Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Svensk Mjölks RådgivarSajt, Carolina Nilsson 030410 Mjölkkvalitet & Ekonomi på gårdsnivå Carolina Nilsson, mjölkekonomi, Svensk Mjölk.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Svensk Mjölks RådgivarSajt, Carolina Nilsson 030410 Mjölkkvalitet & Ekonomi på gårdsnivå Carolina Nilsson, mjölkekonomi, Svensk Mjölk."— Presentationens avskrift:

1 Svensk Mjölks RådgivarSajt, Carolina Nilsson 030410 Mjölkkvalitet & Ekonomi på gårdsnivå Carolina Nilsson, mjölkekonomi, Svensk Mjölk

2 Svensk Mjölks RådgivarSajt, Carolina Nilsson 030410 TB 1 ska räcka till kostnader för arbete, ränta och avskrivningar på byggnader och kvot samt mjölkproduktionens del av gårdens samkostnader Källa: Håkan Rietz, Svensk Mjölk TB 1 inklusive rekrytering för 19 gårdar i Kalmar Tjust Husdjur år 2001

3 Svensk Mjölks RådgivarSajt, Carolina Nilsson 030410 TB 2 inklusive rekrytering för 19 gårdar i Kalmar Tjust Husdjur år 2001 TB 2 ska räcka till kostnader ränta och avskrivningar på byggnader och kvot samt mjölkproduktionens del av gårdens samkostnader Källa: Håkan Rietz, Svensk Mjölk

4 Svensk Mjölks RådgivarSajt, Carolina Nilsson 030410 Kvalitetsavdrag 2001: 40 Mkr = 1,2 öre / kg Kvalitetstillägg 2001: 86 Mkr = 2,6 öre / kg Celltal Sporer Bakterier Lukt & smak Fryspunkt Syrningsegenskaper Renhet

5 Svensk Mjölks RådgivarSajt, Carolina Nilsson 030410

6 Milkos nuvarande betalningssystem Infördes 1:a Juli 2002 Milkos gamla betalningssystem Successiv ökning av avdraget under en tremånadersperiod Ackumulering av avdrag under en rullande tremånadersperiod

7 Svensk Mjölks RådgivarSajt, Carolina Nilsson 030410 Arlas nuvarande betalningssystem Arlas nya betalningssystem Införs 1:a Oktober 2003 Successiv ökning av avdraget under tredje och fjärde veckan med anmärkning

8 Svensk Mjölks RådgivarSajt, Carolina Nilsson 030410 Skånemejeriers betalningssystem Falköpings mejeris betalningssystem

9 Svensk Mjölks RådgivarSajt, Carolina Nilsson 030410 Fall 1 Celltal Tusentals celler/ml, medeltal per månad 35 kor som producerar 7600 kg per ko och år.

10 Svensk Mjölks RådgivarSajt, Carolina Nilsson 030410 År 2001 245000 celler i medelvärde 286 öre / kg mjölk Med en årsleverans på 266000 kg innebär det en försämring på 17 000 kr eller ca 500 kr/ko! Fall 1 Celltal Milkos nuvarande betalningssystem År 2000 162 000 celler i medelvärde 293 öre / kg mjölk

11 Svensk Mjölks RådgivarSajt, Carolina Nilsson 030410 År 2000 162 000 celler i medelvärde 293 öre / kg mjölk Fall 1 Celltal Milkos nuvarande betalningssystem Det perfekta året ! < 150 000 celler varje månad 297 öre / kg mjölk Med en årsleverans på 266000 kg innebär det 11 000 kr eller ca 300 kr / ko i extra intäkt! År 2001 245000 celler i medelvärde 286 öre / kg mjölk

12 Svensk Mjölks RådgivarSajt, Carolina Nilsson 030410 Fall 1 Celltal Falköpings mejeris betalningssystem År 2000 162 000 celler i medelvärde 304 öre / kg mjölk År 2001 245000 celler i medelvärde 304 öre / kg mjölk Med en årsleverans på 266000 kg innebär det ingen skillnad i intäkt!

13 Svensk Mjölks RådgivarSajt, Carolina Nilsson 030410 Fall 1 Celltal Falköpings mejeris betalningssystem Med en årsleverans på 266000 kg innebär det ca 2600 kr eller 75 kr / ko i extra intäkt Det perfekta året ! < 150 000 celler varje månad 305 öre / kg mjölk År 2000 162 000 celler i medelvärde 304 öre / kg mjölk År 2001 245000 celler i medelvärde 304 öre / kg mjölk

14 Svensk Mjölks RådgivarSajt, Carolina Nilsson 030410 Arlas nuvarande betalningssystem Låg haltFörhöjd haltHög halt Låg haltFörhöjd haltHög halt …av sporer Ackumulering av avdraget inom en månadsbetalning Skånemejeriers betalningssystem

15 Svensk Mjölks RådgivarSajt, Carolina Nilsson 030410 Fall 4 Sporer Klass II vintersporer under tre månader p g a dåligt ensilage 40 kor som producerar 8500 kg per ko och år

16 Svensk Mjölks RådgivarSajt, Carolina Nilsson 030410 Fall 4 Sporer Enligt Skånemejeriers betalningssystem är mjölkintäkten i företaget under ett år 965 000 kronor Sporproblemet gav ett avdrag på totalt 17 000 kronor eller 425 kr / ko

17 Svensk Mjölks RådgivarSajt, Carolina Nilsson 030410 Norrmejeriers betalningssystem Avdragen ackumuleras under rullande tremånadersschema Gefleortens mejeriförenings betalningssystem Avdragen ackumuleras inom en månadsbetalning

18 Svensk Mjölks RådgivarSajt, Carolina Nilsson 030410 Gäsene mejeriförenings betalningssystem Avdragen ackumuleras inom en månadsbetalning

19 Svensk Mjölks RådgivarSajt, Carolina Nilsson 030410 52 kor 8500 kg per ko och år Fall 3 Bakterier

20 Svensk Mjölks RådgivarSajt, Carolina Nilsson 030410 Enligt Gäsene mejeris betalningssystem bör mjölkintäkten i företaget under år 2000 vara 1 313 000 kr Bakterieproblemet gav ett avdrag på totalt 21 000 kr eller 400 kr / ko Fall 3 Bakterier

21 Svensk Mjölks RådgivarSajt, Carolina Nilsson 030410 Aflatoxin i spannmålskrossen - vad kostar det? Aflatoxin i mjölken Låga aflatoxinvärden i koncentrat och syrabehandlad spannmål på lager Skruv som transporterar krossen ej rengjord - höga värden av aflatoxin 30 kor som mjölkar 6600 kg per ko och år Källa: Kvalitetssäkrad mjölkproduktion, studiehandledning

22 Svensk Mjölks RådgivarSajt, Carolina Nilsson 030410 12 960 kr 1000 kr 10 000 kr 27 000 kr Mjölk som inte levererats till mejeriet Besökskostnader länsstyrelsen Analyser foder Mjölkanalyser Aflatoxin i spannmålskrossen - vad kostar det? Summa: 50 960 kr eller 1700 kr / ko

23 Svensk Mjölks RådgivarSajt, Carolina Nilsson 030410 Kvalitetsproblem i ensilaget - vad kostar det? Sänkt avkastning, fler mastiter och sporavdrag Ny skörd på sent skördad förstaskörd - varmgång i ensilaget Förlitade sig på grönmasseanalyserna 70 kor som mjölkar ca 8000 kg mjölk per ko och år Källa: Kvalitetssäkrad mjölkproduktion, studiehandledning

24 Svensk Mjölks RådgivarSajt, Carolina Nilsson 030410 Kvalitetsproblem i ensilaget - vad kostar det? 4300 kr 2700 kr 9900 kr 24 675 kr 111 075 kr Kvalitetsavdrag Rådgivning och analyser Fler juverinflammationer Ökade kraftfoderkostnader Sänkt mjölkavkastning Summa: 152 650 kr eller 2200 kr / ko

25 Svensk Mjölks RådgivarSajt, Carolina Nilsson 030410 De biologiska resultatens betydelse för det ekonomiska utfallet Avkastning Inkalvningsålder Kalvningsintervall Ins per dräktighet Mastitfrekvens Källa: Johan Samuelsson, God djurskötsel - bättre lönsamhet, Svensk mjölk

26 Svensk Mjölks RådgivarSajt, Carolina Nilsson 030410 De biologiska resultatens betydelse för det ekonomiska utfallet Källa: Johan Samuelsson, God djurskötsel - bättre lönsamhet, Svensk mjölk

27 Svensk Mjölks RådgivarSajt, Carolina Nilsson 030410 Uppskatta kostnaderna och de förlorade intäkterna som orsakas av det aktuella problemen Uppskatta kostnaderna och de förlorade intäkterna som orsakas av det aktuella problemen Uppskatta kostnaderna och de ökade intäkterna som uppnås av de åtgärder ni föreslår Uppskatta kostnaderna och de ökade intäkterna som uppnås av de åtgärder ni föreslår Klargör de fall där det är ekonomiskt lönsamt att långsiktigt förbättra mjölkkvalitén för att uppnå lägre kostnader och högre intäkter! Klargör de fall där det är ekonomiskt lönsamt att långsiktigt förbättra mjölkkvalitén för att uppnå lägre kostnader och högre intäkter!

28 Svensk Mjölks RådgivarSajt, Carolina Nilsson 030410 Det går inte att sätta kronor på allt… Djurlidande Djurlidande Konsumentförtroende Konsumentförtroende Antibiotikaanvändning Antibiotikaanvändning Stress för företagaren och anställda Stress för företagaren och anställda


Ladda ner ppt "Svensk Mjölks RådgivarSajt, Carolina Nilsson 030410 Mjölkkvalitet & Ekonomi på gårdsnivå Carolina Nilsson, mjölkekonomi, Svensk Mjölk."

Liknande presentationer


Google-annonser