Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

för dig som reser i Skåne

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "för dig som reser i Skåne"— Presentationens avskrift:

1 för dig som reser i Skåne
Skånetrafiken – Det självklara valet för dig som reser i Skåne Köpenhamn , Ewa Rosén Iris Rehnström ”Det självklara valet för dig som reser i Skåne” - vår vision som försöker fånga vårt långsiktiga mål.”

2 Vilka vi är och vad vi gör
• En förvaltning inom Region Skåne • Driva och utveckla kollektivtrafiken i Skåne Kundservice, trafikinformation, trafikplanering, affärsutveckling och marknadsföring, upphandling, uppföljning, IT service Från 2012 är Region Skåne regional kollektivtrafikmyndighet. Upphandlar, genomför trafiken, och skapar förutsättningar för kommersiell trafik. Skånetrafiken är förvaltningen som ser till att detta blir verklighet. Vi jobbar på uppdrag av vår nämnd och de politiker som sitter i den. Vi transportera dagligen ca och på ett år blir det ca 149 miljoner resor. Inom Skånetrafiken arbetar ca 300 personer men vi sysselsätter också ca tågvärdar, lokförare och bussförare. Vår omsättning ligger på 4,3 miljoner SEK. På sikt är ambitionen att låta Skånetrafiken bli paraply för all kollektivtrafik i Skåne.

3 Våra viktigaste miljömål
Fördubblat resande till 2020 – med så lite miljöpåverkan som möjligt! Fossilfri kollektivtrafik 2020 Etappmål: All stadstrafik (tåg och buss) kan drivas på fossilfria bränslen senast 2015 All regiontrafik (tåg och buss) kan drivas på fossilfria bränslen 2018 All kollektivtrafik (tåg, buss och serviceresor) skall drivas på fossilfria bränslen 2020 Våra viktigaste miljömål

4 Utveckling av resandet
4

5

6 Fossilfri kollektivtrafik – anpassning av fordonsflottan
100% av alla stadsbussar anpassade till fossilfri drift . 99% av stadsbussar drivs på gas, 5 bussar drivs på el varav en slide-in buss 76% av regionbussarna drivs på gas Alla tåg drivs med grön el 61% förnyelsebar energi 81% av alla pkm genomförs med fossilfri energi Inga absoluta krav på biogas i dagsläget men ny miljö- och hållbarhetsbilaga på gång. Andel biogas 45% Andel pkm på förnybara bränslen 81%

7 Miljökrav i våra upphandlingar
Kraven baseras på Svensk Kollektivtrafiks miljöbilaga – utökade krav (beställarens krav) Fordon som drivs på gas eller RME, eller hybrider. Framtid: el möjligtvis vätgas Elbussprojekt (alla bussar i en skånsk småstad skall bytas ut mot elbussar, SlideIn i Landskrona) All konventionell diesel skall fasas ut så fort som möjligt Bränsle: 90% biodrivmedel - är under utredning Nya bussar – Euro 6 Bullerkrav både för stadsbuss och regionbuss 77dB(A) Avgaskrav NOX i snitt 2014: 1,5g/kWh, 2021:1,0 g/kWh; PM 0,015g/kWh Miljöledningssystem eller liknande– miljöredovisning i FRIDA och externt revisionsprotokoll Andel biogas 45% Andel pkm på förnybara bränslen 81%

8 Vi lever upp till alla miljökriterier för Bra Miljöval:
Energieffektivt Klimatsmart Låga luftutsläpp (partiklar, kväveoxider och kolväten) Tätt samarbete med våra trafikföretag

9 Emissioner kollektivtrafik buss och tåg
Skånetrafikens prestanda Kriterier för Bra Miljöval – gränsvärden som inte får överstigas Total energiförbrukning kWh/pkm 0,18 CO2 ton 29 266 CO2 -ekvivalenter g/pkm 12,02  50 NOx ton 345 NOX 0,14 0,3 Partiklar (PM) ton 2,2 Partiklar/personkilometer, g/pkm 0,0009 Andel förnybar el av elförbrukning 100% Andel Bra Miljövals- el 66,4% 50% Euro 3 Euro 4 Euro 5 Euro 6 6,8% 7,8% 76% 7,4% NOX PM 3, ,02 2,0 0,015 0,4 0,010

10 Res miljömärkt med Skånetrafiken !
13 dubbelledbussar

11 MalmöExpressen - miljöprestanda
Euro 6 Gas-elhybrid Tyst drift

12 Tack för uppmärksamheten!
Frågor? Kontaktuppgifter: Iris Rehnström Ewa Rosén Mer information: Resovisning av miljö- och hållbarhetsnyckeltal 2013 släpps höst 2014


Ladda ner ppt "för dig som reser i Skåne"

Liknande presentationer


Google-annonser