Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Krav på leveranser till förvaltning. 22014-11-18 Översikt ”från krav till leverans”  Anläggningsprojekt regleras av bl.a:  AKJ (V,F) Anläggningsspecifika.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Krav på leveranser till förvaltning. 22014-11-18 Översikt ”från krav till leverans”  Anläggningsprojekt regleras av bl.a:  AKJ (V,F) Anläggningsspecifika."— Presentationens avskrift:

1 Krav på leveranser till förvaltning

2 22014-11-18 Översikt ”från krav till leverans”  Anläggningsprojekt regleras av bl.a:  AKJ (V,F) Anläggningsspecifika krav Järnväg (Väg, Fastighet)  Anger t.ex. vilka regelverk och avsteg från dessa som gäller för projektet  TSD (Tekniska Specifikationer för Driftskompabilitet) hanteras parallellt med ovan  ”Överlämnande av ny eller förändrad infrastruktur”, i stort lika med BVs tidigare rutin 2165. Anpassas för att gälla all anläggningsprojekt på Trafikverket.  Kostnader som är förknippade med överlämnandet bärs av projektet

3 32014-11-18 Väg respektive Järnväg  Grov generalisering  Väg: förvaltningsdata förvaltas projektorienterat i chaos samt geografiskt i förvaltningssystem, t.ex. NVDB och BATMAN  Järnväg: Förvaltningsdata enligt BVF (H och S) 1584.300, förvaltas anläggningsorienterat och geografiskt i förvaltningssystem, t.ex. GAD, BIS, IDA och BATMAN

4 42014-11-18 Arbetsgång ”Överlämnande av ny eller förändrad infrastruktur” 1. Ta fram en ö verl ä mnande- plan Ö K och MK F ö ruts ä ttningar: - Beslutade AK motsv - Godk ä nd projektspecifikation 5. Godk ä nna ö verl ä mnandet och ö verta ansvaret f ö r anl ä ggningen. Anl ä ggningsf ö rvalta ren Resultat: - Ansvar, anl ä ggning och f ö rvaltningsdata ö verl ä mnade mot de krav och med den kvalitet som beskrivs i AK eller motsv. dokument. - Tillvaratagna erfarenheter. Erfarenhets å terf ö ringen genomf ö rs enligt TDOK 2011:52 Slutrapport investeringsprojekt 2. Genomg å ng av anl ä ggning Ö K och MK samt ber ö rda 4. Genomf ö ra ö verl ä mnandem ö te PL samt anl ä ggningsf ö rval- taren eller dennes chef 3. F ö rbereda del ö verl ä mnandet/ slutliga ö verl ä mnandet Ö K och MK

5 52014-11-18 ”Överlämnande av ny eller förändrad infrastruktur” omfattar bl.a:  Överlämnandeplan beskriver detaljerat vilka förvaltningsdata som ska levereras  Tider för möten och leveranser överenskoms enligt rutinen  Kontaktpersoner och ansvariga fastställs enligt rutinen

6 62014-11-18 Förvaltningsdata Järnväg  BVF, S och H 1584.300 beskriver analoga och digital krav på förvaltningsdata. Grov indelning:  IDA; ritningar, dokument och filer  BIS; baninformation, länk nodbaserad lagring med viss möjlighet till geografisk pressentation  GAD (GEOWEB och GEOAP); geografisk ”cad-data” och fullständiga spårgeometrier  Topocad; stompunktsregister  Tidskrav är relaterad till färdigställande och ibruktagande av anläggning, varierar beroende på anläggningsdel och typ av förvaltningsdata.

7 72014-11-18 Geografisk data, generellt  Data ska visa beskriva anläggningen efter färdigställt projekt. Kan bestå av:  Projekterad data (byggt enligt projektering)  Inmätt data (ej byggt enligt projektering)  Relationshandling med underlag, arkiveras för att möjliggöra verifikation av genomförande (inmätning m.m.)

8 82014-11-18 Stomnät Stomnät ska för varje etablering (som ej är tillfällig (t.ex. byggpunkt)) redovisas fullständigt enligt BVS 1584.10 Bl.a. ingår: –Godkänd planering –Mätdata –Punktbeskrivningar –Utjämningsresultat –Redogörelse


Ladda ner ppt "Krav på leveranser till förvaltning. 22014-11-18 Översikt ”från krav till leverans”  Anläggningsprojekt regleras av bl.a:  AKJ (V,F) Anläggningsspecifika."

Liknande presentationer


Google-annonser