Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Avkastning med ansvar Nordea Investment Management Karan Partovi Senior Aktie- och ESG-analytiker Augusti 2013.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Avkastning med ansvar Nordea Investment Management Karan Partovi Senior Aktie- och ESG-analytiker Augusti 2013."— Presentationens avskrift:

1 Avkastning med ansvar Nordea Investment Management Karan Partovi Senior Aktie- och ESG-analytiker Augusti 2013

2 Institutionella ägarnas ansvar Kundernas efterfrågan Institutionella ägare ställer krav Media & frivilligorganisationer Från etik & värderingar till värdeskapande Företagen agerar på en global arena Ansvarsfulla investeringar, drivkrafter 2 Returns with Responsibility

3 Vårt team 3 Returns with Responsibility

4 4 Exkluderar investeringar i matråvaror 2007 2008 Nordea signar UNPRI och lanserar en policy för ansvarsfulla investeringar 2009 2010 2011 2012 Signar Carbon Disclosure Project Exkluderar bolag som är involverade i produktionen eller utvecklingen av illegala vapen Ny strategi och policy Blir CDP partner Etablerar “in-house” ESG metodik Lansering av unika RI fonder Exkluderar bolag som är involverade i produktionen eller utvecklingen av kärnvapen. 2013 Integrering av ESG-analys in i traditionell finansiell analys  Differentiering Lansering av RIG kommunikationsplattform  Förbättra RIG kommunikationen Expandera “Stars”-familjen med en “Global Stars” fond  Utöka produktfloran En pågående process Initierar engagemang aktiviteter Nordea fortsätter att utveckla sitt arbete Returns with Responsibility

5 Etiska Fonder Exkluderar bolag identifierade i en: Sektorbaserad screening Normbaserad screening Sektorbaserad screening fokuserar på Vad bolag producerar Produktion och distribuering av alkohol, tobak, pornografi, hasardspel och vapen Tillämpas på utvalda fonder och portföljer Screeningen görs av Ethix två gånger per år 5%-gränsen är den mest frekvent använda Nolltolerans for kontroversiella vapen och exkludering av normbrytande bolag i vissa fonder och portföljer 5 Returns with Responsibility

6 Normbaserad screening och Engagemang Fokuserar på HUR företagen beter sig Tillämpas på alla fonder och portföljer som förvaltas av Nordea Investment Management Screening görs av Ethix två gånger per år Verifierade brott mot internationella normer Miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrätt, och anti- korruption Cirka 40 normbrytande företag sett över hela världen där cirka 35% är innehav i Nordea fonder och portföljer Normbrytande företag som är innehav i våra fonder och portföljer Engagemangen görs internt eller i samarbete med Hermes Equity Ownership Services Vanligtvis varar engagemangen 3-5 år Bolag och frågeställningar sammanfattas i RIG rapporten Syfte med engagemangen för att förändra bolagets uppträdande Graden av engagemang beslutas av Nordeas RIG-kommitté 6 Returns with Responsibility

7 Klimat Avfall Vatten Energi effektivitet Utsläpp Växthusgaser Produktinnovation Återvinning Miljö Mänskliga rättigheter Arbetsrätt Hälsa & säkerhet Ansvarsfull leverantörshantering Fackliga rättigheter Föreningsrätt Sekretess och datasäkerhet Sociala Mutor & korruption Bedrägeri Kvinnlig representation i styrelser / ledningsgrupper Styrelsesammansättning – beroende / oberoende Separerade roller för VD och Ordförande Incitamentssystem Affärsetik - har ett ”top management commitment” för att verka ansvarsfullt - identifierat risker och möjligheter - har rätt system och processer för att hantera identifierade risker och möjligheter - kontinuerligt kommunicerar mål & resultat Vi vill identifiera de företag som: ESG – Environment, Social & Governance 7 Returns with Responsibility

8 1. Identifiera nyckelfrågor per bolag / bransch 2. Bedöma exponeringen mot risker / möjligheter 3. Riskhantering – Strategi, Initiativ, Prestation 4. Ranking Riskminimering / Värdeskapande De fyra stegen för att hitta ESG-vänliga bolag Returns with Responsibility

9 Koldioxidavtryck Råvaruinköp Arbetsrätt Ägarstyrning Datasäkerhet & Sekretess Yttrandefrihet Tillgång till telekommunikation Ägarstyrning Möjligheter inom Clean Tech Hälsa & Säkerhet Korruption Ägarstyrning Returns with Responsibility

10 Fullt integrerade produkter: “Stars” Social Governance Environmental Traditional financial analysis ESG analysis Integrering av ESG analys med traditionell finansiell analys. Traditional financial analysis Traditional financial analysis + ESG analysis Returns with Responsibility

11 Finansiella analytiker- Sverige 2012 2012 TNS SIFO Prospera Barriärer för att inte inkludera ESG i analysen

12 D SB BB Tidig position – Ingen/Begränsad info Mitten position – Begränsad/Lite info Sen position – Mycket info Dealer – Mest info D Skicklighet, tur och en viss magkänsla Information är makt!

13 Tack för att ni lyssnade!

14 Appendix 14

15 Det kinesiska oljebolaget CNOOC hade kopplingar till juntan i Burma som bröt mot mänskliga rättigheter. Dessutom har CNOOC bidragit till miljöförstöring genom två kraftiga oljeläckage i Peng Lai under 2011. Bolaget har fokuserat på att fastställa en riskminimeringsstrategi på grund av de påstådda brotten mot mänskliga rättigheter i Myanmar. Bolaget är idag mer transparant genom förnyad/moderniserat miljöpolicy, riskhantering och informationsgivning. Nordea avslutade sitt engagemang 2012 efter 4 års dialog. Den japanska biltillverkningsbolaget Nissan har varit inblandad i brott mot mänskliga rättigheterna genom sitt 50%-iga ägande i dotterbolaget Dongfeng Motor som levererar militära lastbilar till Sudan och Burma. Bolaget har visat att de nu har en effektiv politik för exportkontroll på plats. Policyn innehåller tydliga åtaganden för bolagets dotterbolag, filialer och samriskföretag (joint ventures). Vi tycker att målen för vårt engagemang är uppfyllda och därför avslutades engagemanget under 2012 efter 5 års dialog. Det amerikanska kraftbolaget AES har varit inblandad i brott mot mänskliga rättigheterna i samband med ett dammprojekt i Panama. Företaget har också undertryckt arbetstagarnas fackliga rättigheter i sin verksamhet i Kamerun. Bolaget har nu gjort imponerande framsteg när det gäller hantering av CSR-risker i sin verksamhet. Företaget har utvecklat sina policies och strategier för att hantera styrning och sociala frågor på tillväxtmarknader. De har utvecklat en sammanhållen politik och strategi för arbetsrättsliga frågor och som ett resultat är nu arbetarna i dess verksamhet i Kamerun fria att bilda en fackförening. Nordea avslutade sitt engagemang 2012 efter 5 års dialog. Tre exempel på resultat av dialoger 15

16 Påverkan av ESG-event 16

17 Hållbar tillväxt är nyckeln!…räcker ens det? Global biokapacitet och ekologisk fotavtryck (Mn hektar ekvivalent)Ekologiskt fotavtryck per capita vs. BNP per Capita Den globala miljöns förmåga att möta den stora efterfrågan är redan utmanad…och kommer att kraftigt utmanas ytterligare i takt med att tillväxtekonomierna utvecklas. Källa: Global Footprint, Goldman Sachs Sustainable Investment Research, 2011. 17

18 Tack!


Ladda ner ppt "Avkastning med ansvar Nordea Investment Management Karan Partovi Senior Aktie- och ESG-analytiker Augusti 2013."

Liknande presentationer


Google-annonser