Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.lighthouse.nu NORDISKA INITIATIV – Maritima kompetenscenter, nätverk, klusterbildningar, samverkansplattformar etc. i vår region.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.lighthouse.nu NORDISKA INITIATIV – Maritima kompetenscenter, nätverk, klusterbildningar, samverkansplattformar etc. i vår region."— Presentationens avskrift:

1 www.lighthouse.nu NORDISKA INITIATIV – Maritima kompetenscenter, nätverk, klusterbildningar, samverkansplattformar etc. i vår region

2 www.lighthouse.nu Zero Vision Tool Vad: SSPA och Sveriges Redareförening grundade Zero Vision Tool, ZVT, 2011. ZVT är en samarbetsmetod och projektplattform. Syfte: “supporting the development of a strong, competitive and environmentally sustainable shipping sector in the Baltic Sea” Organisation: ZVTs organisation består av styrgrupp, projektledare, kommunikationsfunktion, ZVTREF (referensgrupp) och ZVT Pool. Finansiering: ZVT finansieras genom EU:s TEN-T program, MARTEC – ERANET samt Sjöfartsverket. Resultat: ZVT:s metod har fått ett stort genomslag och används i 130 olika organisationer från flera olika länder.

3 www.lighthouse.nu OffshoreVäst Vad: OffshoreVäst är ett konsortium som är bildat av företag, universitet, forskningsinstitut och offentliga organisationer. Idag är 67 aktörer från offshoresegmentet delaktiga i OffshoreVäst. Genom samarbete vill OffshoreVäst bidra till nya innovationer, efterfrågad och spetsig forskning, samordning av testbäddar, demoanläggningar m.m. Syfte: OffshoreVäst arbetar för att stärka och utveckla svensk industri och forskning inom offshoresegmentet. Finansiering: OffshoreVäst finansieras genom medlemmarnas bidrag, VINNOVA samt Västra Götalandsregionen. Organisation: En styrgrupp väljs av konsortiets medlemmar, en ny styrgrupp väljs varje år. Resultat: 67 aktörer samarbetar, når resultat, genomför projekt.

4 www.lighthouse.nu Green Ship of the Future Vad: Green Ship är ett danskt initiativ som grundades av danska Sjöfartsverket samt de danska maritima företagen Aalborg Industries, A.P. Moller-Maersk, MAN Diesel och Odense Steel Shipyard. Arbetar för hållbar utveckling i den maritima sektorn. Organisationen består av 40 företag. Syfte: Huvudfokus är att minska sjöfartens skadliga emissioner till luft. Organisation: Green Ship är öppet för alla organisationer och företag som arbetar för att minska sjöfartens skadliga utsläpp. Kriterier för ett projekt under deras flagg är att en partner är dansk, att man vill samarbeta i en av Greenships arbetsgrupper och att projektet stödjer syftet att minska skadliga emissioner. Resultat: Genomfört flera studier.

5 www.lighthouse.nu DKMK Maritime Centre Vad: Centret består idag av 10 olika partners (varav åtta är akademier) som arbetar med kunskapsinstitutioner, organisationer, företag och offentliga organisationer för att utveckla samarbetsprojekt samt skapa utbildningsprogram såsom kortare kandidatprogram till finansiering för doktorander. Man arbetar även med att stödja företags tillväxt och innovation inom den maritima sektorn. Syfte: DKMKs syfte är att: ”maintain the Danish maritime business cluster’s position as a world leader”. Finansiering: DKMK finansieras av the European Social Fund, The Capital Region of Denmark. Organisation: DKMK styrs av en styrelse som har det finansiella och juridiska ansvaret för projektet. The Maritime Development Center of Europe (MDCE) leder det operationella arbetet och koordinerar de olika aktiviteterna. Resultat: Ordnat flera konferenser, publicerat forskningsresultat.

6 www.lighthouse.nu MDCE – Maritime Development Centre of Europe Vad: MDCE (på danska förkortat EMUC) är ett center för det nationella maritima klustret i Danmark. Centret arbetar med att delta i nationella, regionala och internationella maritima nätverk för medlemamrna och å medlemmarnas vägnar, deltar i transportprojekt, stödjer dansk maritim forskning och innovation, ger råd och agerar mentor till maritima entreprenörer samt SMEs. Organiserar medlemsevents, konferenser och workshops. Finansiering: Medlemsavgifter, medel från organisationer, företag och samarbetsorganisationer, offentliga medel samt EU. Organisation: Organisationen styrs av en styrelse som består av minst 6 och max 14 medlemmar och sitter under en 2-års period. Omkring 180 medlemmar i dagsläget. Resultat: Skapat flera nätverk och är involverade i flera projekt. Anordnar många nätverksmöten och konferenser.

7 www.lighthouse.nu DTU Maritime Center Vad: Ett partnerskap på Danmarks Tekniske Universitet mellan DTU Mechanical Engineering, DTU Management Engineering och DTU. En ingång till alla maritima aktiviteter på DTU. Koordinering av maritim forskning, undervisning, innovation och forskningsbaserad rådgivning. Centret vill också att stärka samarbetet mellan danska och internationella universitet genom att köra delade kurser och utbytesprogram för studenter, doktorander stipendiater och föreläsare. Ett annat viktigt mål för DTU Maritime Center är att identifiera behov av utbildning, forskning och innovation i samråd med sjöfartssektorn. Resultat: Startade 1 maj 2014…

8 www.lighthouse.nu AMOS - Centre for Autonomous Marine Operations and Systems Vad: AMOS är ett Centre of Excellence på NTNU i Trondheim, utsett av Norges forskningsråd. Partners är Statoil, DNV-GL, NTNU, SINTEF och Marintek (som ägs av SINTEF) Syftet är att utveckla innovationer inom intelligenta styrsystem och annan teknik för användning på havet, i undervattensapplikationer, eller i luften, som en hjälp för människan i arbetet eller som helt autonoma system. Finansiering: Grundfinansiering från Forskningsrådet (700 MNOK på 10 år) Organisation: Centret styrs av en styrelse från Centrets olika partners. Personalen är ett antal professorer från NTNU, post-docs, doktorander samt adjungerade professorer från andra universitet. Resultat: Startade 2013. Två disputationer 2014. Anordnar seminarier.

9 www.lighthouse.nu Norwegian Maritime Competence Centre Vad: Norwegian Maritime Competence Centre (förkortat NMK på norska) är en del av Campus Ålesund och är ett centrum för miljöteknik och energiteknik samt en mötesplats för kompetensutveckling. Syfte: NMK:s vision är följande: ”to make the NMK a world leading maritime center”. Organisation: NMK har samlat följande viktiga aktörer i det norska sjöfartsklustret: Rolls-Royce, Mitie Norway AS, Offshore Simulator Centre AS, Ålesund Kunskap Park AS / NCE, Møreforsking AS, Fylkeshuset AS, Zacco Norway AS, Segel AS, SINTEF fiske & vattenbruk AS, Brattvaag Elektro AS, AS Lapa, elia Consulting AS, 7ocean Människor AS, Aker Solutions ASA och V.Ships.


Ladda ner ppt "Www.lighthouse.nu NORDISKA INITIATIV – Maritima kompetenscenter, nätverk, klusterbildningar, samverkansplattformar etc. i vår region."

Liknande presentationer


Google-annonser