Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samhällsbyggnads- avdelningen/ Kommunstyrelsen. Översiktliga arbetsuppgifter Fysisk planering Markförsörjning Exploatering Detaljplaneprogram Tomtförsäljning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samhällsbyggnads- avdelningen/ Kommunstyrelsen. Översiktliga arbetsuppgifter Fysisk planering Markförsörjning Exploatering Detaljplaneprogram Tomtförsäljning."— Presentationens avskrift:

1 Samhällsbyggnads- avdelningen/ Kommunstyrelsen

2 Översiktliga arbetsuppgifter Fysisk planering Markförsörjning Exploatering Detaljplaneprogram Tomtförsäljning Utveckling av infrastruktur Större kommunala investeringar

3 Arbetsorganisation Kennert Gustafsson Göran Broddegård Jan-Olof Olson (konsultbasis 1,5 dag/vecka) Stig Hultqvist (20 %) Driftbudget 2007 - 2,2 mkr Investeringsbudget 2007 – 16,1 mkr

4 Aktuella projekt Råvaruterminal i Stockaryd. Ombyggnad Södergården. Framtagning attraktiv tomtmark. Trafiksäkrare genomfarter och förnyelse av det offentliga rummet i Stockaryd. Återställning av Vrigstadån. Separata gång- och cykelvägar mot Tällevad och längs Odengatan i Sävsjö.

5 Råvaruterminal - Detaljplan Allmän platsmark för ny väg och va- försörjning Terminal Industri/ upplag Industri Järnvägsändamål Detaljplanegräns Vatten- område Järnvägs- och vägändamål

6 Drifttagande v.24 2008 Råvaruterminal - tidplan Avtal, projekteringKlart Anbudsräkningapril – maj 2007 Beslut om genomförande juni 2007 Markarbeten augusti – december 2007 Spårarbetenjanuari – maj 2008 Kostnadca. 60 milj.

7 Ombyggnad Södergården Byggtid ca 1 år Projektering pågår Upphandling entreprenörer juni/juli Byggstart augusti Drifttagningi etapper

8 Attraktiva tomter Hillen Hägnen Hägnen väster om Eksjöhovgårdssjön Rörvik vid Hillens södra strand Vrigstad sydväst om Slättsjön ……………

9 Genomfart Stockaryd Separerad GC-väg Hastighetsdämpning Förbättring av gatumiljön

10 Projekt på gång Exploatering av bostadsbebyggelse vid Ljunga Park. Om- eller tillbyggnad Vrigstad skola. Exploatering av bostäder vid Svinasjön i Rörvik. Kanalrensning i Stockaryd. Alternativ lokalisering av hembygdsparken i Sävsjö. Ytterligare exploatering av bostäder vid Eksjöhovgårdssjön. Trafiksäkrare genomfart i Rörvik. Möjligheter till exploatering vid Vallsjön inklusive utredning av behovet av kommunal va-försörjning i området.


Ladda ner ppt "Samhällsbyggnads- avdelningen/ Kommunstyrelsen. Översiktliga arbetsuppgifter Fysisk planering Markförsörjning Exploatering Detaljplaneprogram Tomtförsäljning."

Liknande presentationer


Google-annonser