Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Informationsträff Upphandling av skolskjuts samt övriga elevrelaterade resor.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Informationsträff Upphandling av skolskjuts samt övriga elevrelaterade resor."— Presentationens avskrift:

1 Informationsträff Upphandling av skolskjuts samt övriga elevrelaterade resor

2 Upphandling Skolskjutsuppdrag Ett skolskjutsuppdrag är uppgiften att verkställa de skolskjutsturer samt övriga elevrelaterade resor specificerade i bilaga 1. Skolskjutsuppdraget omfattar i huvudsak skolskjutstrafik inom kommunen. Rutt En rutt är tidtabellsangivet deluppdrag av skolskjutsuppdraget. Tidsramar Skolskjutsuppdraget inkl. övriga elevrelaterade resor genomförs på skoldagar, i dagsläget som mest 178 dagar per år. Skolskjutsuppdraget genomförs från skolskjutsturer i anslutning till första skolstart till sista skolskjutsturerna i anslutning till skoldagens slut.

3 Upphandling Huvudskola Specificerad huvudskola i skolskjutsuppdraget fungerar som start- och slutpunkt för fastställande av trafikvolymen i skolskjutsuppdraget. Huvudskolan är också start- och slutpunkt för justering av ersättningen p.g.a. färändring av trafikvolymen jämnfört med den specificerade trafikvolymen i bilaga 1. Justeringspris Justeringspris är det pris per kilometer som ersättningen justeras med om faktisk trafikvolym skiljer sig från specificerad trafikvolym i skolskjutsuppdraget, se bilaga 1. Justeringspris för skolskjuts-uppdraget anges i förfrågningsunderlaget samt i avtalet. Trafikvolym Trafikvolymen är totala vagnkilometer per år för de i bilaga 1 specificerade fordonen beräknat från huvudskola tillbaka till huvudskola.

4 Upphandling Prismodell Prismodell omfattar regler för beräkning av ersättning. Prismodellen i det aktuella uppdraget är ersättningsgrundande sträcka (km) beräknat från huvudskola tillbaka till huvudskola. Tomkörning tillbaka från deluppdrag (rutt) till huvudskolan och till nästa deluppdrag (rutt) beräknas om tiden mellan deluppdragen medger detta enligt tomkörningsregeln. Tomkörningsregeln innebär att tomkörning beräknas om tiden mellan deluppdragen överstiger restiden tillbaka från deluppdrag (rutt) till huvudskolan, 30 minuter väntetid vid huvudskolan samt restiden till nästa deluppdrag (rutt).

5 Skolorna

6 Prismodell Prismodellen baseras på ett fastprisåtagande för den trafikvolym som redovisas under avsnitt ”Fordon och trafikvolym”. Trafikvolymen är angiven från skolbyggnad åter tillbaka till samma skolbyggnad. Ersättningen, beräknat från skolbyggnad åter tillbaka till samma skolbyggnad, förändrad trafikvolym under avtalsperioden justeras med: 10 kronor per kilometer för samtliga fordon En förändrad trafikvolym summeras och regleras två gånger per år.

7 Fordon och trafikvolym Trafikvolymen för skolskjutsuppdrag Mellerud är 285 000 vagnkilometer per år. Den upphandlade skolskjutstrafiken omfattar åtta fordon, se nedan. FordonStorlek Skol- byggnad Skolskjutsar ∑ MåndagTisdagOnsdagTorsdagFredag Fordon 1 22 sittpl. Rådaskolan155 km 775 km Fordon 2 22 sittpl. Rådaskolan226 km 1 130 km Fordon 3 50 sittpl. Rådaskolan253 km 1 265 km Fordon 4 50 sittpl. Rådaskolan193 km 965 km Fordon 5 50 sittpl. Rådaskolan180 km 900 km Fordon 6 50 sittpl. Rådaskolan176 km 880 km Fordon 7 50 sittpl. Rådaskolan187 km 935 km Fordon 8 22 sittpl. Rådaskolan192 km 960 km ∑ 1 562 km 7 810 km

8 Fordon

9 Turer

10 HållplatsnamnAnkomstRutt tidPåstigningAvstigningI fordonet Håltane07:180 min707 N Hamrane07:201 min108 Råskog07:267 min4012 Bygdebol07:289 min2014 Erikstad07:2910 min3017 Erikstad södra07:3011 min3020 Skåkerud07:3011 min2022 Åsebro skola(S)07:4021 min0148 Råskog07:5031 min109 Härlogsbyn07:5435 min6015 Fågelbacka07:5536 min5020 Sveklingebyn07:5738 min0020 Kolungen08:0041 min2022 Skogsbol stoppet08:0142 min0022 Rådaskolan(S)08:0950 min0814 Nordalsskolan(S)08:1051 min0140

11 Krav på anbudet Krav på anbudsgivaren (kvalificeringskrav) Krav på anbudet (kravspecifikation) – Planeringsprocessen – Krav på fordon – Krav på förare – Pris

12 Anbudspriset Om anbudsgivaren använder buss och drivmedel som undertiger 150 g CO 2 /km får anbudsgivaren 5 procent i miljörabatt i uträkning av utvärderingspriset. Exempel uträkning utvärderingspris: Anbud med bussar som uppfyller kraven för Euro V, men över 150 g CO 2 /km: Anbudspriset är 6 MSEK är utvärderingspriset också 6 MSEK Anbud med bussar och drivmedel under 150 g CO 2 /km: Anbudspriset är 6,6 MSEK är utvärderingspriset 6,6 – (6,6 x 0,1) = 5,94 MSEK

13 Anbudet Anbudsformulär Referensformulär

14 Tidsplan För uppdraget gäller följande tidsplan: 2012-10-26 Annonsering 2012-12-17Sista anbudsdag 2012-12-21Tilldelningsbeslut (preliminärt datum) 2013-01-15Avtalstecknande (preliminärt datum) 2013-02-15Planering inför driftstart (preliminärt datum)


Ladda ner ppt "Informationsträff Upphandling av skolskjuts samt övriga elevrelaterade resor."

Liknande presentationer


Google-annonser