Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

STÖDRÄTTIGHETER VÄSTANKVARN

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "STÖDRÄTTIGHETER VÄSTANKVARN"— Presentationens avskrift:

1 STÖDRÄTTIGHETER VÄSTANKVARN 2.10.2014
Västra Nylands landsbygdsförvaltning

2 Historia Fastställdes 2006, 1 ha odlad mark = 1 stödrättighet
Är inte bunden till en viss åker Värdet: grunddel + olika stora tilläggsdelar Odlaren blev ägare. Gjordes ofta avtal om frivilliga bindningar till åkrarna. Västra Nylands landsbygdsförvaltning

3 Nutid Gårdsstödet betalas åt innehavaren av stödrättigheten men högst för den areal som odlas. Odlare eller markägare kan äga. Stödrättigheten kan flyttas åt markägaren. Stödrättigheten kan säljas utan eller med åker och hyras ut med åker. Stödrättigheten ska användas minst vart annat år. (rotationssystem) Västra Nylands landsbygdsförvaltning

4 Framtid 1.1.2015 - Kan ägas endast av aktiva jordbrukare.
Den som börjat äga stödrättigheter senast kan göra det även i fortsättningen. Stödrättigheten kan både hyras och säljas utan åker. Stödrättigheterna ska användas varje år. Ger rätt till grundstöd, förgröningsstöd och ung odlares stöd. Västra Nylands landsbygdsförvaltning

5 Ägandets betydelse för:
Markägaren: + ger kontroll över stödrätten utan extra avtal - överföringen alltid för en viss tid och om den inte förnyas går stödrätten förlorad. Odlaren + kan ge konkurrensfördel om området hyrs ut eller säljs + behöver inte hålla reda på överföringar Västra Nylands landsbygdsförvaltning

6 Ska jag göra någonting nu?
Bedöms från fall till fall Västra Nylands landsbygdsförvaltning

7 Att beakta Om markägaren själv börjar odla åkern kan överföringen göras även i fortsättningen. Kan avtalas om att nuvarande odlare flyttar stödrätterna direkt åt kommande odlare. Om inget annat avtalats äger odlaren stödrätten. Överföringingarna innebär papperskrig. Västra Nylands landsbygdsförvaltning

8 Ingen överföring Ni äger all åker ni odlar
Ni äger stödrätterna för åkern ni hyr ut Ägaren komplicerade, konfliktfyllda dödsbon Ägaren blir ”skrämd” Små arealer Muntliga kontrakt Ettåriga kontrakt Västra Nylands landsbygdsförvaltning

9 Överföring Om ni har avtalat om överföring vid arrendets slut
Om arealen är betydande Ni äger all åker men planerar att sälja åkern åt någon som inte själv kommer att odla den. Ni har för mycket stödrättigheter Västra Nylands landsbygdsförvaltning

10 Årlig användning av stödrätter
jämförs stödrätterna med odlarens ansökan, de som inte används stryks. Varje stödrättsgrupp skärs ned proportionellt. Försök anpassa stödrätterna till arealen! Hyrning utan åker underlättar. ägare åker stödrätter nedskärning jag 30 45 6,75 jag+gumman 5 0,75 ägare 1 20 3 ägare 2 4,5 85 100 15 Västra Nylands landsbygdsförvaltning

11 Överföring till markägare 1
Markägaren skapar eller återaktiverar ett lägenhetssignum via samarbetsområdet. Adress och delägaruppgifter uppdateras. I det område där gårdscentrum eller största delen av åkern finns. Nuvarande arrendekontrakt bryts skriftligen ömsesidigt. Ett nytt arrendekontrakt görs, utan överlappning med det gamla. Kontrakten ska ändras så att markägaren har stödrätten senast Överföringsansökan länas till landsbygdsförvalningen senast Västra Nylands landsbygdsförvaltning

12 Överföring till markägare 2
Om samma odlare fortsätter: Blankett 103 B, B-sidan och odlarens 103 A Odlaren överförare, ägandet överförs besittningen kvarhålls Alla nuvarande ägare och alla blivande ägare skriver under båda blanketterna Bilagor: gamla och nya kontraktet, brytningsavtalet, ev. fullmakter Lämnas in och behandlas där odlaren ansökningar behandlas. Västra Nylands landsbygdsförvaltning

13 Överföring till markägare 3
Om odlaren byts görs överföringen i två steg. Steg 1: 103 B B-sidan+ gamla odlarens 103 A Gamla odlaren överförare Alla nuvarande stödrättsägare och alla blivande ägare skriver under båda blanketterna Bilagor: brytningsavtalet, gamla arrendeavtalet, ev. fullmakter Lämnas in där gamla odlaren ansöker om stöd Västra Nylands landsbygdsförvaltning

14 Överföring till markägare 4
Steg 2: 103 B A-sidan + markägarens 103 A Markägaren överförare Alla ägare och nya odlaren undertecknar blanketterna Bilagor: nya arrendeavtalet, ev. fullmakter Lämnas in där markägaren uppdaterade sina uppgifter. Västra Nylands landsbygdsförvaltning

15 103 A Ifylld som bilaga till överföring till markägare
Två ägarkategorier. Vid överföring av ägarkategori 02 krävs bådas underskrift eller fullmakt. Västra Nylands landsbygdsförvaltning

16 103 A två stödområden Stödrätter från område B – C1 kan inte användas på åkrar på A området. B – C1 området delas upp vid årsskiftet. B området slås ihop med A området och C1 området med övriga C området. Västra Nylands landsbygdsförvaltning

17 103 A arrenderade områden och tilläggsdelar
För hyrda stödrättigheter visas ägarens lägenhetssignum och sista året för överföringen. OBS!! Om sista överföringsåret är 2014 syns stödrättigheterna inte på arrendodlarens 103 A, bara på markägarens 103 A år 2015. Tilläggsdelarnas värde innevarande år syns också på blanketten (51,34) Året då stödrätten senast använts. Godkänn inte stödrätter som använts 2012. Om det står på blanketten att det finns ansökningar under behandling på gården ska man reda ut vad det är frågan om. Västra Nylands landsbygdsförvaltning

18 Beskattning www.skatt.fi
Startsida > Detaljerade skatteanvisningar > Jordbruksbeskattning > Skatteförvaltningens anvisning för harmonisering av beskattningen för år 2013 Rätten till samlat gårdsstöd Försäkra er om att den som gör upp köpebrev har läst anvisningen. Västra Nylands landsbygdsförvaltning

19 Moms på arrendet Åkerarrendet momsfritt
Om markägaren äger stödrättigheterna och är momspliktig läggs 24 % moms på den andelen av arrendet som kommer från stödrättigheterna. Teoretisk andel 15 – 25 %. Västra Nylands landsbygdsförvaltning

20 Stödnivån sjunker, förnödenhetspriserna stiger, vädret och försäljningspriserna varierar - stödreformerna ger ingen orsak att höja arrendenivån. Västra Nylands landsbygdsförvaltning


Ladda ner ppt "STÖDRÄTTIGHETER VÄSTANKVARN"

Liknande presentationer


Google-annonser