Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utbyggnad och drift av vattenförsörjningen i Jönköping för god säkerhet, kapacitet och kvalitet Bengt Zagerholm.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utbyggnad och drift av vattenförsörjningen i Jönköping för god säkerhet, kapacitet och kvalitet Bengt Zagerholm."— Presentationens avskrift:

1 Utbyggnad och drift av vattenförsörjningen i Jönköping för god säkerhet, kapacitet och kvalitet
Bengt Zagerholm

2 Risker i Jönköpings vattenförsörjning
Förorenat råvatten/utslaget vattenverk Otillräcklig mikrobiologisk barriärverkan Dålig kapacitet i ledningsnätet vid högförbrukning eller driftavbrott på huvudledningar Enkel och därmed sårbar matning mot större stadsdelar Lång uppehållstid i distributionssystemet, varmt vatten Inträngande föroreningar vid reservoarer eller undertryck i ledningar Bristfällig övervakning av hydraulik och uppföljning av kvalitet © DHI

3 1. Förorenat råvatten/utslaget vattenverk
Beräkningsmodell för Vättern Dubbla vattenverk , ca 150 % kapacitet © DHI

4 1. Förorenat råvatten/utslaget vattenverk
Beräkningsmodell för Vättern Dubbla vattenverk , ca 150 % kapacitet © DHI

5 1. Förorenat råvatten/utslaget vattenverk
Beräkningsmodell för Vättern Dubbla vattenverk , ca 150 % kapacitet © DHI

6 1. Förorenat råvatten/utslaget vattenverk
Beräkningsmodell för Vättern Dubbla vattenverk , ca 150 % kapacitet © DHI

7 1. Förorenat råvatten/utslaget vattenverk
Beräkningsmodell för Vättern Dubbla vattenverk , ca 150 % kapacitet © DHI

8 1. Förorenat råvatten/utslaget vattenverk
Beräkningsmodell för Vättern Dubbla vattenverk , ca 150 % kapacitet © DHI

9 2. Otillräcklig mikrobiologisk barriärverkan
Idag långsamfilter och hypoklorit GDP och MRA, även UV behövs Slutsatser av GDP och MRA analys Förekomst av E.Coli visar att råvattnet ibland är påverkat av avlopp. GDP indikerar att Häggeberg vattenverk saknar ca 2-log barriärhöjd mot klortåliga parasiter som Giardia & Cryptosporidium. För dessa organismer är långsamfiltreringen enda barriären. Det är inte möjligt att uppfylla GDP-kraven med utökad provtagning och andra åtgärder i täkten. Utökad desinfektion krävs enligt GDP. En UV anläggning med 40 mJ/cm2, bra driftövervakning och klorering i reserv kan ge den inaktiverande barriären mot klortåliga patogena mikroorganismer enligt GDP. MRA tillgodoräknar en hög avskiljning av de relativt stora parasiterna i långsamfilter (nästan 5-log). De ligger därmed omkring den acceptabla risken redan i befintlig anläggning. Med UV istället för klor är barriärhöjden mot virus omkring gränsen för det acceptabla, enligt både GDP och MRA. Barriären mot virus är bättre med klorering än med UV-desinfektion. © DHI

10 2. Otillräcklig mikrobiologisk barriärverkan
Idag långsamfilter och hypoklorit GDP och MRA, även UV behövs © DHI

11 2. Otillräcklig mikrobiologisk barriärverkan
Idag långsamfilter och hypoklorit GDP och MRA, även UV behövs © DHI

12 2. Otillräcklig mikrobiologisk barriärverkan
Idag långsamfilter och hypoklorit GDP och MRA, även UV behövs © DHI

13 3. För dålig kapacitet i ledningsnätet vid högförbrukning eller driftavbrott på huvudledningar. 4. Enkel matning mot större stadsdelar. Ledningsnätets framtida utseende - dimensionsplan Storskalig kapacitet, dubbel säkerhet under år framåt Huvudledningsnätet Distributionsledningar © DHI

14 Ledningsnätets framtida utseende - dimensionsplan Storskalig kapacitet
Huvudledningsnätet, arbete i två steg Distributionsledningar © DHI

15 Ledningsnätets framtida utseende - dimensionsplan Storskalig kapacitet
Huvudledningsnätet Distributionsledningar, mht förbrukning, brandvatten och sprinkler © DHI

16 5. Lång uppehållstid / varmt vatten
Normalt förekommande; långsamväxande bakterier (7d) och odlingsbara mikroorganismer (3d, 22 gr C) © DHI

17 5. Lång uppehållstid / varmt vatten
Normalt förekommande; långsamväxande bakterier (7d) och odlingsbara mikroorganismer (3d, 22 gr C) © DHI

18 5. Lång uppehållstid / varmt vatten
Normalt förekommande; långsamväxande bakterier (7d) och odlingsbara mikroorganismer (3d, 22 gr C) © DHI

19 6. Inträngande föroreningar vid reservoarer eller undertryck i ledningar
Koliforma bakterier och E-coli, ingen synbar koppling mot normala variationer i temperatur, klorhalt eller vattenålder. Går det att hitta samband med inträffade hydrauliska händelser? © DHI

20 7. Bristfällig övervakning av hydraulik är en stor risk i komplicerade system med många tryckstegringsstationer och reservoarer. © DHI

21 8. Bristfällig uppföljning av kvalitet
© DHI

22 Sammanfattande beskrivning av säker vattenförsörjning i Jönköping
Råvattenkontroll, mätning och simulering, säkrare intagsdjup Stabil drift av långsamfilter, måttlig klorering, lägg till UV Bygg ut ledningsnätet för tillräcklig kapacitet, god säkerhet och minimal uppehållstid Övervaka hydraulik och följ upp kvalitetens variation och incidenter © DHI

23 Slut 


Ladda ner ppt "Utbyggnad och drift av vattenförsörjningen i Jönköping för god säkerhet, kapacitet och kvalitet Bengt Zagerholm."

Liknande presentationer


Google-annonser