Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

K ONTERA PÅ DJUPET. B ETALT MED MOROT ELLER PISKA I princip finns det två sätt att göra antingen så bestraffar man dem som betalar försent - eller belönar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "K ONTERA PÅ DJUPET. B ETALT MED MOROT ELLER PISKA I princip finns det två sätt att göra antingen så bestraffar man dem som betalar försent - eller belönar."— Presentationens avskrift:

1 K ONTERA PÅ DJUPET

2 B ETALT MED MOROT ELLER PISKA I princip finns det två sätt att göra antingen så bestraffar man dem som betalar försent - eller belönar dem som betalar i god tid. Dröjsmålsränta Kassarabatt

3 D RÖJSMÅLSRÄNTA Räntan räknas från förfallodagen till dess att betalningen sker. Diskontot + 12 % (Riksbanken, Riksgäldskontoret)(referensränta) DK 1510 Kundfodringar Ränteintäkt600

4 K ASSARABATT Får aldrig lämna kassarabatt på momsen Ger kassarabatt DK 1930 Checkräkning Kundfodringar Lämnad kassarabatt Utg. Moms 80 Får kassarabatt DK 1920 Postgirot Lev skulder Erhållit kassarabatt Ing. Moms200

5 K URSDIFFERENSER Kursvinst DK 1930 Checkräkningen Kundfodringar Kursvinst4 560 Kursförlust D K 1930 Checkräkning Lev skulder Kursförlust 2 480

6 M OMS VID HANDEL MED EU- LÄNDER DK 2440 Lev skulder Ink varor EU-land Ber utg. moms EU Ber ing. moms EU4 250

7 K UNDER SOM INTE BETALAR Konstaterad kundförlust DK 1510 Kundfodringar Utgående moms Kost kundförlust80 000


Ladda ner ppt "K ONTERA PÅ DJUPET. B ETALT MED MOROT ELLER PISKA I princip finns det två sätt att göra antingen så bestraffar man dem som betalar försent - eller belönar."

Liknande presentationer


Google-annonser