Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Landsbygdspartiet oberoende - LPo

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Landsbygdspartiet oberoende - LPo"— Presentationens avskrift:

1 Landsbygdspartiet oberoende - LPo

2 Landsbygdspartiet oberoende - LPo
Uppsalas utveckling och befolkningsökning bör kanaliseras till landsbygden främst genom att olika kransorter successivt och småskaligt byggs ut med ökad samhällsservice och förbättrad infrastruktur. Vi vill skapa ett bättre Uppsala med högre livskvalitet när det gäller såväl staden som landsbygden. Landsbygdspartiet oberoende i Uppsala kämpar inte enbart för landsbygdsfrågorna. Vi vill även att Uppsala stad skall behålla sin karaktär och inte utvecklas till en storstad av typen Göteborg och Stockholm.

3 Landsbygdspartiet oberoende - vilka är det?
Landsbygdspartiet oberoende - LPo Landsbygdspartiet oberoende - vilka är det? Vi är vanligt folk som anser att politik är alldeles för allvarligt för att lämnas över helt och hållet till de etablerade politiska partierna.

4 Landsbygdspartiet oberoende - LPo
De frågor vi kommer att prioritera i Uppsala är… Bromsa stadens expansion och bygga ut kransorterna Livsmedelsupphandlingen Räddningstjänsten Kommunikation och IT Landsbygdsskolorna Beställare, utförare, kunder och brukare Vårdcentraler, mer vård och mindre administration Översiktsplaner och energifrågor Rovdjurspolitiken Kultur, idrott och rekreation Dubbdäcksförbud

5 Landsbygdspartiet oberoende - LPo
Bromsa stadens expansion och bygga ut kransorterna I nuläget brandskattas landsbygden på olika resurser och många familjer och enskilda tvingas att flytta in till staden. Den här utvecklingen är olycklig - mot folkviljan - och negativ såväl för staden som landsbygden. Norra Europas bästa åkerjordar bebyggs eller blir granplanteringar. Uppsala växer och får i sina förorter allt fler problem. Låt Uppsala behålla sin charm. En ohämmad expansion av staden och centralisering av olika verksamheter är inte av godo vare sig för staden eller landsbygden. En levande landsbygd runt Uppsala är en stor tillgång för staden och dess invånare. Landsbygden berikar staden och öppnar möjligheter till ett rikt friluftsliv. Stadens alla attraktioner är en viktig resurs för landsbygden. Det finns inte några motsättningar här - enbart en symbios.

6 Landsbygdspartiet oberoende - LPo
Livsmedelsupphandlingen Svenska bönder får inte konkurrera på lika villkor och kommunen skjuter sig ekonomiskt i foten när man egentligen förflyttar lokala arbetstillfällen utomlands för en kortsiktig vinst. Självförsörjningsgraden såväl lokalt som i hela landet urholkas. Vi driver att Uppsala kommun omedelbart i sin livsmedelsupphandling ska ställa krav som motsvarar de svenska när det gäller miljö och djuromsorg. Vi vill ha mat med hög kvalitet i skolor, sjukhus och på äldreboende. Svenska livsmedelsproducenter har idag världens tuffaste krav beträffande miljö och djuromsorg. Uppsala kommun upphandlar inte livsmedel som uppfyller dessa krav. En dubbelmoral som missgynnar såväl djurens välbefinnande som miljön globalt samt ökar antibiotikaresistensen. Kyckling från Thailand i svenska skolor är ett exempel av många.

7 Landsbygdspartiet oberoende - LPo
Räddningstjänsten Nedmonteringen av brandförsvaret och räddningstjänsten i kommunen måste stoppas! Knutby, Järlåsa och Skyttorps stationer har gått från 5 till 3 personer i beredskap, Skyttorp hotas dessutom av nedläggning. IVPA (i väntan på ambulans) har försämrats kraftigt. Vi driver hårt en återgång till ett säkert brandförsvar och en fungerande räddningstjänst. Vi arbetar för att hjärtstartare skall finnas tillgängliga även för landsbygdens befolkning. Vi anser att kommunen skall prioritera bl a ansökningar om bidrag till hjärtstartare för t ex hembygdsgårdar samt andra gemensamma och centralt placerade anläggningar.

8 Landsbygdspartiet oberoende - LPo
Kommunikation och IT Utbyggnaden av informationskommunikation till kransorter och vidare ut på landsbygden bör prioriteras. Detta skapar möjligheter för många att bo på landet och även nyetableringsmöjligheter för många företag. Samhället bör ta ett grepp om IT-frågorna och inte enbart släppa detta till privata bolag. Kommunikation handlar inte bara om IT. Vägar måste underhållas och byggas. Allmänna kommunikationer, vinterväghållning och turtäthet ute på landsbygden måste prioriteras och fler tvärförbindelser skapas i Uppland.

9 Landsbygdspartiet oberoende - LPo
Landsbygdsskolorna Vi vill inte bara bevara landsbygdsskolorna. De bör byggas ut och det i samklang med en plan för respektive ort. En plan som omfattar såväl byggnation som allmän utveckling i området. En utveckling som innefattar allm kommunikationer, rekreation, föreningsliv, äldreboende och infrastruktur i största allmänhet. Vi är inte främmande för att ta initiativ till att nya skolor byggs på landsbygden och vill utreda en organisation där landsbygdsskolorna kan samverka när det gäller t ex olika resurser.

10 Landsbygdspartiet oberoende - LPo
Beställare, utförare, kunder och brukare Vi vill riva upp den kommunala organisationen med parallella organisationer. Beställare och utförare. Vi motsätter oss att kommunen ”leker affär”. Det är ett dyrt system för medborgarna. Vi vill att alla medborgare betraktas som just det - och inte kunder, brukare eller vad man nu kan tänkas hitta på för beskrivning.

11 Mer vård och mindre administration
Landsbygdspartiet oberoende - LPo Vårdcentraler. Mer vård och mindre administration Landsbygden behöver fler vårdcentraler och stadens dramatiska expansion måste bromsas. Det är naturligt att stödja placeringen av vårdcentraler i fler av kransorterna. Dels för en ökad service, men även för fler arbetstillfällen på landsbygden. LPo vill även minska den för sjukvården allt tyngre administrationen och pappershanteringen. En oproportionerligt stor del av sjukvårdens arbete ägnas åt detta. Minska dokumentationskraven och underlätta för utökad patientkontakt. Det finns all anledning att fokus i sjukvården - i synnerhet på Akademiska - läggs på patienterna och inte på ekonomi och systemet. Patienterna får inte av ledningen betraktas som enbart en kostnad.

12 Landsbygdspartiet oberoende - LPo
Översiktsplaner och energifrågor Vi anser att i många fall bromsar de kommunala översiktsplanerna, länsstyrelsen och militära intressen utvecklingen på landsbygden. Bygglov försenas eller beviljas inte trots att inga väsentliga militära-, kulturella- eller miljöskäl finns. Vi vill ha en snabbare handläggning av bygglov och att översiktsplaner inte används som oomkullrunkeliga stentavlor. Energifrågorna är viktiga och kommunen bör gå in med ägande t ex i ett elbolag för att miljövänligt och säkert distribuera el till billiga priser och ta initiativ till fler laddstationer. Överlag förespråkar vi åtgärder för att sänka drivmedelskostnaderna i landet.

13 Landsbygdspartiet oberoende - LPo
Rovdjurspolitiken Uppsala län har en av världens tätaste lodjurspopulationer. Vilket inte gynnar vare sig viltvården, tamdjuren eller lodjuren själva på sikt. Stammen behöver reduceras kraftigt lokalt och jakttiderna förlängas för ha en fortsatt stark och frisk stam. Vargen är en betydligt tuffare predator som ställt till stora problem för främst fårägare, även viltvården drabbas hårdare och det är svårt att få eftersöksjägare vid viltolyckor. Vår hållning är att Uppsala kommun och län, även fortsättningsvis, ska vara vargfria.

14 Landsbygdspartiet oberoende - LPo
Kultur, idrott och rekreation Utöka Bokbussarnas verksamhet. Utöka de lokala bibliotekens öppettider sommartid och låt bokbussen gå även då. Stöd ekonomiskt kulturverksamhet i hembygdsgårdar och andra föreningar på landsbygden. Många hembygdsgårdar kämpar med en svår ekonomisk situation och behöver ökat stöd. Kommunala badplatser, lekparker och rekreationsområden i alla delar av kommunen bör hållas i god standard för att ge samtliga kommuninvånare en god möjlighet till en meningsfull fritid. Samtliga konstgräsplaner som finns i Uppsala kommun idag, ligger i Uppsala stad. LPo Uppsala driver att nästkommande fyra konstgräsplaner ska läggas i kransorterna. Med i första hand en geografisk spridning, så att alla kommuninnevånare får en plan inom drägligt avstånd.

15 Landsbygdspartiet oberoende - LPo
Dubbdäcksförbud Vi anser att dubbdäcksförbudet i Uppsala ska bort. Det innebär bara längre körsträckor och därmed totalt större miljöpåverkan. Effekterna verkar även ha uteblivit och vi vill ha en riktig redovisning av detta experiment. Dubbdäck räddar liv!

16 Landsbygdspartiet oberoende - LPo
Nu börjar kommunalråden i Östhammars kommun bli oroliga, åtminstone Centerpartiet, som tillsammans med S och M avvecklar det mesta så att HELA kommunen omvandlats till "Landsbygd". Nu ska det minsann bli dialog igen med folket på "landsbygden" och Valö är först ut. Östhammars kommun kommer under 2014 att arrangera dialogmöten för landsbygdsutveckling. Företagare, utvecklingsgrupper, föreningar och andra intresserade är inbjudna. Det första mötet för året sker i Valö, granhälla bygdegård, måndagen den 10 februari. Politiker och tjänstemän från kommunen kommer att finnas på plats för att föra dialog om viktiga utvecklingsfrågor för landsbygden. - Östhammar är en landsbygdskommun med stora utvecklingsmöjligheter, säger Jacob Spangenberg, (C). Ett starkt lokalsamhälle kräver en levande landsbygd. Det är oerhört betydelsefullt att vi möts och samtalar kring hur vi gemensamt ska arbeta med dessa frågor.

17 Landsbygdspartiet oberoende - LPo
Den svenska regeringen jobbar just nu på en hemlig proposition som kan komma att kosta skattebetalarna tiotals miljarder kronor, avslöjar Dagens Industri på måndagen. I hopp om att tillfredsställa miljöopinionen, och samtidigt vända den nedåtgående trenden i opinionssiffrorna inför valet, jobbar just nu regeringen på en hemlig proposition att skydda sammanlagt hektar svensk skog, rapporterar Dagens Industri. Enligt tidningen innebär förslaget att Sverige skulle kunna bocka av ett av de 16 miljömål som sattes upp år 1999. Men planerna, som ännu är långt ifrån klubbade, får både industri och ägare att se rött. Förutom de drygt 6 miljarder kronor Sverige kan komma att tappa i exportintäkter per år väntas även arbetstillfällen per hektar skyddad skog att försvinna, enligt en analys från organisationen Skogsindustrierna.

18 Landsbygdspartiet oberoende - LPo
Under en storkontroll i Ånge blev alla bilar stoppade. En äldre gubbe stannade bara nästan så polismannen var tvungen att springa vid sidan av bilen. Varför stannar du inte, skrek han - Därför sa gubben, för 24 dagar sedan hade jag inbrott i min stuga, men ni hade inte tid att komma. Så då tänkte jag, att jag inte skulle uppehålla er idag heller!

19 Landsbygdspartiet oberoende - LPo
Kristina Yngwe Svenska grisproducenter har det just nu riktigt tufft när efterfrågan på svenskt griskött tappar mark gentemot importköttet, trots att svenskt kött är outstanding på så många områden. Har idag snubblat över två artiklar som visar varför billigt kött alltid kostar mer än vad som står på prislappen. Dels kunde jag i veckans Brysselnytt läsa att 75 % av de som arbetar i de tyska slakterierna är gästarbetare som arbetar för en lön på mellan 3 och 5 euro i timmen. Lyckligtvis kommer ett nytt avtal träda i kraft 1 juli då arbetarna iaf garanteras en minimilön på 7,75 euro i timmen, men det blir ju väldigt tydligt att det alltid är någon som får betala för att konsumenten ska köpa så billigt som möjligt. Den andra dystra läsningen var i en dansk tidning, där jag läser att 88% av de danska slaktsvinen bär på den antibiotikaresistenta bakterien MRSA, och att risken för MRSA-smitta är högre för personer som bor i närheten av grisgårdar. Detta på grund av ett produktionssystem som kräver högre användning av antibiotika än vad det svenska systemet gör, medan svenska producenter tack vare sitt förebyggande smittskyddsarbete har EU:s lägsta antibiotikaanvändning och en nära nog obefintlig förekomst av MRSA i svenska svinbesättningar. Jag vet att jag tjatar om detta, men det gör mig så oerhört upprörd att varken offentliga eller privata konsumenter inser att de gör sig själva och andra en björntjänst när de väljer enbart efter plånboken!

20 Landsbygdspartiet oberoende - LPo

21 Landsbygdspartiet oberoende - LPo
Lönsamheten för svenska jordbrukare minskade dramatiskt förra året. Enligt preliminära beräkningar från Jordbruksverket sjönk lantbrukarnas inkomster från sina lantbruksföretag med nästan elva procent. Dessutom sjönk värdet på framför allt spannmål för jordbrukarna i fjol.

22 Landsbygdspartiet oberoende - LPo
IngaLill Johansson Sveriges statsbudget är ca 830 miljarder kronor, mellan 30 och 35 miljarder kronor går iväg som avgift till EU. 10 till 15 miljarder kommer sen tillbaka som olika stöd. Vem förhandlade fram det avtalet och hur kunde vi tycka det var bra?

23 Landsbygdspartiet oberoende - LPo
Tomas Lundmark Anledningen till att sd får så många röster - en av dom är ju det att det är det enda alternativ till de partier som styrt detta land alldeles för länge ! Skulle LPo kunna synas mer så är riksdagsplats en full möjlighet!

24 Landsbygdspartiet oberoende - LPo


Ladda ner ppt "Landsbygdspartiet oberoende - LPo"

Liknande presentationer


Google-annonser