Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fysisk aktivitet, FaR Mats Börjesson. professor, överläkare,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fysisk aktivitet, FaR Mats Börjesson. professor, överläkare,"— Presentationens avskrift:

1 Fysisk aktivitet, FaR 120208 Mats Börjesson. professor, överläkare,
GIH & Karolinska Univ Sjukhuset, Stockholm

2 Nu MONICA studien (1985) jmft INTERGENE (2002): -medelvikt ökat 3.3 kg för kvinnor/5 kg för män -Största ökningen av andelen överviktiga/feta bland åringar -2002: Övervikt: kvinnor: 38%; män:58% Fetma: kvinnor:11%; män 15% -BMI ökade mest hos män, bukfetma hos kv. Ref: Berg C, Int J Obes 2005;29:916-24

3 Ref: Prentice, Jebb BMJ, 1995

4 Ref: Prentice & Jebb, BMJ 1995

5 Fysisk inaktivitet VANLIGT!
SoS anger 35% som otillräckligt fysiskt aktiva (jmfr sve/internat rekomm 30 min/d) Men…. -Östergötland (Leijon -99): 23% regelb aktiva -Eurobarometer study (IPAQ): 23% tillräcklig FA -KART-studien (VGR, n=2694 kv, n=400 män): 32% kategoriseras som ”moderate to vigorous PA” motsv Grimby/Saltin 3-4/4 (moderate PA such as doing aerobics, dancing, swimming, playing football or heavy gardening) at least two hours a week (group 3)

6 Ungdomar har allt sämre kondition
Nyhetsverket - 23 jan 11 kl. 09:31 Ungdomar har allt sämre kondition 
Ungdomars kondition blir allt sämre, visar en undersökning från Gymnastik- och idrottsidrottshögskolan i Stockholm. Enligt studien hade 16-åringar tio procent bättre kondition 1987 än 2007 när den nya mätningen gjordes. - Den som har dålig kondis har nästan fördubblad risk att dö i förtid som vuxen, säger forskaren Örjan Ekblom till DN. Han efterlyser en mer hälsoinriktad skolidrott.

7 ”Den moderna hyperlipidemin”
bild

8 Relativ risk för hjärt-kärlsjukdom.
Fitness som prediktor för hjärtkärlsjukdom BMI >27 Högt blodtryck Riskfaktor. Högt kolesterol Rökning Jämförelse mellan olika riskfaktorerers relativa betydelse för risk att utveckla hjärt-kärlsjukdom. Studie av män i Dallas, USA. Staplarnas längd är ett mått på varje riskfaktors ”farlighet”, dvs ju längre stapel desto större betydelse har riskfaktorn. Dålig kondition, som ett uttryck för fysisk inaktivitet, är här jämförbart med t ex rökning ”i farlighetsgrad”. ”Dålig kondition” (fysisk inaktivitet) Figur Efter förlaga: Med Sci Sports Exerc 1998;30:899. Relativ risk för hjärt-kärlsjukdom.

9 Fysisk aktivitet el fitness?

10 Inaktivitet predikterar mental ohälsa

11 Nat rekomm fys aktivitet

12 ”The translation of health promotion research to practice remains the big challenge” (Glasgow 2007)

13 Sjukvården har unik roll
1 Reaches a large part of the population % meet a doctor in last year (Fin) (ittasalo 2008) -US figures even higher (Cherry 2007) 2 Considered the most credible source of health info (Lobelo 2009) 3 Ethical obligation to ”act in the best interest of the patient” i.e. activity counselling (Chakrawarty 2002)

14 ”If we could give every individual the right amount of nourishment and exercise, not too little and not too much, we would have found the safest way to health” (Hippocrates 400 BC)

15 FYSS Indication Mode of action
Dosage (type of activity, intensity, frequency) Side-effects Contra-indications

16 Internationellt…

17 Efficacy of exercise referral (UK)
Williams NH, systematic review, Br J Gen Pract 2007 Williams NH, phys act intervention in primary care in Wales, BJSM 2009 Significant increase in the proportion of sedentary people becoming moderately active

18 SBU-rapporten 2007 * General advice -increase PA 12-50% in 6m
* More intense counselling over months- more effect * Advice with additional support (pedometers, written advice, follow-ups) -increase PA 15-50% in 6m

19 Fysisk aktivitet på recept
*Counselling by the health care professional *Resulting in an individualised prescription *The extent of the intervention varies greatly -who gives advice? -written prescriptions? -the PA prescribed -use of additional support In Sweden, Australia, N Zealand, Finland etc

20 FaR-initiativ i Sverige

21 Ökar FaR den fysiska aktiviteten? Kallings LV, Sc J Med Sci Sports 2008
Total physical activity (frombaseline to 6-month follow-up)

22 Compliance? Self-reported adherence to Prescription: 65% at 6 months
(Kallings LV, J Phys Act Health 2009) Self-reported adherence to Prescription: 65% at 6 months

23 RCT Eur J Cardiov Prev Rehab 2009: Kallings et al
RCT Eur J Cardiov Prev Rehab 2009: Kallings et al. Effekt av FaR på kardiovask riskfaktorer mm

24 Long-term effects of FaR
*Does a physical activity referral scheme improve the physical activity among routine primary health care patients? -12 month follow-up – YES! (Leijon M, Scand J Med Sci Sports 2009) *Thesis-project (Lars Rödjer, Sahlgrenska Akademin) 24 month effect of FaR on: Physical activity level Quality-of-life Stages-of-change Health economy

25 SoS riktlinjer Levnadsvana Kort rådgivning Rådgivning Kvalificerad
tillägg uppföljning Rökning x Riskbruk av alkohol Otillräcklig fysisk aktivitet Ohälsosamma matvanor LARS Fysisk aktivitet – rådgivning med tillägg av skriftlig ordination (ex. FaR) och/eller stegräknare samt särskild uppföljning. Särskild uppföljning = en förnyad kontakt i form av återbesök, telefonsamtal, brev eller mejl vid ett eller flera tillfällen, då man förstärker råden och ger personen ytterligare stöd. 25 25

26 Initiativ regionalt Läkemedelskommitten i VGR: specifik terapigrupp för fysisk aktivitet: -Org ansvar för FaR -REK-listan -Medicinska riktlinjer 2011 -FaR på sjukhus


Ladda ner ppt "Fysisk aktivitet, FaR Mats Börjesson. professor, överläkare,"

Liknande presentationer


Google-annonser