast ett über-föremål per level) LEVEL UP! Krav: För att få blodiglarna måste du ha uppnått kraven för bruksföremål under medeltiden Krav: För att få flisan från det heliga korset måste du ha uppnått kraven för statusföremål under medeltiden Uppnått? Lärares godkännande: SPRID KUNSKAPER: 1 XP för varje diskussion du haft med någon utanför klassen om ett ämne som berör medeltiden NYTTJA TALETS GÅVA: 1 XP för varje korrekt muntligt svar eller relevant muntlig fråga ställd under lektionstid UTFORSKA VÄRLDEN: 1 XP för varje hemsida du besöker och spenderar minst 30 minuter på för att lära dig mer om medeltiden FÖRHANDLA MED RIVALER: 1 XP för varje gång du besöker en kamrat för att få hjälp med skolarbetet (i ämnet historia) SAMLA LÄRDOM: 1 XP för varje fem sidor du läser i valfri fackbok om historia som handlar om medeltiden AGERA MENTOR: 1 XP för varje gång du hjälper en annan person med dennes skolarbete (i ämnet historia) ÅR 477 TILL ÅR 1453, CA ÅR 477 TILL ÅR 1453, CA

5 Level-up godkänd (lärares signatur) Krav: För att få ett über-föremål under nya tiden måste du och en kamrat ha sett en film som utspelar sig under perioden och gemensamt, på valfritt sätt, ha bedömt filmens historiska korrekthet. (endast ett über-föremål per level) LEVEL UP! Krav: För att få gaffeln måste du ha uppnått kraven för bruksföremål under nya tiden Krav: För att få teleskopet måste du ha uppnått kraven för statusföremål under nya tiden Uppnått? Lärares godkännande: SPRID KUNSKAPER: 1 XP för varje diskussion du haft med någon utanför klassen om ett ämne som berör nya tiden NYTTJA TALETS GÅVA: 1 XP för varje korrekt muntligt svar eller relevant muntlig fråga ställd under lektionstid UTFORSKA VÄRLDEN: 1 XP för varje hemsida du besöker och spenderar minst 30 minuter på för att lära dig mer om nya tiden FÖRHANDLA MED RIVALER: 1 XP för varje gång du besöker en kamrat för att få hjälp med skolarbetet (i ämnet historia) SAMLA LÄRDOM: 1 XP för varje fem sidor du läser i valfri fackbok om historia som handlar om nya tiden AGERA MENTOR: 1 XP för varje gång du hjälper en annan person med dennes skolarbete (i ämnet historia) ÅR 1454 TILL ÅR 1788, CA ÅR 1454 TILL ÅR 1788, CA

6 LEVEL UP! (endast ett über-föremål per level) Krav: För att få ett über-föremål under det långa 1800-talet måste du inför klassen på valfritt sätt ha presenterat och förklarat någon av de revolutioner som utspelat sig under perioden. Krav: För att få kloroformen måste du ha uppnått kraven för bruksföremål under det långa 1800-talet Krav: För att få fickuret måste du ha uppnått kraven för statusföremål under det långa 1800-talet Uppnått? Lärares godkännande: SPRID KUNSKAPER: 1 XP för varje diskussion du haft med någon utanför klassen om ett ämne som berör det långa 1800-talet NYTTJA TALETS GÅVA: 1 XP för varje korrekt muntligt svar eller relevant muntlig fråga ställd under lektionstid UTFORSKA VÄRLDEN: 1 XP för varje hemsida du besöker och spenderar minst 30 minuter på för att lära dig mer om det långa 1800-talet FÖRHANDLA MED RIVALER: 1 XP för varje gång du besöker en kamrat för att få hjälp med skolarbetet (i ämnet historia) SAMLA LÄRDOM: 1 XP för varje fem sidor du läser i valfri fackbok om historia som handlar om det långa 1800-talet AGERA MENTOR: 1 XP för varje gång du hjälper en annan person med dennes skolarbete (i ämnet historia) ÅR 1789 TILL ÅR 1917, CA ÅR 1789 TILL ÅR 1917, CA Level-up godkänd (lärares signatur)

7 Level-up godkänd (lärares signatur) Krav: För att få ett über-föremål under modern tid måste du och en kamrat hålla i en egenkonstruerad historisk övning om något ämne som rör perioden. Övningen måste ta minst 20 minuter. (endast ett über-föremål per level) LEVEL UP! Krav: För att få freestylen måste du ha uppnått kraven för bruksföremål under modern tid Krav: För att få penicillinet måste du ha uppnått kraven för statusföremål under modern tid Uppnått? Lärares godkännande: SPRID KUNSKAPER: 1 XP för varje diskussion du haft med någon utanför klassen om ett ämne som berör nya tiden NYTTJA TALETS GÅVA: 1 XP för varje korrekt muntligt svar eller relevant muntlig fråga ställd under lektionstid UTFORSKA VÄRLDEN: 1 XP för varje hemsida du besöker och spenderar minst 30 minuter på för att lära dig mer om nya tiden FÖRHANDLA MED RIVALER: 1 XP för varje gång du besöker en kamrat för att få hjälp med skolarbetet (i ämnet historia) SAMLA LÄRDOM: 1 XP för varje fem sidor du läser i valfri fackbok om historia som handlar om nya tiden AGERA MENTOR: 1 XP för varje gång du hjälper en annan person med dennes skolarbete (i ämnet historia) ÅR 1918 TILL ÅR 1991, CA ÅR 1918 TILL ÅR 1991, CA

8 Max XP godkänt (lärares signatur) Krav: För att få ett über-föremål under informationsåldern måste du och en kamrat utveckla en idé om ett nyskapande, alternativt historieläromedel och på valfritt sätt presentera det inför klassen. (endast ett über-föremål per level) MAX XP! Krav: För att få USB-minnet måste du ha uppnått kraven för bruksföremål under informationsåldern Krav: För att få GPS:en måste du ha uppnått kraven för statusföremål under informationsåldern Uppnått? Lärares godkännande: SPRID KUNSKAPER: 1 XP för varje diskussion du haft med någon utanför klassen om ett ämne som berör informationsåldern NYTTJA TALETS GÅVA: 1 XP för varje korrekt muntligt svar eller relevant muntlig fråga ställd under lektionstid UTFORSKA VÄRLDEN: 1 XP för varje hemsida du besöker och spenderar minst 30 minuter på för att lära dig mer om informationsåldern FÖRHANDLA MED RIVALER: 1 XP för varje gång du besöker en kamrat för att få hjälp med skolarbetet (i ämnet historia) SAMLA LÄRDOM: 1 XP för varje fem sidor du läser i valfri fackbok om historia som handlar om informationsåldern AGERA MENTOR: 1 XP för varje gång du hjälper en annan person med dennes skolarbete (i ämnet historia) CA ÅR 1992 till nu CA ÅR 1992 till nu Max XP innebär att spelifieringen har ”vunnits”, eller klarats av. Grundtanken är inte att spelifieringen skall vara en tävling, utan ett incitament till att engagera sig i historieämnet och skolarbetet, och således bör alla i första hand tävla mot sig själva. Om man istället vill använda spelifieringen som ett spel som kan vinnas av en eller flera elever så är man naturligtvis välkommen att lägga upp det så. Oavsett vilket upplägg man väljer så bör det dock utgå någon form av belöning till eleven när hen når Max XP.

9 Du får ta valfritt bruks- eller statusföremål Du får ta valfritt über-föremål Du har nu nått ditt absoluta sista uppdrag i Krönika – en vandring i tiden. För att få reda på vad ditt slutuppdrag blir så får du tala med din lärare. SPRID KUNSKAPER: 1 XP för varje diskussion du haft med någon utanför klassen om ett ämne som berör informationsåldern NYTTJA TALETS GÅVA: 1 XP för varje korrekt muntligt svar eller relevant muntlig fråga ställd under lektionstid UTFORSKA VÄRLDEN: 1 XP för varje hemsida du besöker och spenderar minst 30 minuter på för att lära dig mer om informationsåldern FÖRHANDLA MED RIVALER: 1 XP för varje gång du besöker en kamrat för att få hjälp med skolarbetet (i ämnet historia) SAMLA LÄRDOM: 1 XP för varje fem sidor du läser i valfri fackbok om historia som handlar om informationsåldern AGERA MENTOR: 1 XP för varje gång du hjälper en annan person med dennes skolarbete (i ämnet historia) 1. För att de elever som har nått max XP ändå skall ha något att göra så får de ett extra pappersark med s. k. epic levels. Uppdragen fungerar som innan, men eleverna samlar inte på sig föremål på samma sätt som tidigare. De får istället välja valfria bruks-, status- eller über-föremål när de hamnar på de brandgula hexagonerna. SLUTUPPDRAG 2. När en elev nått det absoluta slutet så skall hen få ett slutuppdrag. Slutuppdraget får du själv tänka ut utifrån vad som passar i dina klasser eller grupper. Gällande den belöning som utgår till den som klarar slutuppdraget, så kan dock en idé vara att ett slutfört slutuppdrag leder till någon form av uppvaktning, firande eller annat uppmärk- sammande av eleven i fråga.


Ladda ner ppt "Krav: För att få skafthålsyxan måste du ha uppnått kraven för bruksföremål under förhistorisk tid Krav: För att få pilslungan måste du ha uppnått kraven."

Liknande presentationer


Google-annonser