Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utbyggnad och drift av vattenförsörjningen i Jönköping för god säkerhet, kapacitet och kvalitet Bengt Zagerholm.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utbyggnad och drift av vattenförsörjningen i Jönköping för god säkerhet, kapacitet och kvalitet Bengt Zagerholm."— Presentationens avskrift:

1 Utbyggnad och drift av vattenförsörjningen i Jönköping för god säkerhet, kapacitet och kvalitet Bengt Zagerholm

2 © DHI Risker i Jönköpings vattenförsörjning 1.Förorenat råvatten/utslaget vattenverk 2.Otillräcklig mikrobiologisk barriärverkan 3.Dålig kapacitet i ledningsnätet vid högförbrukning eller driftavbrott på huvudledningar 4.Enkel och därmed sårbar matning mot större stadsdelar 5.Lång uppehållstid i distributionssystemet, varmt vatten 6.Inträngande föroreningar vid reservoarer eller undertryck i ledningar 7.Bristfällig övervakning av hydraulik och uppföljning av kvalitet

3 © DHI 1. Förorenat råvatten/utslaget vattenverk Beräkningsmodell för Vättern Dubbla vattenverk, ca 150 % kapacitet

4 © DHI 1. Förorenat råvatten/utslaget vattenverk Beräkningsmodell för Vättern Dubbla vattenverk, ca 150 % kapacitet

5 © DHI 1. Förorenat råvatten/utslaget vattenverk Beräkningsmodell för Vättern Dubbla vattenverk, ca 150 % kapacitet

6 © DHI 1. Förorenat råvatten/utslaget vattenverk Beräkningsmodell för Vättern Dubbla vattenverk, ca 150 % kapacitet

7 © DHI 1. Förorenat råvatten/utslaget vattenverk Beräkningsmodell för Vättern Dubbla vattenverk, ca 150 % kapacitet

8 © DHI 1. Förorenat råvatten/utslaget vattenverk Beräkningsmodell för Vättern Dubbla vattenverk, ca 150 % kapacitet

9 © DHI 2. Otillräcklig mikrobiologisk barriärverkan Idag långsamfilter och hypoklorit GDP och MRA, även UV behövs Slutsatser av GDP och MRA analys Förekomst av E.Coli visar att råvattnet ibland är påverkat av avlopp. GDP indikerar att Häggeberg vattenverk saknar ca 2-log barriärhöjd mot klortåliga parasiter som Giardia & Cryptosporidium. För dessa organismer är långsamfiltreringen enda barriären. Det är inte möjligt att uppfylla GDP-kraven med utökad provtagning och andra åtgärder i täkten. Utökad desinfektion krävs enligt GDP. En UV anläggning med 40 mJ/cm 2, bra driftövervakning och klorering i reserv kan ge den inaktiverande barriären mot klortåliga patogena mikroorganismer enligt GDP. MRA tillgodoräknar en hög avskiljning av de relativt stora parasiterna i långsamfilter (nästan 5-log). De ligger därmed omkring den acceptabla risken redan i befintlig anläggning. Med UV istället för klor är barriärhöjden mot virus omkring gränsen för det acceptabla, enligt både GDP och MRA. Barriären mot virus är bättre med klorering än med UV-desinfektion.

10 © DHI 2. Otillräcklig mikrobiologisk barriärverkan Idag långsamfilter och hypoklorit GDP och MRA, även UV behövs

11 © DHI 2. Otillräcklig mikrobiologisk barriärverkan Idag långsamfilter och hypoklorit GDP och MRA, även UV behövs

12 © DHI 2. Otillräcklig mikrobiologisk barriärverkan Idag långsamfilter och hypoklorit GDP och MRA, även UV behövs

13 © DHI 3. För dålig kapacitet i ledningsnätet vid högförbrukning eller driftavbrott på huvudledningar. 4. Enkel matning mot större stadsdelar. Ledningsnätets framtida utseende - dimensionsplan Storskalig kapacitet, dubbel säkerhet under 50-100 år framåt Huvudledningsnätet Distributionsledningar

14 © DHI Ledningsnätets framtida utseende - dimensionsplan Storskalig kapacitet Huvudledningsnätet, arbete i två steg Distributionsledningar

15 © DHI Ledningsnätets framtida utseende - dimensionsplan Storskalig kapacitet Huvudledningsnätet Distributionsledningar, mht förbrukning, brandvatten och sprinkler

16 © DHI 5. Lång uppehållstid / varmt vatten Normalt förekommande; långsamväxande bakterier (7d) och odlingsbara mikroorganismer (3d, 22 gr C)

17 © DHI 5. Lång uppehållstid / varmt vatten Normalt förekommande; långsamväxande bakterier (7d) och odlingsbara mikroorganismer (3d, 22 gr C)

18 © DHI 5. Lång uppehållstid / varmt vatten Normalt förekommande; långsamväxande bakterier (7d) och odlingsbara mikroorganismer (3d, 22 gr C)

19 © DHI 6. Inträngande föroreningar vid reservoarer eller undertryck i ledningar Koliforma bakterier och E-coli, ingen synbar koppling mot normala variationer i temperatur, klorhalt eller vattenålder. Går det att hitta samband med inträffade hydrauliska händelser?

20 © DHI 7. Bristfällig övervakning av hydraulik är en stor risk i komplicerade system med många tryckstegringsstationer och reservoarer.

21 © DHI 8. Bristfällig uppföljning av kvalitet

22 © DHI Sammanfattande beskrivning av säker vattenförsörjning i Jönköping 1.Råvattenkontroll, mätning och simulering, säkrare intagsdjup 2.Stabil drift av långsamfilter, måttlig klorering, lägg till UV 3.Bygg ut ledningsnätet för tillräcklig kapacitet, god säkerhet och minimal uppehållstid 4.Övervaka hydraulik och följ upp kvalitetens variation och incidenter

23 Slut


Ladda ner ppt "Utbyggnad och drift av vattenförsörjningen i Jönköping för god säkerhet, kapacitet och kvalitet Bengt Zagerholm."

Liknande presentationer


Google-annonser