Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Programansvarig bioteknikprogrammet:

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Programansvarig bioteknikprogrammet:"— Presentationens avskrift:

1 Programansvarig bioteknikprogrammet:
Carl Johan Franzén Kemi- och bioteknik Programutveckling Utvärderingar och kvalitetssäkring Studie- och kursplaner Rekrytering

2 Kemi? Polymerer, keramer, metaller Katalytisk avgasrening
Strömningsberäkningar Skärvätskor Förbränning Gummi Färger Hydraul- och smörjoljor Bränsle (förnybara!?) Projektledning Marknadsföring Tillverkningsprocesser

3 Vad är bioteknik? Teknik och matematik i kombination med life science
Medicin Biologi Kemi Industriell produktion Metod- och apparatutveckling Natur- och teknikvetenskaplig forskning Analys och syntes förståelse och tillämpning

4 Syfte: att utbilda personer
med fackkunskaper inom biovetenskap, teknik och matematik till kvalificerade uppdrag inom huvudsakligen bioteknisk men också annan industri till produkt- och processutveckling, produktion samt ledning och management med utmärkta förutsättningar för forskarutbildning inom biovetenskap, bioteknik, kemi och kemiteknik med ett etiskt sunt förhållningssätt baserat på hållbar utveckling med en bas för livslångt lärande och förmåga att följa vetenskaplig och teknisk utveckling för en internationell arbetsmarknad

5 Mål En civilingenjör i bioteknik ska kunna:
identifiera, formulera och lösa biotekniska problem planera, utföra och utvärdera experiment tillämpa ett antal bioteknologiska metoder i forskningsfronten utveckla forskningsinriktade tillämpningar förstå och utforma industriella tillämpningar av biologiska processer kommunicera biotekniska frågeställningar med biologer, ingenjörer och allmänhet ta ledaransvar inom sitt kompetensområde arbeta ansvarsfullt i sammanhanget av hela livscykeln för produkter och system

6 En civilingenjör i bioteknik
ska alltså: ha djupa teoretiska kunskaper i bioteknik ha laboratorievana förstå industriella tillämpningar och samhällets behov fungera på många olika platser i samhället Forskning och utveckling Process- och produktutveckling Entreprenörer, Management Projektledare Processingenjörer ha en personlig kompetensprofil

7 Programöversikt Bioteknisk bas Termin 1-5 Termin 6 Tekn kandidat
Kandidatprojekt Valbara kurser Termin 6 Tekn kandidat Termin 7-10 Masterprog Tekn Master Civilingenjör

8 Eller via direktlänken:
Mer om mål och innehåll Finns på Studentportalen: https://student.portal.chalmers.se/sv/Sidor/default.aspx Eller via direktlänken:

9 Huvud- och delmål, Kandidatdelen
Designmatrisen Årskurs Läsperiod Obligatorium1) Kurskod Hp Huvud- och delmål, Kandidatdelen 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 6 7 8 9 10 11 12 1 1-2 O KLI060 3 I I/U 1-3 TMV036 22.5 A U KOO041 21 U/A 4 FTF195 UCM010 7.5 2 KFK162 TMA682 KAA060 TMS145 KFK176 KMG050 4.5 3-4 KMB041 KKM080 EEM065 KKR031 KKR090 KMB056 13.5 OV LMT967 KOK080 KAA150 KMG041 KAA051 SSY051 KBTX012) 15

10 Masterprogram Poäng 60 45 30 15 1 2 3 4 5 År
Fysik Fysik Valfria kurser eller exjobb Kemiteknik Kemi 45 Valfria kurser Oblig. och valfria kurser Kemi 30 Bioämnen Kemiteknik Bioämnen Examens- 15 Matematik Bioämnen Matematik, Data, Statistik arbete Data Integration matematik – bioteknik – kemiteknik - kemi Miljö – egentligen kan alla kemi-, bioteknik- och kemiteknik-inriktade kurser sägas vara miljöinriktade Vissa teknikkurser kan sägas vara bio-inriktade, vissa statistikinriktade etc. Viktigt att ni hela tiden läser någon biologiskt intressant ämne! Valfria kurser I princip valfritt inom Chalmers (men kolla förkunskapskrav!) Även utanför Chalmers efter dispens (t.ex. humaniora, etik, språk) Internationella mastersutbildningar (t.ex. bioinformatik) Statistik 1 2 3 4 5 År

11 Årskurs 1-3, “kandidatdelen”
21% Bioteknik och molekylär biologi Matematik 25% 17% Examensarbete och valfria kurser Kemi 18% 9% Fysik Kemiteknik 9% 3% Miljö och hållbar utv

12 Åk 1 LP1 Intro-duk-tion LP2 Analys och linjär algebra Kemi med biokemi
Mekanik Inledande cell- och molekylärbiologi LP4

13 Åk 2 Matematisk statistik och bioinformatik LP1 Fysikalisk kemi LP2
Transportprocesser Tillämpad matematik Cell- och molekylärbiologi 2 LP3 Kolloid- och ytkemi Metabolism och teknisk mikrobiologi Biokemisk miljövetenskap Biomedicinska signaler och system med elektricitetslära LP4

14 Åk 3 LP1 Försöksplanering Molekylär bioteknik LP2 Bioreaktionsteknik
Molekylärbiologisk metodik / Ekonomi och organisation / Signaler och system LP3 Kandidatarbete Oorganisk och organisk kemi / Bioseparationsteknik / Matematisk modellering LP4

15 Civilingenjör Bioteknik
Bioteknisk bas Term 1-5 Kandidatarbete Valfria kurser Lärande och ledarskap Term 6 Term 7-10 Master prog Engineering Mathematics and Computa-tional Science Entre-preneurship and Business Design Innovative and Sustainable Chemical Engineering Materials Chemistry and Nano- technology Complex Adaptive Systems Bio-technology Biomedical Engineering Nano- technology Industrial ecology

16 Tids- och poängregler Söka kandidatarbete: nov
97,5 hp obligatoriska kurser på programmet till och med läsperiod 1 i årskurs 3 Söka masterprogram: april-maj (villkorlig behörighet) 135 hp inom ett program (25 juni) en registrering på kandidatarbetet Behörighet till masterprogram: 15 augusti 150 hp inrapporterade inom ett program inklusive kandidatarbetet Söka Chalmers World Wide: 1 dec Söka UNITECH International: dec-Jan Söka Erasmus: 15 feb / 15 okt Söka Nordic Five Tech: 1 dec

17 Vad krävs av er? Ett eget engagemang och intresse
Eget ansvar för studier Uthållighet Social gemenskap och fritidsaktiviteter Ha kul, var nyfikna, upptäck!

18 livsmedels-utveckling Stamceller och annan cellbioteknik
Vad händer sen? Nobel Biocare Wellspect HealthCare Biomaterial Livsmedel och livsmedels-utveckling AstraZeneca Arla Stamceller och annan cellbioteknik Iliod therapeutics Projektledning Eurofins Food & Agro Testing Cellartis Vitrolife Sweden AB VWR International Entreprenörer Novartis Stora Enso Miljö Läkemedel och läkemedelsutveckling Medivir AB Qbtech AB Capeco AB Genentech Södra Innovation Renova Medibiome AB Kemi SCA Hygiene Products Akzo Nobel Borealis Monocl AB IVL Svenska Miljöinstitutet Heliospektra AB Företagsledning Arterion Perstorp SWEDAC Altran Bioprocessteknik Semcon Novozymes TATAA Biocenter Volvo McKinsey Management konsulter Danisco Awapatent AB Immaterialrätt (patent) SIK Triathlon Consultant Group Chalmers Tekniska konsulter Proffice Life Science Capio Sahlgrenska GU Academic Work

19 Frågor?


Ladda ner ppt "Programansvarig bioteknikprogrammet:"

Liknande presentationer


Google-annonser