Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Cato, Anders & Noaksson, Anders

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Cato, Anders & Noaksson, Anders"— Presentationens avskrift:

1 Cato, Anders & Noaksson, Anders
Same but different: om katalogiseringspraxis på folk- och forskningsbibliotek Cato, Anders & Noaksson, Anders

2 Vad menar vi med praxis? praxis (grek., 'handling', 'gärning', av pra´ssō 'göra', 'handla', 'uträtta'), sedvana, handling, tradition; i bl.a. beteendevetenskap, samhällsvetenskap och filosofi använt på delvis skilda sätt om individers eller gruppers handlande i anpassning till omgivningen. Praxis är liksom handling ett viktigt begrepp inom den praktiska filosofin. Även för de vetenskaper som har anknytning till en yrkesutövning är praxis ett centralt begrepp, så t.ex. spelar hänvisningar till "vetenskap och beprövad erfarenhet" en stor roll inom medicin. (NE-online)

3 Är det rätt att säga att det finns en folk- resp en folkbibliotekspraxis?

4 Vad är orsakerna till det vi kallar forskningsbibliotekspraxis?
Första biblioteken Klosterbibliotek Tidiga universitetsbibliotek Katalogen = inventarieförteckning Bandform, d.v.s. inbunden katalog

5 Vad är orsakerna till det vi kallar forskningsbibliotekspraxis?
Äldsta kända kataloger Västerås domkyrkobiblioteks katalog Ca 1640 Uppsala universitetsbiblioteks katalog 1638 Lunds universitetsbiblioteks katalog 1687 Kungl. bibliotekets katalog / 1697

6 Vad är orsakerna till det vi kallar forskningsbibliotekspraxis?
Katalogiseringsregler börjar skapas Elof Tegnér (KB & Lunds UB) stramade upp katalogiseringsverksamheten och försökte få till stånd enhetlighet 1909: Katalogavdelning på KB! 1916: KB:s första katalogiseringsregler Observera ännu ingen forskningsbibliotekspraxis!

7 Vad är orsakerna till det vi kallar forskningsbibliotekspraxis?
Rationaliseringskrav – centralisering Önskemål om centralt framställda katalogkort leder till Centralkatalogiseringen på KB Bibliografiska institutet (KB) Svensk bokförteckning (Nationalbibliografin) Accessionskatalogen Centralkatalogiseringen

8 Vad är orsakerna till det vi kallar forskningsbibliotekspraxis?
Nya katalogiseringsregler 1956 Nya katalogregler för KB (men provisoriska) 1974 SKR, Svenska katalogiseringsregler De första som klart gällde samtliga som registrerade i LIBRIS 1983 KRS, Katalogiseringsregler för svenska bibliotek För hela landet, folk- och forskningsbibliotek

9 Exempel på forskningsbibliotekspraxis
Ingen förkortad katalogisering Varje upplaga redovisas normalt Korrekt utgivningshistorik Men mer svåröverblickbart i katalogen

10 Exempel på forskningsbibliotekspraxis
Translitterering <-> Transkription Translitterering = överföra (text) tecken för tecken till annat teckensystem enligt vissa principer Transkription = överföra (text) från ett teckensystem till ett annat med strävan att återge originalets uttal så noggrant som möjligt Forskningsbibliotek translittererar mest Folkbibliotek transkriberar mest

11 Exempel på forskningsbibliotekspraxis
Translitterering <-> Transkription (Forskningsbibliotek enligt ISO 9:1995) Ryskt exempel Dama s sobačkoj / Anton Pavlovič Čechov [V] Dama s sobatjkoj / Anton Tjechov [F] Grekiskt exempel To panēgyri tou Mike / Astrint Lintgkren [V] To panijiri tou Mike / Astrid Lindgren [F] OBS! Fr o m 2009 folkbibliotekstranskribering även för forskningsbibliotek vid nygrekiska

12 Exempel på forskningsbibliotekspraxis
Namnformer i uppslag (grekisk skrift) Klassisk grekiska Homerus (äldre praxis till 2002) Homeros (fr.o.m 2003) Nygrekiska Θεοδωράκης, Μίκης Theodōrakēs, Mikēs (äldre praxis till 2007) Theodorakis, Mikis (fr.o.m. 2008)

13 Exempel på forskningsbibliotekspraxis
Namnformer i uppslag (kyrillisk skrift) Чехов, Антон Пaвлович Namnform t.o.m (enligt ISO 9:1995) Čechov, Anton Pavlovič, ‡d Namnform fr.om (enligt vedertagen referenslitteratur) Tjechov, Anton, ‡d

14 Exempel på forskningsbibliotekspraxis
Namnformer – olika praxis för pseudonymer Mark Twain Forskningsbibliotek Twain, Mark, Hänvisning från: Clemens, Samuel Longhorne, (I auktoritetsposten informeras om att Mark Twain är en pseudonym) Folkbibliotek Twain, Mark, pseud. för Samuel Longhorn Clemens Hänvisning: Clemens, Samuel Longhorne se Twain, Mark, pseud.

15 Exempel på forskningsbibliotekspraxis

16 Exempel på forskningsbibliotekspraxis
Namnformer – olika praxis för val av vedertagen form Viveka Lärn Forskningsbibliotek: allt under samma namn Lärn, Viveca, Hänvisning från: Sundvall, Viveca, Lärn Sundvall, Viveca, 1944- Folkbibliotek: Publikationens form gäller Korshänvisningar mellan de olika namnformerna

17 Exempel på forskningsbibliotekspraxis
Fortlöpande resurser Forskningsbibliotek: En seriehuvudpost Folkbibliotek: Seriehuvudpost med delposter Annan svensk praxis för huvuduppslag än internationell (gäller både folk- och forskningsbiblitoekspraxis)

18 Exempel på forskningsbibliotekspraxis
Flerbandsverk Enpostmodell – LIBRIS i MARC21 (fr.o.m. 2008) NE i tre band / [huvudredaktör: Agnita Ekman]. – Malmö : Nationalencyklopedin, cop vol. (707; 691; 747 s.) : färgill. Bd 1: A-G – Bd 2: H-O – Bd 3: P-Ö Modell före 2002 (LIBRIS III & BURK) NE i tre band / [huvudredaktör: Agnita Ekman]. – Malmö : Nationalencyklopedin, cop vol. : färgill. Bd 1: A-G. – 707 s. Bd 2: H-O. – 691 s. Bd 3: P-Ö. – 747 s.

19 Exempel på forskningsbibliotekspraxis
Flerbandsverk – enpostmodell i LIBRIS

20 Exempel på forskningsbibliotekspraxis
Flerbandsverk – flerpostmodell i BURK

21 Exempel på forskningsbibliotekspraxis
Flerbandsverk – flerpostmodellen i LIBRIS

22 Exempel på forskningsbibliotekspraxis
Flerbandsverk – flerpostmodellen i BURK

23 Exempel på forskningsbibliotekspraxis
Flerbandsverk – flerpostmodellen i BURK

24 Exempel på forskningsbibliotekspraxis
Uniforma titlar Sedan 2005 i LIBRIS Före 2005 för anonyma klassiker och biblar Håller samman ett verk under samma titel, oavsett hur det är utgivet Underlättar FRBR:isering Titelvarianter hålls ihop genom auktoritetsposter

25 Exempel på forskningsbibliotekspraxis
Uniforma titlar, exempel Strindberg, August, Hemsöborna Folkkomedin Hemsöborna Strindberg, August, Hemsöborna. Danska Folkene på Hemsø Strindberg, August, Hemsöborna. Franska Gens de Hemsö Strindberg, August, Hemsöborna. Isländska Heimaeyjar fólkið Strindberg, August, Hemsöborna. Japanska Shima no nōmin Strindberg, August, Hemsöborna. Kurdiska Gundîyên giravê Strindberg, August, Hemsöborna. Tyska Inselbauern Strindberg, August, Hemsöborna. Ungerska A Hemsöiek

26 Exempel på forskningsbibliotekspraxis
Uniforma titlar, exempel (varierande verktitlar förs samman) Brontë, Emelie, Wuthering Heights. Svenska Hänvisning från Brontë, Emelie, Blåst Brontë, Emelie, Stormvindar Brontë, Emelie, Svindlande höjder

27 Vilken är bakgrunden till folkbibliotekspraxis?

28 Vilken är bakgrunden till folkbibliotekspraxis?
Regeringsformen och kommunallagen

29 Vilken är bakgrunden till folkbibliotekspraxis?
Regeringsformen och kommunallagen Användarna är allmänheten - folket

30 Vilken är bakgrunden till folkbibliotekspraxis?
Regeringsformen och kommunallagen Användarna är allmänheten - folket Folket är olika särintressen

31 Vilken är bakgrunden till folkbibliotekspraxis?
Regeringsformen och kommunallagen Användarna är allmänheten folket Folket är olika särintressen Användarnas beteende

32 Vilken är bakgrunden till folkbibliotekspraxis?
Regeringsformen och kommunallagen Användarna är allmänheten - folket Folket är olika särintressen Användarnas beteende Rationalisering och effektivisering

33 Några exempel på folkbibliotekspraxis
Förenklingar (mindre lyckade!) Uppställningsrelaterad praxis Rationaliseringsrelaterad praxis Förkortad katalogisering

34 Förenklingar (mindre lyckade!)

35 Förenklingar (mindre lyckade!)

36

37

38

39

40

41 Hyllrelaterad praxis

42 Hyllrelaterad praxis

43

44 Hyllrelaterad praxis

45

46

47 Rationaliseringsinriktad praxis

48 Rationaliseringsinriktad praxis

49 Förkortad katalogisering
KRS83 1.0D not 1 För beskrivning av vissa typer av objekt kan en miniminivå tillämpas som innebär en beskrivning av verket, inte objektet (förkortad katalogisering). På denna miniminivå skall åtminstone följande element ingå: Huvudtitel / första upphovsuppgift, om denna avviker från huvuduppslagets sökelement i fråga om form eller antal eller om detta sökelement saknas. – Anmärkning om originalupplaga eller första upplagas utgivningsår samt originalets titel då det är fråga om en översättning.

50 Överdriven förkortad katalogisering

51

52 Versioner

53 Versioner, översättningar

54 Versioner, anpassningar

55 Versioner, anpassningar

56 Versioner, anpassningar

57 Fortsättningsverk

58 Hur blir det sen då? Nya katalogiseringsregler snart igen
2011: RDA, Resource Description & Access Kan vi ha / har vi råd med lokal praxis längre?

59 Hur blir det det sen då? RDA eller KRS? DDC eller SAB?
Kommer både folk- och forskningsbiblioteken att byta katalogiserings- och klassifikationssystem? Kommer vi att fortsätta finnas i olika kataloger? Har vi råd med det?

60 Hur långt från slutanvändaren vågar vi gå?
Hur blir det sen då? Hur långt från slutanvändaren vågar vi gå?


Ladda ner ppt "Cato, Anders & Noaksson, Anders"

Liknande presentationer


Google-annonser