Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Krav på leveranser till förvaltning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Krav på leveranser till förvaltning"— Presentationens avskrift:

1 Krav på leveranser till förvaltning

2 Översikt ”från krav till leverans”
Anläggningsprojekt regleras av bl.a: AKJ (V,F) Anläggningsspecifika krav Järnväg (Väg, Fastighet) Anger t.ex. vilka regelverk och avsteg från dessa som gäller för projektet TSD (Tekniska Specifikationer för Driftskompabilitet) hanteras parallellt med ovan ”Överlämnande av ny eller förändrad infrastruktur”, i stort lika med BVs tidigare rutin Anpassas för att gälla all anläggningsprojekt på Trafikverket. Kostnader som är förknippade med överlämnandet bärs av projektet

3 Väg respektive Järnväg
Grov generalisering Väg: förvaltningsdata förvaltas projektorienterat i chaos samt geografiskt i förvaltningssystem, t.ex. NVDB och BATMAN Järnväg: Förvaltningsdata enligt BVF (H och S) , förvaltas anläggningsorienterat och geografiskt i förvaltningssystem, t.ex. GAD, BIS, IDA och BATMAN

4 Arbetsgång ”Överlämnande av ny eller förändrad infrastruktur”
1. Ta fram en överlämnande-plan ÖK och MK Förutsättningar: - Beslutade AK motsv - Godkänd projektspecifikation 5. Godkänna överlämnandet och överta ansvaret för anläggningen. Anläggningsförvaltaren Resultat: - Ansvar, anläggning och förvaltningsdata överlämnade mot de krav och med den kvalitet som beskrivs i AK eller motsv. dokument. - Tillvaratagna erfarenheter. Erfarenhetsåterföringen genomförs enligt TDOK 2011:52 Slutrapport investeringsprojekt 2. Genomgång av anläggning ÖK och MK samt berörda 4. Genomföra överlämnandemöte PL samt anläggningsförval-taren eller dennes chef 3. Förbereda delöverlämnandet/ slutliga överlämnandet

5 ”Överlämnande av ny eller förändrad infrastruktur” omfattar bl.a:
Överlämnandeplan beskriver detaljerat vilka förvaltningsdata som ska levereras Tider för möten och leveranser överenskoms enligt rutinen Kontaktpersoner och ansvariga fastställs enligt rutinen

6 Förvaltningsdata Järnväg
BVF, S och H beskriver analoga och digital krav på förvaltningsdata. Grov indelning: IDA; ritningar, dokument och filer BIS; baninformation, länk nodbaserad lagring med viss möjlighet till geografisk pressentation GAD (GEOWEB och GEOAP); geografisk ”cad-data” och fullständiga spårgeometrier Topocad; stompunktsregister Tidskrav är relaterad till färdigställande och ibruktagande av anläggning, varierar beroende på anläggningsdel och typ av förvaltningsdata.

7 Geografisk data, generellt
Data ska visa beskriva anläggningen efter färdigställt projekt. Kan bestå av: Projekterad data (byggt enligt projektering) Inmätt data (ej byggt enligt projektering) Relationshandling med underlag, arkiveras för att möjliggöra verifikation av genomförande (inmätning m.m.)

8 Stomnät Stomnät ska för varje etablering (som ej är tillfällig (t.ex. byggpunkt)) redovisas fullständigt enligt BVS Bl.a. ingår: Godkänd planering Mätdata Punktbeskrivningar Utjämningsresultat Redogörelse


Ladda ner ppt "Krav på leveranser till förvaltning"

Liknande presentationer


Google-annonser