Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mjölkkvalitet & Ekonomi

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mjölkkvalitet & Ekonomi"— Presentationens avskrift:

1 Mjölkkvalitet & Ekonomi
på gårdsnivå Carolina Nilsson, mjölkekonomi, Svensk Mjölk Svensk Mjölks RådgivarSajt, Carolina Nilsson

2 TB 1 inklusive rekrytering för 19 gårdar i Kalmar Tjust Husdjur år 2001
TB 1 ska räcka till kostnader för arbete, ränta och avskrivningar på byggnader och kvot samt mjölkproduktionens del av gårdens samkostnader Källa: Håkan Rietz, Svensk Mjölk Svensk Mjölks RådgivarSajt, Carolina Nilsson

3 TB 2 inklusive rekrytering för 19 gårdar i Kalmar Tjust Husdjur år 2001
TB 2 ska räcka till kostnader ränta och avskrivningar på byggnader och kvot samt mjölkproduktionens del av gårdens samkostnader Källa: Håkan Rietz, Svensk Mjölk Svensk Mjölks RådgivarSajt, Carolina Nilsson

4 Sporer Syrningsegenskaper Kvalitetsavdrag 2001: 40 Mkr = 1,2 öre / kg
Bakterier Lukt & smak Syrningsegenskaper Kvalitetsavdrag 2001: 40 Mkr = 1,2 öre / kg Kvalitetstillägg 2001: 86 Mkr = 2,6 öre / kg Fryspunkt Renhet Celltal Sporer Svensk Mjölks RådgivarSajt, Carolina Nilsson

5 Svensk Mjölks RådgivarSajt, Carolina Nilsson 030410

6 Svensk Mjölks RådgivarSajt, Carolina Nilsson 030410
Milkos gamla betalningssystem Ackumulering av avdrag under en rullande tremånadersperiod Milkos nuvarande betalningssystem Infördes 1:a Juli 2002 Successiv ökning av avdraget under en tremånadersperiod Svensk Mjölks RådgivarSajt, Carolina Nilsson

7 Svensk Mjölks RådgivarSajt, Carolina Nilsson 030410
Arlas nuvarande betalningssystem Arlas nya betalningssystem Införs 1:a Oktober 2003 Successiv ökning av avdraget under tredje och fjärde veckan med anmärkning Svensk Mjölks RådgivarSajt, Carolina Nilsson

8 Svensk Mjölks RådgivarSajt, Carolina Nilsson 030410
Skånemejeriers betalningssystem Falköpings mejeris betalningssystem Svensk Mjölks RådgivarSajt, Carolina Nilsson

9 Svensk Mjölks RådgivarSajt, Carolina Nilsson 030410
Fall 1 Celltal 35 kor som producerar 7600 kg per ko och år. Tusentals celler/ml, medeltal per månad Svensk Mjölks RådgivarSajt, Carolina Nilsson

10 innebär det en försämring på
Med en årsleverans på kg innebär det en försämring på kr eller ca 500 kr/ko! Fall 1 Celltal Milkos nuvarande betalningssystem År 2000 celler i medelvärde 293 öre / kg mjölk År 2001 celler i medelvärde 286 öre / kg mjölk Svensk Mjölks RådgivarSajt, Carolina Nilsson

11 Svensk Mjölks RådgivarSajt, Carolina Nilsson 030410
Fall 1 Celltal Milkos nuvarande betalningssystem Med en årsleverans på kg innebär det kr eller ca 300 kr / ko i extra intäkt! År 2000 celler i medelvärde 293 öre / kg mjölk Det perfekta året ! < celler varje månad 297 öre / kg mjölk År 2001 celler i medelvärde 286 öre / kg mjölk Svensk Mjölks RådgivarSajt, Carolina Nilsson

12 Svensk Mjölks RådgivarSajt, Carolina Nilsson 030410
Fall 1 Celltal Falköpings mejeris betalningssystem Med en årsleverans på kg innebär det ingen skillnad i intäkt! År 2000 celler i medelvärde 304 öre / kg mjölk År 2001 celler i medelvärde 304 öre / kg mjölk Svensk Mjölks RådgivarSajt, Carolina Nilsson

13 Svensk Mjölks RådgivarSajt, Carolina Nilsson 030410
Fall 1 Celltal Falköpings mejeris betalningssystem Med en årsleverans på kg innebär det ca 2600 kr eller 75 kr / ko i extra intäkt År 2000 celler i medelvärde 304 öre / kg mjölk Det perfekta året ! < celler varje månad 305 öre / kg mjölk År 2001 celler i medelvärde 304 öre / kg mjölk Svensk Mjölks RådgivarSajt, Carolina Nilsson

14 Svensk Mjölks RådgivarSajt, Carolina Nilsson 030410
Arlas nuvarande betalningssystem Ackumulering av avdraget inom en månadsbetalning Låg halt Förhöjd halt Hög halt …av sporer Skånemejeriers betalningssystem Låg halt Förhöjd halt Hög halt …av sporer Svensk Mjölks RådgivarSajt, Carolina Nilsson

15 Klass II vintersporer under tre månader p g a dåligt ensilage
Fall 4 Sporer 40 kor som producerar 8500 kg per ko och år Klass II vintersporer under tre månader p g a dåligt ensilage Svensk Mjölks RådgivarSajt, Carolina Nilsson

16 Sporproblemet gav ett avdrag på totalt 17 000 kronor eller 425 kr / ko
Fall 4 Sporer Enligt Skånemejeriers betalningssystem är mjölkintäkten i företaget under ett år kronor Sporproblemet gav ett avdrag på totalt kronor eller 425 kr / ko Svensk Mjölks RådgivarSajt, Carolina Nilsson

17 Svensk Mjölks RådgivarSajt, Carolina Nilsson 030410
Norrmejeriers betalningssystem Avdragen ackumuleras under rullande tremånadersschema Gefleortens mejeriförenings betalningssystem Avdragen ackumuleras inom en månadsbetalning Svensk Mjölks RådgivarSajt, Carolina Nilsson

18 Svensk Mjölks RådgivarSajt, Carolina Nilsson 030410
Gäsene mejeriförenings betalningssystem Avdragen ackumuleras inom en månadsbetalning Svensk Mjölks RådgivarSajt, Carolina Nilsson

19 Svensk Mjölks RådgivarSajt, Carolina Nilsson 030410
Fall 3 Bakterier 52 kor 8500 kg per ko och år Svensk Mjölks RådgivarSajt, Carolina Nilsson

20 Bakterieproblemet gav ett avdrag på totalt 21 000 kr eller 400 kr / ko
Fall 3 Bakterier Enligt Gäsene mejeris betalningssystem bör mjölkintäkten i företaget under år 2000 vara kr Bakterieproblemet gav ett avdrag på totalt kr eller 400 kr / ko Svensk Mjölks RådgivarSajt, Carolina Nilsson

21 Aflatoxin i spannmålskrossen - vad kostar det?
30 kor som mjölkar 6600 kg per ko och år Aflatoxin i mjölken Låga aflatoxinvärden i koncentrat och syrabehandlad spannmål på lager Skruv som transporterar krossen ej rengjord - höga värden av aflatoxin Svensk Mjölks RådgivarSajt, Carolina Nilsson Källa: Kvalitetssäkrad mjölkproduktion, studiehandledning

22 Svensk Mjölks RådgivarSajt, Carolina Nilsson 030410
Aflatoxin i spannmålskrossen - vad kostar det? Mjölk som inte levererats till mejeriet kr Besökskostnader länsstyrelsen 1000 kr Analyser foder kr kr Mjölkanalyser Summa: kr eller 1700 kr / ko Svensk Mjölks RådgivarSajt, Carolina Nilsson

23 Kvalitetsproblem i ensilaget - vad kostar det?
70 kor som mjölkar ca 8000 kg mjölk per ko och år Sänkt avkastning, fler mastiter och sporavdrag Ny skörd på sent skördad förstaskörd - varmgång i ensilaget Förlitade sig på grönmasseanalyserna Svensk Mjölks RådgivarSajt, Carolina Nilsson Källa: Kvalitetssäkrad mjölkproduktion, studiehandledning

24 Svensk Mjölks RådgivarSajt, Carolina Nilsson 030410
Kvalitetsproblem i ensilaget - vad kostar det? Kvalitetsavdrag 4300 kr Rådgivning och analyser 2700 kr Fler juverinflammationer 9900 kr kr Ökade kraftfoderkostnader kr Sänkt mjölkavkastning Summa: kr eller 2200 kr / ko Svensk Mjölks RådgivarSajt, Carolina Nilsson

25 De biologiska resultatens betydelse för det ekonomiska utfallet
Avkastning Inkalvningsålder Kalvningsintervall Ins per dräktighet Mastitfrekvens Källa: Johan Samuelsson, God djurskötsel - bättre lönsamhet, Svensk mjölk Svensk Mjölks RådgivarSajt, Carolina Nilsson

26 De biologiska resultatens betydelse för det ekonomiska utfallet
Svensk Mjölks RådgivarSajt, Carolina Nilsson Källa: Johan Samuelsson, God djurskötsel - bättre lönsamhet, Svensk mjölk

27 Svensk Mjölks RådgivarSajt, Carolina Nilsson 030410
Uppskatta kostnaderna och de förlorade intäkterna som orsakas av det aktuella problemen Uppskatta kostnaderna och de ökade intäkterna som uppnås av de åtgärder ni föreslår Klargör de fall där det är ekonomiskt lönsamt att långsiktigt förbättra mjölkkvalitén för att uppnå lägre kostnader och högre intäkter! Svensk Mjölks RådgivarSajt, Carolina Nilsson

28 Svensk Mjölks RådgivarSajt, Carolina Nilsson 030410
Det går inte att sätta kronor på allt… Djurlidande Konsumentförtroende Antibiotikaanvändning Stress för företagaren och anställda Svensk Mjölks RådgivarSajt, Carolina Nilsson


Ladda ner ppt "Mjölkkvalitet & Ekonomi"

Liknande presentationer


Google-annonser