Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Avkastning med ansvar Nordea Investment Management Karan Partovi

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Avkastning med ansvar Nordea Investment Management Karan Partovi"— Presentationens avskrift:

1 Avkastning med ansvar Nordea Investment Management Karan Partovi
Senior Aktie- och ESG-analytiker Augusti 2013

2 Ansvarsfulla investeringar, drivkrafter
Institutionella ägarnas ansvar Kundernas efterfrågan Institutionella ägare ställer krav Media & frivilligorganisationer Från etik & värderingar till värdeskapande Företagen agerar på en global arena Returns with Responsibility

3 Vårt team Returns with Responsibility

4 Nordea fortsätter att utveckla sitt arbete
En pågående process 2013 Integrering av ESG-analys in i traditionell finansiell analys  Differentiering Lansering av RIG kommunikationsplattform  Förbättra RIG kommunikationen Expandera “Stars”-familjen med en “Global Stars” fond  Utöka produktfloran 2012 2011 Exkluderar bolag som är involverade i produktionen eller utvecklingen av kärnvapen. 2010 Lansering av unika RI fonder 2009 Ny strategi och policy Blir CDP partner Etablerar “in-house” ESG metodik 2008 Exkluderar investeringar i matråvaror Signar Carbon Disclosure Project Exkluderar bolag som är involverade i produktionen eller utvecklingen av illegala vapen 2007 Initierar engagemang aktiviteter Nordea signar UNPRI och lanserar en policy för ansvarsfulla investeringar Returns with Responsibility 4

5 Returns with Responsibility
Etiska Fonder Exkluderar bolag identifierade i en: Sektorbaserad screening Normbaserad screening Sektorbaserad screening fokuserar på Vad bolag producerar Produktion och distribuering av alkohol, tobak, pornografi, hasardspel och vapen Tillämpas på utvalda fonder och portföljer Screeningen görs av Ethix två gånger per år 5%-gränsen är den mest frekvent använda Nolltolerans for kontroversiella vapen och exkludering av normbrytande bolag i vissa fonder och portföljer Returns with Responsibility

6 Normbaserad screening och Engagemang
Fokuserar på HUR företagen beter sig Tillämpas på alla fonder och portföljer som förvaltas av Nordea Investment Management Screening görs av Ethix två gånger per år Verifierade brott mot internationella normer Miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrätt, och anti- korruption Cirka 40 normbrytande företag sett över hela världen där cirka 35% är innehav i Nordea fonder och portföljer Normbrytande företag som är innehav i våra fonder och portföljer Engagemangen görs internt eller i samarbete med Hermes Equity Ownership Services Vanligtvis varar engagemangen 3-5 år Bolag och frågeställningar sammanfattas i RIG rapporten Syfte med engagemangen för att förändra bolagets uppträdande Graden av engagemang beslutas av Nordeas RIG-kommitté Returns with Responsibility

7 ESG – Environment, Social & Governance
Klimat Avfall Vatten Energi effektivitet Utsläpp Växthusgaser Produktinnovation Återvinning Miljö Mänskliga rättigheter Arbetsrätt Hälsa & säkerhet Ansvarsfull leverantörshantering Fackliga rättigheter Föreningsrätt Sekretess och datasäkerhet Sociala Mutor & korruption Bedrägeri Kvinnlig representation i styrelser / ledningsgrupper Styrelsesammansättning – beroende / oberoende Separerade roller för VD och Ordförande Incitamentssystem Affärsetik - har ett ”top management commitment” för att verka ansvarsfullt - identifierat risker och möjligheter - har rätt system och processer för att hantera identifierade risker och möjligheter - kontinuerligt kommunicerar mål & resultat Vi vill identifiera de företag som: Returns with Responsibility

8 De fyra stegen för att hitta ESG-vänliga bolag
1. Identifiera nyckelfrågor per bolag / bransch 2. Bedöma exponeringen mot risker / möjligheter 3. Riskhantering – Strategi, Initiativ, Prestation 4. Ranking Riskminimering / Värdeskapande Returns with Responsibility

9 Returns with Responsibility
Datasäkerhet & Sekretess Yttrandefrihet Tillgång till telekommunikation Ägarstyrning Möjligheter inom Clean Tech Hälsa & Säkerhet Korruption Ägarstyrning Koldioxidavtryck Råvaruinköp Arbetsrätt Ägarstyrning Returns with Responsibility

10 Integrering av ESG analys med traditionell finansiell analys.
Fullt integrerade produkter: “Stars” Integrering av ESG analys med traditionell finansiell analys. Traditional financial analysis ESG Traditional financial analysis + ESG Traditional financial analysis Environmental Social Governance Returns with Responsibility

11 Barriärer för att inte inkludera ESG i analysen
Finansiella analytiker- Sverige 2012 2012 TNS SIFO Prospera

12 Skicklighet, tur och en viss magkänsla
D SB BB Tidig position – Ingen/Begränsad info Mitten position – Begränsad/Lite info Sen position – Mycket info Dealer – Mest info Information är makt! D

13 Tack för att ni lyssnade!

14 Appendix

15 Tre exempel på resultat av dialoger
Det kinesiska oljebolaget CNOOC hade kopplingar till juntan i Burma som bröt mot mänskliga rättigheter. Dessutom har CNOOC bidragit till miljöförstöring genom två kraftiga oljeläckage i Peng Lai under Bolaget har fokuserat på att fastställa en riskminimeringsstrategi på grund av de påstådda brotten mot mänskliga rättigheter i Myanmar. Bolaget är idag mer transparant genom förnyad/moderniserat miljöpolicy, riskhantering och informationsgivning. Nordea avslutade sitt engagemang 2012 efter 4 års dialog. Den japanska biltillverkningsbolaget Nissan har varit inblandad i brott mot mänskliga rättigheterna genom sitt 50%-iga ägande i dotterbolaget Dongfeng Motor som levererar militära lastbilar till Sudan och Burma. Bolaget har visat att de nu har en effektiv politik för exportkontroll på plats. Policyn innehåller tydliga åtaganden för bolagets dotterbolag, filialer och samriskföretag (joint ventures) Vi tycker att målen för vårt engagemang är uppfyllda och därför avslutades engagemanget under 2012 efter 5 års dialog. Det amerikanska kraftbolaget AES har varit inblandad i brott mot mänskliga rättigheterna i samband med ett dammprojekt i Panama. Företaget har också undertryckt arbetstagarnas fackliga rättigheter i sin verksamhet i Kamerun. Bolaget har nu gjort imponerande framsteg när det gäller hantering av CSR-risker i sin verksamhet. Företaget har utvecklat sina policies och strategier för att hantera styrning och sociala frågor på tillväxtmarknader. De har utvecklat en sammanhållen politik och strategi för arbetsrättsliga frågor och som ett resultat är nu arbetarna i dess verksamhet i Kamerun fria att bilda en fackförening Nordea avslutade sitt engagemang 2012 efter 5 års dialog.

16 Påverkan av ESG-event

17 Hållbar tillväxt är nyckeln!…räcker ens det?
Global biokapacitet och ekologisk fotavtryck (Mn hektar ekvivalent) Ekologiskt fotavtryck per capita vs. BNP per Capita Källa: Global Footprint, Goldman Sachs Sustainable Investment Research, 2011. Den globala miljöns förmåga att möta den stora efterfrågan är redan utmanad…och kommer att kraftigt utmanas ytterligare i takt med att tillväxtekonomierna utvecklas.

18 Tack!


Ladda ner ppt "Avkastning med ansvar Nordea Investment Management Karan Partovi"

Liknande presentationer


Google-annonser