Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skånetrafiken – Det självklara valet för dig som reser i Skåne Köpenhamn, 2014-09-02 Ewa Rosén Iris Rehnström.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skånetrafiken – Det självklara valet för dig som reser i Skåne Köpenhamn, 2014-09-02 Ewa Rosén Iris Rehnström."— Presentationens avskrift:

1 Skånetrafiken – Det självklara valet för dig som reser i Skåne Köpenhamn, 2014-09-02 Ewa Rosén Iris Rehnström

2 Vilka vi är och vad vi gör En förvaltning inom Region Skåne Driva och utveckla kollektivtrafiken i Skåne Kundservice, trafikinformation, trafikplanering, affärsutveckling och marknadsföring, upphandling, uppföljning, IT service

3 Fördubblat resande till 2020 – med så lite miljöpåverkan som möjligt! Fossilfri kollektivtrafik 2020 Etappmål: All stadstrafik (tåg och buss) kan drivas på fossilfria bränslen senast 2015 All regiontrafik (tåg och buss) kan drivas på fossilfria bränslen 2018 All kollektivtrafik (tåg, buss och serviceresor) skall drivas på fossilfria bränslen 2020 Våra viktigaste miljömål

4 4 Utveckling av resandet

5

6 100% av alla stadsbussar anpassade till fossilfri drift. 99% av stadsbussar drivs på gas, 5 bussar drivs på el varav en slide-in buss 76% av regionbussarna drivs på gas Alla tåg drivs med grön el 61% förnyelsebar energi 81% av alla pkm genomförs med fossilfri energi Inga absoluta krav på biogas i dagsläget men ny miljö- och hållbarhetsbilaga på gång. Fossilfri kollektivtrafik – anpassning av fordonsflottan

7 Kraven baseras på Svensk Kollektivtrafiks miljöbilaga – utökade krav (beställarens krav) Fordon som drivs på gas eller RME, eller hybrider. Framtid: el möjligtvis vätgas Elbussprojekt (alla bussar i en skånsk småstad skall bytas ut mot elbussar, SlideIn i Landskrona) All konventionell diesel skall fasas ut så fort som möjligt Bränsle: 90% biodrivmedel - är under utredning Nya bussar – Euro 6 Bullerkrav både för stadsbuss och regionbuss 77dB(A) Avgaskrav NOX i snitt 2014: 1,5g/kWh, 2021:1,0 g/kWh; PM 0,015g/kWh Miljöledningssystem 14001 eller liknande– miljöredovisning i FRIDA och externt revisionsprotokoll Miljökrav i våra upphandlingar

8 Vi lever upp till alla miljökriterier för Bra Miljöval: Energieffektivt Klimatsmart Låga luftutsläpp (partiklar, kväveoxider och kolväten) Tätt samarbete med våra trafikföretag

9 Emissioner kollektivtrafik buss och tåg Skånetrafikens prestanda Kriterier för Bra Miljöval – gränsvärden som inte får överstigas Total energiförbrukning kWh/pkm 0,18 0,18 CO2 ton29 266 CO2 -ekvivalenter g/pkm 12,02 50 NOx ton345 NOX g/pkm 0,140,3 Partiklar (PM) ton2,2 Partiklar/personkilometer, g/pkm 0,0009 Andel förnybar el av elförbrukning 100% Andel Bra Miljövals- el66,4%50% Euro 3 Euro 4 Euro 5 Euro 6 6,8% 7,8% 76% 7,4% NOX PM 3,0 0,02 2,0 0,015 0,4 0,010

10 Res miljömärkt med Skånetrafiken ! 13 dubbelledbussar

11 MalmöExpressen - miljöprestanda Euro 6 Gas-elhybrid Tyst drift

12 Kontaktuppgifter: Iris Rehnström Ewa Rosén Iris.rehnstrom@skanetrafiken.se Ewa-rosen@skanetrafiken.se Tack för uppmärksamheten! Frågor? Mer information: Resovisning av miljö- och hållbarhetsnyckeltal 2013 släpps höst 2014


Ladda ner ppt "Skånetrafiken – Det självklara valet för dig som reser i Skåne Köpenhamn, 2014-09-02 Ewa Rosén Iris Rehnström."

Liknande presentationer


Google-annonser