Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bild 1 ATT SKRIVA FÖR WEBBEN. Bild 2 En bra webbplats Är det någon skillnad att skriva på webben och i tryckt media? Varför tillgänglighet och för vem?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bild 1 ATT SKRIVA FÖR WEBBEN. Bild 2 En bra webbplats Är det någon skillnad att skriva på webben och i tryckt media? Varför tillgänglighet och för vem?"— Presentationens avskrift:

1 Bild 1 ATT SKRIVA FÖR WEBBEN

2 Bild 2 En bra webbplats Är det någon skillnad att skriva på webben och i tryckt media? Varför tillgänglighet och för vem? Sökmotorer Språket Formatering Länkar Tabeller AGENDA

3 Bild 3 VAD TYCKER DU ÄR EN BRA WEBBPLATS?

4 Bild 4 Tydliga mål Genomtänkt innehåll Funktionell design EN BRA WEBBPLATS

5 Bild 5 Skumläser en femte del Mer varierande läsare Förväntningarna präglas av hur vi uppfattar webben i stort Tre till fyra sekunder att fånga läsaren Aktiv och otålig Läsaren har makten Vi läser en webbsida som bokstaven F Högre läsmotstånd LÄSBETEENDE PÅ WEBBEN

6 Bild 6 Kan du läsa texten? Eilngt en uneörnskding på ett egnskelt uivtnierset så seplar det inegn rlol i viekln odrnnig bksortnävea i ett ord såtr i, det edna som är vtikigt är att fsötra och ssita bavstoken såtr på rtät patls. Rseetn kan stå hlelur om blluer och man kan ädnå lsäa tetxen uatn porbelm. Dttea broer på att vi itne leäsr vjrae bkosatv för sig, uatn odern som hlehet. TILLGÄNGLIGT?

7 Bild 7 Tillgänglighet är bra för alla VARFÖR TILLGÄNGLIGHET

8 Bild 8 SÖKMOTORER

9 Bild 9 Relevant – skrivet för målgruppen Logiskt – det viktigaste först Klart och enkelt språk – myndigheternas skrivregler SPRÅKET OCH TEXTERNA

10 Bild 10 Organisationsförändringar Ny rekreationsmöjlighet SKRIV KONKRET

11 Bild 11 Organisationsförändringar – eller Ny vicerektor med ansvar för internationaliseringsfrågor. Ny rekreationsmöjlighet – eller Nu finns det möjlighet att träna i Högskolans gym och bada bastu SKRIV KONKRET – ALTERNATIV VAD ÄR SKILLNADEN?

12 Bild 12 Ska vara informativa och skapa intresse Formulera rubriker kring nyckelord i texten och skriv de viktigaste först Använd aktiva verb i rubriker. RUBRIKER

13 Bild 13 Undvik utropstecken och frågetecken Undvik för korta rubriker – de kan bli innehållslösa Undvik ”roliga” rubriker RUBRIKFÄLLOR ATT UNDVIKA

14 Bild 14 EU:s transportministrar enades på rådsmöte 7 juni om att inrätta en ny fond som ska stödja gränsöverskridande infrastrukturprojekt i Europa. Projekten syftar till att förbättra infrastrukturen för transporter, energi och digitala nät i EU. Rådsmötet som hölls i Luxemburg 7-8 juni behandlade även telekomfrågor. Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF) heter fonden som EU-kommissionen föreslår ska inrättas. Fonden är en av nyckelåtgärderna för att främja tillväxt och konkurrenskraft i EU2020-strategin. På transportområdet handlar det om att förbättra och länka samman vägar, järnvägar, flyg och sjöfart i EU. På energiområdet gäller det bland annat projekt för att öka försörjningstryggheten för energi. För it-området gäller det till exempel att bygga ut bredband för att nå EU-målet om att alla medborgare i EU ska ha tillgång till bredband år 2020. Rådets överenskommelse 7 juni gäller inte frågor om budgeten. Den behandlas i förhandlingarna inom ramen för EU:s långtidsbudget för åren 2014-2020. Budgetförhandlingarna beräknas vara slutförda före årsskiftet. RUBRIKÖVNING

15 Bild 15 NY FOND SKA FÖRBÄTTRA INFRASTRUKTUREN I EUROPA

16 Bild 16 Låt det som hör ihop stå i ett stycke, som ett resonemang, en tanke eller en sakfråga. Inled stycket med det viktigaste. Låt gärna den första meningen sammanfatta stycket och utveckla sedan resonemanget med förklaringar och exemplifieringar. Formatera texten TEXTER

17 Bild 17 Följ de formatmallar som finns i systemet Rubriker är viktiga Skriv informationstäta uppräkningar som en punktlista. Placera de viktigaste listpunkterna först. I längre texter kan fetade nyckelord underlätta FORMATERING

18 Bild 18 Bilder ska förstärka eller förklara det skrivna Alt-texter är för dem som inte ser BILDER Facebook. Full av frågor. Besök oss på Facebook så får du svar och tips Jordgubbe

19 Bild 19 Tydliga – ska kunna stå för sig själva Inte Läs mer Länkar till dokument ska ha filinformation i eller bredvid länken Dokument öppnas i nytt fönster Arbetsmiljöpolicy, pdf, öppnas i nytt fönster LÄNKAR

20 Bild 20 Information kolumnvis – inte enbart för layout TABELLER

21 Bild 21 Läckta ord slopas Högskoleverket har beslutat vidta följande åtgärder efter att fyra ord i ordförståelsen läckte ut i förväg: De fyra uppgifterna räknas bort för alla provdeltagare. Från hsv.se den 2 april 2012 ÖVNING INGRESS

22 Bild 22 Fyra uppgifter räknas bort för alla provdeltagare Fyra ord i ordförståelsen läckte ut i förväg och därför har Högskoleverket beslutat att de fyra uppgifterna räknas bort för alla provdeltagare. ALTERNATIV

23 Bild 23 http://www.his.se/hogskolan/organisation/ http://www.his.se/utbildning/att-studera-pa-hs/studentliv/ VI JOBBAR TILLSAMMANS MED EN TEXT

24 Bild 24 his.se/webbredaktionen VAR HITTAR JAG MER INFORMATION?


Ladda ner ppt "Bild 1 ATT SKRIVA FÖR WEBBEN. Bild 2 En bra webbplats Är det någon skillnad att skriva på webben och i tryckt media? Varför tillgänglighet och för vem?"

Liknande presentationer


Google-annonser