Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Swedish University of Agricultural Sciences Dep of Forest Resource Management Lokal utveckling baserad på traditionella och nya verksamheter inom familjeskogsbruket.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Swedish University of Agricultural Sciences Dep of Forest Resource Management Lokal utveckling baserad på traditionella och nya verksamheter inom familjeskogsbruket."— Presentationens avskrift:

1 Swedish University of Agricultural Sciences Dep of Forest Resource Management Lokal utveckling baserad på traditionella och nya verksamheter inom familjeskogsbruket - hinder och möjligheter Seminarium om landsbygdsutveckling Jordbruksverket/Formas, Jönköping 2010-10-14 Gun Lidestav, SLU, Inst f skogshushållning, Kompetensområdet Skogliga landsbygdsstudier

2 Swedish University of Agricultural Sciences Dep of Forest Resource Management Frågeställning Hur kan vi nyttja potentialen för ökad samhällsnytta, d v s landsbygdsföretagande och välfärd, som ligger ”oförlöst” i dagens familjeskogsbruk?

3 Swedish University of Agricultural Sciences Dep of Forest Resource Management Genomförande Kvantitativa, kvalitativa, biofysiska, socio-kulturella och företagsekonomiska data och analysmetoder. * Nulägesbeskrivning * Fallstudier av framgångsrika skogsföretagare inom traditionellt virkesbruk, vilt/jakt/fiske/turism samt grön omsorg/rehabilitering - vilka är deras drivkrafter, upplevda hinder och möjligheter * Ta fram underlag/modeller för skattningar av skogens produktionsförmåga, ”bonitet” av vilt, fisk, upplevelser, rehabilitering –spatiala analyser & attityder * Mångbruksanalyser m h a ”Heureka” för fastighets/företagarspecifika optimeringar

4 Swedish University of Agricultural Sciences Dep of Forest Resource Management Forskningsmiljö Tvärvetenskapligt team 2 doktorander, 6 seniorforskare skogshushållning, företagsekonomi, vegetationsekologi zooekologi, kulturgeografi genusvetenskap Komplementära Program ” Skog & Hälsa” SLU + NUS Stressforskare Jämställdhetsprojekt, (SLF) genusvetare ”Heureka” Skoglig planering Renbruksplanering Fjärranalytiker, GIS, ekolog - ny teknik & genus Databaser ”Rikstaxen” ”NILS” Fortlöpande markägaranalys Demografiska databasen, UmU

5 Swedish University of Agricultural Sciences Dep of Forest Resource Management Sverige totalt: 350 000 skogsägare på 250 000 skogsfastigheter 11, 5 + 2,6 milj hektar 40-50 milj m3sk/år ~200 miljarder i skogsbruksvärde Resursbas Medelfastighet: 50 ha + 10 ha + 3 ha 750tkr i taxeringsvärde 1milj kr i marknadsvärde Kapital, som kan belånas

6 9 miljoner svenskar + ? miljoner utländska besökare 40-50 milj m3sk/år av timmer massaved, bioenergi Vilt, fisk, bär, svamp Rekreation, friluftsliv, upplevelser (”spotting”) Grön omsorg, rehabilitering ”Efterfrågan”

7 Marknad & marknadspotential Virke Jakt, fiske Bär, svamp Naturturism Grön omsorg

8 Swedish University of Agricultural Sciences Dep of Forest Resource Management Befintliga verksamhetskombinatiner ( LRF: s medlemsenkät )

9 Swedish University of Agricultural Sciences Dep of Forest Resource Management Verksamhetsinritning fördelat på kön (LRF:s medlemsenkät)

10 Swedish University of Agricultural Sciences Dep of Forest Resource Management Medelareal per verksamhet efter operativ ledares kön (LRF:s medlemsenkät)

11 Var finns resursen i tid och rum? “Habitat choice of moose along a north-south gradient during the rutting period” * Fyra älgpopulationer * Skillnad när brunsten inträffar * Skillnad i habitatval

12 Älgens habitatval under brunstperioden Rörelse -> brunstaktivitet

13 Attityder till jakt, fiske och övrig turism Studie av “Catch and Release” Fyra urvalsgrupper Genusperspektiv

14 Kan skogen bidra till rehabilitering av personer med ”utbrändhetsdiagnos”?

15 Vilka skogsmiljöer bör finnas/utvecklas på skogsfastigeheten om man satsar på ”rehabilitering”?

16 Tack för er uppmärksamhet!


Ladda ner ppt "Swedish University of Agricultural Sciences Dep of Forest Resource Management Lokal utveckling baserad på traditionella och nya verksamheter inom familjeskogsbruket."

Liknande presentationer


Google-annonser