Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Upphandling av Bollnäs sjukhus Information 2010-03-10.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Upphandling av Bollnäs sjukhus Information 2010-03-10."— Presentationens avskrift:

1 Upphandling av Bollnäs sjukhus Information 2010-03-10

2 Deltagare Petter Karlsson, avtalsdirektör Tommy Berger, landstingsråd (S) Björn Brink, landstingsråd (S)

3 Tidsaxeln RFI publicerad 2009-07 Beslut i styrelsen 2009-11 Förfrågningsunderlag (FFU) 2010-03 Anbudstid2010-05 Utvärdering2010-07 Avtalsteckning 2010-08 Driftstart 2011-02 Avtal Drift FebMajJuliFeb-11x+y år

4 Vad upphandlas? Division Medicin –Avdelning 4 & Avdelning 5 –HIA (hjärtintensivvård) –Dialysenheten & Njurmottagningen –Fyslab –Medicinmottagning –Pacemakerverksamhet, uppföljning och kontroll Division Operation –Operationsavdelningen –IVA (intensivvård) –Avdelning 3 –Anestesi –Kirurg- och ortopedmottagningen –Urologmottagningen –Endoskopimottagningen –Sterilcentral

5 Vad upphandlas? Specialistmottagningar Bollnäs/Söderhamn –Medicin, Kirurgi, Urologi, Endoskopi, Ortopedi Specialistvårdsrehabilitering Akutmottagning med akutmedicin och familjeläkarjour Internservice, t.ex. vaktmästeri och posthantering Ögon ÖNH samt Hörcentral Pacemakerinsättning Division BKPH Division Diagnostik Dessa verksamheter drivs vidare i landstingets regi Vad upphandlas inte?

6 Vilka krav ställs på leverantören? Kvalificeringskrav ställs för att minska riskerna i avtalsrelationen Leverantören ska ha en sådan ekonomisk stabilitet att ett långsiktigt avtal med landstinget kan upprätthållas –En mindre leverantör kan ha sämre möjligheter att sprida risktagandet inom företaget vid tillfälliga lönsamhetsproblem Leverantören ska ha styrka, förmåga, kompetens, kapacitet och erfarenhet för att fullgöra sina åtaganden under kontraktsperioden –Erfarenhet av omfattande verksamhet tryggar såväl övertagandet som kontinuerlig drift.

7 Vilka krav ställs för att ett anbud ska utvärderas? Ekonomisk ställning –Omsättning på minst 300 miljoner kronor, varav minst hälften inom hälso- och sjukvård. –Hög kreditvärdighet (UC-klass 3) Erfarenhet –Tydlig verksamhetsbeskrivning och etablerade ledningssystem –Minst tre års erfarenhet inom branschen –Minst två referenser Anbudet ska vara högst 95% av vår egen kostnad, dvs 322 mnkr

8 Bollnäs sjukhus ska vara en fortsatt del av helheten Krav på samverkan Möjligheter att förändra avtalet under avtalsperioden

9 Krav på samverkan Regelbundna avtalsträffar för att (landstingsnivå): –Kontrollera att avtalet följs –Kunna utveckla uppdraget Gemensam produktionsplanering (divisionsnivå) –Planera produktionen, förändringar och omfördelade volymer och uppdrag inom landstinget –Gemensam väntetidshantering Leverantören måste samverka med etablerade resurser, t.ex. andra enheter och entreprenörer inom länets hälso- och sjukvård Leverantören måste följa av landstingets beslutade, nuvarande och kommande, vårdprogram, PM, vårdprocessprogram och dylikt.

10 Samverkan diagnostik Leverantören måste köpa tjänster för laboratoriemedicin och röntgendiagnostiska undersökningar av landstingets respektive specialitet/division. Leverantören måste använda elektroniska remisser och särskilt avtal ska upprättas mellan parterna. Analysmetoder som fastslås i landstingets laboratoriemedicinska råd ske gälla all verksamhet som bedriver laboratoriemedicinsk verksamhet. –I praktiken innebär det att referensvärdena som används av landstingets verksamheter ska användas av leverantören.

11 Samverkansavtal HC Kommun LGs verksamheter Privata specialister M fl Samverkan/vårdkedjor Samverkan Sjukhusverksamheterna Sjukhusbolaget AB Arbetsgivare Verksamhetsansvarig Utförare Avtalspart i lokal samverkan 100% Lokaler och Inventarier 100% Hyra Landstinget Beställare Entreprenör Utförare AVTAL Samverkan Rationaliseringsvinst Aktiv beställare Insyn Flexibilitet

12 Möjlighet att förändra avtalet Landstinget kan förändra avtalet om förutsättningarna förändras: –Vårdprogram Medicinsk utveckling In- och utfasning av nya behandlingsmetoder –Politiska beslut Avtalets bredd och höjd kan alltså förändras Volymförändring på 5% per år ryms inom avtalet Volymförändringar på mer än 5% per år måste meddelas 6 månader i förväg

13 Ersättning Ersättningsmodell –Fastersättning –Rörlig ersättning –Kvalitetsersättning Y% Z% X-Y-Z% Fast del = kapacitet Rörlig del = produktion Rörlig del = Resultat 102%

14 Uppräkning av ersättningen Angivna priser är fasta under det första året –Till och med 2011-12-31. Justering av avtalade priser sker på samma sätt som inom landstingets hälso- och sjukvård –Leverantören får därmed en oförändrad andel av landstingets totala hälso- och sjukvårdsresurser och inte en schablonmässig uppräkning via index. Justering får göras första gången 2012-01-01 och sedan årligen den första januari.

15 Övrigt om avtalet Avtalstid på 5 +2 + 2 år Uppdraget ska utföras i Bollnäs –Tillfälliga undantag kan medges vid t.ex. semester. Vård för andra vårdgivare –Leverantören har rätt att utföra annan offentligt finansierad vård så länge detta inte påverkar uppdraget gentemot landstinget. –Leverantören måste hålla landstinget underrättad om omfattningen av denna verksamhet.

16 Utvärdering Maxpris som kvalificeringskrav = 95% av dagens kostnad Prisnivå 50% Kvalitet 50% –Verksamhetsidé, vision som kompletteras med handlingsplan –Visa fungerande utvecklingsmodell, Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet

17 Vad händer med medarbetarna? Alla anställda erbjuds anställning hos entreprenören Grundlönen bibehålls –Övriga anställningsvillkor gäller normalt under 1 år Tidigare intjänad anställningstid vid landstinget förs över till leverantören. –Turordningsregler gäller alltså Intjänad kompensationstid/övertid betalar landstinget direkt till berörd person efter verksamhetsövergång Förhandlingar sker om intjänade och sparade semesterdagar Leverantören kan inleda övertalighetsförhandlingar Medarbetare som inte väljer att ”flytta” över till leverantören hanteras av landstinget: 1.Hitta nytt jobb inom landstinget 2.Kan komma att sägas upp – turordningsregler gäller


Ladda ner ppt "Upphandling av Bollnäs sjukhus Information 2010-03-10."

Liknande presentationer


Google-annonser