Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Granskning av Socialdemokraternas ekonomiska politik Finansminister Anders Borg 28 april 2014.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Granskning av Socialdemokraternas ekonomiska politik Finansminister Anders Borg 28 april 2014."— Presentationens avskrift:

1 Granskning av Socialdemokraternas ekonomiska politik Finansminister Anders Borg 28 april 2014

2 Agenda 1.Reformlöften riskerar offentliga finanser 2.Inga besked kring överskottsmålet 3.Slår mot tillväxt och jobb 4.Skattehöjningar belastar hushållen

3 UTGIFTSÖKNINGAR, mdkrSMPVMinMax Transfereringar7,23,0 1 16,93,016,9 A-kassa3,41,09,20,59,2 Sjukpenning mm.1,31,42,81,32,8 Sjuk- och aktivitetsersättning--1,4- Barnbidrag, underhållsstöd mm2,50,72,30,72,6 Garantipension--1,2- Arbetsmarknad9,13,012,83,012,8 90-dagarsgaranti5,1-6,1 4 -6,1 Arbetsförmedlingen0,9-0,3-0,9 Extratjänster/avskaffa FAS 32,0-4,9 4 -4,9 Utökat kunskapslyft0,9 2 ---0,9 Arbetsmiljö0,2-0,1-0,2 Unga, startcentraler o subv. anställningar mm (MP) -2,2-- Flexjobb-0,5-- Lönebidrag och Samhall--1,4- Skola3,73,85,44,05,4 Lärarlöner-1,7-- Mindre klasser/ökad lärartäthet2,0-1,0-2,0 Mindre grupper förskola och fritids, nattis mm 0,10,32,50,12,5 Läraryrket0,81,4-- Fler specialpedagoger0,50,2--0,5 Skolor med störst behov- -1,0 Frukost, bättre skolmåltider--0,9 Högskola och folkhögskola0,33,37,60,37,6 Fler platser på högskolan0,30,51,70,31,7 Utländska studenter-0,3-- Folkhögskoleplatser-1,0-- Lärlingar och yrkeshögskola-5-5 0,3-- Komvux-5-5 0,31,1- Höjt studiemedel--2,4- Studiemedel till följd av platser-0,92,0- UTGIFTSÖKNINGAR, mdkrSMPVMinMax Välfärd 1,21,67,41,27,4 Sjukvården 2,00,63,40,63,4 Äldreomsorgen 0,11,02,50,12,5 Kommunalekonomisk utjämning-1,0- - Indexerad statsbidrag kommuner--2,5- Näringspolitik2,6 6 3,53,22,63,5 Sjuklöneansvar1,52,52,01,52,5 Riskkapital, tidiga faser0,10,2 3 --0,2 FoU, demo- och pilotanläggningar-0,4 3 0,1-0,4 Grön innovationsfond-0,3 3 --0,3 Strategisk samverkan, teknikparker0,5-0,3-0,5 Exportsatsning0,3- -- Infrastruktur0,92,67,90,97,9 Investeringar i väg och järnväg-0,73,5- Cykelsatsning-0,80,2-0,8 Drift och underhåll väg och järnväg0,90,61,90,61,9 Kollektivtrafik-0,53,2- Bostäder och byggande1,80,17,60,17,6 Stöd till student- och hyreslägenh.1,8- 1,1-1,8 Upprustning av miljonprogram 4 - -1,5- Investeringsstöd tillgänglighet 4 --2,0- Upprustning välfärdslokaler 4 --3,0- Klimat, miljö, energi0,45,53,70,45,6 Miljöåtgärder0,31,41,30,31,4 Klimatbistånd-2,01,0-2,0 Klimatprogram /Klimatåtgärder- 1,41,0 1,4 Energieffektiviseringsprogram-0,2 - Övriga energisatsningar0,10,40,50,10,5 Bistånd-1,61,0-1,6 Landsbygd0,50,91,00,51,0 Övrigt (inkl. besparingar)5,70,4-0,9 5,7 UTGIFTER TOTALT, mdkr34,331,075,6 4 14,284,1 1) Enligt MP. 2) S förslag i vårmotionen 2014 innebär en ökning av platser, skillnaden mot höstmotionen uppskattas till 0,9 miljarder kronor. Redovisningen dock oklar så osäker bedömning. 3) MP anger inte hur enskilda förslag inom forskning och innovation påverkas av neddragningen jämfört med höstmotionen. Här har antagits att alla förslag halveras 4) I V:s motion redovisas 18 miljarder kr för subventionerade anställningar och byggstöd på inkomstsidan. Dessa har inkluderats i utgiftstabellen för ökad tydlighet. 5) S utbildningsplatser redovisas under kunskapslyft. 6) S flyttar även medel inom det statliga riskkapitalet. Källa: S och MP:s senaste motioner och V:s budgetmotion för 2014.

4 UTGIFTSÖKNINGAR, mdkrSMPVMinMax Transfereringar7,23,0 1 16,93,016,9 A-kassa3,41,09,20,59,2 Sjukpenning mm.1,31,42,81,32,8 Sjuk- och aktivitetsersättning--1,4- Barnbidrag, underhållsstöd mm2,50,72,30,72,6 Garantipension--1,2- Arbetsmarknad9,13,012,83,012,8 90-dagarsgaranti5,1-6,1 4 -6,1 Arbetsförmedlingen0,9-0,3-0,9 Extratjänster/avskaffa FAS 32,0-4,9 4 -4,9 Utökat kunskapslyft0,9 2 ---0,9 Arbetsmiljö0,2-0,1-0,2 Unga, startcentraler o subv. anställningar mm (MP) -2,2-- Flexjobb-0,5-- Lönebidrag och Samhall--1,4- Skola3,73,85,44,05,4 Lärarlöner-1,7-- Mindre klasser/ökad lärartäthet2,0-1,0-2,0 Mindre grupper förskola och fritids, nattis mm 0,10,32,50,12,5 Läraryrket0,81,4-- Fler specialpedagoger0,50,2--0,5 Skolor med störst behov- -1,0 Frukost, bättre skolmåltider--0,9 Högskola och folkhögskola0,33,37,60,37,6 Fler platser på högskolan0,30,51,70,31,7 Utländska studenter-0,3-- Folkhögskoleplatser-1,0-- Lärlingar och yrkeshögskola-5-5 0,3-- Komvux-5-5 0,31,1- Höjt studiemedel--2,4- Studiemedel till följd av platser-0,92,0- UTGIFTSÖKNINGAR, mdkrSMPVMinMax Välfärd 1,21,67,41,27,4 Sjukvården 2,00,63,40,63,4 Äldreomsorgen 0,11,02,50,12,5 Kommunalekonomisk utjämning-1,0- - Indexerad statsbidrag kommuner--2,5- Näringspolitik2,6 6 3,53,22,63,5 Sjuklöneansvar1,52,52,01,52,5 Riskkapital, tidiga faser0,10,2 3 --0,2 FoU, demo- och pilotanläggningar-0,4 3 0,1-0,4 Grön innovationsfond-0,3 3 --0,3 Strategisk samverkan, teknikparker0,5-0,3-0,5 Exportsatsning0,3- -- Infrastruktur0,92,67,90,97,9 Investeringar i väg och järnväg-0,73,5- Cykelsatsning-0,80,2-0,8 Drift och underhåll väg och järnväg0,90,61,90,61,9 Kollektivtrafik-0,53,2- Bostäder och byggande1,80,17,60,17,6 Stöd till student- och hyreslägenh.1,8- 1,1-1,8 Upprustning av miljonprogram 4 - -1,5- Investeringsstöd tillgänglighet 4 --2,0- Upprustning välfärdslokaler 4 --3,0- Klimat, miljö, energi0,45,53,70,45,6 Miljöåtgärder0,31,41,30,31,4 Klimatbistånd-2,01,0-2,0 Klimatprogram /Klimatåtgärder- 1,41,0 1,4 Energieffektiviseringsprogram-0,2 - Övriga energisatsningar0,10,40,50,10,5 Bistånd-1,61,0-1,6 Landsbygd0,50,91,00,51,0 Övrigt (inkl. besparingar)5,70,4-0,9 5,7 UTGIFTER TOTALT, mdkr34,331,075,6 4 14,284,1 1) Enligt MP. 2) S förslag i vårmotionen 2014 innebär en ökning av platser, skillnaden mot höstmotionen uppskattas till 0,9 miljarder kronor. Redovisningen dock oklar så osäker bedömning. 3) MP anger inte hur enskilda förslag inom forskning och innovation påverkas av neddragningen jämfört med höstmotionen. Här har antagits att alla förslag halveras 4) I V:s motion redovisas 18 miljarder kr för subventionerade anställningar och byggstöd på inkomstsidan. Dessa har inkluderats i utgiftstabellen för ökad tydlighet. 5) S utbildningsplatser redovisas under kunskapslyft. 6) S flyttar även medel inom det statliga riskkapitalet. Källa: S och MP:s senaste motioner och V:s budgetmotion för 2014.

5 UTGIFTSÖKNINGAR, mdkrSMPVMinMax Transfereringar7,23,0 1 16,93,016,9 A-kassa3,41,09,20,59,2 Sjukpenning mm.1,31,42,81,32,8 Sjuk- och aktivitetsersättning--1,4- Barnbidrag, underhållsstöd mm2,50,72,30,72,6 Garantipension--1,2- Arbetsmarknad9,13,012,83,012,8 90-dagarsgaranti5,1-6,1 4 -6,1 Arbetsförmedlingen0,9-0,3-0,9 Extratjänster/avskaffa FAS 32,0-4,9 4 -4,9 Utökat kunskapslyft0,9 2 ---0,9 Arbetsmiljö0,2-0,1-0,2 Unga, startcentraler o subv. anställningar mm (MP) -2,2-- Flexjobb-0,5-- Lönebidrag och Samhall--1,4- Skola3,73,85,44,05,4 Lärarlöner-1,7-- Mindre klasser/ökad lärartäthet2,0-1,0-2,0 Mindre grupper förskola och fritids, nattis mm 0,10,32,50,12,5 Läraryrket0,81,4-- Fler specialpedagoger0,50,2--0,5 Skolor med störst behov- -1,0 Frukost, bättre skolmåltider--0,9 Högskola och folkhögskola0,33,37,60,37,6 Fler platser på högskolan0,30,51,70,31,7 Utländska studenter-0,3-- Folkhögskoleplatser-1,0-- Lärlingar och yrkeshögskola-5-5 0,3-- Komvux-5-5 0,31,1- Höjt studiemedel--2,4- Studiemedel till följd av platser-0,92,0- UTGIFTSÖKNINGAR, mdkrSMPVMinMax Välfärd 1,21,67,41,27,4 Sjukvården 2,00,63,40,63,4 Äldreomsorgen 0,11,02,50,12,5 Kommunalekonomisk utjämning-1,0- - Indexerad statsbidrag kommuner--2,5- Näringspolitik2,6 6 3,53,22,63,5 Sjuklöneansvar1,52,52,01,52,5 Riskkapital, tidiga faser0,10,2 3 --0,2 FoU, demo- och pilotanläggningar-0,4 3 0,1-0,4 Grön innovationsfond-0,3 3 --0,3 Strategisk samverkan, teknikparker0,5-0,3-0,5 Exportsatsning0,3- -- Infrastruktur0,92,67,90,97,9 Investeringar i väg och järnväg-0,73,5- Cykelsatsning-0,80,2-0,8 Drift och underhåll väg och järnväg0,90,61,90,61,9 Kollektivtrafik-0,53,2- Bostäder och byggande1,80,17,60,17,6 Stöd till student- och hyreslägenh.1,8- 1,1-1,8 Upprustning av miljonprogram 4 - -1,5- Investeringsstöd tillgänglighet 4 --2,0- Upprustning välfärdslokaler 4 --3,0- Klimat, miljö, energi0,45,53,70,45,6 Miljöåtgärder0,31,41,30,31,4 Klimatbistånd-2,01,0-2,0 Klimatprogram /Klimatåtgärder- 1,41,0 1,4 Energieffektiviseringsprogram-0,2 - Övriga energisatsningar0,10,40,50,10,5 Bistånd-1,61,0-1,6 Landsbygd0,50,91,00,51,0 Övrigt (inkl. besparingar)5,70,4-0,9 5,7 UTGIFTER TOTALT, mdkr34,331,075,6 4 14,284,1 1) Enligt MP. 2) S förslag i vårmotionen 2014 innebär en ökning av platser, skillnaden mot höstmotionen uppskattas till 0,9 miljarder kronor. Redovisningen dock oklar så osäker bedömning. 3) MP anger inte hur enskilda förslag inom forskning och innovation påverkas av neddragningen jämfört med höstmotionen. Här har antagits att alla förslag halveras 4) I V:s motion redovisas 18 miljarder kr för subventionerade anställningar och byggstöd på inkomstsidan. Dessa har inkluderats i utgiftstabellen för ökad tydlighet. 5) S utbildningsplatser redovisas under kunskapslyft. 6) S flyttar även medel inom det statliga riskkapitalet. Källa: S och MP:s senaste motioner och V:s budgetmotion för 2014.

6 UTGIFTSÖKNINGAR, mdkrSMPVMinMax Transfereringar7,23,0 1 16,93,016,9 A-kassa3,41,09,20,59,2 Sjukpenning mm.1,31,42,81,32,8 Sjuk- och aktivitetsersättning--1,4- Barnbidrag, underhållsstöd mm2,50,72,30,72,6 Garantipension--1,2- Arbetsmarknad9,13,012,83,012,8 90-dagarsgaranti5,1-6,1 4 -6,1 Arbetsförmedlingen0,9-0,3-0,9 Extratjänster/avskaffa FAS 32,0-4,9 4 -4,9 Utökat kunskapslyft0,9 2 ---0,9 Arbetsmiljö0,2-0,1-0,2 Unga, startcentraler o subv. anställningar mm (MP) -2,2-- Flexjobb-0,5-- Lönebidrag och Samhall--1,4- Skola3,73,85,44,05,4 Lärarlöner-1,7-- Mindre klasser/ökad lärartäthet2,0-1,0-2,0 Mindre grupper förskola och fritids, nattis mm 0,10,32,50,12,5 Läraryrket0,81,4-- Fler specialpedagoger0,50,2--0,5 Skolor med störst behov- -1,0 Frukost, bättre skolmåltider--0,9 Högskola och folkhögskola0,33,37,60,37,6 Fler platser på högskolan0,30,51,70,31,7 Utländska studenter-0,3-- Folkhögskoleplatser-1,0-- Lärlingar och yrkeshögskola-5-5 0,3-- Komvux-5-5 0,31,1- Höjt studiemedel--2,4- Studiemedel till följd av platser-0,92,0- UTGIFTSÖKNINGAR, mdkrSMPVMinMax Välfärd 1,21,67,41,27,4 Sjukvården 2,00,63,40,63,4 Äldreomsorgen 0,11,02,50,12,5 Kommunalekonomisk utjämning-1,0- - Indexerad statsbidrag kommuner--2,5- Näringspolitik2,6 6 3,53,22,63,5 Sjuklöneansvar1,52,52,01,52,5 Riskkapital, tidiga faser0,10,2 3 --0,2 FoU, demo- och pilotanläggningar-0,4 3 0,1-0,4 Grön innovationsfond-0,3 3 --0,3 Strategisk samverkan, teknikparker0,5-0,3-0,5 Exportsatsning0,3- -- Infrastruktur0,92,67,90,97,9 Investeringar i väg och järnväg-0,73,5- Cykelsatsning-0,80,2-0,8 Drift och underhåll väg och järnväg0,90,61,90,61,9 Kollektivtrafik-0,53,2- Bostäder och byggande1,80,17,60,17,6 Stöd till student- och hyreslägenh.1,8- 1,1-1,8 Upprustning av miljonprogram 4 - -1,5- Investeringsstöd tillgänglighet 4 --2,0- Upprustning välfärdslokaler 4 --3,0- Klimat, miljö, energi0,45,53,70,45,6 Miljöåtgärder0,31,41,30,31,4 Klimatbistånd-2,01,0-2,0 Klimatprogram /Klimatåtgärder- 1,41,0 1,4 Energieffektiviseringsprogram-0,2 - Övriga energisatsningar0,10,40,50,10,5 Bistånd-1,61,0-1,6 Landsbygd0,50,91,00,51,0 Övrigt (inkl. besparingar)5,70,4-0,9 5,7 UTGIFTER TOTALT, mdkr34,331,075,6 4 14,284,1 1) Enligt MP. 2) S förslag i vårmotionen 2014 innebär en ökning av platser, skillnaden mot höstmotionen uppskattas till 0,9 miljarder kronor. Redovisningen dock oklar så osäker bedömning. 3) MP anger inte hur enskilda förslag inom forskning och innovation påverkas av neddragningen jämfört med höstmotionen. Här har antagits att alla förslag halveras 4) I V:s motion redovisas 18 miljarder kr för subventionerade anställningar och byggstöd på inkomstsidan. Dessa har inkluderats i utgiftstabellen för ökad tydlighet. 5) S utbildningsplatser redovisas under kunskapslyft. 6) S flyttar även medel inom det statliga riskkapitalet. Källa: S och MP:s senaste motioner och V:s budgetmotion för 2014.

7 UTGIFTSÖKNINGAR, mdkrSMPVMinMax Transfereringar7,23,0 1 16,93,016,9 A-kassa3,41,09,20,59,2 Sjukpenning mm.1,31,42,81,32,8 Sjuk- och aktivitetsersättning--1,4- Barnbidrag, underhållsstöd mm2,50,72,30,72,6 Garantipension--1,2- Arbetsmarknad9,13,012,83,012,8 90-dagarsgaranti5,1-6,1 4 -6,1 Arbetsförmedlingen0,9-0,3-0,9 Extratjänster/avskaffa FAS 32,0-4,9 4 -4,9 Utökat kunskapslyft0,9 2 ---0,9 Arbetsmiljö0,2-0,1-0,2 Unga, startcentraler o subv. anställningar mm (MP) -2,2-- Flexjobb-0,5-- Lönebidrag och Samhall--1,4- Skola3,73,85,44,05,4 Lärarlöner-1,7-- Mindre klasser/ökad lärartäthet2,0-1,0-2,0 Mindre grupper förskola och fritids, nattis mm 0,10,32,50,12,5 Läraryrket0,81,4-- Fler specialpedagoger0,50,2--0,5 Skolor med störst behov- -1,0 Frukost, bättre skolmåltider--0,9 Högskola och folkhögskola0,33,37,60,37,6 Fler platser på högskolan0,30,51,70,31,7 Utländska studenter-0,3-- Folkhögskoleplatser-1,0-- Lärlingar och yrkeshögskola-5-5 0,3-- Komvux-5-5 0,31,1- Höjt studiemedel--2,4- Studiemedel till följd av platser-0,92,0- UTGIFTSÖKNINGAR, mdkrSMPVMinMax Välfärd 1,21,67,41,27,4 Sjukvården 2,00,63,40,63,4 Äldreomsorgen 0,11,02,50,12,5 Kommunalekonomisk utjämning-1,0- - Indexerad statsbidrag kommuner--2,5- Näringspolitik2,6 6 3,53,22,63,5 Sjuklöneansvar1,52,52,01,52,5 Riskkapital, tidiga faser0,10,2 3 --0,2 FoU, demo- och pilotanläggningar-0,4 3 0,1-0,4 Grön innovationsfond-0,3 3 --0,3 Strategisk samverkan, teknikparker0,5-0,3-0,5 Exportsatsning0,3- -- Infrastruktur0,92,67,90,97,9 Investeringar i väg och järnväg-0,73,5- Cykelsatsning-0,80,2-0,8 Drift och underhåll väg och järnväg0,90,61,90,61,9 Kollektivtrafik-0,53,2- Bostäder och byggande1,80,17,60,17,6 Stöd till student- och hyreslägenh.1,8- 1,1-1,8 Upprustning av miljonprogram 4 - -1,5- Investeringsstöd tillgänglighet 4 --2,0- Upprustning välfärdslokaler 4 --3,0- Klimat, miljö, energi0,45,53,70,45,6 Miljöåtgärder0,31,41,30,31,4 Klimatbistånd-2,01,0-2,0 Klimatprogram /Klimatåtgärder- 1,41,0 1,4 Energieffektiviseringsprogram-0,2 - Övriga energisatsningar0,10,40,50,10,5 Bistånd-1,61,0-1,6 Landsbygd0,50,91,00,51,0 Övrigt (inkl. besparingar)5,70,4-0,9 5,7 UTGIFTER TOTALT, mdkr34,331,075,6 4 14,284,1 1) Enligt MP. 2) S förslag i vårmotionen 2014 innebär en ökning av platser, skillnaden mot höstmotionen uppskattas till 0,9 miljarder kronor. Redovisningen dock oklar så osäker bedömning. 3) MP anger inte hur enskilda förslag inom forskning och innovation påverkas av neddragningen jämfört med höstmotionen. Här har antagits att alla förslag halveras 4) I V:s motion redovisas 18 miljarder kr för subventionerade anställningar och byggstöd på inkomstsidan. Dessa har inkluderats i utgiftstabellen för ökad tydlighet. 5) S utbildningsplatser redovisas under kunskapslyft. 6) S flyttar även medel inom det statliga riskkapitalet. Källa: S och MP:s senaste motioner och V:s budgetmotion för 2014.

8 UTGIFTSÖKNINGAR, mdkrSMPVMinMax Transfereringar7,23,0 1 16,93,016,9 A-kassa3,41,09,20,59,2 Sjukpenning mm.1,31,42,81,32,8 Sjuk- och aktivitetsersättning--1,4- Barnbidrag, underhållsstöd mm2,50,72,30,72,6 Garantipension--1,2- Arbetsmarknad9,13,012,83,012,8 90-dagarsgaranti5,1-6,1 4 -6,1 Arbetsförmedlingen0,9-0,3-0,9 Extratjänster/avskaffa FAS 32,0-4,9 4 -4,9 Utökat kunskapslyft0,9 2 ---0,9 Arbetsmiljö0,2-0,1-0,2 Unga, startcentraler o subv. anställningar mm (MP) -2,2-- Flexjobb-0,5-- Lönebidrag och Samhall--1,4- Skola3,73,85,44,05,4 Lärarlöner-1,7-- Mindre klasser/ökad lärartäthet2,0-1,0-2,0 Mindre grupper förskola och fritids, nattis mm 0,10,32,50,12,5 Läraryrket0,81,4-- Fler specialpedagoger0,50,2--0,5 Skolor med störst behov- -1,0 Frukost, bättre skolmåltider--0,9 Högskola och folkhögskola0,33,37,60,37,6 Fler platser på högskolan0,30,51,70,31,7 Utländska studenter-0,3-- Folkhögskoleplatser-1,0-- Lärlingar och yrkeshögskola-5-5 0,3-- Komvux-5-5 0,31,1- Höjt studiemedel--2,4- Studiemedel till följd av platser-0,92,0- UTGIFTSÖKNINGAR, mdkrSMPVMinMax Välfärd 1,21,67,41,27,4 Sjukvården 2,00,63,40,63,4 Äldreomsorgen 0,11,02,50,12,5 Kommunalekonomisk utjämning-1,0- - Indexerad statsbidrag kommuner--2,5- Näringspolitik2,6 6 3,53,22,63,5 Sjuklöneansvar1,52,52,01,52,5 Riskkapital, tidiga faser0,10,2 3 --0,2 FoU, demo- och pilotanläggningar-0,4 3 0,1-0,4 Grön innovationsfond-0,3 3 --0,3 Strategisk samverkan, teknikparker0,5-0,3-0,5 Exportsatsning0,3- -- Infrastruktur0,92,67,90,97,9 Investeringar i väg och järnväg-0,73,5- Cykelsatsning-0,80,2-0,8 Drift och underhåll väg och järnväg0,90,61,90,61,9 Kollektivtrafik-0,53,2- Bostäder och byggande1,80,17,60,17,6 Stöd till student- och hyreslägenh.1,8- 1,1-1,8 Upprustning av miljonprogram 4 - -1,5- Investeringsstöd tillgänglighet 4 --2,0- Upprustning välfärdslokaler 4 --3,0- Klimat, miljö, energi0,45,53,70,45,6 Miljöåtgärder0,31,41,30,31,4 Klimatbistånd-2,01,0-2,0 Klimatprogram /Klimatåtgärder- 1,41,0 1,4 Energieffektiviseringsprogram-0,2 - Övriga energisatsningar0,10,40,50,10,5 Bistånd-1,61,0-1,6 Landsbygd0,50,91,00,51,0 Övrigt (inkl. besparingar)5,70,4-0,9 5,7 UTGIFTER TOTALT, mdkr34,331,075,6 4 14,284,1 1) Enligt MP. 2) S förslag i vårmotionen 2014 innebär en ökning av platser, skillnaden mot höstmotionen uppskattas till 0,9 miljarder kronor. Redovisningen dock oklar så osäker bedömning. 3) MP anger inte hur enskilda förslag inom forskning och innovation påverkas av neddragningen jämfört med höstmotionen. Här har antagits att alla förslag halveras 4) I V:s motion redovisas 18 miljarder kr för subventionerade anställningar och byggstöd på inkomstsidan. Dessa har inkluderats i utgiftstabellen för ökad tydlighet. 5) S utbildningsplatser redovisas under kunskapslyft. 6) S flyttar även medel inom det statliga riskkapitalet. Källa: S och MP:s senaste motioner och V:s budgetmotion för 2014.

9 UTGIFTSÖKNINGAR, mdkrSMPVMinMax Transfereringar7,23,0 1 16,93,016,9 A-kassa3,41,09,20,59,2 Sjukpenning mm.1,31,42,81,32,8 Sjuk- och aktivitetsersättning--1,4- Barnbidrag, underhållsstöd mm2,50,72,30,72,6 Garantipension--1,2- Arbetsmarknad9,13,012,83,012,8 90-dagarsgaranti5,1-6,1 4 -6,1 Arbetsförmedlingen0,9-0,3-0,9 Extratjänster/avskaffa FAS 32,0-4,9 4 -4,9 Utökat kunskapslyft0,9 2 ---0,9 Arbetsmiljö0,2-0,1-0,2 Unga, startcentraler o subv. anställningar mm (MP) -2,2-- Flexjobb-0,5-- Lönebidrag och Samhall--1,4- Skola3,73,85,44,05,4 Lärarlöner-1,7-- Mindre klasser/ökad lärartäthet2,0-1,0-2,0 Mindre grupper förskola och fritids, nattis mm 0,10,32,50,12,5 Läraryrket0,81,4-- Fler specialpedagoger0,50,2--0,5 Skolor med störst behov- -1,0 Frukost, bättre skolmåltider--0,9 Högskola och folkhögskola0,33,37,60,37,6 Fler platser på högskolan0,30,51,70,31,7 Utländska studenter-0,3-- Folkhögskoleplatser-1,0-- Lärlingar och yrkeshögskola-5-5 0,3-- Komvux-5-5 0,31,1- Höjt studiemedel--2,4- Studiemedel till följd av platser-0,92,0- UTGIFTSÖKNINGAR, mdkrSMPVMinMax Välfärd 1,21,67,41,27,4 Sjukvården 2,00,63,40,63,4 Äldreomsorgen 0,11,02,50,12,5 Kommunalekonomisk utjämning-1,0- - Indexerad statsbidrag kommuner--2,5- Näringspolitik2,6 6 3,53,22,63,5 Sjuklöneansvar1,52,52,01,52,5 Riskkapital, tidiga faser0,10,2 3 --0,2 FoU, demo- och pilotanläggningar-0,4 3 0,1-0,4 Grön innovationsfond-0,3 3 --0,3 Strategisk samverkan, teknikparker0,5-0,3-0,5 Exportsatsning0,3- -- Infrastruktur0,92,67,90,97,9 Investeringar i väg och järnväg-0,73,5- Cykelsatsning-0,80,2-0,8 Drift och underhåll väg och järnväg0,90,61,90,61,9 Kollektivtrafik-0,53,2- Bostäder och byggande1,80,17,60,17,6 Stöd till student- och hyreslägenh.1,8- 1,1-1,8 Upprustning av miljonprogram 4 - -1,5- Investeringsstöd tillgänglighet 4 --2,0- Upprustning välfärdslokaler 4 --3,0- Klimat, miljö, energi0,45,53,70,45,6 Miljöåtgärder0,31,41,30,31,4 Klimatbistånd-2,01,0-2,0 Klimatprogram /Klimatåtgärder- 1,41,0 1,4 Energieffektiviseringsprogram-0,2 - Övriga energisatsningar0,10,40,50,10,5 Bistånd-1,61,0-1,6 Landsbygd0,50,91,00,51,0 Övrigt (inkl. besparingar)5,70,4-0,9 5,7 UTGIFTER TOTALT, mdkr34,331,075,6 4 14,284,1 1) Enligt MP. 2) S förslag i vårmotionen 2014 innebär en ökning av platser, skillnaden mot höstmotionen uppskattas till 0,9 miljarder kronor. Redovisningen dock oklar så osäker bedömning. 3) MP anger inte hur enskilda förslag inom forskning och innovation påverkas av neddragningen jämfört med höstmotionen. Här har antagits att alla förslag halveras 4) I V:s motion redovisas 18 miljarder kr för subventionerade anställningar och byggstöd på inkomstsidan. Dessa har inkluderats i utgiftstabellen för ökad tydlighet. 5) S utbildningsplatser redovisas under kunskapslyft. 6) S flyttar även medel inom det statliga riskkapitalet. Källa: S och MP:s senaste motioner och V:s budgetmotion för 2014.

10 UTGIFTSÖKNINGAR, mdkrSMPVMinMax Transfereringar7,23,0 1 16,93,016,9 A-kassa3,41,09,20,59,2 Sjukpenning mm.1,31,42,81,32,8 Sjuk- och aktivitetsersättning--1,4- Barnbidrag, underhållsstöd mm2,50,72,30,72,6 Garantipension--1,2- Arbetsmarknad9,13,012,83,012,8 90-dagarsgaranti5,1-6,1 4 -6,1 Arbetsförmedlingen0,9-0,3-0,9 Extratjänster/avskaffa FAS 32,0-4,9 4 -4,9 Utökat kunskapslyft0,9 2 ---0,9 Arbetsmiljö0,2-0,1-0,2 Unga, startcentraler o subv. anställningar mm (MP) -2,2-- Flexjobb-0,5-- Lönebidrag och Samhall--1,4- Skola3,73,85,44,05,4 Lärarlöner-1,7-- Mindre klasser/ökad lärartäthet2,0-1,0-2,0 Mindre grupper förskola och fritids, nattis mm 0,10,32,50,12,5 Läraryrket0,81,4-- Fler specialpedagoger0,50,2--0,5 Skolor med störst behov- -1,0 Frukost, bättre skolmåltider--0,9 Högskola och folkhögskola0,33,37,60,37,6 Fler platser på högskolan0,30,51,70,31,7 Utländska studenter-0,3-- Folkhögskoleplatser-1,0-- Lärlingar och yrkeshögskola-5-5 0,3-- Komvux-5-5 0,31,1- Höjt studiemedel--2,4- Studiemedel till följd av platser-0,92,0- UTGIFTSÖKNINGAR, mdkrSMPVMinMax Välfärd 1,21,67,41,27,4 Sjukvården 2,00,63,40,63,4 Äldreomsorgen 0,11,02,50,12,5 Kommunalekonomisk utjämning-1,0- - Indexerad statsbidrag kommuner--2,5- Näringspolitik2,6 6 3,53,22,63,5 Sjuklöneansvar1,52,52,01,52,5 Riskkapital, tidiga faser0,10,2 3 --0,2 FoU, demo- och pilotanläggningar-0,4 3 0,1-0,4 Grön innovationsfond-0,3 3 --0,3 Strategisk samverkan, teknikparker0,5-0,3-0,5 Exportsatsning0,3- -- Infrastruktur0,92,67,90,97,9 Investeringar i väg och järnväg-0,73,5- Cykelsatsning-0,80,2-0,8 Drift och underhåll väg och järnväg0,90,61,90,61,9 Kollektivtrafik-0,53,2- Bostäder och byggande1,80,17,60,17,6 Stöd till student- och hyreslägenh.1,8- 1,1-1,8 Upprustning av miljonprogram 4 - -1,5- Investeringsstöd tillgänglighet 4 --2,0- Upprustning välfärdslokaler 4 --3,0- Klimat, miljö, energi0,45,53,70,45,6 Miljöåtgärder0,31,41,30,31,4 Klimatbistånd-2,01,0-2,0 Klimatprogram /Klimatåtgärder- 1,41,0 1,4 Energieffektiviseringsprogram-0,2 - Övriga energisatsningar0,10,40,50,10,5 Bistånd-1,61,0-1,6 Landsbygd0,50,91,00,51,0 Övrigt (inkl. besparingar)5,70,4-0,9 5,7 UTGIFTER TOTALT, mdkr34,331,075,6 4 14,284,1 1) Enligt MP. 2) S förslag i vårmotionen 2014 innebär en ökning av platser, skillnaden mot höstmotionen uppskattas till 0,9 miljarder kronor. Redovisningen dock oklar så osäker bedömning. 3) MP anger inte hur enskilda förslag inom forskning och innovation påverkas av neddragningen jämfört med höstmotionen. Här har antagits att alla förslag halveras 4) I V:s motion redovisas 18 miljarder kr för subventionerade anställningar och byggstöd på inkomstsidan. Dessa har inkluderats i utgiftstabellen för ökad tydlighet. 5) S utbildningsplatser redovisas under kunskapslyft. 6) S flyttar även medel inom det statliga riskkapitalet. Källa: S och MP:s senaste motioner och V:s budgetmotion för 2014.

11 UTGIFTSÖKNINGAR, mdkrSMPVMinMax Transfereringar7,23,0 1 16,93,016,9 A-kassa3,41,09,20,59,2 Sjukpenning mm.1,31,42,81,32,8 Sjuk- och aktivitetsersättning--1,4- Barnbidrag, underhållsstöd mm2,50,72,30,72,6 Garantipension--1,2- Arbetsmarknad9,13,012,83,012,8 90-dagarsgaranti5,1-6,1 4 -6,1 Arbetsförmedlingen0,9-0,3-0,9 Extratjänster/avskaffa FAS 32,0-4,9 4 -4,9 Utökat kunskapslyft0,9 2 ---0,9 Arbetsmiljö0,2-0,1-0,2 Unga, startcentraler o subv. anställningar mm (MP) -2,2-- Flexjobb-0,5-- Lönebidrag och Samhall--1,4- Skola3,73,85,44,05,4 Lärarlöner-1,7-- Mindre klasser/ökad lärartäthet2,0-1,0-2,0 Mindre grupper förskola och fritids, nattis mm 0,10,32,50,12,5 Läraryrket0,81,4-- Fler specialpedagoger0,50,2--0,5 Skolor med störst behov- -1,0 Frukost, bättre skolmåltider--0,9 Högskola och folkhögskola0,33,37,60,37,6 Fler platser på högskolan0,30,51,70,31,7 Utländska studenter-0,3-- Folkhögskoleplatser-1,0-- Lärlingar och yrkeshögskola-5-5 0,3-- Komvux-5-5 0,31,1- Höjt studiemedel--2,4- Studiemedel till följd av platser-0,92,0- UTGIFTSÖKNINGAR, mdkrSMPVMinMax Välfärd 1,21,67,41,27,4 Sjukvården 2,00,63,40,63,4 Äldreomsorgen 0,11,02,50,12,5 Kommunalekonomisk utjämning-1,0- - Indexerad statsbidrag kommuner--2,5- Näringspolitik2,6 6 3,53,22,63,5 Sjuklöneansvar1,52,52,01,52,5 Riskkapital, tidiga faser0,10,2 3 --0,2 FoU, demo- och pilotanläggningar-0,4 3 0,1-0,4 Grön innovationsfond-0,3 3 --0,3 Strategisk samverkan, teknikparker0,5-0,3-0,5 Exportsatsning0,3- -- Infrastruktur0,92,67,90,97,9 Investeringar i väg och järnväg-0,73,5- Cykelsatsning-0,80,2-0,8 Drift och underhåll väg och järnväg0,90,61,90,61,9 Kollektivtrafik-0,53,2- Bostäder och byggande1,80,17,60,17,6 Stöd till student- och hyreslägenh.1,8- 1,1-1,8 Upprustning av miljonprogram 4 - -1,5- Investeringsstöd tillgänglighet 4 --2,0- Upprustning välfärdslokaler 4 --3,0- Klimat, miljö, energi0,45,53,70,45,6 Miljöåtgärder0,31,41,30,31,4 Klimatbistånd-2,01,0-2,0 Klimatprogram /Klimatåtgärder- 1,41,0 1,4 Energieffektiviseringsprogram-0,2 - Övriga energisatsningar0,10,40,50,10,5 Bistånd-1,61,0-1,6 Landsbygd0,50,91,00,51,0 Övrigt (inkl. besparingar)5,70,4-0,9 5,7 UTGIFTER TOTALT, mdkr34,331,075,6 4 14,284,1 1) Enligt MP. 2) S förslag i vårmotionen 2014 innebär en ökning av platser, skillnaden mot höstmotionen uppskattas till 0,9 miljarder kronor. Redovisningen dock oklar så osäker bedömning. 3) MP anger inte hur enskilda förslag inom forskning och innovation påverkas av neddragningen jämfört med höstmotionen. Här har antagits att alla förslag halveras 4) I V:s motion redovisas 18 miljarder kr för subventionerade anställningar och byggstöd på inkomstsidan. Dessa har inkluderats i utgiftstabellen för ökad tydlighet. 5) S utbildningsplatser redovisas under kunskapslyft. 6) S flyttar även medel inom det statliga riskkapitalet. Källa: S och MP:s senaste motioner och V:s budgetmotion för 2014.

12 UTGIFTSÖKNINGAR, mdkrSMPVMinMax Transfereringar7,23,0 1 16,93,016,9 A-kassa3,41,09,20,59,2 Sjukpenning mm.1,31,42,81,32,8 Sjuk- och aktivitetsersättning--1,4- Barnbidrag, underhållsstöd mm2,50,72,30,72,6 Garantipension--1,2- Arbetsmarknad9,13,012,83,012,8 90-dagarsgaranti5,1-6,1 4 -6,1 Arbetsförmedlingen0,9-0,3-0,9 Extratjänster/avskaffa FAS 32,0-4,9 4 -4,9 Utökat kunskapslyft0,9 2 ---0,9 Arbetsmiljö0,2-0,1-0,2 Unga, startcentraler o subv. anställningar mm (MP) -2,2-- Flexjobb-0,5-- Lönebidrag och Samhall--1,4- Skola3,73,85,44,05,4 Lärarlöner-1,7-- Mindre klasser/ökad lärartäthet2,0-1,0-2,0 Mindre grupper förskola och fritids, nattis mm 0,10,32,50,12,5 Läraryrket0,81,4-- Fler specialpedagoger0,50,2--0,5 Skolor med störst behov- -1,0 Frukost, bättre skolmåltider--0,9 Högskola och folkhögskola0,33,37,60,37,6 Fler platser på högskolan0,30,51,70,31,7 Utländska studenter-0,3-- Folkhögskoleplatser-1,0-- Lärlingar och yrkeshögskola-5-5 0,3-- Komvux-5-5 0,31,1- Höjt studiemedel--2,4- Studiemedel till följd av platser-0,92,0- UTGIFTSÖKNINGAR, mdkrSMPVMinMax Välfärd 1,21,67,41,27,4 Sjukvården 2,00,63,40,63,4 Äldreomsorgen 0,11,02,50,12,5 Kommunalekonomisk utjämning-1,0- - Indexerad statsbidrag kommuner--2,5- Näringspolitik2,6 6 3,53,22,63,5 Sjuklöneansvar1,52,52,01,52,5 Riskkapital, tidiga faser0,10,2 3 --0,2 FoU, demo- och pilotanläggningar-0,4 3 0,1-0,4 Grön innovationsfond-0,3 3 --0,3 Strategisk samverkan, teknikparker0,5-0,3-0,5 Exportsatsning0,3- -- Infrastruktur0,92,67,90,97,9 Investeringar i väg och järnväg-0,73,5- Cykelsatsning-0,80,2-0,8 Drift och underhåll väg och järnväg0,90,61,90,61,9 Kollektivtrafik-0,53,2- Bostäder och byggande1,80,17,60,17,6 Stöd till student- och hyreslägenh.1,8- 1,1-1,8 Upprustning av miljonprogram 4 - -1,5- Investeringsstöd tillgänglighet 4 --2,0- Upprustning välfärdslokaler 4 --3,0- Klimat, miljö, energi0,45,53,70,45,6 Miljöåtgärder0,31,41,30,31,4 Klimatbistånd-2,01,0-2,0 Klimatprogram /Klimatåtgärder- 1,41,0 1,4 Energieffektiviseringsprogram-0,2 - Övriga energisatsningar0,10,40,50,10,5 Bistånd-1,61,0-1,6 Landsbygd0,50,91,00,51,0 Övrigt (inkl. besparingar)5,70,4-0,9 5,7 UTGIFTER TOTALT, mdkr34,331,075,6 4 14,284,1 1) Enligt MP. 2) S förslag i vårmotionen 2014 innebär en ökning av platser, skillnaden mot höstmotionen uppskattas till 0,9 miljarder kronor. Redovisningen dock oklar så osäker bedömning. 3) MP anger inte hur enskilda förslag inom forskning och innovation påverkas av neddragningen jämfört med höstmotionen. Här har antagits att alla förslag halveras 4) I V:s motion redovisas 18 miljarder kr för subventionerade anställningar och byggstöd på inkomstsidan. Dessa har inkluderats i utgiftstabellen för ökad tydlighet. 5) S utbildningsplatser redovisas under kunskapslyft. 6) S flyttar även medel inom det statliga riskkapitalet. Källa: S och MP:s senaste motioner och V:s budgetmotion för 2014.

13 UTGIFTSÖKNINGAR, mdkrSMPVMinMax Transfereringar7,23,0 1 16,93,016,9 A-kassa3,41,09,20,59,2 Sjukpenning mm.1,31,42,81,32,8 Sjuk- och aktivitetsersättning--1,4- Barnbidrag, underhållsstöd mm2,50,72,30,72,6 Garantipension--1,2- Arbetsmarknad9,13,012,83,012,8 90-dagarsgaranti5,1-6,1 4 -6,1 Arbetsförmedlingen0,9-0,3-0,9 Extratjänster/avskaffa FAS 32,0-4,9 4 -4,9 Utökat kunskapslyft0,9 2 ---0,9 Arbetsmiljö0,2-0,1-0,2 Unga, startcentraler o subv. anställningar mm (MP) -2,2-- Flexjobb-0,5-- Lönebidrag och Samhall--1,4- Skola3,73,85,44,05,4 Lärarlöner-1,7-- Mindre klasser/ökad lärartäthet2,0-1,0-2,0 Mindre grupper förskola och fritids, nattis mm 0,10,32,50,12,5 Läraryrket0,81,4-- Fler specialpedagoger0,50,2--0,5 Skolor med störst behov- -1,0 Frukost, bättre skolmåltider--0,9 Högskola och folkhögskola0,33,37,60,37,6 Fler platser på högskolan0,30,51,70,31,7 Utländska studenter-0,3-- Folkhögskoleplatser-1,0-- Lärlingar och yrkeshögskola-5-5 0,3-- Komvux-5-5 0,31,1- Höjt studiemedel--2,4- Studiemedel till följd av platser-0,92,0- UTGIFTSÖKNINGAR, mdkrSMPVMinMax Välfärd 1,21,67,41,27,4 Sjukvården 2,00,63,40,63,4 Äldreomsorgen 0,11,02,50,12,5 Kommunalekonomisk utjämning-1,0- - Indexerad statsbidrag kommuner--2,5- Näringspolitik2,6 6 3,53,22,63,5 Sjuklöneansvar1,52,52,01,52,5 Riskkapital, tidiga faser0,10,2 3 --0,2 FoU, demo- och pilotanläggningar-0,4 3 0,1-0,4 Grön innovationsfond-0,3 3 --0,3 Strategisk samverkan, teknikparker0,5-0,3-0,5 Exportsatsning0,3- -- Infrastruktur0,92,67,90,97,9 Investeringar i väg och järnväg-0,73,5- Cykelsatsning-0,80,2-0,8 Drift och underhåll väg och järnväg0,90,61,90,61,9 Kollektivtrafik-0,53,2- Bostäder och byggande1,80,17,60,17,6 Stöd till student- och hyreslägenh.1,8- 1,1-1,8 Upprustning av miljonprogram 4 - -1,5- Investeringsstöd tillgänglighet 4 --2,0- Upprustning välfärdslokaler 4 --3,0- Klimat, miljö, energi0,45,53,70,45,6 Miljöåtgärder0,31,41,30,31,4 Klimatbistånd-2,01,0-2,0 Klimatprogram /Klimatåtgärder- 1,41,0 1,4 Energieffektiviseringsprogram-0,2 - Övriga energisatsningar0,10,40,50,10,5 Bistånd-1,61,0-1,6 Landsbygd0,50,91,00,51,0 Övrigt (inkl. besparingar)5,70,4-0,9 5,7 UTGIFTER TOTALT, mdkr34,331,075,6 4 14,284,1 1) Enligt MP. 2) S förslag i vårmotionen 2014 innebär en ökning av platser, skillnaden mot höstmotionen uppskattas till 0,9 miljarder kronor. Redovisningen dock oklar så osäker bedömning. 3) MP anger inte hur enskilda förslag inom forskning och innovation påverkas av neddragningen jämfört med höstmotionen. Här har antagits att alla förslag halveras 4) I V:s motion redovisas 18 miljarder kr för subventionerade anställningar och byggstöd på inkomstsidan. Dessa har inkluderats i utgiftstabellen för ökad tydlighet. 5) S utbildningsplatser redovisas under kunskapslyft. 6) S flyttar även medel inom det statliga riskkapitalet. Källa: S och MP:s senaste motioner och V:s budgetmotion för 2014.

14 UTGIFTSÖKNINGAR, mdkrSMPVMinMax Transfereringar7,23,0 1 16,93,016,9 A-kassa3,41,09,20,59,2 Sjukpenning mm.1,31,42,81,32,8 Sjuk- och aktivitetsersättning--1,4- Barnbidrag, underhållsstöd mm2,50,72,30,72,6 Garantipension--1,2- Arbetsmarknad9,13,012,83,012,8 90-dagarsgaranti5,1-6,1 4 -6,1 Arbetsförmedlingen0,9-0,3-0,9 Extratjänster/avskaffa FAS 32,0-4,9 4 -4,9 Utökat kunskapslyft0,9 2 ---0,9 Arbetsmiljö0,2-0,1-0,2 Unga, startcentraler o subv. anställningar mm (MP) -2,2-- Flexjobb-0,5-- Lönebidrag och Samhall--1,4- Skola3,73,85,44,05,4 Lärarlöner-1,7-- Mindre klasser/ökad lärartäthet2,0-1,0-2,0 Mindre grupper förskola och fritids, nattis mm 0,10,32,50,12,5 Läraryrket0,81,4-- Fler specialpedagoger0,50,2--0,5 Skolor med störst behov- -1,0 Frukost, bättre skolmåltider--0,9 Högskola och folkhögskola0,33,37,60,37,6 Fler platser på högskolan0,30,51,70,31,7 Utländska studenter-0,3-- Folkhögskoleplatser-1,0-- Lärlingar och yrkeshögskola-5-5 0,3-- Komvux-5-5 0,31,1- Höjt studiemedel--2,4- Studiemedel till följd av platser-0,92,0- UTGIFTSÖKNINGAR, mdkrSMPVMinMax Välfärd 1,21,67,41,27,4 Sjukvården 2,00,63,40,63,4 Äldreomsorgen 0,11,02,50,12,5 Kommunalekonomisk utjämning-1,0- - Indexerad statsbidrag kommuner--2,5- Näringspolitik2,6 6 3,53,22,63,5 Sjuklöneansvar1,52,52,01,52,5 Riskkapital, tidiga faser0,10,2 3 --0,2 FoU, demo- och pilotanläggningar-0,4 3 0,1-0,4 Grön innovationsfond-0,3 3 --0,3 Strategisk samverkan, teknikparker0,5-0,3-0,5 Exportsatsning0,3- -- Infrastruktur0,92,67,90,97,9 Investeringar i väg och järnväg-0,73,5- Cykelsatsning-0,80,2-0,8 Drift och underhåll väg och järnväg0,90,61,90,61,9 Kollektivtrafik-0,53,2- Bostäder och byggande1,80,17,60,17,6 Stöd till student- och hyreslägenh.1,8- 1,1-1,8 Upprustning av miljonprogram 4 - -1,5- Investeringsstöd tillgänglighet 4 --2,0- Upprustning välfärdslokaler 4 --3,0- Klimat, miljö, energi0,45,53,70,45,6 Miljöåtgärder0,31,41,30,31,4 Klimatbistånd-2,01,0-2,0 Klimatprogram /Klimatåtgärder- 1,41,0 1,4 Energieffektiviseringsprogram-0,2 - Övriga energisatsningar0,10,40,50,10,5 Bistånd-1,61,0-1,6 Landsbygd0,50,91,00,51,0 Övrigt (inkl. besparingar)5,70,4-0,9 5,7 UTGIFTER TOTALT, mdkr34,331,075,6 4 14,284,1 1) Enligt MP. 2) S förslag i vårmotionen 2014 innebär en ökning av platser, skillnaden mot höstmotionen uppskattas till 0,9 miljarder kronor. Redovisningen dock oklar så osäker bedömning. 3) MP anger inte hur enskilda förslag inom forskning och innovation påverkas av neddragningen jämfört med höstmotionen. Här har antagits att alla förslag halveras 4) I V:s motion redovisas 18 miljarder kr för subventionerade anställningar och byggstöd på inkomstsidan. Dessa har inkluderats i utgiftstabellen för ökad tydlighet. 5) S utbildningsplatser redovisas under kunskapslyft. 6) S flyttar även medel inom det statliga riskkapitalet. Källa: S och MP:s senaste motioner och V:s budgetmotion för 2014.

15 UTGIFTSÖKNINGAR, mdkrSMPVMinMax Transfereringar7,23,0 1 16,93,016,9 A-kassa3,41,09,20,59,2 Sjukpenning mm.1,31,42,81,32,8 Sjuk- och aktivitetsersättning--1,4- Barnbidrag, underhållsstöd mm2,50,72,30,72,6 Garantipension--1,2- Arbetsmarknad9,13,012,83,012,8 90-dagarsgaranti5,1-6,1 4 -6,1 Arbetsförmedlingen0,9-0,3-0,9 Extratjänster/avskaffa FAS 32,0-4,9 4 -4,9 Utökat kunskapslyft0,9 2 ---0,9 Arbetsmiljö0,2-0,1-0,2 Unga, startcentraler o subv. anställningar mm (MP) -2,2-- Flexjobb-0,5-- Lönebidrag och Samhall--1,4- Skola3,73,85,44,05,4 Lärarlöner-1,7-- Mindre klasser/ökad lärartäthet2,0-1,0-2,0 Mindre grupper förskola och fritids, nattis mm 0,10,32,50,12,5 Läraryrket0,81,4-- Fler specialpedagoger0,50,2--0,5 Skolor med störst behov- -1,0 Frukost, bättre skolmåltider--0,9 Högskola och folkhögskola0,33,37,60,37,6 Fler platser på högskolan0,30,51,70,31,7 Utländska studenter-0,3-- Folkhögskoleplatser-1,0-- Lärlingar och yrkeshögskola-5-5 0,3-- Komvux-5-5 0,31,1- Höjt studiemedel--2,4- Studiemedel till följd av platser-0,92,0- UTGIFTSÖKNINGAR, mdkrSMPVMinMax Välfärd 1,21,67,41,27,4 Sjukvården 2,00,63,40,63,4 Äldreomsorgen 0,11,02,50,12,5 Kommunalekonomisk utjämning-1,0- - Indexerad statsbidrag kommuner--2,5- Näringspolitik2,6 6 3,53,22,63,5 Sjuklöneansvar1,52,52,01,52,5 Riskkapital, tidiga faser0,10,2 3 --0,2 FoU, demo- och pilotanläggningar-0,4 3 0,1-0,4 Grön innovationsfond-0,3 3 --0,3 Strategisk samverkan, teknikparker0,5-0,3-0,5 Exportsatsning0,3- -- Infrastruktur0,92,67,90,97,9 Investeringar i väg och järnväg-0,73,5- Cykelsatsning-0,80,2-0,8 Drift och underhåll väg och järnväg0,90,61,90,61,9 Kollektivtrafik-0,53,2- Bostäder och byggande1,80,17,60,17,6 Stöd till student- och hyreslägenh.1,8- 1,1-1,8 Upprustning av miljonprogram 4 - -1,5- Investeringsstöd tillgänglighet 4 --2,0- Upprustning välfärdslokaler 4 --3,0- Klimat, miljö, energi0,45,53,70,45,6 Miljöåtgärder0,31,41,30,31,4 Klimatbistånd-2,01,0-2,0 Klimatprogram /Klimatåtgärder- 1,41,0 1,4 Energieffektiviseringsprogram-0,2 - Övriga energisatsningar0,10,40,50,10,5 Bistånd-1,61,0-1,6 Landsbygd0,50,91,00,51,0 Övrigt (inkl. besparingar)5,70,4-0,9 5,7 UTGIFTER TOTALT, mdkr34,331,075,6 4 14,284,1 1) Enligt MP. 2) S förslag i vårmotionen 2014 innebär en ökning av platser, skillnaden mot höstmotionen uppskattas till 0,9 miljarder kronor. Redovisningen dock oklar så osäker bedömning. 3) MP anger inte hur enskilda förslag inom forskning och innovation påverkas av neddragningen jämfört med höstmotionen. Här har antagits att alla förslag halveras 4) I V:s motion redovisas 18 miljarder kr för subventionerade anställningar och byggstöd på inkomstsidan. Dessa har inkluderats i utgiftstabellen för ökad tydlighet. 5) S utbildningsplatser redovisas under kunskapslyft. 6) S flyttar även medel inom det statliga riskkapitalet. Källa: S och MP:s senaste motioner och V:s budgetmotion för 2014.

16 Löften om skattesänkningar behöver också finansieras S vill sänka skatten för pensionärer med 1,5 miljarder kr –Frågetecken kring finansieringens långsiktighet –För att likställa beskattningen av pensions- och arbetsinkomster för personer över 65 år behövs sammantaget 7,1 miljarder kronor i finansiering MP vill sänka socialavgifterna med 13,5 miljarder kronor –76 000 kr per år för alla arbetsgivare, vilket minskar statens inkomster med 13,5 mdkr vid full effekt MP vill utvidga ROT-avdraget med 1 miljard kr (klimat-ROT) V vill sänka skatten för sjukskrivna och arbetslösa med 4 miljarder kr

17 S, MP och V saknar finansiering på 43 miljarder kronor Reformlöften: 60 mdkr Finansiering: 17 mdkr = Saknas 43 miljarder kr

18 Omfattande löften även på längre sikt 90-dagarsgarantin? –5,1 miljarder kr avsätts för en 180-dagarsgaranti. En 90-dagarsgaranti kostar betydligt mer – uppskattningsvis 2,7 miljarder kr mer Kunskapslyftet? –2,5 miljarder kr avsätts för ett första steg. Tidigare kunskapslyft hade 100 000 deltagare per år – det skulle kunna kosta ytterligare 3,5 miljarder kr Pensionärsskattesänkningen? 1,5 miljarder kr avsätts för ett första steg. För att likställa beskattningen av pensions- och arbetsinkomster för personer över 65 år behövs sammantaget 7,1 miljarder kronor i finansiering Sjukförsäkringen? –Det första steget i reverseringen av sjukförsäkringsreformen bedöms kosta upp emot 6 miljarder kr på sikt – hur mycket kostar det andra steget?

19 S politik skadlig för tillväxt, jobb och offentliga finanser Stabiliseringspolitiken försvåras när offentliga finanser försvagas Utbyggnad av bidragssystem och platser undergräver arbetslinjen Försämrade drivkrafter för utbildning, ansvarstagande och entreprenörskap Återreglerad bostadsmarknad hotar stabiliteten

20 Höjd marginalskatt på arbete Marginalskatt vid olika månadsinkomster 2014

21 Höjda skatter försämrar hushållens köpkraft 30 miljarder i höjda skatter Ökade kostnader för företag och hushåll Lägre löner Högre priser Försämrad köpkraft för löntagare med 500 kr/månad för en familj Höjda socialavgifter för unga Fördubblad restaurang- moms Lastbilsskatt Höjd bensinskatt

22 Höjda skatter belastar hushållen Skatteförslag LöntagareFamilj Höjda socialavgifter för unga140 280 Höjd restaurangmoms28 50 Lastbilsskatt53 106 Delsumma:221 436 Tillkommer från MP Höjd bensinskatt61 95 SUMMA: 282531 Hur S och MP:s skatteförslag påverkar hushållens köpkraft, kronor per månad

23 Sammanfattning: Oppositionspartiernas politik riskerar Sveriges ekonomi Stor splittring och oenighet kring utgifter och inkomster Hög risk för att löften överges, fler skattehöjningar genomförs, offentliga finanser försvagas och/eller att överskottsmålet lämnas Prioriteringar som skadar sysselsättning och tillväxt Skattehöjningar vältras över på hushållen


Ladda ner ppt "Granskning av Socialdemokraternas ekonomiska politik Finansminister Anders Borg 28 april 2014."

Liknande presentationer


Google-annonser