Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Velkommen til seminar Partnermøde 29.09 2014 Videnpendling på tværs af Kattegat-Skagerak' v./ Projektleder Kirsten Siksne.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Velkommen til seminar Partnermøde 29.09 2014 Videnpendling på tværs af Kattegat-Skagerak' v./ Projektleder Kirsten Siksne."— Presentationens avskrift:

1 Velkommen til seminar Partnermøde 29.09 2014 Videnpendling på tværs af Kattegat-Skagerak' v./ Projektleder Kirsten Siksne

2 Pendlerbroen Perspektiv och reflektioner från Sverige Leif Berndtsson

3 Syftar till att främja sysselsättning och arbetskraftens rörlighet genom stöd med digital teknik. Syftar till att utveckla tankar och stöd för digitalt pendlande i samverkam med personlig rörlighet. Den digitala pendlarbroen 2014-09-29 2

4 stödjepunkter kompetens digitala bron Den digitala pendlarbroen 2014-09-29 3

5 De fyra kommunerna 2014-09-294

6 5

7 BengtsforsSotenäsTanumTrollhättan Befolkning 2013, tusen 10 9 12 57 Förändring 10 år - 9 % - 5 % + 1 % + 7 % Gymnasial utbildning, 3 år % av befolkning 2013 16 17 18 17 Eftergymnasial utb, % 7 10 10 12 Förändring 10 år + 48 % + 38 % + 47 % + 59 % Arbetande o boende % av befolkning 34 35 33 31 In/ut pendling, netto, % - 1 -2 -7 -3 Arbetssökande, juli -14 % av befolkningen 11 6 6 12 Undersökning 2014-09-29 6

8 Efterfrågas högre kompetens? Inom vilka områden: Nu: Produktionsteknik, vård, skola, it Framtid: It, vård, miljö, ledarskap Övrigt; stora pensionsavgångar Behov av specialistkompetenser Teknik, läkare, psykiatri, Sjuksköterskor Finns den kompetensen? Inom kommunen; Nej, bara delvis, HV Inom närregion; delvis, HV o GU Undersökning forts Intervjuer 2014-09-29 7

9 ∗ Finns kompetenser inom pendlingsavstånd, Kattegatt-Skagerack? ∗ Vet ej, ja, Östfold ∗ Går det att rangordna sådan kompetens? ∗ Nej, ?, chefer ∗ Går det att lista tillgänglig arbetskraft som kan vara mobil? ∗ Nej, vet ej, delvis ∗ Övrigt; pendling är en möjlighet men det är också en konkurrens vid löneskillnader Intervjuer, forts 2014-09-29 8

10 ∗ Kan efterfrågad kompetens ges på distans? ∗ Ja * 4 ∗ Vilken typ av kompetens? ∗ Utbildning, teknik, support ∗ Kan den mobila kompetensen kombineras såväl digitalt som fysiskt? ∗ Ja * 4 ∗ Kan specialkompetenser delas mellan företag/organisationer ∗ Ja, exempel företagscenter, Innovatum, Symbioscenter Intervjuer, forts 2014-09-29 9

11 ∗ Finns det möjligheter med ett kompetensutvecklingscentrum? ∗ Ja * 4 ∗ Finns erfarenheter? ∗ Ja, delvis, nej ∗ Kan arbetslösa grupper vara mobila? ∗ De flesta, vård, bygg, teknik, nej ∗ Vilket stöd behöver de? ∗ Ett socialt sammanhang, Lärcentra, kollektivtrafik Intervjuer forts 2014-09-29 10

12 ∗ Tillgodoses efterfrågan på distansutbildning idag? ∗ Nej, marginellt ∗ Inom vilka områden? ∗ Gymnasie- och vuxenutbildning ∗ Vad efterfrågas idag? ∗ Nationella kurser inom gymnasie- och vuxenutbildning ∗ Vilka yrkesområden är populärast på grund- och gymnasieskolan ? ∗ Media, läkare, veterinär, el, bygg-anläggning, vård, industri, stor osäkerhet ∗ Kan de få den utbildningen? ∗ Ja, tveksamt, osäkerhet om vad som krävs Intervjuer forts 2014-09-29 11

13 ∗ Finns den utbildningen i närregionen? ∗ Ja, HV, nej ∗ Finns existerande samarbeten Sverige-Norge Danmark? ∗ Svinesundskommittén, Gymnasieksolan, Scankomp, Interreg, Näringslivssamarbete No ∗ Ser ni framtida samarbeten? ∗ Kompetensutbyte skola-näringsliv-kommun, affärssamarbete Norge, arbetsmarknadsutbyte ∗ Vilka samarbeten ser ni i ett deltagande i Pendlarbroen? ∗ Samarbete med likasinnade, högskolor, lärcentra och lärosäten Intervjuer forts 2014-09-29 12

14 ∗ Kompetensbehov! Ökande behov generellt och specialistkompetens speciellt ∗ Rel små företag, behov av dellösningar ∗ Förbättrad teknik, nya möjligheter, ex röntgenläkare i Australien bedömer röntgenbild från Uddevalla ∗ Pendlarbroen ∗ identifierar behov, ∗ knyter kontakter, ∗ utvecklar teknik ∗ initierar utbyte av arbetskraft och studier Mina tankar 2014-09-29 13

15 ∗ Energi – vindkraft, vågkraft, biogas ∗ Livsmedel – fisk, småskalig produktion, ∗ Vård och omsorg, vård i ny tid, utbyte storsjukhus, vård i glesbygd ∗ Mm, mm ∗ Tänk fritt !!! Tänkbara branscher 2014-09-29 14

16 Pendlerbroen Videnpendling - potentiale og forudsætninger -Hans Jørgen Staugaard

17 Udkant, vandkant, forkant Mens vi venter på broen: -Digital bro for kompetencematch - mellem regioner og inden for regionerne

18 Generelt: Faldende befolkningstal Tilbagegang i traditionelle beskæftigelsesområder Uddannelse: Relativt lavt gennemsnitligt uddannelsesniveau Relativt stor gruppe uden erhvervskompetencegivende uddannelse Arbejdsmarked: Stigende arbejdsløshed blandt ufaglærte Stabil efterspørgsel på faglærte, men ikke nødvendigvis match Stigende efterspørgsel på arbejdskraft med videregående uddannelse Fælles træk ved de nordjyske kommuner

19 - Men med intensiv digital mobilitet! Match uden grænser og med moderat fysisk mobilitet

20 Gå på arbejde et andet sted i Sydskandinavien -og bliv boende, hvor du bor. Deltag i uddannelse et andet sted i Sydskandinavien - og blive boende hvor du bor. Direkte kontakt med arbejdsmarkedet -uden for nærmeste udviklingszone. Fastholdelse af aktiviteter og tiltrækning af nye udefra. Hvad skal det så gøre godt for?

21 Pendlerbroen Lennarth Bernharddsson

22 ∗ Formulera ett intressant samtalsämne som är viktigt för din kommun. ∗ Skriv det på en röd ”notis” Spörsmål

23 ∗ Välj ett spörsmål men inte ditt eget ∗ Ta med det till samtalet ∗ Skriv gruppens svar på ny “notis” ∗ Grön för lösning ∗ Gul för utvecklingsmöjlighet Mindre grupper

24 Placera LokaltRegionalt Arbetskraft Kompetens Vårdpersona l till äldreboende Utveckling ledarskap Vågkraftsteknik


Ladda ner ppt "Velkommen til seminar Partnermøde 29.09 2014 Videnpendling på tværs af Kattegat-Skagerak' v./ Projektleder Kirsten Siksne."

Liknande presentationer


Google-annonser