Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SERIETRÄFFEN Kvällens schema Inledning Inledning Sportswik – Information av Martin Wiklund Sportswik – Information av Martin Wiklund iBIS-genomgång av.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SERIETRÄFFEN Kvällens schema Inledning Inledning Sportswik – Information av Martin Wiklund Sportswik – Information av Martin Wiklund iBIS-genomgång av."— Presentationens avskrift:

1 SERIETRÄFFEN Kvällens schema Inledning Inledning Sportswik – Information av Martin Wiklund Sportswik – Information av Martin Wiklund iBIS-genomgång av Göran Berg från Svenska Innebandyförbundet iBIS-genomgång av Göran Berg från Svenska Innebandyförbundet Kommunserien säsongen 2014-2015 Kommunserien säsongen 2014-2015

2 VIBF:s kansli Patrik Eklund – Kanslichef / SIBF Patrik Eklund – Kanslichef / SIBF Jonas Ahlehjelm – Domare / SIBF Jonas Ahlehjelm – Domare / SIBF Per Oscarsson – Tävling Per Oscarsson – Tävling Håkan Boström – Adminstration / BEK Håkan Boström – Adminstration / BEK Mattias Bergsdorf – Instruktör IB-gymnasiet, utbildning Mattias Bergsdorf – Instruktör IB-gymnasiet, utbildning Bobby Hjelte – Skellefteå Bobby Hjelte – Skellefteå Peter Poopuu - Domaråterbud Peter Poopuu - Domaråterbud

3 SIU: Kommunserie-filosofin Så jämna matcher som möjligt. Så jämna matcher som möjligt. Ranking – dolda budskapet. Ranking – dolda budskapet. Ranking gäller vid avhopp Ranking gäller vid avhopp

4 Nivå indelning Pojkar Flickor Pojkar Flickor Röd nivå Div 1-13 Div 1-9 Blå nivå Div 14-23 Div 10-16 Grön nivåFödda 2005-06 Födda 2005-06

5 Resultat / Tabeller Samtliga matcher skall resultatrapporteras. Samtliga matcher skall resultatrapporteras. Observera att de enskilda matcher som förekommer i två divisioner kräver två resultatrapporteringar. Resultat samt tabeller publiceras endast för röd nivå. Resultat samt tabeller publiceras endast för röd nivå.

6 För enskilda matcher som förekommer i två divisioner Matchtiden publiceras endast i den udda serien. Matchtiden publiceras endast i den udda serien. Storlek på målburen utifrån direktiv för den udda serien. Storlek på målburen utifrån direktiv för den udda serien. Domararvode betalas ut utifrån direktiv för den udda serien. Domararvode betalas ut utifrån direktiv för den udda serien. Udda serier: Udda serier: Division 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23

7 Storlek Målburar Stora mål används i följande divisioner för….. Stora mål används i följande divisioner för….. Flickor i divisionerna 1 – 12 Pojkar i divisionerna 1 – 18 Små mål används i övriga divisioner samt på grön nivå. Små mål används i övriga divisioner samt på grön nivå. Observera att i de enskilda matcher som förekommer i Observera att i de enskilda matcher som förekommer i två divisioner med skilda krav angående storlek på målburar, spelas matchen utifrån direktiven för den udda serien.

8 SIU: Spelaren Får spela i föreningens samtliga lag i divisionerna ovan spelarens ordinarie lag. Får spela i föreningens samtliga lag i divisionerna ovan spelarens ordinarie lag. Spelare i positionen som målvakt äger rätt att delta i föreningslag två divisioner under ordinarie lags division. Spelare i positionen som målvakt äger rätt att delta i föreningslag två divisioner under ordinarie lags division. Spelaren kan aldrig delta i två lag i samma division. Spelaren kan aldrig delta i två lag i samma division. Föreningen kan, efter godkännande av VIBF, flytta spelarens ordinarie lagtillhörigheten nedåt i seriesystemet. Föreningen kan, efter godkännande av VIBF, flytta spelarens ordinarie lagtillhörigheten nedåt i seriesystemet.

9 Umeå Kommunserie 2014-15 Kommunseriemanualen finns på hemsidan – Läs den! Kommunseriemanualen finns på hemsidan – Läs den! Matchändringar från VIBF som sker mer än 7 dagar innan match kommer endast meddelas via mail. Matchändringar från VIBF som sker mer än 7 dagar innan match kommer endast meddelas via mail. Spelschemat är klart från och med i dag Spelschemat är klart från och med i dag

10 iBIS – Svensk Innebandys Informationssystem Har från och med denna säsong ersatt IDA Har från och med denna säsong ersatt IDA Inloggningsuppgifter – Kontakta föreningsadministratören Inloggningsuppgifter – Kontakta föreningsadministratören i din förening. Manualer finns på www.innebandy.se/ibis Manualer finns på www.innebandy.se/ibiswww.innebandy.se/ibis Allt som ni ledare behöver göra i iBIS finns beskrivet på ett bra sätt i de olika manualerna. Allt som ni ledare behöver göra i iBIS finns beskrivet på ett bra sätt i de olika manualerna.

11 iBIS- åtaganden Ledaruppgifter, lägg till nya och uppdatera gamla. Ledaruppgifter, lägg till nya och uppdatera gamla. Licensiering – Föreningsadministratörens uppgift Licensiering – Föreningsadministratörens uppgift Spelare kopplat till laget Spelare kopplat till laget Laguppställning inför varje match Laguppställning inför varje match Se till att övergången är gjord i tid! Se till att övergången är gjord i tid! Frågor: Håkan Boström, Per Oscarsson på VIBF Frågor: Håkan Boström, Per Oscarsson på VIBF

12 Matchansvar Hemmalag kallar motståndare och domare. Hemmalag kallar motståndare och domare. Lägga in laget i iBIS senast 2 dagar innan match. Lägga in laget i iBIS senast 2 dagar innan match. Hemmalag skriver ut matchprotokollet. Hemmalag skriver ut matchprotokollet. Hemmalag ansvarar för att bollar finns, att resultatet rapporteras in och att matchprotokollet lämnas in. Hemmalag ansvarar för att bollar finns, att resultatet rapporteras in och att matchprotokollet lämnas in. Nyhet! Ny enkel webbsida för resultatrapportering Nyhet! Ny enkel webbsida för resultatrapportering resultat.innebandy.se OBS! Inget www före…. INGEN händelserapportering i kommunserien. INGEN händelserapportering i kommunserien. Hemmalag betalar domaren. Hemmalag betalar domaren. Hemmalag ansvarar för att hallen lämnas på korrekt sätt (Städa undan teknik, omklädningsrum samt sarg) Hemmalag ansvarar för att hallen lämnas på korrekt sätt (Städa undan teknik, omklädningsrum samt sarg)

13 Matchflytt Synnerliga skäl åberopas, t.ex. Newbody Cup. Synnerliga skäl åberopas, t.ex. Newbody Cup. I god tid (3 veckor innan) till VIBF på korrekt blankett. I god tid (3 veckor innan) till VIBF på korrekt blankett. Överens med motståndarlaget om flytten samt det nya speldatumet. Överens med motståndarlaget om flytten samt det nya speldatumet. Matchen spelas på en vardag. Matchen spelas på en vardag. 500 kr i adm. avgift faktureras föreningen. 500 kr i adm. avgift faktureras föreningen. Matchflytt som ej rapporteras till VIBF senast två dagar innan helg faktureras 1000kr. Matchflytt som ej rapporteras till VIBF senast två dagar innan helg faktureras 1000kr.

14 Domarpolicy Ungdomsserierna VIBF påminner som alltid om att det viktigaste är att ha roligt. Detta gäller såväl spelare, ledare som domare. VIBF påminner som alltid om att det viktigaste är att ha roligt. Detta gäller såväl spelare, ledare som domare. Domare och ledare uppmanas att före matchstart uppdatera varandra kring vilka direktiv som gäller för aktuell division. Domare och ledare uppmanas att före matchstart uppdatera varandra kring vilka direktiv som gäller för aktuell division. Agerande som strider mot FairPlay, såsom protest mot domslut och osportsligt uppträdande ska alltid rendera utvisning enligt regelhandboken, utan att någon tillrättavisning behöver ges. Agerande som strider mot FairPlay, såsom protest mot domslut och osportsligt uppträdande ska alltid rendera utvisning enligt regelhandboken, utan att någon tillrättavisning behöver ges. Domarna ska speciellt se till att beivra spel med hög klubba och hårt spel vid sarg. Domarna ska speciellt se till att beivra spel med hög klubba och hårt spel vid sarg.

15 Regeldirektiv Ungdomsserierna Röd nivå Röd nivå Full tillämpning av regelboken Blå nivå Blå nivå Full tillämpning av regelboken, med undantag för…. · Målvakt får delta i match som utespelare i period 2. · Lagkapten behöver inte utses. · Att utvisningar är personliga vilket innebär att laget fortfarande spelar med 5 utespelare på planen. Den utvisade spelaren får efter utvisningstidens slut återgå till sitt avbytarbås. Sker detta under spelet får ej spelaren beträda planen på väg till båset (för att undvika att bli för många spelare på planen)

16 Regeldirektiv Ungdomsserierna Undantaget: Utvisningar för hårt spel och osportsligt uppträdande ska alltid rendera i lagstraff dvs. att felande lag måste spela med en man mindre på banan. Undantaget: Utvisningar för hårt spel och osportsligt uppträdande ska alltid rendera i lagstraff dvs. att felande lag måste spela med en man mindre på banan.

17 Regeldirektiv Ungdomsserierna Åldersklassen GRÖN: Pojkar och Flickor Åldersklassen GRÖN: Pojkar och Flickor ·Fria byten för målvakt ·Lagkapten behöver inte utses ·Inga utvisningar ska dömas utan felande lag/ spelare tillrättavisas. ·Inga rullande byten (domare ska underlätta så att byten ska kunna ske smärtfritt; spelet återupptas först efter domarens godkännande). Undantaget: Utvisningar för hårt spel och osportsligt uppträdande ska alltid rendera i lagstraff dvs. att felande lag måste spela med en man mindre på banan.

18 Domarpolicy Ungdomsserierna För att fortsatt kunna stödja våra ungdomsdomare att tryggt kunna utföra sina uppdrag åt VIBF och föreningarna, har VIBF:s Regel&Domarkommitté tagit fram följande direktiv för 2012/2013. Ledare som före, under eller efter tävling försöker påverka ungdomsdomare; som systematiskt kritiserar, kommenterar, skriker, slår ut med armarna från avbytarbåset eller på annat sätt förminskar domarinsatsen hör inte hemma i Västerbottens innebandyhallar. (Se direktiv: Osportsligt uppträdande) Ledare som före, under eller efter tävling försöker påverka ungdomsdomare; som systematiskt kritiserar, kommenterar, skriker, slår ut med armarna från avbytarbåset eller på annat sätt förminskar domarinsatsen hör inte hemma i Västerbottens innebandyhallar. (Se direktiv: Osportsligt uppträdande) Positiv och negativ kritik välkomnas av RDK för att understödja vårt arbete med att utveckla våra ungdomsdomare. Positiv och negativ kritik välkomnas av RDK för att understödja vårt arbete med att utveckla våra ungdomsdomare. Negativ kritik mot domaren tas direkt med Ulrich von Pawel eller annan ledamot av RDK, ej med domaren. Negativ kritik mot domaren tas direkt med Ulrich von Pawel eller annan ledamot av RDK, ej med domaren. Ev. samtal (ej diskussion!) med domare efter matcher ska vara konstruktiva; ske med respekt och i vänlig samtalston. Ev. samtal (ej diskussion!) med domare efter matcher ska vara konstruktiva; ske med respekt och i vänlig samtalston.

19 Domararvoden 2014-2015 PojkarFlickor Div 1- 4Div 1-2200 kr/domare Div 5-22Div 3-16150 kr/domare Sammandrags-serier: 120 kr/domare www.innebandy.se/vasterbotten, välj domare

20 UNGDOMS-DM 2015 Anmälan Vibf tillhanda senast den 8 oktober. Anmälan Vibf tillhanda senast den 8 oktober. Spelschema + Info presenteras på Vibf:s hemsida fredagen den 10 oktober kl 16.00. Spelschema + Info presenteras på Vibf:s hemsida fredagen den 10 oktober kl 16.00. Ingen spelhelg med matcher i år. Ingen spelhelg med matcher i år. Samtliga omgångar spelas med hemmalagsansvar. Samtliga omgångar spelas med hemmalagsansvar. Matcherna förläggs på träningstid mån-fre Matcherna förläggs på träningstid mån-fre Endast social dispens (mot klasslista) Endast social dispens (mot klasslista) Lagen delar på domarkostnaden. Lagen delar på domarkostnaden.

21 Till sist… Svensk Innebandys mobil app Svensk Innebandys mobil app Utbildningsplan finns på hemsidan Människan – Atleten - Innebandyspelaren Utbildningsplan finns på hemsidan Människan – Atleten - Innebandyspelaren Distriktslags-SM pojkar/flickor 15 år 24 – 27 oktober i Umeå Distriktslags-SM pojkar/flickor 15 år 24 – 27 oktober i Umeå


Ladda ner ppt "SERIETRÄFFEN Kvällens schema Inledning Inledning Sportswik – Information av Martin Wiklund Sportswik – Information av Martin Wiklund iBIS-genomgång av."

Liknande presentationer


Google-annonser