Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

D igitalisering av kulturarvet Digital bildbehandling: Grundläggande bildbehandling 1 Introduktion Ton- eller gråskalejustering med Nivåer (Levels) Övning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "D igitalisering av kulturarvet Digital bildbehandling: Grundläggande bildbehandling 1 Introduktion Ton- eller gråskalejustering med Nivåer (Levels) Övning."— Presentationens avskrift:

1 D igitalisering av kulturarvet Digital bildbehandling: Grundläggande bildbehandling 1 Introduktion Ton- eller gråskalejustering med Nivåer (Levels) Övning 1, bild ”Blomma 1.jpg” Övning 2, bild ”Frukt 1.jpg” Övning 3, bild ”Marknad 1.jpg” Övning 4, bild ”Fasad 1.jpg” Justering av färgbalans Övning 5, bild ”Snigel 1. jpg” Övning 6, bild ”Matbutik 1.jpg”. Justering av ton- och färgbalans Övning 7, bild ”Familj 1.jpg” Jan Buse 2007 jan.buse@hb.se 033-16 40 75

2 Introduktion Ett par av de mest nödvändiga bildbehandlingsåtgärderna är justering av tonskalan, och färgbalansen. Mycket vanligt är att foton har en något skev färgbalans – ett s k ”färgstick”. Likaså behöver bilders gråskala ofta förändras (gäller även färgbilder). Ton- eller gråskalejustering med Nivåer (Levels) Hur en bilds pixlar fördelar sig med hänsyn till dess ljusa, mörka och mellantoner, får man vägledning om i histogrammet som bl a återfinns i funktionen Nivåer. Den vänstra triangeln i histogrammet markerar bildens helt svarta toner, den högra de helt vita, och den mellersta mellantonerna. Genom att klicka och dra i någon av trianglarna förändras bildens tonskala. Svart = 0 Mellantoner Vitt = 255 Bild Bildens pixelfördelning pixlar

3 Histogrammet (Nivåer/Levels) finns ofta i skannern, kameran och i olika bildbehandlingsprogram, som t ex Photoshop. Verktyget kan se ut på lite olika sätt mellan programmen, men principerna för hur det fungerar är desamma. Om det är uppenbart att en bild behöver justeras med avseende på sina toner, är det att rekommendera att göra det redan i skannerprogrammet. En bild med övervägande mörka toner, har höga pixelstaplar på vänsterkanten. En bild med övervägande ljusa toner, har höga pixelstaplar på högerkanten. Introduktion forts..

4 Om man t ex drar den vänstra triangeln en bit in åt höger, säger jag åt programvaran att alla pixlar som nu ligger på vänster sida om den vänstra triangelns nya position skall vara helt svarta. Det innebär att en större mängd av bildens pixlar är svarta än tidigare. Den tonförändrade bilden har nu mindre nyansering i de mörkare tonerna, eftersom pixlar som tidigare uppvisade ett spektrum av olika mörka toner nu allesammans är helt svarta. Trots att tonjustering ofta är helt nödvändig för att förbättra bilders utseende, är det viktigt att förstå att korrigeringar tenderar att reducera bilders informationsmängd. Bilder som digitaliseras i kulturarvsbevarande syften skall generellt sett undvikas att tonjusteras. I stället tas kopior av de digitala originalen, vilka tonjusteras efter behov och syften. Introduktion forts..

5 Bilden nedan saknar helt pixelrepresentation bland ljusa toner. Genom att dra högertriangeln åt vänster, ungefär fram dit de första pixlarna börjar, bestämmer jag att dessa pixlar skall vara helt vita, och att tonskalan i sin helhet skall justeras efter det förhållandet. Mellantonerna behöver också bli lite ljusare och därför justeras även den mittersta triangeln lite åt vänster. Introduktion forts..

6 Övning 1 - tonjustering Ni skall nu själva börja praktisera lite grundläggande tonjustering. Om ni inte alls har någon vana av digital bildbehandling, behöver ni antagligen först allmänt bekanta er lite med Photoshop. Det kan ni i så fall göra med övningshäftet ”Inledande övningar och orientering i Photoshop CS” som finns på kursens webbplats. 1) Gå till kursens webbplats. Ladda ned och spara bilden ”Blomma 1” på din egen användararea. Det är samma blombild som finns med tidigare i den här presentationen. 2) Öppna bildbehandlingsprogrammet Photoshop CS. 3) Plocka fram bilden, och leta reda på funktionen Nivåer (Levels). I Photoshop går man till programmets övre menyrad och väljer Bild (Image), Justeringar (Adjustments), Nivåer (Levels). 4) Prova att dra lite fram och tillbaka i tontrianglarna, och var samtidigt uppmärksam på vilka förändringar dina åtgärder får. 5) När du börjar få ett hum om vad Nivåer gör, försök efterlikna den justering jag i min demonstration.

7 Gör om steg 1-4 i föregående övning, men välj den här gången bild ”Frukt 1”. Vid en första blick, och för ett otränat öga, ser bilden rätt ok ut. En titt på fotots histogram avslöjar dock att den har dålig pixeltäckning vad gäller både helt vita och helt svarta pixlar. Bilden har alltså inga pixlar som är helt svarta, och heller inte pixlar som är helt vita. Försök justera tonskalan genom att förflytta de tre tontrianglarna. Övning 2 - tonjustering

8 originalbildtonjusterad bild Jag tonjusterade extra mycket i exemplet ovan för att göra en tydligt skillnad. Exakt vad som är optimalt vad gäller tonjustering är delvis en fråga om tycke och smak. En allmän regel är ändå att man låter den vänstra triangeln stanna strax före de svarta pixlarna början, och även gör likadant med högdagertriangeln*. Mellantonsreglaget (även kallat gamma) kan dras en smula åt vänster eller höger, beroende om man vill att bilden överlag skall vara ljusare eller mörkare. Tonkorrigera nu själv så att grådasket i originalbilden försvinner. Övning 2 – tonjustering, forts..

9 Hittills har vi använt tontrianglarna för att tonjustera. Ett annat alternativ i nivåmenyn är att använda pipettverktygen för att mer exakt bestämma vilka pixlar som skall vara svarta, och vilka som skall vara vita. Plocka fram och spara bilden ”Marknad 1”. Kolla på bildens histogram i Nivåer. Vi ser inga påtagliga konstigheter, men ändå är det som en grå hinna över hela bilden. pipettverktygen Övning 3 - tonjustering

10 Klicka på den vänstra pipettikonen, och gå sedan med muspekaren över till marknadsbilden. Klicka på det område i bilden som du tycker är mest svart. Genom att göra detta bestämmer du att dessa områden skall vara helt svarta. Klicka därefter på pipettikonen till höger. Gå med muspekaren till bilden igen, och leta den här gången upp det område som är ljusast. Klicka på det området, och du bestämmer nu att det skall vara helt vitt. Jag valde det här området att vara helt svart Jag valde det här området att vara helt vitt Korrigerad bild Övning 3 – tonjustering forts..

11 Plocka fram och spara ”Fasad 1”. Prova dig fram med de tonjusteringsverktyg vi hitintills gått igenom. Vilket alternativ ger bäst resultat? I flera bildbehandlingsprogram finnas automatiska tonjusteringsfunktioner. Dessa funkar ofta mycket bra, men långt ifrån alltid. Testa även den funktionen om du har den i ditt program. I Photoshop hittar du den i övre menyraden, Bild, Justeringar, Autonivåer (Auto Levels). Övning 4 – tonjustering

12 Justering av färgbalans En lika vanlig åtgärd som tonkorrigering är justering av färgbalans. Vid fotografering inomhus är det t e x vanligt att bilder får en gulaktigt ton som behöver tas bort. Och många digitala kameror ger av någon anledning bilder med lätt magentaton (”blåbärsfärg”). Principen vid färgjustering är att man analyserar vilken färgton det finns för mycket av, och därefter ökar den färgens komplementfärg. Till exempel är blått komplementfärg till gult. Och om en bild har ett blåstick ökar man alltså på bildens gula ton. Verktygen för färgjustering kan se ut på olika sätt, men logiken bakom är alltid densamma, nämligen läran om komplementfärger. Färg vid A är komplementfärg till färg vid D, osv Såhär representeras ”färghjulet” ofta i bild- behandlingsprogram. Om en bild t ex har för mycket grönt i sig, ökar man alltså på magentafärgen.

13 Visst är snigel lite för blåröd? Den har alltså fått ett magenta-färgstick. Genom att dra lite fram och tillbaka på tonjusteringsverktygen (vilket kan vara trixigt) lyckas jag till sist plocka bort den oönskade färgtonen. Justering av färgbalans forts..

14 Övning 5 – justering av färgbalans Hämta och spara bilden ”Snigel 1”. Leta upp de färgjusteringsfunktioner som finns i Photoshop, och försök att plocka bort magentasticket. Ofta räcker det inte riktigt att bara dra i ett av färgreglagen. I snigelbilden tog jag bl a också och minskade den blå tonen en smula. Testa dig fram. Det tar tid innan man blir duktig. Observera att det i många bildbehandlingsprogram finns flera olika möjligheter vid färgjustering. I Photoshop finns t ex alternativen Färgbalans, Variationer, Nyans/Mättnad, Selektiv färgförändring mm. Det finns också en funktion i den programvaran som heter ”Automatisk färg”. Prova även den möjligheten. I första hand rekommenderar jag att ni använder funktionerna Färgbalans eller Variationer, då de erbjuder bäst finkontroll.

15 Plocka fram bilden ”Matbutik 1”. Något är lurt med färgbalansen I bilden. Försök att analysera vilken (eller vilka) färger det finns för mycket av. Färgjustera därefter bilden. Övning 6 – justering av färgbalans

16 Ofta behöver bilder både ton- och färgjusteras. Vanligt är också att man gör lättare retuscheringar, och kanske också ökar skärpan i bilden något. Bilden ”Familj 1” är ett exempel med flera brister. Den har bl a bleknat rejält, och vissa färgförskjutningar har också skett med tiden. I sådana fall där bilder uppvisar flera fel skall man alltid börja med tonjustering och därefter ändras färgbalansen, och sedan eventuell retuschering, och annat. Försök nu fixa till ovan nämnda bild genom att använda de funktioner du hittills bekantat dig med. Även verktyget Nyans/mättnad och skärpa kan bli användbart. Övning 7 – justering av ton- och färgbalans


Ladda ner ppt "D igitalisering av kulturarvet Digital bildbehandling: Grundläggande bildbehandling 1 Introduktion Ton- eller gråskalejustering med Nivåer (Levels) Övning."

Liknande presentationer


Google-annonser