Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

CIRCLE, Lund University, Sweden CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Vad betyder innovativa och FoU- intensiva företag?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "CIRCLE, Lund University, Sweden CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Vad betyder innovativa och FoU- intensiva företag?"— Presentationens avskrift:

1 CIRCLE, Lund University, Sweden CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Vad betyder innovativa och FoU- intensiva företag? - om behovet av en helhetssyn Martin Andersson Lund University and Blekinge Institute of Technology (BTH) martin.andersson@circle.lu.se

2 CIRCLE, Lund University, Sweden Underlag –Rapport om AZ betydelse i det svenska innovationssystemet (KTH, 2011) –Forskning och Utveckling i Göteborgsregionen - omfattning, inriktning och kopplingar till den övriga lokala ekonomin, Oktober 2014 –Sverige som Kunskapsnation – klarar sig Sverige utan storföretagen?, Globaliseringsforums Rapport #4 (presented at the Almedalen event 2012). –Varifrån kommer de nya tillväxtföretagen? – en systematisk analys av nyföretagandet i Sverige, chapter contribution to the Swedish Economic Forum Report 2013 Andersson and Klepper (2013), INDCOR

3 CIRCLE, Lund University, Sweden Stor heterogeneitet!!! Nya företag är en kraftigt heterogen grupp, med olika överlevnad och sysselsättningstillväxt (Mata m.fl. 1995). Många nystartade företag överlever endast en kort period, och av de som överlever är det få som växer i termer av sysselsättning.

4 CIRCLE, Lund University, Sweden

5 Frågor: –Varifrån kommer de nya tillväxtföretagen? Vad kännetecknar dem? –Vilka faktorer påverkar de nya företagens överlevnad och sysselsättningstillväxt? –Finns det gemensamma egenskaper hos nya företag som förmår överleva och växa? Kunskap kring denna typ av frågor är väsentligt för vår förståelse av vilka sammanhang som driver fram nya snabbväxande företag

6 CIRCLE, Lund University, Sweden SEF 2013: Swedish Economic Forum report systematisk analys av nyföretagandet i Sverige sedan början 1990-talet fram till modern tid. –longitudinella mikrodatamaterial för Sverige definiera olika typer av nya företag –detaljerade analyser av nyföretagandet i Sverige –överlevnad och tillväxt kan kopplas till de nya företagens ursprung.

7 CIRCLE, Lund University, Sweden Varifrån kommer de nya tillväxtföretagen? Arbetslöshet Universitet Små företag Stora företag (MNE)

8 CIRCLE, Lund University, Sweden 5 typer av nya företag: –Avyttringar (DIV) –Pulled spinoff (Pull-SO) –Pushed spinoff (Push-SO) –Nya företag av tidigare icke-anställda (NON-E) –Övriga nya företag (ONF) Alla dessa har minst två sysselsatta när företaget startas, vilket innebär att vi exkluderar egenföretagare utan anställda.

9 CIRCLE, Lund University, Sweden ÅrDIVONFNON-EPush-SOPull-SO 19934405 4101 387495926 19944106 1252 555275698 19953195 5041 761197673 19962914 7731 213214725 19974835 9211 219319914 19985215 3221 407219799 19995395 1131 109219778 20007986 0931 0842511 010 20015625 542876283970 20024414 987855307942 20033836 038807311983 20044085 365891311972 20054286 3301 2042631 049 Totalt6 02372 52316 3683 66411 439

10 CIRCLE, Lund University, Sweden Vad förklarar övergång till företagare? Individen och Kontexten

11 CIRCLE, Lund University, Sweden Systematiska skillnader i ”performance”

12 CIRCLE, Lund University, Sweden Slutsatser En stor del av tillväxtföretagen är spinoffs –spinoffs som är möjlighetsbaserade har en speciellt framskjuten roll när det gäller att skapa jobb och uppvisar också högst överlevnad. Spinoffs från stora och multinationella företag uppvisar särskilt hög överlevnad och sysselsättningstillväxt. –”plantskolor” för nya snabbväxande företag.

13 CIRCLE, Lund University, Sweden Slutsatser Ursprung spelar roll: Avknoppningsföretag “ärver“ särskilda egenskaper från ursprungsföretaget som inte enkelt låter sig fångas av traditionella förklaringsfaktorer. Kunskaper och erfarenheter stora och multinationella företag har större interna resurser och förvärvad kunskap som tidigare anställda kan dra nytta av i sitt företagande.

14 CIRCLE, Lund University, Sweden Samspel mellan nya tillväxtföretag och de etablerade företagen –förutsättningarna för nya snabbväxande svenska företag –näringslivsklimat och kompetensbas villkor för framväxt av (stora) innovativa bolag => nya företag

15 CIRCLE, Lund University, Sweden Näringslivspolitik och åtgärder för för innovation och sysselsättning genom nya snabbväxande företag måste beakta samspelet mellan de nya tillväxtföretagen och de etablerade företagen. Det finns en risk att man i jakten på nya snabbväxande företag fokuserar ensidigt på de mindre nya företagen och glömmer bort varifrån de faktiskt kommer. Symbios melllan nya små teknikbolag och etbalerade företag (ny idé/teknologi - spinoff – ny teknologi – uppköp )


Ladda ner ppt "CIRCLE, Lund University, Sweden CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Vad betyder innovativa och FoU- intensiva företag?"

Liknande presentationer


Google-annonser