Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

CER –nätverksträff 1 december 2011 Mittuniversitetet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "CER –nätverksträff 1 december 2011 Mittuniversitetet"— Presentationens avskrift:

1 CER –nätverksträff 1 december 2011 Mittuniversitetet
Välkommen!

2 Dagens program Anita Öberg, nytillträdd näringslivschef Sundsvalls kommun Presentation av nätverket Vad gör vi? Vad är på gång? Återkoppling från CER’s forskning Övriga frågor

3 CER –nätverksträff 1 december 2011 Mittuniversitetet
Presentation av nätverksarbetet LOTTA BARTA

4 Nätverkets vision Genom tillväxt och kreativ samverkan ska Sundsvallsregionen vara Nordens ledande kompetenscentrum inom bank, försäkring och pension i samarbete med fastighet och revision.

5 Fokusområden 2011 Kartläggning för nuläge Synas mer Nya medarbetare

6 Genomfört inom ledningsgruppen
Branschkartläggningen, behöver kompletteras med några företag samt med uppgifter från Länsstyrelsen Deltagit vid Västernorrlandsmötet med presentation och monter Medverkat i 3 års firandet

7 Nya medarbetare gjort sen senast
Praktik för ekonomstudenterna på redovisningsinriktningen 3:e året, E&Y, Grant Thornton, KPMG, PwC Folder ’Näringslivsanknuten ekonomutbildning’ alla branscher och Sundsvalls kommun Medverkan i uppsatsmingel för studenterna, E&Y och Nordea Praktik för ekonomstudenterna på redovisningsinriktningen 4:e året, Deloitte, E&Y, KPMG, PwC Introduktionsdagsaktivitet för ekonomstudenter och företag i CER nätverket, Nordea och PwC

8 Nya medarbetare planer framåt
Besöka gymnasieskolor i närliggande kommuner med syftet att presentera samarbetet mellan Mittuniversitetet och näringslivet inom CER. Gästföreläsningar, extrajobb, uppsatser, studiebesök etc.

9 Branschkartläggning Lite fakta
Genomförd sommar/ höst 2011 med 20 av 28 tillfrågade företag (hittills) Alla branscher har svarat Antal anställda - på samma nivå 2011 som 2008 Ökning av antalet anställda 19% av företagen en ökning inom 1 år 44% av företagen en ökning inom 5 år

10 Branschkartläggning Lite fakta
Andel i regionen av den nationella verksamheten 52% av företagen har < 10 % i regionen 18% 10 – 20 % 6% 21% - 50 % 12% 51 – 75 % 12% = 100 % Antal fast anställda inom regionen 28% i företag med anställda 29% i företag med 21 – 100 anställda 45% i företag med > 240 anställda

11 Branschkartläggning Revision Försäkring / Pension
Få stabsfunktioner, någon enstaka controller Specifika roller inom revision, jämt fördelat, 4 olika roller Beslutsnivå – de flesta region eller kontorschef Få stabsfunktioner, någon HR, jurist samt controller Beslutsnivå – flertal Vd i de små och för mindre bolagen, LF undantag Annars, kontors- eller regionchef Hög andel kundcenter och administration, mindre andel kundkontor, skadereglering samt marknadsstöd Lägre andel - riskbedömning, skadereglering person samt specialister / utredare

12 Branschkartläggning Bank Fastighet
Få stabsfunktioner, ett antal kapitalförvaltning men även jurist, IT och HR Hög andel personlig bankman/ rådgivare samt kundtjänst Lägre andel kreditchef / kundansvarig Beslutsnivå – de flesta region eller kontorschef Beslutsnivå VD Tydliga roller Hög andel av totala finns i regionen Med högsta ledning följer ’alla’ stabsfunktioner med, förutom HR, Ekonomi osv även produkt- tjänsteutveckling

13 Utmaningar framåt övergripande för nätverket
Organisationen ses över och sammansättningen i grupperna Engagemang Aktivt arbete Delad insats Kompetens Om medlem eller ej kommer få betydelse Fortsatt arbete inom CER men också aktiviteter för hela branschen Koppling till forskningen Utveckla nyttan med koppling till forskningen, önskemål från branscherna, forskningsresultat tillbaka

14 Ambition nu närmast Medarbetarträff Analys av branschkartläggningen
Aktiviteter för branschen / befintliga medarbetare

15 CER –nätverksträff 1 december 2011 Mittuniversitetet
Forskningsresultat och pågående forskning PETER ÖHMAN

16 CER –nätverksträff 1 december 2011
Uppgift 1 Bedriva studier inom bank, fastighet, försäkring, pension och revision (med fokus på både branschföretag och deras kunder, främst små och medelstora företag) samt strategiska nätverk Uppgift 2 Etablera ett CER-nätverk med företrädare för ovanstående branscher (med fokus på kompetensförsörjning, kompetensutveckling och andra samverkansprojekt) Uppgift 3 Bidra till tillväxt och utveckling i södra Västernorrland

17 Organisationsdiagram
CER –nätverksträff 1 december 2011 Organisationsdiagram

18 CER –nätverksträff - BFP-forskning
Publikationer Gidhagen, M. och Gebert Persson, S. (2011) Determinants of digitally instigated insurance relationships, International Journal of Bank Marketing, Vol. 29, No. 7, pp   Strandberg, C. och Dalin, R. (2010) Market/industry context, operational requirements and work design. A study of in-house and inbound call centers in the financial sector, Managing Service Quality, Vol. 20, No. 6, pp   Rad, A. och Wahlström, G. (2010) Modellering av risker – dags för en kritisk analys, Internrevision, Årgång 10, Nr. 3, s. 5-6.

19 CER –nätverksträff - BFP-forskning
Konferensbidrag Nilsson, A. och Öhman, P. (2011) Better safe than sorry: Defensive loan assessment behaviour in a changing bank environment. Paper presented at the 6th Conference on performance measurement and management control, 7-9 September 2011, Nice, France. Rad, A. och Wahlström, G. (2011) Interbank loan assessment in times of crises: A study of Swedish banks’ assessment procedures. Paper presented at 2011 International Conference of critical accounting, April 2011, New York, USA. Wahlström, G och Rad, A. (2010) Risk measurement in a decentralised vs. a centralised bank: A critical evaluation of Basel II in practice. Paper presented at GRI Århus workshop, December 2010, Århus, Denmark.    Gidhagen, M. och Gebert Persson, S. (2010) Digitally instigated relationship dynamism in insurance relationships. Paper presented at the 6th Nordic workshop on relationship dynamics: NoRD, 6-8 October 2010, Gimo, Sweden. Hallén, L. och Ullberg, T. (2009) Digitalized interaction in corporate insurance relationships. Paper presented at the 25th IMP Conference, 31 August-2 September 2009, Marseille, France. Rad, A., Wahlberg, O., Öhman, P. och Häckner, E. (2009) Reconsideration of the bank credit assessments: Theorethical and practical issues. Paper presented at the ERES Conference June 2009, Stockholm, Sweden.

20 CER –nätverksträff - revisionsforskning
”En genomgång av publicerad forskning från 2005 visar att inom revision framstår Uppsala universitet, Mittuniversitetet och högskolan Kristianstad som de mest framstående” ”Universiteten sviker revisorerna” av Sven-Olof Collin, professor i bolagsstyrning och redovisning vid Linnéuniversitetet. Balans nr.11 (2011) sid 53.

21 CER –nätverksträff - revisionsforskning
Publikationer Öhman, P. och Wallerstedt, E. (forthcoming) The development of audit regulation and the strengthening of the position of the profession, Accounting History. Wallerstedt, E. och Öhman, P. (2011) Visst är kvinnorna på frammarsch, Balans, Årgång 37, Nr. 8/9, s Lindström, B. (2011) Hur tänker styrelse och revisorer? Trafikverket som exempel, Ekonomisk debatt, Årgång 39, Nr. 7, s Wallerstedt, E. och Öhman, P. (2011) Kvinnornas intåg i revisionsbranschen. I Fälting, L., Larsson, M., Petersson, T. och Ågren, K. (red.) Aktörer och marknader i omvandling, Uppsala universitet, s. 215–224. Grönlund, A., Svärdsten, F. och Öhman, P. (2011) Value for money and the rule of law. The new performance audit in Sweden, International Journal of Public Sector Management, Vol. 24, No. 2, pp Jansson, A-M. och Öhman, P. (2010) Ett efterfrågat utbud av kvalitetsstämplar?, Balans, Årgång 36, Nr. 1, s. 46. Tagesson, T. och Öhman, P. (2010) Redovisning i ett nötskal, Studentlitteratur. Wallerstedt, E. (2009) Revisorsbranschen i Sverige under hundra år, SNS. CER –nätverksträff - revisionsforskning

22 CER –nätverksträff - revisionsforskning
Konferensbidrag (sex st) Magisteruppsatser inom CER-projekt Agné, A. och Ruokanen, M. (2011) Revisionsbyråers kvalité: En studie om Going Concern-varningar och anmärkningar på finansiell stress Liu, S. och Özcelik, F. (2011) Svenska revisorers ”going concern” utlåtanden: Förmedlar utlåtandet det som avses? Carlsson, J. och Pellkvist, T. (2011) Nyregistrerade aktiebolags val efter revisionspliktens avskaffande Bergström, V. och Wennersten, C. (2009) Redovisningskonsulters ritualer och normer för att känna trygghet i arbetet Lundberg, H. och Olsson, M. (2008) Vad har revisionen och revisionsberättelsen för värde ur ett kreditgivarperspektiv?

23 CER –nätverksträff – fastighetsforskning m.m.
Publikationer Öhman, P., Söderberg, B. och Uhlin, O. (forthcoming) Accuracy of Swedish property appraisers’ forecasts of net operating income, Journal of Property Research. Nilsson, A., Westerberg, M. och Häckner, E. (forthcoming) The duality of strategic managerial work in SMEs: A structuration perspective. In Tengblad, S. (red.) The Work of Managers. Oxford University Press. Andresen, E., Lundberg, H. och Roxenhall, T. (forthcoming) Designing for commitment in regional strategic networks, Management Research Review. Gebert Persson, S., Lundberg, H. och Andresen, E. (2011) Interpartner legitimacy in regional strategic networks, Industrial Marketing Management, Vol. 40, No. 6, pp Hallén, L., Johanson, M och Roxenhall, T. (red.). (2009) Regionala strategiska nätverk i praktiken, Studentlitteratur. Hallén, L., Johanson, M och Lundberg, H. (2008) Nätverksinitiativ – en ifrågasatt väg till affärsutveckling. I Mattsson, L.-G. (red.) Marknadsorientering – Myter och möjligheter, Liber, s

24 CER –nätverksträff - några pågående projekt
Utmaningar för personliga bankmän i möten med personer i segmentet “nästan rika” Fastighetsvärderares värdering av fastigheter Strategiska affärsnätverk i fastighetsbranschen Redovisning och revision till verkligt värde Revisorers varningar om företags risk för konkurs i revisionsberättelserna 

25 CER –nätverksträff - några planerade projekt
Det kontantlösa samhället? Kundmöten inom den finansiella sektorn Kommunikationskanaler och kundrelationer med fokus på försäkrings- och pensionsföretag Spänningsfältet mellan professionalism och kommersialism   Revisorers kommunikation med intressenter   Hur utformas kommersiella fastigheter med avseende på miljöaspekter

26 CER –nätverksträff 1 december 2011 Mittuniversitetet
Frågor?


Ladda ner ppt "CER –nätverksträff 1 december 2011 Mittuniversitetet"

Liknande presentationer


Google-annonser