Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Miljödepartementet Landsbygdsdepartementet Svensk rovdjurspolitik skall bestämmas i Sverige Onsdagen 17 augusti 2011 Andreas Carlgren, Miljöminister Eskil.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Miljödepartementet Landsbygdsdepartementet Svensk rovdjurspolitik skall bestämmas i Sverige Onsdagen 17 augusti 2011 Andreas Carlgren, Miljöminister Eskil."— Presentationens avskrift:

1 Miljödepartementet Landsbygdsdepartementet Svensk rovdjurspolitik skall bestämmas i Sverige Onsdagen 17 augusti 2011 Andreas Carlgren, Miljöminister Eskil Erlandsson, Landsbygdsminister

2 Miljödepartementet Landsbygdsdepartementet Regeringens rovdjurspolitik Uppfylla internationella förpliktelser och säkra människors livsförutsättningar i varglänen. Rovdjurspolitikens tre hörnstenar: –Samarbete med människor på landsbygden, jägarna och naturvårdsorganisationerna –Noggrant kontrollerad licensjakt –Åtgärder som ökar den genetiska mångfalden bland vargarna

3 Miljödepartementet Landsbygdsdepartementet Rovdjurspolitiken ger resultat Regionalisering förverkligad Stor ökning av antal föryngringar Förbättring av den genetiska statusen Kraftigt minskad tjuvjakt Ökad acceptans

4 Miljödepartementet Landsbygdsdepartementet Sveriges agerande för nationellt självbestämmande och fortsatt regional och lokalt inflytande Sverige anmält till EU-kommisionen i samband med licensjakten på varg 2010. Fört dialog och svarat på frågor som Kommissionen ställt Bjudit EU-kommissionen på studiebesök i Sverige Tagit beslut om en rad förändringar som är nödvändiga för att undvika att framtida beslut om utformning av den svenska rovdjurspolitiken tas av EU domstolen. Formellt svar på det motiverande yttrandet skickas idag till EU-kommissionen

5 Miljödepartementet Landsbygdsdepartementet Sverige har utformat svar på motiverat yttrande med utgångspunkterna: Sverige har flyttat ner beslut, skapat regional samverkan och lokal delaktighet, som ska bestå. Berörda har fått möjlighet till inflytande genom genom viltförvaltningsdelegationer. Vår inställning är att rovdjurspolitiken ska utformas i Sverige och inte i Bryssel Människorna i varglänen, som har burit konsekvenserna av en växande vargstam, ska inte köras över.

6 Miljödepartementet Landsbygdsdepartementet Möjliga scenarion Utifrån en mängd kontakter har en samlad bedömning gjorts att Sverige riskerar att dras inför EU-domstolen. Konsekvenserna kan bli långtgående. Bland annat riskeras licensjakten på varg att stoppas under obestämd tid. Risk för ytterligare inskränkningar i självbestämmandet kring förvaltning av våra rovdjur. För att undvika dessa scenarion, och säkra självbestämmandet, vidtar Regeringen nu ett antal åtgärder.

7 Miljödepartementet Landsbygdsdepartementet Skyddsjakten utökas vintern 2012 Skyddsjakt ska kunna bedrivas som licensjakt Grundas inte på antal vargar, utan skyddsskäl Skyddsjakt både på individuella vargar, och grupper av vargar för att av skyddsskäl begränsa antal Skyddsgrund utökas - Naturvårdsverket får i uppdrag att undersöka hur det i beslut om skyddsjakt kan tas hänsyn till de olägenheter som förekomsten av täta rovdjurspopulationer orsakar.

8 Miljödepartementet Landsbygdsdepartementet Tillfälligt uppehåll för nuvarande form av licensjakt vintern 2012  Nya beslut om ordinarie licensjakt samordnas med övriga nödvändiga åtgärder, såsom bättre genetisk mångfald.  Ordinarie licensjakt upptas igen vintern 2013.

9 Miljödepartementet Landsbygdsdepartementet Tillfällig begränsning av vargstammen på 210 vargar gäller inte längre Enligt riksdagsbeslut gäller begränsning tills vargstammens utveckling och bedömning av artens gynnsamma bevarandestatus redovisats. Rovdjursutredningen redovisade i april 2011. Förutsättningar saknas alltså att tillämpa 210- taket. Under 2012 ska enligt riksdagsbeslutet en ny målnivå presenteras.

10 Miljödepartementet Landsbygdsdepartementet Nationell kommitté för en hållbar rovdjurspolitik för varg Berörda organisationer skall ingå –Jägarnas riksförbund, Lantbrukarnas Riksförbund, Naturskyddsföreningen, Svenska Jägarförbundet, Svenska rovdjursföreningen, Svenska Samernas Riksförbund, Sveriges Fäbodbrukarförening, Sveriges kommuner och Landsting och Världsnaturfonden –Samverkan för att skapa medverkan och förankring från berörda aktörer och parter.

11 Miljödepartementet Landsbygdsdepartementet Naturvårdsverket ska utarbeta en förvaltningsplan Förlängt uppdrag att fram en förvaltningsplan för vargstammens utveckling. Större möjligheter till dialog och förankring. Förutsättningar skapas för att kunna förverkliga och få acceptans för en plan som från och med 2013 inbegriper ordinarie licensjakt.

12 Miljödepartementet Landsbygdsdepartementet Åtgärder för att stärka genetiken fortsätter Arbete med utsättning av djurparksvalpar har påbörjats. Utreder möjligheten att påbörja inseminering av djurparkstikar Rovdjursutredningen har fått i uppdrag att se huruvida åtgärderna är tillräckliga, redovisar 2012

13 Miljödepartementet Landsbygdsdepartementet Initiativ till reform av arbetet med art- och habitatdirektivet Avgörande för hållbar rovdjurspolitik att landsbygdsborna som berörs av besluten är delaktiga i förvaltning och i åtgärder. Måste finnas utrymme på nationell, regional och lokal nivå för åtgärder som tar hänsyn till lokala sociala och ekonomiska förhållanden. Regeringen tar därför initiativet genom att skriva till EU-kommissionen för att uppmana till en reform direktivets utformning och tillämpning.


Ladda ner ppt "Miljödepartementet Landsbygdsdepartementet Svensk rovdjurspolitik skall bestämmas i Sverige Onsdagen 17 augusti 2011 Andreas Carlgren, Miljöminister Eskil."

Liknande presentationer


Google-annonser